منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> صنایع غذایی

مقاله استاندارد تعيين نقطه انجماد شيرقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: ۱۶     کد محصول :5182      حجم فایل:74,41 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استمقاله استاندارد تعيين نقطه انجماد شير 3 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن‏ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 

1) ISO 5464: 1987 (E)

2) ISO 707 : Methods of sampling 

 

اندازه‏گيري نقطه انجماد شير ـ روش ترميستوركريوسكوپ1

* مقدمه*

 در اين استاندارد براي اندازه‏گيري نقطه انجماد شير , از دستگاهي بنام كريوسكوپ مجهز به ترميستور استفاده ميشود كه در آن خنك كردن حمام برودت بوسيله يك كنترل ترموستاتي الكتريكي انجام ميگيرد و ترميستور جايگزين حرارت‏سنج ( ترمومتر ) جيوه‏اي در روش هورتوت2 ميگردد .

 1 ـ ميدان و دامنه كاربرد

 اين استاندارد براي اندازه‏گيري نقطه انجماد شيرهاي خام , پاستوريزه , استريليزه , UHT هموژنيزه يا استريليزه كامل : كم‏چرب و پس چرخ بكار ميرود .

 محاسبه مقدار آب افزوده شده به شير به لحاظ تغييرات روزانه و فصلي تركيبات شير پيچيده ميباشد كه اثرات اين عوامل در اين استاندارد درنظر گرفته نشده است .

 فرآيندهاي حرارتي در خلاء ممكن است بر روي نقطه انجماد شير تاثير بگذارد و نتايج بدست آمده از نمونه‏هائيكه داراي اسيديته بيش از 0/18 گرم اسيد لاكتيك در 100 ميلي‏ليتر شير اوليه ميباشند نميتواند قابل استفاده باشد .

 2 ـ تعريف

 نقطه انجماد شير عبارتست از :

 ارزشي است كه براساس روش خاص در اين استاندارد , اندازه‏گيري شده و برحسب درجه سلسيوس3 بيان ميشود .

 3 ـ اصول

 در اين روش آزمونه بسرعت تا دماي كمتر از نقطه انجماد سرد شده و سپس با يك ارتعاش مكانيكي برودت تا نقطه انجماد واقعي افزايش مي‏يابد . قرائت صحيح وقتي صورت ميگيرد كه دستگاه قبلا بوسيله دو محلول استاندارد تنظيم شده باشد . در اين شرايط عدد قرائت شده نقطه انجماد شير را برحسب سلسيوس نشان ميدهد .

 4 ـ وسائل و مواد مورد نياز

 يادآوري : اجزاء كريوسكوپ ترميستوري مخصوص روش استاندارد بين‏المللي معمولا براي مدت معيني مورد استفاده قرار ميگيرد . اين روش سازندگان را قادر ميسازد كه يك سيستم كامل براي استاندارد ويژه حاضر بسازند و استفاده كنندگان نيز ميتوانند كنترل لازم را بعمل آورند . براي اين وسيله اندازه‏گيري , روش فعلي عبارتست از استفاده از يك پل وتستون با گالوانومتر و اندازه‏گيري عددي يا ديجيتال بوسيله ولتمتر .

 4 ـ 1 ـ كريوسكوپ

 عبارتست از يك حمام كه بوسيله يك سيستم مجهز به ترموستات بصورت كنترل شده سرد ميشود و يك پروب مجهز به ترمومتر با يك مدار پيوسته و گالوانومتر يا قرائت كننده , يك ميله بهم‏زن نمونه و يك سيستم براي ايجاد شروع انجماد , همراه با لوله‏هاي حاوي نمونه‏ها .

 4 ـ 1 ـ 1 ـ حمام سرد كننده : دو نمونه از اين نوع حمامها ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .

 يادآوري ـ مايع مناسب سرد كننده محلول آبي است كه داراي غلظت 33 درصد ( حجم به حجم ) تهيه شده از اتان دي‏اول4 ( اتيلن گليكول ) ميباشد .

 4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ نوع غوطه‏وري

 اين قسمت شامل يك حمام كاملا عايق‏بندي شده حاوي يك مايع خنك كننده مناسب است كه بهم زده ميشود بنحويكه اختلاف درجه حرارت در نقطه نامشخص مايع از 0/2 ºC تجاوز ننمايد .

 درجه حرارت مايع نبايستي بيش از ± 0/5 ºC با آنچه كه سازنده معين كرده اختلاف داشته باشد .

 حائز اهميت است كه مايع داخل حمام سرد كننده در يك سطح ثابتي قرار گيرد .

 سطح نمونه محل لوله حاوي شير بايد پائين‏تر از سطح مايع خنك كننده باشد .

 4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ نوع جريان

 در اين سيستم يك جريان مداوم از مايع خنك كننده در اطراف لوله حاوي نمونه چرخش پيدا مي‏كند , نوسان درجه حرارت مايع نبايستي بيش از± 0/5ºC از مقداري كه سازنده معين كرده تجاوز نمايد .

 4 ـ 1 ـ 2 ـ ترميستور و مدار همراه5

 ترميستور از جنس پروب شيشه‏اي با قطري حداكثر برابر 1/8±0/2 ميليمتر ميباشد . زمان ثابت ترميستور كمتر از 2 ثانيه و مقدار6 بايد بالا باشد .

 يادآوري : مشخصات مقاومت حرارتي ترميستور را براساس رابطه زير تعريف ميكند :

 در اين رابطه : T درجه حرارت برحسب كلوين ميباشد .

 

 ولتاژ مورد استفاده و شدت جريان بايستي به ترتيبي باشد كه حرارت ترميستور به اندازه ºC 0/005 از ميزان 0/512 ºC- تجاوز ننمايد . حداكثر تغييرات مقاومت بايستي ±5درصد باشد .

 وقتيكه پروب در كريوسكوپ در حالت كاري قرار دارد , حد نهائي قسمت شيشه‏اي بايد داخل محور لوله حاوي نمونه باشد و در m.m 44/6±1 زير قسمت فوقاني لوله قرار داشته باشد .

 بديهي است جهت استقرار كريوسكوپ محل مناسبي درنظر گرفته شود تا پروب در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشد .

 4 ـ 1 ـ 3 ـ اندازه‏گيري و وسيله قرائت

 4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ اساس اندازه‏گيري

 وسيله مورد استفاده براساس يافتن نقطه انجماد در منحني مربوطه عمل ميكند و اين سطحي از منحني است كه درجه حرارت بمدت 20 ثانيه با تغييرات ºC ±0/001 ثابت باقي ميماند .

 وسائلي براي عمليات دستي يا اتوماتيك وجود دارد .

 4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ عمليات دستي

 مقاومت ترميستور بوسيله پل وتستون يا ابزار مشابه متعادل ميگردد , با استفاده از رزسيستورهاي مقاوم با كيفيت بالا كه تحمل آن از 10 درصد بيشتر نبوده و همچنين ضرب حرارتي آن از -5 Cº-1 10*2 بيشتر نباشد .

 مقاومت متغير خروج از حالت خطي در تمام طيف تغيير نبايد از 0/3 درصد مقدار ماكزيمم آن تجاوز نمايد . وسائلي براي تنظيم رزسيستورها براي مقاصد تنظيم وجود دارد .

 صفحه اندازه‏گيري بايستي با فواصلي كه از ºC 0/001 بيشتر نباشد مدرج شده باشد .

 4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ عمليات اتوماتيك

 وسيله قرائت بايد قادر به تأمين ثبت تفاوتهاي حداقل 0/001 درجه سانتيگراد بيشتر نباشد .

 4 ـ 1 ـ 4 ـ وسيله به هم زن سيمي

 يك سيم7 از جنس فلز به ابعاد 1 تا 1/5 ميليمتر كه در داخل شير قرار گرفته و براي بهم زدن آزمونه بكار ميرود . بهم زن بايستي بصورت عمودي و قسمت انتهائي يا نوك آن با نوك ترميستور در يك سطح قرار گرفته باشد . ميزان نوسان در حدود 1/5 ميليمتر در وضعيت بالا مجاز بوده ولي در هيچ صورتي نبايستي از اين مقدار تجاوز نمايد . سيم بايستي بصورت افقي با نوسان كافي ( معمولا حدود 15 ميليمتر ) حركت نموده كه اطمينان از يكنواختي درجه حرارت در داخل نمونه را در طول اندازه‏گيري تامين نمايد .

 4 ـ 1 ـ 5 ـ وسيله شروع كننده انجماد

 وسيله مزبور ميتواند هر وسيله‏اي باشد كه هنگام كار بصورت لحظه‏اي نقطه انجماد نمونه را به حدود نقطه انجماد آزمونه برساند .

 سيم بهم زن ميتواند براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد . يك روش عبارتست از افزايش نوسان ارتعاشي براي مدت 1 تا 2 ثانيه بطوريكه سيم بهم زن به ديواره لوله حاوي نمونه تماس پيدا نمايد . • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  انجماد شیر  انجماد شیر مادر  نقطه انجماد شیر  دمای انجماد شیر  درجه انجماد شیر  نقطه انجماد شیر خام  آزمایش نقطه انجماد شیر  محدوده نقطه انجماد شیر  نقطه ی انجماد شیر  نقطه انجماد شير  دماي انجماد شير  شيرين  شيرين رضا  شيرين سيف النصر  شيرين عادل  شيرين نوبهاري  شيرين عبد الوهاب  شيرين وحسام حبيب  شيرين وجدي  شيريني كشمشي  شيرين بيان  شيرين رضا وزوجها  شيرين رضا 2016  شيرين رضا وابنتها  شيرين رضا عمرو دياب  شيرين رضا واحمد الفيشاوى  شيرين رضا انستقرام  شيراز  شيرازي  شيراز ايران  شيراز تخفيف  شيرازي قطط  شيراز تراول  شيراز عايش معايا  شيراز قمرة كلمات  شيراز قمرة  شيراز بشري  شيري عادل  شيري عادل انستقرام  شيري عادل مسلمة ام مسيحية  شيري عادل مسيحية  شيرى عادل وزوجها  شيرى عادل فيس بوك  شيري عادل السيرة الذاتية  شيرى عادل بعد الرجيم  شيرى عادل Facebook  شيري عادل محمد امام  شيرين سيف النصر 2016  شيرين سيف النصر وزوجها السعودي  شيرين سيف النصر بعد التجميل  شيرين سيف النصر انستقرام  شيرين سيف النصر وحسين سالم  شيرين سيف النصر وزوجها  شيرين سيف النصر 2014  شيرين سيف النصر 2013  شيرين سيف النصر فيس بوك  شيريهان  شيريهان 2016  شيريهان 2013  شريهان ابو الحسن  شريهان فوازير رمضان  شريهان و علاء مبارك  شيريهان تويتر  شيريهان خورشيد  شريهان وزوجها  شيريهان مرض  شير  شيرين عبد الوهاب اغاني  شيرين عبد الوهاب Mp3  شيرين عبد الوهاب وزوجها  شيرين عبد الوهاب بانيت  شيرين عبد الوهاب على بالي  شيرين عبد الوهاب مشاعر  شيرين عبد الوهاب قبل وبعد  شيرين عبد الوهاب كده  شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب  شيرين وحسام حبيب كل ما اغني  شيرين وحسام حبيب Mp3  شيرين وحسام حبيب كلمات  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت رنگ در مواد غذائی

دانلود پاورپوینت رنگ در مواد غذائی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32798
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
پاورپوینت بسته بندی بهداشتی مواد غذایی

پاورپوینت بسته بندی بهداشتی مواد غذایی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30852
کاملترین فایل  بسته بندی بهداشتی مواد غذایی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از...
مقاله استاندارد تعيين نقطه انجماد شير

مقاله استاندارد تعيين نقطه انجماد شير

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:27046
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : بسمه تعالي پيشگفتار  استمقاله استاندارد تعيين نقطه انجماد شير 3 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن‏ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .  براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار...
دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

قیمت: 35,000 ريال کد فایل:13907
 فایل ورد قابل ویرایش   نانو تكنولوژي،  فناوري نوين نانو تكنولوژي فناوري جديدي است كه تمام دنيا را فراگرفته است و به تعبير دقيقتر "نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است ".در اين مقاله بعد از تعريف نانو به بيان دلايل كاربرد ها و ضرورتهاي توجه به اين فناوري اشاره شده است .   تعريف نانو تكنولوژي نانو تكنولوژي،توانمندي توليد مواد،ابزار ها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولي و اتمي و...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3944

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1894

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2549

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :814

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2143

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :859

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :824

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :701

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...