منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون اصول و مباني تربيت بدني و علوم ورزشيقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 62     کد محصول :5832      حجم فایل:73,03 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

فصل اول

مفهوم، اهداف و اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش

•           تربیت عملی است که از طریق آن، انسان کمال مطلوب را به دست می آورد و بدین طریق، تحت تربیت به سوی کمال سوق داده شده.  تربیت حاصل آموزش است.

•           به صورت ارائه یافته ها، انتقال دانستنی ها، سازماندهی تجربه ها و بکارگیری استعدادها که می خواهد انسان را به انسان خود یافته  تبدیل کند.

•           تربیت فرد از دامن مادر و محدوده خانواده آغاز می شود و در سازمان های تربیتی تداوم می یابد. آموزش و پرورش رسمی در تداوم این  جریان، انسان کارآمد برای بقای جامعه تربیت می کند.

مفهوم تربیت و ارتباط آن با تربیت بدنی

•           تربیت در مفهوم عام با تربیت بدنی در ارتباط است و به عبارتی از ترکیب تربیت ذهنی و جسمی، تربیت عمومی حاصل می شود. اگر در تربیت عمومی سعی بر آن است که انسان به کمال سوق داده شود، این هدف با به کار گذاشتن تربیت جسمی که لازمه تکوین شخصیت انسانیی است عملی نمی شود.

 

•           کودک اولین فعالیت خود را در قالب بازی بیان می کند. بازی ها موجب آمادگی جسمی و روحی او را فراهم می سازد، زیرا او با قرارگرفتن در مقابل مشکلات ناشی از بازی ، مکانیسم دفاعی را در مقابله با مشکلات بدست اورد. اراده او را قوی می کند . تحمل ورزشکار را در مقابلل نارسائی های روزگار تقویت می کند. بدین گونه تن آدمی به همراه روح او تواماً تربیت می شود . در نتیجه جسم قوی می شود و روح صیقل می یابد.

اساس اهداف تربیت بدنی در آموزش و پرورش

 

بعد الهی

 

•           تعلیم و تربیت در اسلام بعد الهی دارد و در یک جامعه اسلامی برنامه های رسمی آن ملزم به جامعه پوشانیدن در این بعد است . بنابراین لازم است که فعالیت های تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی با تاثر از فلسفه جامعه اسلامی ، دانش آموزان را به سمت توحید سوق دهد الگو قرارر گرفتن معلم تربیت بدنی به عنوان فردی مسلمان، در برخورد با دانش آموز و رعایت عدالت در بین آنها و توجیه فضایل انسان الهی در تحکیم این اصل موثر است.

 

2- بعد جسمانی

 

•           درس تربیت بدنی باید معطوف به سالم سازی تن به منظور یاری رساندن به روح سالم باشد. لذا برنامه های تربیت بدنی با توجه بر این بعد، باید دانش آموز را دارای جسمی توانا کند. در بعد جسمانی، ایجاد هم آهنگی بین اندامها، ایجاد چابکی در بدن، تقویت توانایی های جسمی ،، هم آهنگ ساختن اعصاب و عضلات،  کشف و رفع نقایص جسمانی، جلوگیری از ایجاد نقایص جسمانی و به طور کلی رعایت اعتدال در انجام

3- بعد فکری

•           رشد فکری در مسیر ایجاد حس تیزبینی ، پیش بینی، تحلیل مشکلات، خلاقیت و ایجاد قدرت تدبیر حرکت می کند . قرار دادن دانش آموز در موقعیت های خاص و واداشتن او به تشخیص موقعیت، سپس هدایت او در توجیه موقعیت و قضاوت و نتیجه گیری براساس اطلاعات و معلوماتت اکتسابی پیشین جزو محتوای این بعد قرار دارد.

 

•           این بعد به طور بنیادی با پیاده کردن دو نوع برنامه نظری و عملی میسر می شود، که در نوع اول توجیه قوانین و مقررات ورزشی ، فلسفه بازی، فلسفه گروه و تحکیم گروه است و در نوع دوم بکارگیری قوانین و مقررات در عمل و درگیر ساختن دانش آموز با مشکلات عملی در قالب بازی وو مشارکت در جمع قرار می گیرد.

 

4- بعد مهارتی

 

•           این بعد متوجه ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اعصاب و عضلات مربوط به آن است. بعد مهارتی در اساس با رشته های مختلف ورزشی که هر یک در خود هدف کلی خاص تربیتی و اهداف تربیت جسمانی را جای داده است مرتبط است که از طریق ایجاد حرکت به صورتت مهارتهای انتقالی همچون، انواع راه رفتن ها و دویدن ها و مهارتهای غیر انتقالی می باشد.

5- بعد عاطفی

•           این قسمت به طور بنیادی بر کنترل احساسات و اموزش نحوه بیان احساس و عواطف توجه دارد. کنترل احساسات موجب می شود فرد بیاموزد که در بیان احساس خویش موجبات رنجش دیگران را فراهم ننماید.عواطفی را بیان کند که منطبق با هنجارهای اجتماعی است. در اینن مقوله هدایت دانش آموز در مسیر تفهیم و گسترش ارزشهای فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش

 

•           حرکت که شالوده تربیت جسمانی است به طرق مختلف برای اعضالی بدن به قالب بازی و رشته های مختلف ورزشی به وجود می آید. از طریق حرکت که زیر بنای تربیت بدنی می باشد می توان در ایجاد هماهنگی بین جسم و روح تلاش کرد . بنابراین اصل اساسی در تربیت بدنیی رسیدن به کمال از طریق هماهنگی جسم و روح است.

 

•           در صورتی که برنامه های تربیت بدنی در مدارس با توجه به شرایط سنی دانش آموز از نظر جسمی و عقلی تنظیم شود. با پیروی از  اصولی خاص ؛ حرکات ، بازی ها و رشته های ورزشی را منطقی می سازد.

•           در تدریس درس تربیت بدنی اصول ذیل باید مورد توجه قرار گیرد :

•           در تدوین برنامه و پیاده کردن آن ، فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گیرد.

•           2- آموزش حرکات و مهارت ها از ساده شروع و به مشکل ختم شود.

•           3- وسیله و نوع مهارت ، با استعداد جسمانی ، عقلانی و سنی دانش آموز هماهنگی داشته باشد.

•           4- مقدار انرژی لازم که بدن برای انجام یک مهارت لازم دارد با ملاحظات قبلی مورد توجه قرار گیرد.

•           5- پرورش عمومی اعضای بدن مورد توجه قرار گیرد نه تقویت یک عضو.

•           6- زمان پرداختن به عملیات و مهارتها مناسب باشد.

•           7- حرکات و عملیات ، عضلات را در یک وضعیت انقباض و انبساط طولانی قرار ندهد.

اهداف عمومی تربیت بدنی در آموزش و پرورش

•           در هر حرکت سالم سازی جسم با توجه بر فطرت سالم انسانی دنبال شود.

•           2- ایجاد روحیه ی قوی ، بشاش و سالم در نسل حال و آینده در مسیر ایثار ، جوانمردی ، مروت ، مساعدت ، درستکاری و تقویت حس  مسئولیت

یادگیری حرکتی
مشارکت قوای جسمانی در امر یادگیری و تاثیرگذاری آن بر قوای ذهنی، به وسیله قعایت های تربیت بدنی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و مربیان امور تربیتی و روانشناسی قرار گرفته است. از معروف ترین این پژوهشگران کفارت هارتمن، جین آیرز، را می توان نام برد که در بسیاری از پژوهش ها و بررسی های خود، حرکت و فعالیت را اساس  یادگیری و رشد قوای ذهنی، قرار داده اند. این پژوهش گران تفکیک ناپذیری قوای ذهنی وو جسمی را در به اجرا گذاشتن هر گونه الگوی حرکتی، آن هم در مراحل اولیه آموزش، به عنوان یک اصل اساسی مورد اهمیت قرار می دهند. هرر چه یادگیری با حرکتها و تمرینهای متناسب توام باشد، تاثیر قوای ذهنی کمتر و تاثیر حرکت در تغییرات کمی و کیفی الگوی حرکتی بیشتر و زمان پایداری آنها طولانی تر خواهد بود.

فهرست
 
مقدمه................................................................................................................................1
مفهومو تربیت و ارتباط آنها با تربیت بدنی......................................................................2-4
اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش............................................................5-6
یادگیری حرکتی...........................................................................................................7-9
بلوغ زودرس.............................................................................................................10-16
اصل ویژگی تمرین..........................................................................................................20
اصل تفاوت های فردی....................................................................................................21
فلات در یادگیری حرکتی................................................................................................22
اصل اختصاصی بودن تمرینات...................................................................................23-24
جنبه شغلی تدریس خوب...........................................................................................25-29
تعاریف برنامه ریزی...................................................................................................30-31
اصل برنامه ریزی روزانه.............................................................................................33-40
مدیریت برنامه ریزی.................................................................................................41-60
 

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تجربیات آموزشی دبیر تربیت بدنی    تجربیات آموزشی معلمان تربیت بدنی    تجربیات دبیران تربیت بدنی    تجربیات شغلی دبیر تربیت بدنی    تجربیات کارشناس تربیت بدنی اموزش و پرورش    تجربیات کاری دبیر تربیت بدنی    تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی    تجربیات مدون درس تربیت بدنی    تجربیات مدون یک معلم تربیت بدنی    تجربیات معلم تربیت بدنی    تجربیات یک معلم تربیت بدنی    تربیت بدنی در مدارس    تربیت بدنی در مدارس ابتدایی    تربیت بدنی در مدارس ایران    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش    شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی دانشگاه   تجربیات دبیر تربیت بدنی  تجربه دبیر ورزش  تجربیات دبیر ورزش راهنمایی  تجربیات دبیر ورزش ابتدایی  تجربیات دبیر ورزش دبیرستان  تجربیات معلم ورزش راهنمایی  تجربیات مربی ورزش راهنمایی  تجربیات مربی ورزش  تجربیات دبیر ورزش برای رتبه عالی و خبره  X تجربیات مربی ورزش برای رتبه عالی و خبره  تجربیات مدون دبیر ورزش  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش  تحقیق ارتقای شغلی معلم ورزش  تحقیق ارتقای شغلی مربی ورزش  تجربیات ارتقای شغلی ارشد به خبره دبیر ورزش  تجربیات ارتقای شغلی مربی ورزش ابتدایی  تحقیق ارتقای شغلی معلم ورزش ابتدایی  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش متوسطه  تحقیق ارتقای شغلی دبیر ورزش دبیرستان  مستندات ارتقای شغلی دبیر ورزش    تجربیات مدون ورزشی  تجربیات مدون معلم ورزش  تجربیات مدون یک معلم ورزش  تجربیات مدون دبیر ورزش  تجربیات مدون دبیران ورزش  دانلود تجربیات مدون ورزش  تجربیات مدون تربیت بدنی  تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی  تجربیات مدون درس تربیت بدنی  تجربیات مدون یک معلم تربیت بدنی  تجربیات مدون معلم تربیت بدنی  تجربیات مدون دبیران تربیت بدنی  تجربیات مدون رشته تربیت بدنی  تجربیات مدون آموزشی تربیت بدنی  تجربیات مدون آموزگار تربیت بدنی  تجربیات مدون یک دبیر تربیت بدنی  دانلود تجربیات مدون دبیر تربیت بدنی  تجربیات مدون شده دبیران تربیت بدنی  
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4307

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2206

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2862

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :957

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2397

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :973

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :992

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :850

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...