منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول:آموزش ابتدایی

تجربیات مدون معلم علوم تجربیقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 54     

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

تجربه از مهارت مشاهده در درس علوم تجربی

يكي از ويژگي‌هاي بارز انسان «كنجكاوي» است كه از دوران كودكي تا پايان عمر، هموراه او را به «دانستن» و كشف حقايق و پرده‌برداري از مجهولات سوق مي‌دهد. اين نيروي دروني، فعاليت انسان را براي كسب «علم» و گريز از «جهل» افزايش مي‌دهد. انسان، براي كشف و شناخت اسرار جهان مادي، عمدتاً از ابزارهاي حسي خود استفاده مي‌كند. به همين دليل نقش «تجربه» در اين علم، بسيار اساسي و تكيه بر آن بسيار ضروري است. بهمين دليل است كه انسان براي توسعة شناخت جهان مادي، به ساخت دستگاههاي گوناگون، اقدام نموده است. درس علوم تجربي كه يكي از دروس اصلي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي است و زير شاخه‌هاي آن در رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي متوسطه استفاده مي‌شود به نوبة خود بايد بتواند: 1ـ به نيازهاي فطري دانش‌آموزان در زمينة شناخت محيط اطراف خود پاسخ دهد و به آنان در پي بردن به شگفتي‌هاي جهان خلقت كمك كند و معرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزايش دهد. 2ـ آنها را با دانش و بينش مورد نياز زندگي حال و آينده آشنا سازد و باعث توسعة سواد علمي فناورانه (تكنولوژيك) در آنها شود. اهداف علوم تجربي را در مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه) مي‌توان در سه حيطة اصلي و اساسي (دانشي، مهارتي، نگرشي) در نظر گرفت كه سعي مي‌شود به (مهارت مشاهد )كه از اساسي‌ترين مهارت يادگيري است اشاره شود. .مهارت مشاهده انسان تا چيزي را مشاهده نكند كنجكاو نمي‌شود، برخي از مشاهده‌ها به طور اتفاقي ما را به تفكر وا مي‌دارند و بعضي ديگر حالت گذرا دارند" توانائيهاي مشاهده را مي‌توان آموخت و انها را مي‌توان راهنمايي كرد و آموزش داد كه مشاهدة هدف‌داري انجام دهند و درست مانند كارگاهي عمل كنند كه به دنبال نشانه‌ها و ردپاهاست تا بتواند جزئيات موضوع و حادثه را كشف كند بنابراين توانايي مشاهدة دقيق، اساسي‌ترين مهارت در فرآيند آموزيش علوم تجربي است. مشاهده فرآيندي است كه با بكار بستن حواس، به پديده‌هاي محيط اطراف خود با دقت توجه مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم از جزئيات آنها بيشتر آگاه شويم. از ديدگاه اتخاذ تصميمات آموزشي و يا اداري، مشاهده فرآيند منظم نظارت و ثبت رفتار به منظور اخذ تصميمات آموزشي يا اداري و ديگر خدمات مربوط به فراگيري است. مهمترين نوع اعمالي كه نشان دهندة مشاهد‌ة عملي هستند عبارتند از: 1ـ استفاده از چند حس 2ـ توجه به جزئيات مربوط به جسم و محيط پيرامون آن 3ـ مشخص كردن شباهتها و تفاوتها 4ـ تشخيص رخ دادن وقايع 5ـ استفاده از وسايل كمكي حواس براي پي بردن به جزئيات در ابتداي اكثر فصلها و بخشهاي( يا هر واحد يادگيري )كتب مقاطع مختلف تخصيلي بخش ورودي با تصوير يا عكسي تحت عنوان، تصوير عنواني، واحد يادگيري طراحي شده است. در صورتي كه از فراگيران بخواهيم در مورد اين تصاوير يا عكس‌ها هر چه را مشاهده مي‌كنند، بصورت شفاهي يا كتبي بيان كنند، با نظرات و ايده‌هايي مواجه مي‌شويم كه به دليل تحربيات قبلي‌شان ممكن است با يكديگر متفاوت باشند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه پرورش مهارت مشاهده و تشكيل مفاهيم در ذهن " متناسب با آموزشها و تجربيات قبلي‌شان" با هم در ارتباط هستند و اين سبب مي‌شود كه فراگيران آگاهانه در جستجوي اطلاعاتي باشند كه بر دانش آنان مي‌افزايد. براي مثال: در ابتداي فصل (1) كتاب فيزيك سال اول دبيرستان (چاپ 85) عكسي (كورة خورشيدي) طراحي شده است، هنگاميكه از فراگيران سال اول دبيرستان پرسيده مي‌شود كه با مشاهدة دقيق اين عكس، نظرات خود را بيان كنيد. با جوابهاي زير مواجه مي‌شويم. ـ عكس يك ساختمان بزرگ و بلند است كه يك ساختمان كوچك ديگر مقابل آن قرار دارد. ـ عكس يك ساختمان بلند است كه پنجره‌هاي نماي بيروني آن شيشه‌اي است و عكس آسمان يا آب استخر مقابل آن در آن افتاده است. ـ عكس ساختماني است كه نماي بيروني آن آينه‌كاري شده است. ـ عكس ساختماني است نماي بيروني آن فرو رفته است و از آينه مقعر ساخته شده است. ـ و جوابهايي مشابه جوابهاي فوق اما درصد بسيار اندكي از آنها به جملة ابتداي فصل (انرژي و شما) و يا جملة زير عكس (آيا مي‌دانيد، چگونه مي‌توان انرژي تابشي خورشيد را مهار كرد؟) توجه مي‌كنند و با دقت در مفهوم اين جملات به پيش‌بيني اينكه چگونه مي‌توان انرژي نورخورشيد را مهار كرد و يا چگونه مي‌توان با استفاده از تعداد زيادي آينة مقعر نور خورشيد را در نقطه‌اي متمركز نمود. و از تبديل انرژي تابشي نورخورشيد به انرژي گرمايي يا ساير انرژيها بتوان در مصارف خانگي، صنعتي، مخابرات و استفاده نمود. با دقت در جوابهاي ارائه شده (مهارت تفسير بعد از عمل مشاهده) توسط فراگيران مي‌توان پي برد: ـ مشاهدات اكثراً بصورت كلي و به جزئيات كمتر توجه شده است. ـ توانايي، انجام مهارتهاي تفسير، پيش‌بيني، فرضيه‌سازي و در نتيجه جمع‌بندي و ارائةنظر متناسب با تجربيات قبلي (آموزشهايي كه پيرامون كاربرد انرژي تابشي خورشيد در مقطع راهنمايي و ابتدايي) کسب كرده‌اند، بصورت مناسب و منطقي انجام نشده است. در كتب علوم تجربي مقطع ابتدايي (بخصوص كتاب علوم تجربي پاية اول) بر آموزش مهارت مشاهده تأكيد فراوان شده است در ابتداي اين كتاب و متاب راهنماي تدريس معلم پايه اول علوم تجربي مقطع راهنمايي با ارائه و توضيح مفهوم مهارتهاي (مشاهده، طبقه‌بندي، اندازه‌گيري، برقراري ارتباط، تفسير كردن، پيش‌بيني، جمع‌آوري اطلاعات، فرضيه‌سازي، طراحي تحقيق و آزمايش كردن) سعي شده است به اهميت آموزش اين مهارتها، بصورت علمي و نهادينه كردن آنها در فراگيران توسط معلمان علوم تجربي تأكيد فراوان نمايد. انتظار مي‌رود كه با ارائة آموزشهاي صحيح و علمي مهارتهاي يادگيري و چگونگي بكارگيري و ارزشيابي آنها، براي معلماني كه در مقاطع مختلف تحصيلي بخصوص در پاية اول ابتدايي فعاليت دارند، بتوان فراگيراني تربيت نمود كه با نهادينه كردن اين مهارتها در آنها خود به تدريج به توليد مفهوم و يادگيري عميق‌تر دست يابند و زمينة دست‌يابي آنها به سواد علمي فناورانه و پيشرفت بيشتر در اهداف و آرمانهايي كه در پيش دارند، نائل شوند.
  یک تجربه از یک روش تدریس آموزشی
اعضای هر گروه موظف هستند تعدادی سوال از درس قبل با توجه به متن کتاب و شیوه‌ی طرح سوال معلم ، طراحی کرده در دفتر خود بنویسند ( بدون جواب ) و همه‌ی اعضا باید پاسخ این سوال ها را بدانند.
2) از اعضای یک گروه می خواهیم تا برای پاسخ دادن آماده شوند.
3) از گروه دیگری می خواهیم که سوال هایشان را از یک گروه بپرسند .( هر کدام از اعضای گروه حداقل یک سوال )
4) تعیین درستی یا نادرستی پاسخ گروه مقابل بر عهده ی فرد سوال کننده است و او این کار را بر اساس آموخته های خود انجام می دهد و نباید به کتابش مراجعه کند.
5) اگر احساس کردیم سوال های اصلی و کلیدی اهداف درس توسط گروه پرسش گر مطرح نشده است می توانیم ما نیز از دانش‌آموزان گروه پاسخ دهنده سوال هایی بپرسیم تا هدف ما نیز تامین شود.( البته برای این کار عجله نمی کنیم و صبر می کنیم تا گروه‌های دیگر نیز به همین شیوه سوال های خود را مطرح کنند.
6) کیفیت پرسشهای مطرح شده را ارزیابی کرده و به صورت درجات خوب ، متوسط و ضعیف آن ها را ثبت می کنیم.
7)در پایان ، بهترین گروه پرسش گر و بهترین گروه پاسخ دهنده را معرفی کرده و آن ها را مورد تشویق قرار می دهیم . گاهی می توان از سرگروه ها خواست که به کمک معاون خود ، قبل از ورود معلم به کلاس از اعضای گروه خود بپرسند و نمره ی هر یک از آن‌ها را همراه با معدل گروه به معلم تحویل دهند.

 

فهرست
 
تجربه از مهارت مشاهده درس علوم تجربی....................................................................1-3
یک تجربه از یک روش تدریس آموزشی.......................................................................4-5
تجربیات سالهای تدریس و کار.......................................................................................5-9
کسب تجربه از فعالیت های علمی در آموزش و یادگیری علوم تجربی..........................9-10
تاریخچه استفاده از فعالیت های علمی در آموزش علوم تجربی..................................11-43
ویژگی های دبیر علوم تجربی...................................................................................43-46
مشکلات درس علوم تجربی.............................................................................................47
منابع...............................................................................................................................52
نتیجه گیری.....................................................................................................................52
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی   تجربیات دبیر علوم تجربی برا ارتقای شغلی   تجربیات دبیر علوم تجربی عالی   تجربیات دبیران علوم تجربی راهنمایی   تجربیات شغلی دبیر علوم تجربی   تجربیات مدون دبیر علوم تجربی راهنمایی   تجربیات معلم علوم تجربی   تجربیات معلم علوم تجربی راهنمایی   تجربیات یک دبیر علوم تجربی راهنمایی   تجربیات یک معلم علوم تجربی راهنمایی  تجربیات دبیر علوم تجربی  تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی  تجربیات دبیر علوم تجربی راهنمایی خبره  تجربیات دبیر علوم تجربی عالی  تجربیات معلم علوم تجربی  تجربیات دبیر علوم تجربی برا ارتقای شغلی  تجربیات مدون دبیر علوم تجربی راهنمایی  ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  تجربیات مدون تدریس دبیر علوم تجربی  تجربیات دبیر علوم متوسطه  تجربیات ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی متوسطه یک  تحقیق ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  مقاله ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  مستندات ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  تجربیات و مستندات ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  تجربیات دبیر علوم تجربی ارتقای شغلی  تجربیات مدون دبیر علوم ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجریبات مدون دبیر علوم ارتقای شغلی خبره به عالی  تحقیق برای ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  مقاله برای ارتقای شغلی دبیر علوم تجربی  تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی دبیرستان   تجربیات تدریس   تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)   تحقیق تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)   تدریس   دنلود تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)   ویژگیهای دبیرعلوم تجربی  تحقیق در مورد روش هاي نوين تدريس   تحقیق روش هاي نوين تدريس   تدریس   دانلود تحقیق روش هاي نوين تدريس   روش چیست   روش نوین تدریس   روش هاي نوين تدريس   مقاله در مورد تدریس   مقاله در مورد روش هاي نوين تدريس   مقاله روش هاي نوين تدريس  تجربیات مدون دبیر علوم تجربی  تجربیات مدون دبیر علوم تجربی راهنمایی  تجربیات مدون معلم علوم تجربی  تجربیات مدون دبیران علوم تجربی  تجربیات مدون یک دبیر علوم تجربی  تجربیات مدون یک معلم علوم تجربی  تجربیات مدون معلمان علوم تجربی  تجربیات مدون علوم تجربی  تجربیات مدون علوم تجربی راهنمایی  تجربیات مدون درس علوم تجربی  تجربیات مدون رشته علوم تجربی  تجربیات مدون درس علوم تجربی راهنمایی  تدریس علوم تجربی  تدریس علوم تجربی ابتدایی  تدریس علوم تجربی نهم  تدریس علوم تجربی هفتم  تدریس علوم تجربی راهنمایی  تدریس علوم تجربی با رویکرد تربیتی  تدریس علوم تجربی سوم راهنمایی  تدریس علوم تجربی پایه هفتم  تدریس علوم تجربی هشتم  تدریس علوم تجربی سال سوم راهنمایی  آموزش علوم تجربی ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی ابتدایی  آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی  آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی  آموزش علوم تجربی سوم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی سوم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پنجم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی  کتاب راهنمای تدریس علوم تجربی پایه هفتم  آموزش علوم تجربی هفتم  روش تدریس علوم تجربی هفتم  راهنمای تدریس علوم تجربی هفتم  اموزش علوم تجربی هشتم  اموزش علوم تجربی کلاس هفتم  راهنمای تدریس علوم تجربی پایه هفتم  روش تدریس علوم تجربی راهنمایی  مشکلات تدریس علوم تجربی راهنمایی  راهکارهای تدریس علوم تجربی راهنمایی  آموزش علوم تجربی سوم راهنمایی  روش تدریس علوم تجربی سوم راهنمایی  روش تدریس درس علوم تجربی راهنمایی  آموزش علوم تجربی راهنمایی  روشهای تدریس علوم تجربی راهنمایی  آموزش علوم تجربی با رویکرد تربیتی  آموزش علوم تجربی با رویکرد فرهنگی تربیتی  آموزش علوم تجربی سال سوم راهنمایی  اموزش انلاین علوم تجربی سوم راهنمایی  راهنمای تدریس علوم تجربی سوم راهنمایی  آموزش درس علوم تجربی سوم راهنمایی  آموزش تصویری علوم تجربی سوم راهنمایی  آموزش علوم تجربی دوره سوم راهنمایی فصل 1  روش تدریس علوم تجربی پایه هفتم  آموزش علوم تجربی پایه هشتم  آموزش علوم تجربی پایه هفتم  مشکلات تدریس علوم تجربی پایه هفتم  روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم  راهنمای تدریس علوم تجربی پایه هشتم  روش تدریس علوم تجربی هشتم  راهنمای تدریس علوم تجربی هشتم  روش تدریس علوم تجربی سال سوم راهنمایی   

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5017

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2885

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3427

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1213

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2877

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1235

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1382

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1138

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...