منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
فرم تکمیل شده شماره 2 طرح تدبیر

فرم تکمیل شده شماره 2 طرح تدبیر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول:مدیریت کلیه رشته ها

جزوه تصمیم گیری در مسائل مالیقیمت: ۸۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 134     

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

تعریف مدیریت هزینه:
مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایت مشتریان همراه با کنترل وکاهش مستمر هزینه ها با رعایت کیفیت مورد انتظارانجام می دهد (رهنما 1387)  مجموعه ای از تکنیک ها وشیوه ها برای کنترل وتوسعه فعالیتها، فرایندها وتولیدات وخدمات آن (برینکه 1998)
اطلاعات مدیرت هزینه عبارت است از اطلاعاتی که مدیر به آن نیاز دارد تا بتواند  بر یک شرکت یا یک سازمان غیرانتفاعی، مدیریتی اثربخش اعمال کند و شامل اطلاعات مالی در مورد درآمد ها، هزینه و اطلاعات اثرگذار غیرمالی درباره بهروه وری ، کیفیت و سایر عوامل سرنوشت ساز موفقیت برای شرکت می شود.(حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک ترجمه دکتر علی پارسیان)

اهداف مدیریت هزینه:                                                                                                                                                                                               

1-    اندازه گیری  بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیت های اصلی واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

2-    تشخیص وحذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کند .

3-    تعیین کارایی واثربخشی فعالیت های اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی.

4-    تشخیص وارزیابی فعالیت های جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.

حسابداری مدیریت:

وظیفه حسابدارمدیریت، تهیه اطلاعات مدیریت هزینه برای مدیر ارشد مالی وسایر مدیران برای استفاده در واحد تجاری وافزودن بر دامنه رقابتی وموفقیت آن است.اطلاعات مدیریت هزینه برای هریک از چهار وظیفه اصلی مدیریت تهیه می شود:                                       

Ø     مدیریت استراتژیک   

Ø     برنامه ریزی وتصمیم گیری

Ø     کنترل عملیات

Ø     تهیه صورتهای مالی

مدیریت هزینه استراتژیک عبارت است از؛ تهیه اطلاعات هزینه برای تسهیل اصلی ترین وظیفه مدیریت که مدیریت استراتژیک محسوب می شود.(ادواردج.بلوچر-کونگ اچ چن-توماس دبلیو.لین ،ترجمه دکتر حسن مدرکیان)

شاخص های استراتژیک برای تعیین میزان موفقیت :

در سیستم مدیریت استراتژیک هزینه از اطلاعات استراتژیک استفاده می کنند که شامل اطلاعات مالی و غیر مالی می شود. در گذشته شرکت ها تمایل داشتند که بیشتر بر سنجش عملکرد مالی تاکید بنمایند، مانند رشد فروش و سود خالص، جریان نقدی و قیمت سهام. برعکس در محیط کنونی کسب و کار، شرکت ها برای تعیین میزان موفقیت بیشتر از شاخص های استراتزیک استفاده می کنند و بسیاری از این شاخص ها ی سنجش عملکرد از نوع غیرمالی هستند ، مانند سهم بازار، کیفیت محصول .
 
 
 
فهرست     ........................................................      صفحه
فصل اول: مدیریت هزینه     .................................................................................                     9
 تعریف       ..........................................................................................................................                        10
اهداف حسابداری مدیریت      .....................................................................................................                        10
شاخص های استراتژیک برای تعیین میزان موفقیت     ............................................................................                        11
استفاده از پیشرفتهای معاصر حسابداری هزینه در مدیریت هزینه استراتژیک      ................................................                      11
نقش مدیریت هزینه در کاهش هزینه ها      .........................................................................................                      12
 ابزارها و تکنیک های مدیریت هزینه      ............................................................................................                     12
مراحل، مزایا و معایب دو ابزار مهم مدیریت هزینه؛ هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت      .............                      14
هفت اصل مدیریت هزینه موثر      ...................................................................................................                    17
مهمترین سرفصل های مورد توجه سازمان ها در ارتباط با کاهش هزینه      ......................................................                     19
فصل دوم: سرمایه در گردش     ...............................................................................                  21
     تعریف     ............................................................................................................................                     22
اقلام تشکیل دهنده دارایهای جاری     ...............................................................................................                     22
دلایل اهمیت موضوع مدیریت سرمایه در گردش     .................................................................................                      22
چرخش وجه نقد     ...................................................................................................................                        22
فروش و سرمایه در گردش     ........................................................................................................                        23
تصمیمات سرمایه در گردش     .......................................................................................................                         23
اصل تطابق    .................................................................................................................... .....                         24
منحنی بازده     ................................................................................................................. .....                          24
استراتژی سرمایه درگردش و ریسک و بازده     ....................................................................................                          25
تقسیم بندی مدیران سرمایه در گردش     ..........................................................................................                           25   
نقدینگی     ..........................................................................................................................                            26
 استراتژیهای گوناگون و سیاست های مطلوب     ..................................................................................                            26  
استراتژی دارایی های جاری     ............................................................................................. .....                             27
استراتژی بدهی های جاری     ....................................................................................................                              28
تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش     ..................................................................................                              28
خالص سرمایه در گردش     .......................................................................................................                              31
سیاستهای سرمایه در گردش و ثروت سهامداران     ..............................................................................                              31
مديريت سرمايه در گردش در مرحله عمل     ....................................................................................                              31
مقايسه سياست هاي سرمايه در گردش شرکتها     ............................................ ...................................                               31
فصل سوم: ساختار سرمایه     ..............................................................................                           32
     مقدمه      ......................................................................................................................                                 33
تعریف ساختار سرمایه     .........................................................................................................                                33
هزینه سرمایه     ..................................................................................................................                                34
تامین مالی      ....................................................................................................................                                35  
مزایا ی ومعایب تامین مالی از طریق بدهی     ......................................................................... .......                                 35
مزایا ی ومعایب تامین مالی از طریق انتشار سهام     ..........................................................................                                  36
نظریه های ساختار سرمایه     ........................................................................................... .......                                   37                               
عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه      ......................................................................................                                    39
حفظ ساختار سرمایه     .........................................................................................................                                    40
نتیجه گیری     ..................................................................................................................                                    41
فصل چهارم:  سیاست تقسیم سود و سود سهام     ........................................................                              42
مقدمه     ........................................................................................................................                                    43
تعریف      .......................................................................................................................                                    43 
بررسی تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم     ...................................................................................                                    43
دلايل توزيع سود بين سهامداران     ...........................................................................................                                     44
دلايل اهميت تقسيم سود     ....................................................................................................                                      45
جايگاه سياست تقسيم سود در مديريت مالی     ...............................................................................                                      45
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود     ..........................................................................................                                      45
روشهای تقسيم سود     .........................................................................................................                                      45
خط مشی تقسیم سود     .......................................................................................................                                      49
تئوری های تقسيم سود     .....................................................................................................                                       51
تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود     .............................................................................                                       52
نتیجه گیری     ................................................................................................................                                       53
فصل پنجم: کیفیت سود     ..............................................................................                                54
     مقدمه     ...................................................................................................................                                      55
هدفهاى مشخص گزارش سود      ............................................................................................                                      55
مفهوم كيفيت سود      ........................................................................................................                                       55
دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود     .......................................................................................                                      56
اگر شرکتی ویژگی های زیر را دارا باشد کیفیت سود آن بالا خواهد بود      ...........................................................                                      56
معيار ها و ساختارهاي كيفيت سود     ......................................................................................                                       57
عناصر کیفیت سود     .........................................................................................................                                     59
چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود    .....................................................................................                                    59
كيفيت گزارشگري     .........................................................................................................                                    60
مديريت سود     ..............................................................................................................                                    60
تحلیل بنیادی کیفیت سود     ....................................................................................                                                     61
 
نتيجه گيري     ....................................................................................................                                                  64
 
فصل ششم: پورتفوی     ..........................................................................                                              65
مقدمه     .............................................................................................................                                                        66
تعریف پورتفوی     ...................................................................................................                                                       66
مدیریت پورتفوی     .................................................................................................                                                       67
ارزش پورتفوی      ..................................................................................................                                                       67
سبد بهینه پورتفوی     ...............................................................................................                                                      67
پنج فاکتور مهم در انتخاب پورتفوی     .............................................................................                                                     67
انواع ریسک     .....................................................................................................                                                      68
ریسک پورتفوی     ..................................................................................................                                                     69
نظریه قیمت گذاری اربیتراژ     ....................................................................................                                                    71
مدل مارکویتز (مفروضات و معایب)       ...........................................................................                                                    71
ارزیابی عملکرد پورتفوی ( معیارها)      ...........................................................................                                                   73
حسابرسی پورتفوی     ...............................................................................................                                                  74
فصل هفتم: خرید یا اجاره     ...................................................................                                          76
     مقدمه     .........................................................................................................                                                   77
مراحل تصمیم گیری مصرف کننده     ..............................................................................                                                   77
تعریف اجاره     .....................................................................................................                                                  78 
انواع اجاره     ................................................................................................ .....                                                   78
منابع وجوه نقد برای تامین مالی اجاره     ........................................................................                                                   79
محاسبه مبلغ خالص سرمايه‌گذارى و جريان‌هاى نقدی     .......................................................                                                   80
قواعد تصمیم گیری     .............................................................................................                                                     80
معیار تصمیم گیری     .............................................................................................                                                       80
مزایای استفاده از اجاره     ......................................................................................                                                       81
هزینه های اجاره     ..............................................................................................                                                       83
اجاره دارایی در مقایسه با خرید آن     .......................................................................                                                           83
قرارداد فروش مشروط     ......................................................................................                                                           84
رهن اموال شخصی (اجاره به شرط تملیک)     ................................................................                                                           85
عوامل موثر در تصمیمات اجاره- خرید     ....................................................................                                                           85
فصل هشتم: ادغام و تصاحب     ................................. ...........................                                                  88
    مقدمه     .....................................................................................................                                                             89
تفاوت ادغام و تصاحب     .....................................................................................                                                              89
دو هدف اصلی و اولیه برای هر فعالیت تجاری     ...........................................................                                                             89
روش های دستیابی به اهداف اصلی هر فعالیت     ..........................................................                                                              90
انواع رفتار تصاحب کنندگان     .............................................................................                                                               90
انواع خریداران تصاحب کننده     ...........................................................................                                                               90
اشکال مختلف  ترکيب شرکتها (تلفیق،ادغام،شرکت های هلدینگ)     ....................................                                                                90
اهداف و انگیزه های ادغام و تصاحب     ...................................................................                                                                 95
معایب ادغام و تصاحب     ...................................................................................                                                                96
دلایل شکست ادغام و تصاحب شرکتها      ..................................................................                                                                96
فصل نهم: ورشکستگی     ................................................................                                                      99           
مقدمه     ....................................................................................................                                                                100
تعاریف ورشکستگی     ............................................................


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  تصمیم گیری در مسائل مالی  تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسائل مالی ارشد حسابداری  تصمیم گیری در مسائل مالی Ppt  تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فر  تصمیم گیری در مسایل مالی  تصميم گيري در مسائل مالي  کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی  جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی  کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  دانلود کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  خلاصه کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  دانلود تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد  نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  پاورپوینت کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد  کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد  دانلود تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد  دانلود کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسائل مالی حمیدرضا وکیلی فرد  پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر وکیلی فرد  تصمیم گیری در مسایل مالی وکیلی فرد  تصميم گيري در مسايل مالي  خلاصه کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی  تصميم گيري در مسائل مالي دكتر وكيلي فر  پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی  درس تصمیم گیری در مسائل مالی  مقاله تصمیم گیری در مسائل مالی  دانلود کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی  کتاب تصمیم گیری در مسایل مالی  جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر تهرانی  دانلود جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی  جزوه درس تصمیم گیری در مسائل مالی  

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5250

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :55

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3156

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :65

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3668

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1322

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3089

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1349

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...