منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> آموزش

دانلود جزوه کامل روش تحقیق (فایل ورد)قیمت: ۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 152     کد محصول :341      حجم فایل:654,63 KB      نوع فایل :rarجزوه کامل روش تحقیق (فایل ورد)

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

کاملترین جزوه درس روش تحقیق

 

همراه با نمونه های کاربردی

دانلود جزوه کامل روش تحقيق با آموزش کاربردی

 

کاملترین جزوه روش تحقیق با فرمت ورد .انتخاب روش تحقیق، از مسائلی است که در ضمن طرح تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما به لحاظ اهمیتی که دارد، آن را در بخش جداگانه ای می آوریم. 

تحقیق در هریک از رشته های دانش بشری، روش خاص خود را می طلبد. روش ریاضیات، استنتاج و برهان است و روش علوم تجربی مشاهده، آزمایش و استقراء. روش علومی مثل مکانیک و ستاره شناسی، آمیزه ای از روش ریاضی و تجربی است و رشته های مختلف علوم انسانی، هریک ویژگیهایی دارد: روانشناس با مطالعه نفسانیات خویشتن شروع می کند و با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی و تستهای مختلف کتبی و شفاهی از نفسانیات دیگران مطلع می شود و تحقیقات خود را استوار می سازد. کار جامعه شناس بیشتر مبتنی بر آمار است و محقق تاریخ با اسناد و مدارک تاریخی سروکار دارد که نقد این مدارک و تعیین میزان صحت آنها در تحقیق او مهمترین نکته است. 
نویسنده مقاله تحقیقی به تناسب رشته ای که دارد، روش خاصی را در امر تحقیق انتخاب می کند؛ اما در عین حال از برخی قواعد و روشهای عمومی نیز استفاده می کند که تقریبا در تمام مقاله های تحقیقی مشترک است. نوشتار حاضر به بررسی روشهای اخیر می پردازد. 
ابتدا با توجه به گروه خوانندگان و مخاطبان این مقاله، باید گفت که از دیدگاهی، روش تحقیق به دو نوع میدانی و کتابخانه ای تقسیم می شود. در تحقیق میدانی که بیشتر به مسائل علم تجربی، اجتماعی و جامعه شناسی مربوط است، محقق با کاوش در نمونه های عینی و با تفحص و استقرا در گستره ای خاص به نتایج کلی می رسد. در این روش، کار محقق تحقیق روی افراد، اشیا و پدیده های خارجی در بیرون از محیط کتابخانه است ؛ مصاحبه، مشاهده، گزارش و تحقیقات محلی در این روش، جایگاه خاصی دارد. اما در تحقیق کتابخانه ای، حوزه کار محقق، کتابخانه و اسناد و مدارک کتابخانه ای مثل کتاب، مجله، عکس و غیره است. محقق در این روش، معمولا با محیط خارج و نمونه های عینی سروکار ندارد؛ بلکه مواد و منابع کارش، قبلا توسط محققان دیگر ثبت و ضبط شده است و اینک او باید آنها را جستجو و پیدا کند. این روش، گاهی به نام روش تاریخی نیز شناخته می شود؛ زیرا خاصة محقق تاریخ با اینگونه روش کار می کند. شایان ذکر است که در برخی تحقیقات، ممکن است از هر دو روش استفاده شود؛ مثلا نتیجه ای که با تحقیق میدانی به دست آمده، با مطالعات کتابخانه ای، استفاده از نظریات دانشمندان در آن زمینه، و بررسی سیر تاریخی و مقایسه ای نظریات مزبور تکمیل گردد؛ و یا تحقیقاتی که به روش کتابخانه ای صورت گرفته و منتج به نتایجی شده، با انتخاب محدوده خاصی از افراد مربوط به موضوع، و انجام تحقیقات میدانی در آن زمینه، استوارتر و مستندتر شود. 
خوانندگان و مخاطبان مقاله حاضر به لحاظ حوزه تحقیقات و مطالعات، بیشتر با روش کتابخانه ای سروکار دارند؛ از این رو روش مزبور بیشتر توضیح داده می شود. 
اصلی ترین ابزار تحقیق در روش کتابخانه ای، کتاب و امثال آن است، لذا اولین گام مهم در این روش، انتقاد کتاب و اسناد مکتوب مورد استفاده است. در واقع، محقق باید کتاب شناس باشد؛ یعنی بتواند کتاب را ارزیابی و میزان اعتبار آن را تعیین کند. هرقدر وی در این امر تواناتر باشد، تحقیقش از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود. 

فهرست مطالب

شماره صفحه عنوان
1 فصل 1- تعریف تحقیق و مشخصات، عوامل و انواع آن
1 1-1- مقدمه
2 1-2- تحقيق چيست؟
2 1-3- مشخصات تحقيق
3 1-4- قابلیت بازسازی
4 1-5- شرایط محقق
4 1-6- سه عامل اصلی تحقیق
4 1-7- تحقيق علمي چيست؟
5 1-8- پيش نيازهاي تحقيق علمي
5 1-9- انواع تحقيق
5 1-9-1- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس هدف
7 1-9-2- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس ميزان کاربرد مستقيم يافته‌ها و درجه تعميم‌پذيری آنها
7 1-9-3- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس میدان عمل
7 1-9-4- انواع تحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش
9 1-9-5- روشهای تحقيق کيفی و کمی
10 1-9-6- ویژگی های روشهای تحقیق کیفی
10 1-9-7- ویژگی های روشهای تحقیق کمی
12 فصل 2- روش تحقیق علمی و مراحل آن
12 2-1- روش چيست؟
12 2-2- علم چيست؟
12 2-3- شناخت علمی
12 2-3-1- استدلال استقرایی
13 2-3-2- استدلال قیاسی
13 2-3-3- استدلال علمی
13 2-4- فلسفه علم چيست؟
14 2-5- ملاکهای تمايز معرفت تجربی از ديگر انواع معرفت
14 2-6- تفاوت علوم طبيعی (تجربی) و علوم اجتماعی(انسانی)
14 2-6-1- ويژگيهای علوم تجربی
15 2-6-2- مشخصات قانون علمی
15 2-7- ويژگيهای کلی روش علمی (Scientific Method)
17 فصل 3- مراحل تحقيق علمی
18 3-1- مرحله اول - شکل گیری پرسش آغازین
19 3-2- مرحله دوم - تشخیص مسئله و مشخص کردن موضوع مورد مطالعه (تبدیل سؤال به موضوع تحقیق) 
19 3-2-1- تعيين موضوع تحقيق
20 3-2-2- مهمترین نکات در انتخاب موضوع تحقیق 
20 3-2-3- مهمترین نکات در نگارش موضوع تحقیق 
21 3-3- مرحله سوم - توصیف (بیان) مسئله تحقیق
21 3-3-1- نکات مهم در بيان مساله تحقيق
22 3-3-2- ويژگيهاي يك مسأله تحقيق
22 3-4- مرحله چهارم - تبیین اهداف تحقیق 
23 3-4-1- اصلی ‌ترین اهداف تحقیقات علمی
23 3-4-2- تقسيم بندی  اهداف تحقیق
24 3-4-3- نحوه تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی
25 3-5- مرحله پنجم- طرح و تدوین فرضیه و یا فرضیه های تحقیق
25 3-5-1- شکل های مختلف بیان فرضيه 
26 3-5-2- ويژگيهاي يك فرضيه
27 3-5-3- قالبهاي فرضيه‌ساز
28 3-5-4- اهمیت فرضیه‌ها
29 3-5-5- تفاوت فرضیه با نظریه (Theory)، قانون (Law) یا اصل (Principle)
29 3-5-6- شیوه تدوین و نگارش فرضیه
29 3-5-7- اهداف فرضیه‌ها
31 3-5-8- انواع فرضیه
32 3-5-9- آزمون فرضیه‌ها
32 3-5-10- منابع فرضیه‌ها
32 3-5-11- نظريه چيست؟
33 3-5-12- انواع نظريه
33 3-5-13- نقش نظريه در تحقيق
34 3-5-14- تدوین چارچوب نظري تحقيق (Theoretical Framework)
35 3-5-15- اجزاء چارچوب نظري 
35 3-6- مرحله ششم- تعیین متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها
35 3-6-1- متغير چيست؟
37 3-6-2- تعریف مفاهیم و متغیرها
37 3-6-3- تقسیم بندی متغیرها براساس عوامل مختلف
39 3-6-4- مقياس اندازه گيری متغیرها
40 3-6-5- اندازه‌گيري و سطوح آن
41 3-6-6- مقیاس های اندازه‌گيري
42 3-7- مرحله هفتم- مطالعه و بررسی سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق)
42 3-7-1- برخی فوائد مطالعه و بررسی سوابق تحقیق 
42 3-7-2- انواع منابع تحقیق 
44 3-7-3- روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آنها
45 3-7-4- استفاده از اینترنت و سيستمهاي اطلاع رساني رايانه اي
46 3-8- مرحله هشتم- طراحی روش تحقیق
46 3-8-1- ویژگی های روشهای تحقیق کیفی
47 3-8-2- ویژگی های روشهای تحقیق کمی
47 3-8-3- نکاتی در خصوص برنامه ريزی اجرای تحقیق
48 3-8-4- جدول ‌زمان‌بندی انجام کار
50 3-8-5- بودجه و امکانات
50 3-8-6- ارزیابی و کنترل حین تحقیق
51 3-9- مرحله نهم- جمع آوری اطلاعات و داده ها
51 3-9-1- جامعه مورد مطالعه و گروه نمونه
52 3-9-2- متداول ترين روش هاي نمونه گيري
54 3-9-3- روشها و عوامل موثر در برآورد حجم نمونه
56 3-9-4- شیوه های نمونه گیری
58 3-9-5- تعیین حجم نمونه
61 3-9-6- گردآوری داده ها
61 3-9-7- پردازش و تفسير داده ها  
62 3-9-8- اصلی ترین روش ها برای جمع آوری داده ها
67 3-9-9- روايی(Validity) و پايايی(Reliability) ابزارهای اندازه‌گيری
68 3-9-10- پيش‌آزمون(Pre-Test)
68 3-10- مرحله دهم- تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات 
68 3-10-1- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 
70 3-10-2- فرا تحليل
71 3-10-3- تفسير ضريب همبستگی
72 3-10-4- تجزيه و تحليل کيفي داده ها
72 3-10-5- انواع تحليل های آماری
73 3-10-6- پردازش و طبقه بندی اطلاعات
75 3-11- مرحله یازدهم- آزمون فرضیه ها و پاسخگویی به سؤالات تحقیق
76 3-12- مرحله دوازدهم- ارائه گزارش تحقیق
76 3-12-1- اجزاي اصلي يك گزارش تحقيق
77 3-12-2- راهنماي تدوين پايان نامه
81 3-12-3- توصیه‌های مهم در تدوین پروپوزال
81 3-12-4- توصیه‌های مهم در انجام پروژه
82 3-12-5- توصیه‌هایی برای تدوین پايان‌نامه
83 3-12-6- مراحل آمادگي براي جلسه دفاع از پايان‌نامه
83 3-12-7- توصيه هاي مهم در جلسه دفاع
84 3-12-8- معیارهای موثر در نمره پایان نامه
85 3-12-9- امور پس از برگزاري جلسه دفاع
85 3-12-10- دستورالعمل تنظيم منابع براي گزارش تحقیقاتی، پايان نامه و مقالات
86 فصل 4- ساختار و مباني تهيه‌ی مقاله‌های علمي
86 4-1- عنوان مقاله
86 4-2- نام و مشخصات نويسنده(گان)
87 4-3- چكيده
87 4-4- كلمات كليدي
87 4-5- مقدمه
87 4-6- روش‌ تحقیق
87 4-7- تجزيه و تحليل و بحث نتايج
88 4-8- نتیجه‌گیری و پيشنهاد
88 4-9- سپاسگزاری
88 4-10- فهرست ‌منابع
90 4-11- ساير موارد
91 فصل 5- ملاحظات اخلاقی و محدودیت های پژوهش 
91 5-1- ملاحظات اخلاقي در پژوهش
91 5-2- محدوديت های پژوهش 
92 فهرست منابع
94 پیوست1
 نكات مهم در داوري گزارش نهايي طرح تحقیقاتی و پايان‌نامه
96 پیوست2
 معرفی کتاب برای مطالعه بیشتر 
98 پیوست 3
 نمونه شناسنامه طرح تحقیقاتی سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات‌ كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
109 پیوست 4
نمونه طرح تحقيق رساله دكتري دانشگاه تربیت مدرس 
116 پیوست 5
نمونه طرح تحقيق پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  جزوه روش تحقیق  جزوه روش تحقیق Pdf  جزوه روش تحقیق در مدیریت  جزوه روش تحقیق در حسابداری  جزوه روش تحقیق پیشرفته  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد  جزوه روش تحقیق در معماری  جزوه روش تحقیق دانلود  جزوه روش تحقیق ارشد  جزوه روش تحقیق معماری  کتاب روش تحقیق Pdf  جزوه درس روش تحقیق Pdf  دانلود کتاب روش تحقیق Pdf  کتاب مبانی روش تحقیق Pdf  دانلود جزوه روش تحقیق Pdf  جزوه روش تحقیق در مدیریت Pdf  کتاب روش تحقیق خاکی+pdf  کتاب روش تحقیق پزشکی Pdf  جزوه روش تحقیق در مدیریت پیام نور  جزوه روش تحقیق در مدیریت کشاورزی  جزوه+روش+تحقیق+در+مدیریت+دكتر+احمدی  جزوه روش تحقیق در مدیریت آموزشی  جزوه روش تحقیق در مدیریت دکتر خداداد حسینی  جزوه روش تحقیق در مدیریت بازرگانی  کتاب روش تحقیق در مدیریت  کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی  جزوه روش تحقیق در حسابداری علمی کاربردی  جزوه روش تحقیق در حسابداری پیام نور  کتاب روش تحقیق در حسابداری  دانلود جزوه روش تحقیق در حسابداری  دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در حسابداری  دانلود کتاب روش تحقیق در حسابداری  کتاب روش تحقیق در حسابداری ترجمه پارسائیان  کتاب روش تحقیق در حسابداری پارساییان  کتاب روش تحقیق در حسابداری و مدیریت  جزوه روش تحقیق پیشرفته Pdf  جزوه روش تحقیق پیشرفته پیام نور  کتاب روش تحقیق پیشرفته  کتاب روش تحقیق پیشرفته مدیریت  دانلود جزوه روش تحقیق پیشرفته  جزوه درس روش تحقیق پیشرفته  خلاصه کتاب روش تحقیق پیشرفته پرهیزگار  دانلود کتاب روش تحقیق پیشرفته  دانلود کتاب روش تحقیق پیشرفته پیام نور  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد کامپیوتر  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد برق  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد حقوق  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد عمران  جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد معماری  جزوه درس روش تحقیق کارشناسی ارشد  جزوه روش تحقیق در معماری عینی فر  جزوه روش تحقیق در معماری پیام نور  جزوه روش تحقیق در معماری سیاهویی  کتاب روش تحقیق در معماری  کتاب روش تحقیق در معماری لیندا گروت  جزوه درس روش تحقیق در معماری  جزوه روش تحقیق معماری دوره ارشد  جزوه روش تحقیق معماری حمیدرضا عامری  کتاب روش تحقیق دانلود  کتاب روش تحقیق دانلود رایگان  دانلود جزوه روش تحقیق در مدیریت  دانلود جزوه روش تحقیق کارشناسی ارشد  دانلود جزوه روش تحقیق روانشناسی  دانلود جزوه روش تحقیق مدیریت  دانلود جزوه روش تحقیق در علوم اجتماعی  جزوه روش تحقیق ارشد عمران  جزوه روش تحقیق ارشد کامپیوتر  جزوه روش تحقیق ارشد نرم افزار  جزوه روش تحقیق ارشد برق  جزوه روش تحقیق ارشد حسابداری  جزوه روش تحقیق ارشد معماری  جزوه روش تحقیق ارشد حقوق  جزوه روش تحقیق ارشد زراعت  جزوه روش تحقیق معماری پیام نور  جزوه روش تحقیق معماری ارشد  جزوه روش تحقیق معماری ارشد پیام نور  جزوه روش تحقیق معماری سیاهویی  جزوه روش تحقیق معماری عامری  جزوه روش تحقیق معماری دانشگاه پیام نور  کتاب روش تحقیق معماری  کتاب روش تحقیق  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی  کتاب روش تحقیق کیفی  کتاب روش تحقیق در مدیریت  کتاب روش تحقیق دکتر دلاور  کتاب روش تحقیق خاکی  کتاب روش تحقیق در معماری  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی  کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  کتاب روش تحقیق دلاور  کتاب روش تحقیق درعلوم انسانی Pdf  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی انتشارات سمت  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی دکتر دلاور  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی مهدی زاده اشرفی  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی نشر یکان  کتاب روش تحقیق در علوم انسانی مریم سیف نراقی  خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم انسانی  دانلود رایگان کتاب روش تحقیق در علوم انسانی  کتاب روش تحقیق کیفی در پرستاری  کتاب روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی  کتاب روش تحقیق کیفی اووه فلیک  کتاب روش تحقیق کیفی دکتر بازرگان  کتاب روش تحقیق کیفی بیوک محمدی  کتاب روش تحقیق کیفی خدیجه سفیری  کتاب روش تحقیق کیفی کرسول  کتاب روش تحقیق کیفی فلیک  کتاب روش تحقیق کیفی در علوم ارتباطات  کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی  کتاب روش تحقیق در مدیریت پیام نور  کتاب روش تحقیق در مدیریت اوماسکاران  کتاب روش تحقیق در مدیریت خاکی  کتاب روش تحقیق در مدیریت مهرداد پرچ  کتاب روش تحقیق در مدیریت نوشته اوماسکاران  کتاب روش تحقیق در مدیریت دانشگاه پیام نور  کتاب روش تحقیق در مدیریت ورزشی  کتاب روش تحقیق در مدیریت دکتر علی احمدی  کتاب روش تحقیق دکتر دلاوری  كتاب روش تحقيق دكتر دلاور  کتاب روش تحقیق دکتر دلاور دانلود  کتاب روش تحقیق دکتر دلاورpdf  خلاصه کتاب روش تحقیق دکتر دلاور  کتاب روش تحقیق دکتر علی دلاور  دانلود کتاب روش تحقیق دکتر دلاور Pdf  خرید کتاب روش تحقیق دکتر دلاور  دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق دکتر دلاور  کتاب روش تحقیق خاکی+pdf  کتاب روش تحقیق خاکی 1384  دانلود کتاب روش تحقیق خاکی  کتاب روش تحقیق غلامرضا خاکی  خلاصه کتاب روش تحقیق خاکی  کتاب روش تحقیق غلامرضا خاکی انتشارات بازتاب  مشخصات کتاب روش تحقیق خاکی  کتاب روش تحقیق در معماری لیندا گروت  کتاب روش تحقیق در معماری شاهین حیدری  کتاب روش تحقیق در معماری عینی فر  کتاب روش تحقیق در معماری و شهرسازی  کتاب روش تحقیق در معماری علیرضا عینی فر  دانلود کتاب روش تحقیق در معماری  دانلود کتاب روش تحقیق در معماری لیندا گروت  دانلود کتاب روش تحقیق در معماری عینی فر  خلاصه کتاب روش تحقیق در معماری  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی ریمون کیوی  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی ساروخانی  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی ارل ببی  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی مرتضی عزتی  کتاب روش تحقیق درعلوم اجتماعی ترجمه نیک گهر  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کیوی و کامپنهود  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی بهروز نبوی  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کیوی  کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی ریموند کیوی  دانلود کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  دانلود رایگان کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر خاکی  دانلود کتاب روش تحقیق درمدیریت دکتر غلامرضا خاکی  خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت تألیف دکتر غلامرضا خاکی  خلاصه کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  کتاب روش تحقیق دکتر غلامرضا خاکی  مشخصات کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  خرید کتاب روش تحقیق دکتر خاکی  دانلود کتاب روش تحقیق دلاور  خلاصه کتاب روش تحقیق دلاور  کتاب روش تحقیق علی دلاور  خلاصه کتاب روش تحقیق دلاوری  دانلود کتاب روش تحقیق دلاوری  مشخصات کتاب روش تحقیق دلاور  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت شناخت کشورهای مشترک المنافع(CIS)

دانلود پاورپوینت شناخت کشورهای مشترک المنافع(CIS)

قیمت: 55,000 ريال کد فایل:25572
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. دانلود پاورپوینت شناخت کشورهای مشترک المنافع(CIS  ) و راههای توسعه روابط...
دانلود پاورپوینت افتادگي شانه وروشهاي درمان آنبا ورزش

دانلود پاورپوینت افتادگي شانه وروشهاي درمان آن با ورزش

قیمت: 24,500 ريال کد فایل:25570
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه

قیمت: 24,000 ريال کد فایل:25569
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4019

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1959

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2611

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :856

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2185

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :887

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :876

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :732

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...