منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله معلم خلاققیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 17     کد محصول :5044      حجم فایل:54,58 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

معلم خلاق

تغيير نظام آموزشی  به منظور  سازگاری  آن با مقتضيات  دوران بازسازی  نشان می  دهد  که  ضرورت و نياز  خلاقيت  ، پيش  از پيش  احساس  شده است ، در تغيير نظام آموزشی  به تجديد نظرهايی  کلی و اساسی  در زمينه های  مختلف  نياز داريم . در اين مقاله  سعی  بر  تعليم و تربيت خلاق ،  به ارتباط  خلاقی  که  ياد دهندگان  با يادگيرندگان  بايد داشته باشند  می  پردازيم . برای ادامه  حرکت به سوی  تعليم و تربيت  خلاق  و به منظور پرورش  يادگيرندگان  خلاق  بايد  ياد دهندگان  يعنی  معلمان که ستون های  اصلی  نظام آموزشی  هستند  دارای  خصوصيات خاصی  باشند  در اين مقاله هدف آن  است  که بر مبنای  دستاوردهای  پژوهشگران  و مطالعات  و تجربيات اينجانب  اين خصوصيات را  تحت  سه عنوان  بررسی  می  کنيم :

1- خصوصيات  معلم در ارتباط  با يادگيرندگان  که در برگيرنده  ارتباط  عاطفی ، آموزشی  و اخلاقی  ( انضباطی ) است .

2- خصوصيات  معلم در ارتباط  با خود  ( خصوصيات  شخصيتی )

3- خصوصيات معلم در ارتباط  با يادگيری  و آموزش  ( فعاليت های  شغلی ).

1- خصوصيات  معلم  در ارتباط  با يادگيرندگان

در زمينه  خصوصيات  معلم  در ارتباط  با يادگيرندگان  سه  زمينه عمده را  مورد توجه  قرار  می  دهيم .اين زمينه ها  به ترتيب  عبارتند از :

الف : ارتباط  عاطفی   ب : ارتباط  آموزشی

ارتباط  عاطفی:

در ايجاد ارتباط  عاطفی  معلمان خلاق علاوه بر آنچه  گفته شد  به اين گونه فعاليت ها بايد بپردازند.

-تشويق و تقويت خلاقيت : بر اساس   تحقيقاتی  که در ايران  توسط  محققين انجام شده نشان می دهد  که معلمان خلاق  در کنار نگرش  مثبتی که نسبت به خلاقيت  دارند با ابراز علاقه و احترام  به برقراری  ارتباطی خلاق  با   يادگيرندگان بويژه يادگيرندگان خلاق ، اين توانايی را به صورت های مختلف تاييد و تشويق و تقويت می کنند.

-برقرار کردن رابطه عاطفی عميق : بسياری  از معلمان خلاق  مايل به برقرار کردن  روابط  عميق و سالم بين خود  و يادگيرندگان با يکديگر هستند  آنها بر اين عقيده اند  که اين ارتباط صميمانه  و عميق  عاطفی  محيط  و شرايط  مساعد را  پرورش و توسعه خلاقيت  فراهم می  کنند .اين معلمان نه تنها  از انتقادات  يادگيرندگان  خود ناراحت  نمی  شوند  بلکه  آنها را  تشويق به اظهار نظر  و بيان انتقادات  خود می کنند.

اارتباط آموزشی :  نتايج حاصل از پژوهش  ها  و تجربيات عملی  نشان داده  که معلمان خلاق  در ارتباط  آموزشی  خود  با يادگيرندگان  راههايی  مثل استفاده  از حواس ، استفاده  از  روش  بحث و گفتگو ، امکان تجربه و خطا ، توجه به  کيفيت تفکر ،تکيه بر کيفيت در مقابل کميت  يادگيری ، استفاده از روش کنکاش  مغزی ، تکيه بر تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا  ، توجه به تفاوت های  فردی  با يادگيرندگان و روش  اداره کلاس را  مد نظر دارند.

2- خصوصيات  معلم  در ارتباط  با خود ( خصوصيات شخصيتی )

گوته می گويد ، انديشيدن  آسان است  و عمل کردن  مشکل ،  اما مشکل ترين  کارها عمل کردن  به آن چيزهايی است  که می انديشيم  پس بررسی و پژوهش های کوتاه مدت  و بلند مدت  نشان داده  که افراد خلاق از جمله  معلمان  خلاق  در ابعاد  ذهنی ، عاطفی و اجتماعی  دارای  خصوصياتی هستند  که در ابعاد ذهنی  می  توان به کنجکاوی  شديد  توام با شک گرايی  و روحيه تجربی (پويندگی )  تمرکز  حواس  و   استمرار در انديشيدن ، روان بودن در توليد انديشه  توام با روانی  کلام ، انعطاف پذيری  ذهنی  به صورت آزمون ،استقلال فکر و عمل ، مهارت در بازسازی عقايد پشتکار  و پايداری ،  اعتقاد به خويشتن  با نگرش  مثبت ( خودباوری ) و ..... پرداخت .

3-خصوصيات  معلم  در ارتباط   با يادگيری  و آموزش

بيش  از  نود درصد  از معلمان  خلاق معتقدند که خلاقيت در نظامی  پا می گيرد که يادگيرنده  در يادگيری  خود  نفش  فعال و  سازنده داشته  باشد  و معلم راهنما  و تسهيل کننده  باشد نه اين که معلم  مطالب را کاملا  پخته و خود نيز  به فراگير بخوراند بلکه بستر و راه را هموار و مناسب سازد آنان وظيفه مهم معلم را بنا کردن شناخت  ، تربيت  ذهن برای  منطقی  انديشيدن و تقويت  تفکر  خلاق می  دانند و يا  تسلط  بر   آموخته های مختلف يا شناخت  و به کارگيری  روشهای  ارزشيابی آموزشی و پرورشی .

خصوصيات معلم پرورش دهنده خلاقيت 

مربي يا معلمي  كه مي خواهد  يك كلاس  ويژ ه ي  پرورش  خلاقيت  را اداره كند  و يا  اين كه  علاقمند  است  در جريان  تدريس  روزمره ي خود  به طور جدي  پرورش  خلاقيت  دانش آموزان  را هم مدنظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصيات  و نگرش  هاي  ويژ ه اي  كه با ماهيت  و فرآيند  خلاقيت  مناسبت دارد ، برخوردار باشد ،مطمئنا  در كار  خود بسيار  موفق تر  عمل خواهد  كرد. البته  يك چنين  معلمي  حتما لازم نيست  كه خودش  فردي  خلاق  باشد ،اما اگر  چنان چه  شخصا  از مهارت هاي  اساسي  خلاقيت   برخوردار  باشد  و بتواند  عملا  از آن ها  استفاده كند ،بدون شك  در پيش  برد  و هدايت  كلاس  و تاثير گذاري  بيش تر و بهتر بر دانش  آموزان  خود موفقيت  بيش  تري  كسب  خواهد كرد.

برخي  ويژگي هاي  معلم  علاقمند  به خلاقيت  كه داشتن  آن ها  به بازدهي  بيش  تر  كلاس  و تدريس  او مي انجامد، موارد  زير است :

1- فردي  انتقاد پذير باشد .

2-تحمل  عقايد  نو دانش آموزان  را داشته  باشد.

3-از  صبر  و تحمل  بالايي  برخوردار  باشد .

4-به تفاوت هاي  فردي  و منحصر به فرد  بودن  تك تك  دانش آموزان  اعتقاد  داشته باشد.

5-از انگيزه اي  قوي  برخوردار  باشد.

6-پذيراي  ايده ها  و نظرات  غير عادي  دانش  آموزان  خود باشد.

7-دوست دار  هنر  و زيبايي شناسي  باشد.

8-تا حد امكان  به دانش  آموزان  خود آزادي عمل  بدهد.

9-در چند  زمينه ي مختلف معلومات  و مهارت  داشته باشد .

10-براي  هر دانش  آموز احترامي  ويژه  قائل  باشد .

11- خيال  پردازي دانش  آموزان  را تشويق كند.

12-در مواقع لزوم  بتواند  كودكانه بيانديشد  و كودكانه  عمل  كند.

13-به دانش آموزان  خود اجازه  دهد كه گاهي  اشتباه كنند.

معلمان خلاق چگونه عمل می کنند؟

به راستی که اين دلها خسته می شوند همانطور که بدن ها خسته می گردند پس نوبرها و تازه پيدا شده های حکمت ها را برای آن دلها بجوييد.                                        حضرت علی (ع)

 بسياری از معلمان خلاق بخصوص تا زمانی که ياد گيرندگان به تفکر ذهنی ، انتزاعی و مجرد در دوره ی ابتدايی نرسيده اند به پرورش حواس و استفاده از آنها در آموزش می پردازند. عده قابل توجهی از اين معلمان در کنار استفاده از وسايل سمعی وبصری (که غالباً توسط ياد گيرندگان ساخته شده است) ، يادگيرندگان را به مشاهده طبيعت و پديده های آن و مراکزمختلف علمی ، هنری ، صنعتی و ... تشويق و راهنمايی می کنند.

در بررسی های انجام شده ، بسياری از معلمان خلاق بر اين نظر بودند که يکی از اشکالات تعليم و تربيت غير خلاق و ايستا ، عدم ارتباط سازنده که بين ياددهنده و ياد گيرنده است . اين رابطه که مبتنی بر انتقال يک رشته اطلاعات و معلومات معين از ياد دهنده به ياد گيرنده است ، باعث تسلط ياد دهنده بريادگيرنده و اتکای دانش آموز به معلم می شود. معلمان خلاق ، اين ارتباط سلطه گرانه را درست نمی دانند زيرا معتقدندکه نتيجه آن عدم توسعه ذهن يادگيرنده است و با توليد تفکر منطقی و فعال که درخلاقيت نقش عمده دارد، مغايرت دارد.

معلمان خلاق برای ايجاد شرايط مساعد روشهای مختلفی دارد که در زير به آنها اشاره می شود: • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  مقاله معلم خلاق  مقاله خلاقیت معلمان  معلم خلاق  معلم خلاق دزفولی محمدرضا جاهد  معلم خلاق دزفول  معلم خلاقیت  معلم خلاق کیست  خلاقیت معلم کلاس اول  معلمین خلاق  خلاقیت معلم ششم  ویژگی معلم خلاق  معلم و خلاقیت  معلم خلاق دزفولی  خلاقیت معلم ابتدایی  خلاقیت معلم در کلاس  خلاقیت معلم در کلاس درس  خلاقیت معلم رمز پیروزی اوست  خلاقیت معلم در تدریس  معلم و خلاقیت و پویایی  خلاقیت معلمان کلاس اول  معلم خلاق کلاس اول  معلم خلاق ششم  ویژگی های معلم خلاق  ویژگی معلمان خلاق  ویژگیهای یک معلم خلاق  همایش معلم و خلاقیت  پایان نامه خلاقیت معلمان  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4015

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1957

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2608

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :854

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2185

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :886

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :873

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :730

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...