منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله روشهای تدریسقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 18     کد محصول :5029      حجم فایل:18,92 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:

1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان

2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.

در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.

پیش گفتار

زندگی بدون یادگیری و آموزش همچون مردابی در حال تقلیل وفساد است. از زمانیکه آموزش و یاد دادن شروع شد نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. هنر معلم در انتخاب این شیوه ها و روش مؤثر             می باشد. از آجا که توانایی های افراد متفاوت است نحوه یادگیری و چگونگی آموزش نیز  متفاوت خواهد بود.

روش هاي تدريس

يكي از عناصر اصلي دربرنامه درسي وطراحي آموزش، موضوع روش هاي ياددهي، يادگيري است. كليه اقدامات، تصميمات، ضمن اجراي روش به مرحله ظهورمي رسد ويادگيري اتفاق            مي افتد.

درطراحي آموزشي، موضوعاتي چون اهداف، روش هاي ارزشيابي، وسايل آموزش .... تدوين واز طريق روش تدريس به راه كارهاي عملي تبديل مي شود. اگر روش تدريس مورداستفاده به خوبي انتخاب واجرا شود بدون شك خلاقيت دانش آموزان نيز مجال پرورش پيدا مي كنند.

درنتيجه روش هاي يادگيري دردانش آموزان آموزش داده مي شود وآنان مي دانند چگونه يادبگيرند كه يادبگيرند.(يادگيريِ يادگيري )

معلمان درمقام برنامه ريز وطراح آموزش  درچند گروه قرارمي گيرند كه با شناخت ويژگي هاي خاصي، حرفه اي يا غيرحرفه اي بودن آن ها مشخص مي گردد.

1- معلمان حافظه گرا (غيرحرفه اي)

2- معلمان معلم مدار (غيرحرفه اي )

3- معلمان عمل گرا (حرفه اي )

4- معلمان شاگردمدار (حرفه اي )

روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است .

الف ) روش تاريخي كه شامل: 1- روش سقراطي           2- نظام مكتبي (درايران)

ب) روش هاي جديد كه شامل: 1- روش توضيحي                  2- روش سخنراني

3- روش اكتشافي    4- حل مسئله           5- مباحثه اي                    6- پرسش وپاسخ

7- انفرادي             8- واحدكار(پروژه) 9- روش نمايشي      10- روش بديعه پردازي

11- روش بازيهاي تربيتي             12- روش ايفاي نقش

13- روش دريافت مفهوم             14- روش استقرايي

15- روش آزمايش وكاوشگري و....

ياددهي يادگيري فعال

با عنايت به اينكه امروزه يادگيري رويكردي  اكتشافي تلقي مي شود واز طريق مشاركت فعال معلم ودانش آموزصورت مي گيرد. ضرورت شناخت روابط فعال بين عوامل تدريس اهميت بسيار دارد. كسب تجربه به وسيله يك فرديك فعاليت دوجانبه است . فراگيران بايد خود را دربطن فرآيند آموزش ببينند ونقش راهبردي ‹‹ اكتشاف مفاهيم وعلوم›› را درك كنند دراين صورت باعلم توليد شده شريك مي شوند و با كمال ميل از آن دفاع مي كنند.

براي نيل به اين اهداف ورويكردها مربيان، معلمان بايد ويژگي ما وخصوصيات روش هاي تدريس ياددهي ويادگيري فعال را بدانند. وبراي دستيابي به آن ها كوشش ورزند دراين روش ها :

1- فراگيرندگان روشهاي يادگيري را مي دانند ونقش مربي ومعلم تسهيل يادگيري وراهنمايي است.

2- بيشتر فعاليت ها بصورت گروهي است وفعاليت فرددرگروه معنا پيدا مي كند.

3- دانش آموز ومعلم هردو مسئول يادگيري اند.

4- منابع وامكانات آموزشي با راهنمايي معلم وتلاش دانش آموزانتخاب يا توليد مي شود.

مهارت هايي چون انديشيدن، حل مسئله، تفكر وخلاقيت اهميت ويژه اي دارد انگيزه دروني  دانش آموزان زياد است. مهارت اجتماعي وارتباطي افراد افزايش مي يابد. براعتماد به نفس وحس مسئوليت پذيري فراگيرندگان افزوده مي گردد. روحيه جستجوگري وتفحص درافراد تقويت    مي شود.

ارزيابي از عملكرد بصورت فرآيندي است ونتيجه وپايان مسئله موردنظر نيست فراگيدندگان خود آغاز گر، خودكنترل كننده، خودارزشياب مي شوند. فضاي كلاس به يك كارگاه عملي تبديل  مي شود. مهارت كلامي دانش آموزان تقويت مي شود. ذهن فراگيرفعال وسيال مي شود. كلاس درس محل ايجاد فرصت هاي يادگيري وتبادل تجربيات مي شود.

تشويق وترغيب بصورت گروهي وانفرادي انجام مي شود.

درفرايند آموزش وتدريس دانش آموزان با سؤالات زيادي روبرو مي شوند وآنان براي سوالات ايجاد شده فرضيه سازي وآن ها را براساس روش هاي مناسب بررسي مي كنند.

روش استوايي

هيلدا تابا يكي از صاحب نظران معروف تعليم وتربيت عقيده دارد كه مي توان از طريق روش هاي تدريس مهارت تفكر را درفراگيرندگان افزايش داد. پس براي انتخاب روش تدريس موضوع مهارت تفكر وتفكر خلاق را مورد توجه قراردهند تا فرآيند تفكر استقرايي را به سه مرحله كلي تقسيم وبراي هريك از مراحل عمليات اجرايي پيشنهادهايي ارائه مي دهد .

1) تكوين مفهوم                          2) تفسيرمطالب                           3) كاربرداصول

روش حل مسئله

يكي ديگر از روش هاي فعال تدريس روش حل مسئله است . براي رسيدن به هدف درهر اقدامي به نوعي حل مسئله است.

يكي از تفاوت هاي اصلي انسان ها درمقام ذي شعوروداراي فكر وخلاقيت همين است كه  مي توانند از طريق تفكر براي تمام رويدادها راه حلي جستجو كند وبه حقيقت امر برسند. رسيدن  به كنه قضيه وحقيقت يابي نوعي حل مسئله است.

بايد به فراگيرندگان روش حل مسئله وتصميم گيري را بياموزيم وآن ها را به روش هاي گوناگون مسلح كنيم تا در موقعيت هاي مناسب دست به انتخاب بزنند بايد رويكرد روش حل مسئله را تقويت كنيم، تا دانش آموزان بتوانند به مقتضيات زمان اطلاعات وآموخته هاي خويش را  تعميم دهند ونيروي بالقوه را به فعل برسانند به رفتار مطلوب دست يابند.

- مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جان ديويي)

1- مشخص كردن مسئله               2- جمع آوري اطلاعات براي ساخت فرضيه

3- فرضيه سازي                4- آزمايش فرضيه ها

5- نتيجه گيري، تعميم وكاربرد

- مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جورج پوليا)

1- درك وفهم مسئله                   2- نقشه كشي يا طراحي براي حل مسئله

3- اجراي نقشه وراهبردهاي انتخاب شده            4- بازنگري وكنترل

روش ايفاي نقش

اين روش، درتكوين شخصيت فردي واجتماعي فراگيرندگان سهم بسزايي  دارد موقعيت هاي متفاوت اين روش نمونه هاي كوچكي از ايفاي نقش هاي زندگاني است وبهتر از بقيه روش ها فراگيرندگان را درعرصه زندگي مي آزمايد دربعضي درس ها مانند تعليمات اجتماعي بطور ويژه وخاصي به كسب مهارت هاي اجتماعي پرداخته مي شود. دراين روش دانش آموزان براساس علايق خويش نقش هاي موردنظر را انتخاب مي كنند و با نظارت معلم وهمكاري ديگر دوستان ايفاي نقش مي كنند. از اين طريق آموزش قوانين درروابط اجتماعي بهتر انجام مي شود وبه يادگيري موثر وكارآمد مي انجامد. • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  تدریس خصوصی زبان  تدریس خصوصی زبان انگلیسی  تدریس خصوصی زبان آلمانی  تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل  تدریس خصوصی زبان آلمانی در شیراز  تدریس خصوصی زبان فرانسه  تدريس خصوصي زبان  تدریس خصوصی زبان ایتالیایی  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان  تدریس خصوصی ریاضی  تدریس خصوصی ریاضی پایه نهم  تدریس خصوصی ریاضی نهم  تدریس خصوصی ریاضی در تهران  تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان  تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان  تدریس خصوصی ریاضی مهندسی  تدریس خصوصی ریاضی در تبریز  تدریس خصوصی ریاضی در شیراز  تدریس خصوصی ریاضیات  تدریس زبان انگلیسی  تدریس زبان انگلیسی در ترکیه  تدریس زبان انگلیسی به فارسی  تدریس زبان انگلیسی به کودکان  تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان  تدریس زبان انگلیسی خصوصی  تدریس زبان انگلیسی سوم راهنمایی  تدریس زبان انگلیسی هفتم  تدریس زبان انگلیسی در مهد کودک  تدریس زبان انگلیسی در دبی  تدریس  تدریس زبان آلمانی  تدریس زبان  تدریس خصوصی در تهران  تدریس خصوصی فیزیک  تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز  تدریس خصوصی زبان آلمانی در اصفهان  تدریس خصوصی زبان آلمانی در تهران  تدریس خصوصی زبان آلمانی در مشهد  تدریس خصوصی زبان آلمانی در اهواز  تدریس خصوصی زبان آلمانی کرج  تدریس خصوصی زبان آلمانی مشهد  تدریس خصوصی زبان آلمانی شیراز  تدریس خصوصی زبان آلمانی قیمت  تدریس زبان آلمانی در رشت  تدریس زبان آلمانی در مشهد  تدریس زبان آلمانی در کرج  تدریس زبان آلمانی اصفهان  تدریس زبان آلمانی در تهران  تدریس زبان آلمانی در اصفهان  تدریس زبان آلمانی در مدارس  تدریس زبان آلمانی در اردبیل  تدریس زبان آلمانی در قزوین  تدریس زبان فارسی  تدریس زبان فرانسه  تدریس زبان سوئدی  تدریس زبان ترکی در مدارس  موسسات تدریس خصوصی در تهران  موسسه تدریس خصوصی در تهران  تدریس خصوصی شیمی در تهران  تدریس خصوصی عربی در تهران  استخدام تدریس خصوصی در تهران  تدریس خصوصی فیزیک در تهران  تدریس خصوصی ویولن در تهران  تدریس خصوصی اتوکد در تهران  تدریس خصوصی فیزیک مدرن  تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان  تدریس خصوصی فیزیک کنکور  تدریس خصوصی فیزیک اول دبیرستان  تدریس خصوصی فیزیک در اصفهان  تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان  تدریس خصوصی فیزیک در شیراز  تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه  مقاله روشهای تدریس  مقاله روشهای تدریس علوم تجربی  مقاله روشهای تدریس زبان انگلیسی  مقاله روش تدریس  مقاله روش تدریس زبان انگلیسی  مقاله روش تدریس پیشرفته  مقالات روش تدریس  مقالات روش تدریس زبان انگلیسی  مقاله روشهای نوین تدریس  دانلود مقاله روش تدریس  مقاله روش تدریس علوم تجربی  مقالات روش تدریس علوم تجربی  تحقیق در مورد روش تدریس علوم تجربی در دبستان  مقاله در مورد روش تدریس زبان انگلیسی  تحقیق درباره روش تدریس زبان انگلیسی  روش تحقیق آموزش زبان انگلیسی  تحقیق روش تدریس زبان انگلیسی  مقاله روشهای نوین تدریس زبان انگلیسی  مقاله درباره روش تدریس زبان انگلیسی  تحقیق در مورد روش تدریس زبان انگلیسی  مقاله روش تدریس ریاضی  مقاله روش تدریس سخنرانی  مقاله روش تدریس فعال  مقاله روش تدریس ابتدایی  مقاله روش تدریس ریاضی ابتدایی  مقاله روش تدریس نوین  مقاله روش تدریس علوم  مقاله روش تدریس ایفای نقش  مقاله روش های تدریس زبان انگلیسی  تحقیق درباره ی روش تدریس زبان انگلیسی  مقاله روش های تدریس پیشرفته  مقاله در مورد روش تدریس پیشرفته  مقالات روش تدریس فعال  مقاله روش های تدریس  دانلود مقاله روشهای نوین تدریس  مقاله در مورد روشهای نوین تدریس  تحقیق روشهای نوین تدریس  مقاله درباره روشهای نوین تدریس  تحقیق درباره روشهای نوین تدریس  دانلود رایگان مقاله روش تدریس  دانلود مقالات روش تدریس  دانلود مقاله روش های تدریس  دانلود مقاله روش های نوین تدریس  روشهای تدریس  روشهای تدریس زبان انگلیسی  روشهای تدریس فعال  روشهای تدریس ریاضی  روشهای تدریس ابتدایی  روشهای تدریس پیشرفته  روشهای تدریس زبان  روشهای تدریس موفق  روشهای تدریس علوم تجربی  روشهای تدریس خلاق  روشهای تدریس زبان انگلیسی به کودکان  روشهای تدریس زبان انگلیسی به نوجوانان  روش تدریس زبان انگلیسی  روش تدریس زبان انگلیسی دبیرستان  روش تدریس زبان انگلیسی پایه هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی هفتم  روش تدریس زبان انگلیسی راهنمایی  روش تدریس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی  روش تدریس زبان انگلیسی اول دبیرستان  روشهای تدریس فعال ابتدایی  روشهای تدریس فعال ریاضی  روشهای تدریس فعال+pdf  روش تدریس فعال  روش تدریس فعال ابتدایی  روش تدريس فعال  روش تدریس فعالیت محور  روش تدریس فعال علوم تجربی  روش تدریس فعال در مقطع ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی ششم ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی دوم دبستان  روشهای تدریس ریاضی دوم ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی چهارم ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی اول ابتدایی  روشهای تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روشهای تدریس ریاضیات  روشهای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی  روش تدریس ابتدایی  روش تدریس ابتدایی در ژاپن  روش تدریس ابتدایی پایه چهارم  روش تدریس ابتدایی فارسی  روشهای نوین تدریس ابتدایی  روشهای تدریس دوره ابتدایی  روشهای جدید تدریس ابتدایی  روش تدریس اول ابتدایی  روشهای تدریس پیشرفته دکتر شعبانی  روش تدریس پیشرفته  روش تدریس پیشرفته، هاشم فردانش  کتاب روش تدریس پیشرفته  مقاله روش تدریس پیشرفته  دانلود کتاب روشهای تدریس پیشرفته  روش تدریس پیشرفته حسن شعبانی  روش تدریس پیشرفته فردانش  روش تدریس پیشرفته چیست  روشهای تدریس زبان به کودکان  روشهاي تدريس زبان انگليسي  روشهای تدریس زبان فارسی  روشهای تدریس زبان فرانسه  روش تدریس زبان هفتم  روش تدریس موفق  روش تدریس موفق زبان انگلیسی  روش تدریس معلمان موفق  روشهای تدریس علوم تجربی راهنمایی  روشهای تدریس علوم تجربی ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی  روش تدریس علوم تجربی ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی هفتم  روش تدریس علوم تجربی راهنمایی  روش تدریس علوم تجربی سوم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پنجم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پایه هفتم  روشهای تدریس خلاقانه  روشهای تدریس خلاقیت  روش تدریس خلاق  روش تدریس خلاق در ابتدایی  روش تدریس خلاقیت  روش تدريس خلاق  روش تدریس نمایش خلاق  روش تدریس تفکر خلاق  روش تدریس پرورش خلاقیت  پایان نامه روشهای تدریس  پایان نامه درباره روشهای تدریس  پایان نامه روش تدریس  پایان نامه روش تدریس فعال  پایان نامه های روش تدریس مشارکتی  پایان نامه درمورد روش تدریس  دانلود رایگان پایان نامه روش تدریس  پایان نامه در مورد روش تدریس  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3409

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1471

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2165

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :588

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1816

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :648

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :312

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :490

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...