منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

دانلود تحقیق کامل در مورد بهره وريقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 150     کد محصول :4100      حجم فایل:244,02 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

کاملترین تحقیق در مورد بهره وری 

 

در فصل اول ادبيات موضوعي مورد بررسي قرار مي گيرد كه تعريف بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري در بخش (1-1) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسي قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهميت و مفاهيم فناوري اطلاعات و مسير تحولات كامپيوتر و اينترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (1-4 ) به خلاصه اي از وضعيت فناوري اطلاعات در ايران وجهان پرداخته شده است .

 

1-1- بهره وري

امروزه وجود رقابتهاي جهاني و سير پر شتاب تكنولوژي براي تسخير بازار يك سو و محدوديت منابع طبيعي از سوي ديگر ، ضرورت توجه به بهره وري را براي همگان روشن ساخته است . اينك سياستگذاران و مديران « بهبود بهرهوري » را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار ميدهند.

جميع اختراعات و ابداعات بشر ابتدائي ترين ابزار كار در اعصار بدوي گرفته تا پيچيده ترين تجهيزات مكانيكي و الكتريكي زمان حاضر، متأثر از همين تمايل و اشتياق به بهره وري افزونتر بوده است.[1]

يكي از مهمترين اهداف بهر وري ، افزايش مطلوبيت زندگي ، رفاه بيشتر ،آرامش و آسايش انسانهاست كه امروزه يكي از اهداف كشورها مي باشد . همانطور كه گفته شد ، امروزه در اقتصاد كليه كشورها ، چه توسعه يافته و چه توسعه نيافته ، توجه به افزايش بهره وري امري ضروري تلقي مي شود ، زيرا كشورها مي توانند با استفادة بهينه از منابع كمياب ، كالاهايي با كيفيت بالا و قدرت رقابتي بيشتر توليد كنند و اين خود باعث رفاه و آسايش افراد جامعه ميشود ، زيرا  كشورها مي توانند با استفادة بهنيه از منابع كمياب ، كالاهايي با كيفيت بالا و قدرت رقابتي بيشتر توليد كنند و اين خود باعث رفاه و آسايش افراد جامعه مي شود. به همين دليل برخي  از كشورها ، سرمايه گذاري هاي عظيم و گسترده اي را براي ارتقاء و گسترش آن در تمام سطوح جامعه انجام داده و از اين طريق به درجات بالايي از رشد و توسعه دست يافتهاند.

 

1-1-1- تعريف بهره وري

كلمة « بهره وري » معادل فارسي انتخاب شده براي لغت «productivity » ميباشد. تعاريف متعددي براي بهره وري صورت گرفته است كه  به مرور زمان دستخوش تغييرات شده است .

اولين بار اين واژه در آثار قدما ، بخصوص در اثري از آگريكولا (Agricola ) به نام (De-Re-Metadlical ) عنوان شده است . اما در قرن هيجدهم فيزيوكراتهايي همچون كوئيزني (Quesnay ) در سال 1766 و لنيزه (Li-Littre )  در سال 1883 به اين واژه مفهوم قدرت توليد كردن اطلاق كردند. [2]                  

در مباحث اقتصادي ، بخصوص بهره وري نيروي كار ، در نظريات « تقسيم كار » آدام اسميت ، براي اولين به چشم مي خورد . كه اسميت معتقد بود كه با تقسيم كار مي توان توليد نهايي نيروي كار را  را افزايش داد .

- تعريف قدرت تقليد كردن در فرهنگ لاروس تاسال 1949 مشاهده شده است . اما از اوايل قرن بيستم اقتصاد دانان به اين واژه مفهوم جديدي را بخشيدند كه عبارت است از « رابطة قابل سنجش بين توليد و عوامل توليد»[3].

- منوچهر فرهنگ ، در  فرهنگ لغت اقتصادي ، اين كلمه را به قدرت توليد ، قابليت توليد و مولويت و بهره وري ترجمه كرده است . و همچنين مرتضي قره باغيان در فرهنگ اقتصاد و بازرگاني ، بهره وري را « رابطة ميان توليد كالا و خدمات با عوامل توليد مورد استفاده در توليد آن كالا و خدمات تعريف مي كند» و مي گويد كه ، بهره وري هر عامل توليد معمولاً برابر است به نسبت تغيير در عامل توليد به تغيير در توليد با استفاده از شاخص عددي .در ساده ترين تعريفي كه از بهره وري صورت گرفته است ، بهره وري را نسبت داده به ستانده تعريف كرده اند :

. تعاريف ديگري نيز از بهره وري صورت گرفته كه به صورت زير مي توان بيان كرد:[1]

- در سال 1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپايي[2] (OECD ) :« بهره وري را خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد تعريف مي كند. بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه، بهرهوري سرمايهگذاري،  بهره وري مواد خام ، بسته به اينكه بازده در ارتباط با سرمايه و  سرمايه گذاري ، يا مواد خام ، و غيره مورد بررسي قرار گيرد، نام برد »

-  اشتانيز (P.O.Stenier ) : «بهره وري را معيار عملكرد و يا قدرت و توان موجود در توليد كالا و خدمات تعريف مي كند».

- سيگل (Sigle ) : « مجموعه نسبتهاي بازده به داده ».

- ماندن (Mundel ) : «بهره وري به مفهوم نسبت بين بازده توليد به واحد منابع مصرف شده است كه با يك نسبت مشابه به  دورة پايه مقايسه مي شود و به كار مي رود. بهره وري برابر است با خارج قسمت خروجي ( ميزان توليد) بريكي ( يا همه ) از عوامل توليد ».

- ديويس (Davis ):«تغيير بدست آمده در شكل محصول درازاء منابع مصرف شده ».

- فابريكانت (Fabricant ) : « يك نسبت هميشگي بين خروجي به ورودي ».

- سومانت( Sumanth ): « يك نسبت بين خروجي ملموس و ورودي ملموس».

- ايسترفيلد (T.E.Eeasterfield) :« بهره وري را نسبت بازدة سيستم توليدي به مقداري كه از يك يا چند عامل توليدي به كار گرفته شد است را بيان مي كند ».

- ژان  فورايسته ( Fourastie) : او به مقوله انساني واجتماعي بهره وري اهميت مي دهدو هدف اصلي از بالاتر بودن بهره وري را كم كردن قيمت فروش ، افزايش قدرت خريد مزد بگيران ، ارتقاء سطح زندگي و تسريع و پيشرفت اجتماعي مي داند نه فقط بهبود موقعيت اقتصادي فني بنگاههاي تجاري و افزايش فاصله بين قيمت فروش و هزينه توليد و مالاً منافع بيشتر.

- تعريف سازمان بين المللي كار[3](ILO) : سازمان بين المللي كار بهره وري را اين طور بيان مي كند كه « معيار براي بخش بهره وري ، نسبت تركيب عوامل اصلي توليد يعني : زمين سرمايه ، نيروي كار و سازماندهي  بر محصولات است».

- مركز بهره وري ژاپن [4] (JPC) : اين مركز بهره وري را به صورت زير تعريف مي كند : « به حداكثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني ،تسهيلات و غيره به طريق علمي . كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي ،آنگونه كه به سود كارگر ، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.».

- سازمان بهره وري آسيايي [5](APO) : « بهرهوري يك رابطه با يك مقايسه ارزشي ميان مقدار كالا و خدمات توليد شده و مقدار منابع به كاررفته جهت توليد كالاها مي باشد كه به صورت يك نسبت توضيح داده مي شود.»

- آژانس بهرهوري اروپا[6](EPA): اين آژانس معتقد است كه بهره وري عبارت است از :

الف : بهره وري ، درجة استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد است.

ب : بهره وري دردرجة اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد ، آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وري مبتني بر اين ايده و نظر است كه انسان مي تواند فعاليتهايش را هر روز بهتر از پيش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره وري مستلزم آن است كه به طور پيوسته تلاشهايي در راه انطباق فعاليتهاي اقتصادي با شرايط دائماً در حال تغيير و همچنين تلاشهايي براي به كار گيري نظريه و روشهاي جديد انجام گيرد».

سازمان بهره وري ملي ايران [7](NIPO) :« بهره وري يك فرهنگ ، يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي دستيابي به زندگي بهتر و متعالي است.»

 

      1-1-2- مدلها و شاخصهاي بهره وري

لازمه تدوين يك استراتژي موفق براي بهبود بهره وري ، تنظيم روشي سيستماتيك براي اندازه گيري بهره وري هم در سطح كلان و هم در سطح خرد است . در اين بخشها به مدلهاي مختلف اندازه گيري اشاره مي شود.

بهره وري جزئي : بهره وري جزئي به صورت نسبت توليد به نهاده مورد نظر تعريف مي شود .

الف بهره وري نيروي كار : [8]بهره وري نيروي كار يكي از شاخصهاي مهم در استفاده بهينه از منابع است . بنابراين ، بهره وري نيروي كار مشخص كننده ميزان توليدي است كه هر واحد نيروي كار در جريان توليد ايجاد مي كند. در محاسبه بهرهوري نيروي كار به دو پارامتر يعني ارزش افزوده و متوسط ساعات كار صرف شده نيازمنديم و رشد بهره وري نيروي كار را مي توان به صورت زير محاسبه كرد:

 

در فصل اول ادبيات موضوعي مورد بررسي قرار مي گيرد كه تعريف بهره وري و معرفي شاخصهاي بهره وري در بخش (1-1) مورد بحث قرار گرفته است. در بخش (1-2) مفهوم دستمزد مورد بررسي قرار گرفته است. بخش (1-3 ) به اهميت و مفاهيم فناوري اطلاعات و مسير تحولات كامپيوتر و اينترنت اختصاص داده شده است و در انتها و بخش (1-4 ) به خلاصه اي از وضعيت فناوري اطلاعات در ايران وجهان پرداخته شده است . 

 در فصل دوم مشاهده اصول نظري پيشرفت تكنولوژي ودستمزد هستيم كه در بخش(2-1) به بحث پيشرفت تكنولوژي پرداخته ايم . در بخش (2-2) به بررسي روش حسابداري رشد و پيشرفت  تكنولوژي بي طرفي هيكس ، هارود و پيشرفت فني سرمايه اختصاص داده شده است و نظريات دستمزد و خصوصيات نظريات مختلف دستمزد در بخش (2-3) مورد بررسي قرار گرفته است . 

در فصل سوم در زمينه تاثير فناوري اطلاعات يا كامپيوتر و اينترنت بر روي بهره وري نيروي كار و بهره وري كل و دستمزد، تحقيقاتي در داخل كشور صورت نگرفته است. ولي مطالعات  بسيار گسترده اي با روشهاي مختلف و آمارهاي متنوع چه در سطح كلان و چه در سطح خرد در كشورهاي اروپايي و آمريكائي و بخصوص استراليا صورت گرفته است. در اين بخش با توجه  به گستردگي مطالعات انجام شده ، مطالعاتي  كه سازگاري بيشتري به بررسي حاضر داشته باشد، را ذكر ميكنيم. 

در اين فصل در بخش (4-1 ) به بررسي روش نمونه گيري ميپردازيم و در بخش (4-2 ) به برآورد موجودي سرمايه و مطالعات انجام شده در اين زمينه پرداخته ايم . لازم به ذكر است كه در بخش (4-1 ) به بررسي ويژگيهاي جامعه آماري و واحد هاي نمونه ، انتخاب روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ها پرداخته ايم . 

در اين فصل 5 ابتدا به بررسي انواع توابع توليد و متغير هاي مجازي پرداخته شده است. در بخش هاي دوم و سوم فصل به ارائه مدل نظري جهت بررسي هاي تجربي و برآورد مدل اختصاص داده شده است و در انتها به پيشنهادات و نتيجه گيري پرداختهايم .  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:بهره وری   پایان نامه بهره وری   پروژه بهره وری   تأثير فناوري اطلاعا ت بر روي بهره وري نيروي كار   تحقیق بهره وری   تعريف فناوري اطلاعات   دانلود پایان نامه بهره وری   مقاله بهره وری   نظريه هاي دستمزد   وامل موثر بر بهره وري  پایان نامه بهره وری  پایان نامه بهره وری نیروی انسانی  پایان نامه بهره وری کارکنان  پایان نامه بهره وری سازمانی  پایان نامه بهره وری منابع انسانی  پایان نامه بهره وری در سازمان  پایان نامه بهره وری Doc  پایان نامه مدیریت بهره وری  پایان نامه در مورد بهره وری  پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری  دانلود پایان نامه بهره وری نیروی انسانی  پایان نامه در مورد بهره وری نیروی انسانی  دانلود پایان نامه بهره وری منابع انسانی  پایان نامه عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی  پایان نامه در مورد بهره وری سازمانی  پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر  دانلود پایان نامه مدیریت بهره وری  موضوعات پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری  موضوع پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری  پایان نامه های مدیریت سیستم و بهره وری  پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری  موضوع پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری  موضوع پایان نامه ارشد صنایع مدیریت سیستم و بهره وری  موضوع پایان نامه در مورد بهره وری  دانلود پایان نامه در مورد بهره وری  پایان نامه ارشد مدیریت سیستم و بهره وری  پایان نامه رشته مدیریت سیستم و بهره وری  پایان نامه ارشد صنایع مدیریت سیستم و بهره وری  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
مقاله اخلاق در حسابداری

مقاله اخلاق در حسابداری

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:32845
مقدمه: تمامي حرفه هاي شناخته شده مانند پزشكي ، حقوق ، مهندسي براي خود يك آئين رفتار تهيه كرده اندهدف اساسي از تهيه چنين آئين هاي رفتاري ، ارائه رهنمود هاي عملي به اعضا براي داشتن طرز تفكر حرفه اي به گونه اي است كه كيفيت ظوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.آئين رفتارحرفه اي مهترين خط مشي هاي حرفه را مشخص نموده و ضامن بقاي آن است . ونبايد شامل ايده هاي ذهني باشد، بلكه بايد داراي هدفهاي دست يافتني و مقررات عملي و قابل اجرا براي كار باشد. وجود...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3233

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2046

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :513

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1703

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :583

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :116

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :422

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

حجم:13631KB | بازدید :792

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مدیریت پیشینه ها و مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، همواره برای پژوهشگران امرمشکل و وقت گیری بوده است، زیرا یک محقق برای یافتن این مراجع، نیازمند جستجو در طیف وسیعی از...