منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> هنر ، بازیگری و گرافیک

مقله کامل در مورد امپرسيونيسمقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 95     کد محصول :4193      حجم فایل:74,96 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مبناي هنر :

مبناي هنر شوق زيبا پرستي است که فطري بشر است انسان همين که از حالت حيواني بيرون آمد اسير اين شوق مي شود زيبايي طبيعي را دوست دارد و مي کوشد از آن نيز در گذرد و طبيعت را اصلاح و تکميل کند . وحشيان هم از اين شوق و کوشش بي نصيب نيستند ، بر چهره و تن خود اشکالي نقش مي کنند و به گوش ، بيني و گردن و دست و پا زيور هايي مي بندند ترسيم اشکال و صورت ها به وسيله بشر کار تازه اي نيست .در بعضي غارها نمونه هايي از نقاشي مردمان قبل از تاريخ بدست آمده که بسياري از آن ها با زبردستي تمام رسم شده است ذوق تزئين و آرايش صفت خاص بشر است و انسان را از جانوران ديگر متمايز مي سازد . تاکنون هيچ سگي ديده نشده است که گوشواره اي به گوش خود بياويزد .اما وحشي ترين قبايل که از مدنيت و فرهنگ به دور هستند با صدف و تيغ ماهي و سنگ هاي رنگين براي گوش و بيني خود زيور مي سازند . [1]

تقليد طبيعت

ارسطو هنر را تقليد طبيعت مي داند بر حسب اين عقيده وظيفه هنرمند آن است که طبيعت را هر چه نيکوتر مجسم کند . پس طبيعت است که زيباست و زيبايي هنر نتيجه تقليد آن زيبايست . پس جز نقاشي در هيچ يک از فنون هنر تقليد سر از طبيعت نمي توان ديد نغمه زيبايي که سازنده زبردستي ترکيب کرده در طبيعت وجود ندارد بناهاي عالي مانند عالي قاپو اصفهان و قصرهاي تخت جمشيد را نيز در طبيعت نمي توان يافت .آنچه در طبيعت وجود دارد موادي است که هنرمند آن ها را ترکيب مي کند و صورتي خاص و تازه به آن ها مي بخشد در نقاشي هم ارزش هنر تنها در تقليد طبيعت نيست چه بسا در نقاشي ممکن است موضوع زيبا نباشد يعني نقاش چهره زني زشت يا پيري فرتوت و فرسوده را تصوير کند و کار او شاهکار زيبايي باشد .

امپرسيونيسم

در آغاز نهضت

در ميان مکتب هاي جديد نقاشي ، اگر از مکتب بار بيزون [1] بگذريم ، امپرسيونيسم قديميترين آنهاست وقتي نقاشان امپرسيونيست نخستين بار بنمايش آثار خود پرداختند ، شيوه آنان در نظر ها سخت غريب آمد . کهنه پرستان غوغا کردند و پيروان آکادمي وحاميان «نقاشي رسمي » روش آنها را توهيني بعالم هنر شمردند . متظاهران بذوق بر کج طبعي آنان افسوس خوردند و علمداران رکود شيوة آنان را منافي «مصالح جامعه » شمردند، و آنها را به «آزاديخواهي» و «فساد عقيده» متهم ساختند .نخستين نمايشگاه نقاشان امپرسيونيست در سال 1874 گشوده شده نام «امپرسيونيسم » نيز از نام تابلوئي که مونه باين نمايشگاه فرستاده بود ساخته شد .اين تابلو طلوع آفتاب را مجسم مي ساخت و مونه کشيده بود «اثري» را که از مشاهده دفعي و آني اين منظره در چشم حاصل ميشود ترسيم کند. نام آنرا « اثري از طلوع آفتاب» نهاده بود . يکي از نقادان ، شيوه اينگونه نقاشان را که در نظر وي سخت ناپسند آمده بود بطعن «امپرسيونيسم» (شيوه «اثر » سازي ) خوانده اين نام شهرت يافت و وقتي نقاشان امپرسيونيست فراهم آمدند و گروه منظمي شدند اين عنوان را که يک روز بطعن و شوخي بر آنها نهاده بودند مناسب يافتند و بر خود پذيرفتند. هر چند اين نمايشگاه در 1874 گشوده شد ، آغاز کار اين نقاشان را بايد يازده سال پيش از آن ، يعني سالي که «نمايشگاه مردودان » در پاريس افتتاح شد ، شمرد .در اين زمان ناپلئون سوم در فرانسه باستبداد حکم ميراند نقاشي رسمي تابع ذوق اعضاء آکادمي هنر هاي زيبا بود که هر سال نمايشگاهي از آثار برگزيده آن سال ترتيب مي‌دادند. عموماً آثار کساني در اين نمايشگاه پذيرفته ميشد که در شيوه خود از قواعد مستقر نقاشي پيروي ميکردند ، و تخطي از اصول داويد [2] وانگر [3] و ديگر نقاشان کلاسيک را جايز نميشمردند و از «انحراف » و «بدعت » دور بودند .ظهور نقاشاني چون ميله [4] و روسو Rousseau[5] و کورو [6] و دياز [7] که بمکتب بار بزون تعلق داشتند ، وسعي آنها در ترسيم صحنه هاي عادي و طبيعي ، پايه هاي قيد و تکلف را در نقاشي لرزان کرد ، و راه را براي بروز بدعتهاي ديگر هموار ساخت. روز بروز بر عهده کساني که آثارشان از طرف «نمايشگاه رسمي» مردود ميشد افزوده مي‌گشت در ميان مردودان مردان با نفوذ نيز کم نبودند. ناپلئون سوم بسببي با «نمايشگاه » سر عناد داشت . اعتراض و شکايت مردودان را غنيمت گرفت و يکروز بي خبر بدين «نمايشگاه » که در شرف گشايش بود رفت ، و خواست تا پرده هاي مردود را از نظر او بگذرانند .

چون ناخشنودي خود را آشکار کرد مصلحان خير انديش متذکر شدند که در سال هاي اخير بر جمع کساني که بنقاشي روي آورده‌اند افزوده شده ، و بعضي از ايشان «شيوهاي مخصوص » پيش گرفته اند ، حق آنست که «سدي در برابر بدعت آنان کشيده شود» تا «منحرفان دلگرم نشوند» و «جامعه بخطري بزرگ دچار نگردد». آنگاه ناپلئون فرمان صريح داد تا در کنار « نمايشگاه رسمي » نمايشگاه ديگري نيز براي «مردودان » افتتاح کنند .در اين نمايشگاه عده زيادي از نقاشان جوان شرکت جستند ، امپراطور و ملکه بديدن نمايشگاه رفتند و بسياري ديگر نيز از پي ايشان روان شدند .اما بدعت و گستاخي بعضي از اين نقاشان چنان بود که نصيحتگران را عذري بدست داد تا به امپراطور بگويند پند ايشان از سر صدق بوده است ، و حق همانست که چنين نقاشان را از شرکت در نمايشگاه باز دارند .نقادان و هنرسنجان سر شناس حق را بجانب خويش دادند و زبان و قلم خويش را در دفاع از «متنانت » و «استواري » و «حيا» و «حرمت استادان قديم » بکار انداختند . در اين غوغاي ملامت صداي خفيف چند تني که تابش قريحه و نيروي استعداد بعضي از اين نقاشان را دريافتند گم شد.

کسي که بيش از همه خشم نقادان را برانگيخت ادوار مانه [8] بود که بعدها از پيشوايان نقاشان بزرگ قرن پيش پيش بشمار مي‌آيد. مانه در اين زمان (1863 ) سي و يکسال داشت مردمي متشخص و آراسته بود و زندگي آسوده و مرفه داشت در رستورانهاي خوب شهر غذا ميخورد و با «بزرگان » آمد و شد داشت اما در پس چهره متين و رفتار مودب وي طبيعي مستقل و ذهني افروخته و گستاخ نهفته بود .اثري که بخصوص حاميان هنر را بر انگيخت تابلوئي بود بنام «ناهار بر روي چمن(1)» که مانه نخست آنرا « شست و شو(2)» نام نهاده بود . در اين پرده سه تن بر روي چمن نشسته اند : دو تن مردند ، در جامه عادي زمان ، و با يکديگر بگفتگو مشغولند ، سوي زني است عريان که در کنار ايشان نشسته کمي دورتر زني ديگر بشستشو مشغول است . در نمايشگاه ، ملکه اين پرده رانديده گرفت ، اما امپراطور بصدا آمد و گفت « اين پرده حس شدم را مي آزارد (3) » هنر شناسان از کلام ملک الهام گرفتند و سخت بر آثار مانه تاختند. زني عريان، نظير تصوير خدايان يونان قديم، در کنار دو مردي که جامة عادي بتن و کلاه بر سر و عصا در دست داشته باشند چيزي نبود که آسان تحمل بتوان کرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 1

هنرو هنرمند ........................................................................................................... 1

مبناي هنر ................................................................................................................ 4

تقليد طبيعت ............................................................................................................. 4

وظيفه هنرمند .......................................................................................................... 5

هنر لازم و سودمندات ............................................................................................ 6

فصل اول ................................................................................................................ 7

نقاشي قديم و جديد ................................................................................................. 8

امپرسيونيسم ........................................................................................................ 12

شيوه هاي جديد نقاشي ........................................................................................ 17

اساس شيوه امپرسيوسيت ................................................................................... 19

تاثير جو در رنگ ها ............................................................................................. 21

تاثير تغييرات نور در رنگ ها ............................................................................... 22

تاثير رنگ هاي مجاور .......................................................................................... 23

رنگ هاي مکمل ..................................................................................................... 24

روش رنگ آميزي ................................................................................................. 25

شيوه هاي جديد نقاشي ........................................................................................ 28

فصل دوم ............................................................................................................. 37

مارسل دوشان وان گوگ ..................................................................................... 38

گوگن .................................................................................................................... 59

سزان .................................................................................................................... 80

 
برچسب ها:آموزش نقاشی امپرسیونیسم    امپرسيونيسم در نقاشي    امپرسیونیست در نقاشی    امپرسیونیسم    امپرسیونیسم در نقاشی    امپرسیونیسم نقاشی    پست امپرسیونیسم در نقاشی    تاثیرات نور در امپرسیونیست    تحقیق در مورد نقاشی قهوه خانه ای    تحقیق نقاشی ایرانی    تحقیق نقاشی خط    تحقیق نقاشی دیواری    تحقیق نقاشی ساختمان    تحقیق نقاشی قهوه خانه ای    تحقیق نقاشی کودکان    دانلود پروژه امپرسیونیسم در نقاشی    دانلود عکس نقاشی امپرسیونیسم    دنلود مقاله امپرسیونیسم در نقاشی    سبك امپرسيونيسم در نقاشي    سبک اکسپرسیونیسم در نقاشی    سبک اکسپرسیونیسم نقاشی    سبک امپرسیونیست در نقاشی    سبک امپرسیونیسم در نقاشی    سبک امپرسیونیسم نقاشی    سبک پست امپرسیونیسم در نقاشی    سبک نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی    عکس نقاشی امپرسیونیسم    عکس نقاشی های امپرسیونیسم    فلسفه امپرسیونیستی    مدل نقاشی امپرسیونیسم    مقالات نقاشی دیواری    مقالات نقاشی کودکان    مقاله امپرسیونیسم    مقاله امپرسیونیسم در نقاشی    مقاله ای در مورد نقاشی کودکان    مقاله تحلیل نقاشی کودکان    مقاله تفسیر نقاشی کودکان    مقاله در مورد اکسپرسیونیسم    مقاله در مورد امپرسیونیسم    مقاله در مورد تفسیر نقاشی کودکان    مقاله در مورد نقاشی ایرانی    مقاله در مورد نقاشی درمانی    مقاله در مورد نقاشی دیواری    مقاله در مورد نقاشی ساختمان    مقاله در مورد نقاشی قهوه خانه ای    مقاله در مورد نقاشی کودکان    مقاله در مورد نقاشی مینیاتوری    مقاله درباره نقاشی خط    مقاله درباره نقاشی دیواری    مقاله درباره نقاشی قهوه خانه ای    مقاله درباره نقاشی کودکان    مقاله درمورد نقاشی خط    مقاله روانشناسی نقاشی کودکان    مقاله نقاشي ديواري    مقاله نقاشي قهوه خانه اي    مقاله نقاشی    مقاله نقاشی ایران    مقاله نقاشی ایرانی    مقاله نقاشی خط    مقاله نقاشی درمانی    مقاله نقاشی دیواری    مقاله نقاشی ساختمان    مقاله نقاشی شاهزاده خانم    مقاله نقاشی قهوه خانه ای    مقاله نقاشی کودکان    مقاله نقاشی مینیاتور    مقاله نقاشی مینیاتوری    مقاله نقاشی های مینیاتوری    مقاله های نقاشی دیواری    مکتب نقاشی امپرسیونیسم    نئو امپرسیونیسم در نقاشی    نقاش امپرسیونیسم فرانسوی    نقاشان مکتب امپرسیونیسم    نقاشی    نقاشی امپرسیونیسم چیست    نقاشی امپرسیونیسم فرانسه    نقاشیهای امپرسیونیسم    نقاشیهای سبک امپرسیونیسم   اساس شيوه امپرسيونيست    امپرسيونيسم    امپرسيونيسم چيست    امپرسيونيسم در عكاسي    امپرسيونيسم در معماري    امپرسيونيسم در موسيقي    امپرسیونیسم    پست امپرسيونيسم    تاثير تغييرات نور در رنگ ها    تاثير جو در رنگ ها    تحقیق امپرسیونیسم    تحقیق در مورد امپرسیونیسم    تحقیق درباره امپرسیونیسم    سبك امپرسيونيسم    سبك هاي هنري    سينماي امپرسيونيسم    شيوه هاي جديد نقاش    شيوه هاي جديد نقاشي    مدل نقاشی امپرسیونیسم    معرفی سبک پست امپرسیونیسم    معماری امپرسیونیسم    معنی امپرسیونیسم    مقاله امپرسیونیسم    مقاله در مورد امپرسیونیسم    مکتب ادبی امپرسیونیسم    مکتب امپرسیونیسم    مکتب نقاشی امپرسیونیسم    موسیقی امپرسیونیسم    نقاشان امپرسيونيسم    نقاشي امپرسيونيسم    نقاشی امپرسيونیست  بررسی سبکهای هنری    پایان نامه رشته هنر و نقاشی بررسی سبک‌های هنری    پل سزان    خرید آنلاین پایان نامه رشته هنر و نقاشی بررسی سبک‌های هنری    خرید پایان نامه هنر و نقاشی    دانلود پایان نامه رشته هنر و نقاشی    دانلود پایان نامه هنر و نقاشی    سبک امپرسیونیسم    سبک دریافت‌گری    سبک‌ هنری    ونسان ونگوگ  امپرسيونيست‌ها و آشنايي با تاريخچه آن   امپرسيونيسم   بلون نگاري   تاريخ هنر امپرسونيست‌   تاريخچه امپرسيونيسم   تحقیق تاريخچه امپرسيونيسم   دانلود مقاله تاريخچه امپرسيونيسم   مقاله تاريخچه امپرسيونيسم  تحقیق در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  مقاله در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  پروژه دانشجویی در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  تحقیق دانشجویی در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  مقاله دانشجویی در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  پروژه دانشجویی درباره امپرسیونیسم در نقاشی  تحقیق درباره امپرسیونیسم در نقاشی  مقاله درباره امپرسیونیسم در نقاشی  تحقیقات دانش آموزی در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  مقالات دانش آموزی در مورد امپرسیونیسم در نقاشی  امپرسيونيسم  امپرسيونيسم چيست  امپرسيونيسم در عكاسي  امپرسيونيسم در موسيقي  امپرسيونيسم در معماري  امپرسيونيسم چیست؟  امپرسيونيسم نقاشي  پست امپرسيونيسم  مكتب امپرسيونيسم  نئو امپرسيونيسم  امپرسيونيست چيست  سبك امپرسيونيسم چيست  امپرسیونیسم در معماری  امپرسیونیست چیست؟  امپرسیون چیست  امپرسیونیستی چیست  سبک امپرسیونیسم چیست؟  پست امپرسیونیسم چیست  نقاشی امپرسیونیسم چیست  Impressionism چیست  امپرسیونیسم در نقاشی چیست  امپرسيونيسم در نقاشي  پست امپرسیونیسم در نقاشی  پست امپرسیونیسم یعنی چه  نقاشي پست امپرسيونيسم  مکتب امپرسیونیسم  مکتب امپرسیونیسم در ادبیات  مکتب امپرسیونیسم در عکاسی  مكتب ادبي امپرسيونيسم  مکتب امپرسیونیسم چیست  مکتب امپرسیونیسم در نقاشی  نئوامپرسیونیسم  نئو امپرسیونیسم در نقاشی  نئو امپرسیونیسم در معماری  
محصولات مرتبط
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35872
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین  نمونه پروپوزال رشته هنر نمونهنمونه پروپوزال رشته هنر توضیحی مختصر از دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر : پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما(دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر ) صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر...
پاورپوینت صنایع فرهنگی

پاورپوینت صنایع فرهنگی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27095
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27092
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی   این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
مقاله پيدايش عکاسي در جهان

مقاله پيدايش عکاسي در جهان

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26538
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : پيدايش عکاسي در جهان اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 پديده هاي متعدد علمي به جهانيان معرفي شد از جمله کشتي بخار، گاز روشناييف تلگراف، راه آهن و عکاسي . عکاسي در اروپا متولد شد و در آمريکا به تکامل رسيد ژوزف نيسفورني پئس پس از مدتها تلاش و تحقيق توانست در سال 1822 اولين عکس دنيا را به ثبت رساند. ني ئپس اين عکس را در دهکده اي به نام لودو وارن تهيه کرد. در قرن يازدهم حسن ابن هيثم (دانشمند مسلمان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5017

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2885

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3427

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1213

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2877

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1235

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1382

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1138

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...