منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

کاملترین مقاله در مورد طراحي فرايندقیمت: ۱۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 148     کد محصول :7527      حجم فایل:1,42 MB      نوع فایل :rarمقاله طراحي فرايند
11-1 فرايند طراحي
طراحي فرايند جنبه هاي پیشرفته مهندسي شيمي را در مورد يک فرايند طراحي مي کند و  بوسيله تنظيم هاي مهندسي که به صورت کلاسيک شرح داده شده آنرا تکمیل می کند. شامل: مکانيک-الکترونيک-عمران و خيلي موارد ديگر می شود که تحميلاتي را مانند در دسترس بودن و امکان پذيري تجهيزات صنعتي ،خطرهاي الکتريکي و پيامدهاي نصب را ايجاد مي کنند که در بخش 10 توضيح داده شده اند.واضح است که پيامد هایی مانند سلسله مراتب منفرد يا چند گانه ، جنبه هاي مکاني تجهيزات (طرح بندي)، قابل دسترس بودن صنعتي ماشين آلات مبدلهاي حرارتي و برج هاي فرايند و تأثيرات رآکتورها  و واکنشها به عهده طراحي فرايند است.
طراحي يک کارخانه فرايند بزرگ يا اصلاح سازي کارخانه يا تعميم آن يک فعاليت پيچيده شامل تعدادي تنظيمات مهندسي است. فرايند طراحي به طور معمول شامل سازماندهي ها و کارشناسي هاي مهندسي علاوه بر شرکت عملياتي است . اين جنبه ها در بخش 11-2 طراحي تصوري يا در مباحث کنوني يعني رويکرد صنعتي - مهندسي پاياني قرار دارد.
اين پروژه تحت تأثير موارد زير قرار گرفته است: تحقيق و توسعه که امکان پذيري و تحميلات تکنيکي مطالعات محيط زيستي سلامت و ايمني را معين مي کند که به تحميلات اضافي  در مورد مطالعات اقتصادي که هزينه توليدات و فروش را با هم به همراه حساسيت فاکتورهاي گوناگون و تصويب سرمايه گذاري نشان مي دهد منجر مي شود که به پروژه اجازه مي دهد تا پيش برود. پيامدهاي محيط زيستي اجتماعي و سياسي در اين جايگاه بايد شناسايي شوند. خطر عمومي براي کارخانه باید به طور معمول توسعه داده شود و با مختصات محلي ،حالت و توانايي متحد شدن آنها قبل ازاینکه طراحي فرايند جلوتر برود ،پذيرفته شود. اين به مقدار زيادي با تنظيم و اجتناب از يک فاجعه نوع Bhopal موافق خواهد بود. اگرچه طراحي ، يک فرايند ريشه اي و خود حمايت کننده يا يک توانايي تمام کننده است اما تحميلات اضافي مانند فضاي محدود و متراکم روي طراحي امکانات تأثير مي گذارد. تصميماتي که در مراحل نزديکتر گرفته شده مخصوصا درباره مسير فرايند ،ظرفيت کارخانه و شرايطشان بسيار سخت هستند. به اين ترتيب اختياراتي تحت عنوان تغييرات پديده هاي اضافي که ساده سازي آنها به صورت عملي سخت است  و از اختیار ما خارج مي شود .
از ديدگاه ايمني و پيشگيري کمتر(SLP) لازم است که فرايند را به طور بنيادي از ابتدا به طور صحيح بررسي کنيم  همانطور که در بالا نشان داده شده است طراحي بايد طوري باشد که خطرها را نسبت به اندازه گيري وسيله ها و کنترل کردن آنها برطرف کند. اين جنبه در بخش 30-11 يعني طراحي جزئيات و همچنين در بخش 6-11 يعني طراحي ايمني اصلي بحث شده است.
ايمني کارخانه به صورت ابتدايي به وسيله کيفيت طراحي پايه نسبت به طراحي اصلی بوسيله افزودن خواص ايمني مخصوص تعيين شده است. بنابراين لازم است تا بررسي ايمني سيستماتيک مخصوص با فرايند طراحي در هر مرحله ترکيب شود که به طور معمول شامل شناسايي خطر و مطالعات ارزيابي شده می شوند.
1.1.11 روشهاي اداره کردن خطر فرايند
خطر در نتيجه يک ضرر اقتصادي يا آسيب انساني در دو زمينه احتمال واقعه يا بزرگ بودن ضرر و آسيب تعيين مي شود. بنابراين هر تلاشي انجام مي شود تا خطر ناشي از عملکرد يک وسيله فرايند شيميايي  بتواند مستقيما به سمت کاهش احتمال حادثه (تکرار حادثه) يا کاهش بزرگي ضرر وآسيب يا ترکيبي از هر  وقتيکه يک حادثه ظاهر بشود (نتيجه حادثه)پیش  برود .خطر اگرچه در زمينه کاهش تکرار يا نتيجه اي از اتفاقات پتانسيلي قرار داشته باشد درون يکي از دسته بندي زير گنجانده مي شود:
11  مراحل طراحي
تعداد مراحل مهم براي طراحي يک کارخانه فرايند عبارتند از:
1) تحقيق و توسعه- کارخانه رهبر
2) طراحي فرايند- a) برگه جريان فرايند*  فرايند انتخاب شده  b) مدلسازي و طراحي فرايند با جزئيات
3) مهندسي تصوري (conceptual) ابتدا- انتها    a) واحد توسعه فرايند( طراحي جدولي)
4) طراحي مهندسي و تعيين و انتخاب تجهيزات 
تکنيکی که در حال حاضراجرامی شود در واقع تنها سازماندهي هایی  براي مراحل به صورت گسسته نيست تا نشان بدهد چه چيزهايي براي سيلوها طراحي شده اند بلکه با داشتن فعل و انفعال مهندسي در نزديکترين مراحل فرايندي مشکلات  بعدي را دور مي کند.
طراحي يک کارخانه يک فرايند فعل و انفعالي و تکراري است. اصلاح سازي های انجام شده بوسیله اطلاعات اضافي درمورد تحميلات يا دست يافتهايي که تشخيص داده شده اند  و همچنین تغيير موقعيت هادر دسترس هستند.
لازم است تا به صورت دقيقي به زمان بندي رويدادها و دسته بندي هاي پروژه که وظيفه مديريت پروژه را دارد توجه کنيم تا راهنمايي هاي مورد احتياج آن تأمين شود.
3.1.11 اطلاعات طراحي
طراحي فرايند تنها با صحيح و مناسب بودن داده ها مي تواند به صورت شايسته ای انجام و اجرا شود که  بايد در حد مينيمم  شامل موارد زير شود:
1) خواص فيزيکي و شيميايي مواد شيميايي
2) مشخصات واکنش شامل مکانيزم سينتيک و داده حرارتي براي همه واکنشهاي مشابه 
3) خطرات سميت ،انفجار و آتش سوزي 
4) تأثير ناخالصي هاي کم که ممکن است داراي تماس اصلي روي متالوژي باشند.
به طور اختصاصي ايمني و پيشگيري کمتر وابسته به برگه هاي داده ايمني مواد است (MSDSs) . اين داده ها به طور حقوقي مورد احتياج هستند و بايد براي کارخانه هاي عملياتي در دسترس باشند.
داده استفاده شده در طراحي بايد برای تمام گروه طراحي بشود بنابراين لازم است تا تلاشهايي را براي قوانين و مستندسازي اين داده ها انجام بدهيم.
بعلاوه داده هاي اختصاصي و داده هاي فرايندي به صورت online بوسيله حمايت کننده هايي مانند ASPEN در دسترس هستند.
 4.1.11 کدها و استاندارد هاي طراحي
کدها و استانداردهايي که در طراحي استفاده مي شوند بايد از ابتدا تعيين شوند. استاندارد ها و کدها نياز ها و راهنماييهاي طراحي را ارائه مي دهند. آنها ترکیبی از يک هدف براي طراحي و يک روش براي ارتباط برقرار کردن نيازهاي طراحي با قسمت هاي ديگر و با ملزومات قرارداد هاي مرکزي می باشند. آنها درسهايي را در بردارند که صنعت از حوادث گذشته ياد گرفته است و بنابراين ذخيره اي از تجربياتي که طراح بايد آنها را ترسيم کند را دارا هستند.
سازگاري بايد در انتخاب اوليه استاندارد ها و کد ها و استفاده هاي بعديشان برقرار شود.کد مخصوص يا کد قراردادي يک فلسفه طراحي مخصوص را در بردارد. تمرين خوبي براي استفاده  ترکیبی از کد ها يا  استفاده از  کد متفاوت براي يک مشکل مخصوص به صورت ساده وجود ندارد زيرا نيازبه آن کمتر بوده است. به این دليل  اختلافات  تنها در مرحله طراحي وجود ندارد بلکه کمي بعد در عمليات و نگهداري کارخانه نيز وقتي پيچيدگي ممکن است درون فلسفه طراحي به وجود بيايدنیز، وجود دارد.
اغلب تعدادي موارد مشابه در عنوان هاي تحت پوشش قرار گرفته بوسيله کد هاي مختلف وجود دارد. ترکيبات بايد در سطحهايي داده شود  که کدها ممکن است ناسازگار باشند يا شکاف هاي تحت پوشش قرار نگرفته وجود داشته باشند .
 

 

  فهرست
 
11-1  فرايند طراحي 2/11
11-2  طراحي ابتدايي-پاياني-تصوري 8/11
11-3  مهندسي جزئي (دقيق)  10/11
11-4  ارزيابي هاي طراحي 11/11
11-5  پروانه ساخت دهنده ها ، فروشنده ها، پيمان کارها  13/11
11-6  طراحي ايمني به صورت اصلي  13/11
11-7  فرايندهاي واحد  24/11
11-8  عمليات واحد و تجهيزات  28/11 
11-9  شرايط عملياتي  32/11
11-10 تجهیزات جانبی  34/11
11-11 مواد شيميايي مخصوص  41/11
11-12 کارخانه ها و فرايندهاي مخصوص   53/11
11-13 تقسيمات عملياتي  60/11
11-14 ناخالصي ها   64/11
11-15 خطوط راهنماي طراحي مهندسي  ccps 64/11
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید    گزارش کاراموزی طراحی فرایند تولید    کاراموزی طراحی فرایند تولید    کارورزی طراحی فرایند تولید    دانلود گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید    طراحی    فرایند    تولید  مقاله فرایند طراحی معماری  مقاله فرایند طراحی در معماری  مقاله نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری  مقاله طراحی فرایند تولید  مقاله فرایند طراحی شهری  مقاله در مورد فرایند طراحی شهری  مقاله فرآیند طراحی  مقاله جستاری در فرآیند طراحی  مقاله نقش اندیشه در فرآیند طراحی  مقاله در مورد فرایند طراحی  کتاب فرآیند طراحی در معماری  کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری 2  کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری  کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری 3  دانلود کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری  دانلود رایگان کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری  کتاب فرایند طراحی معماری  دانلود کتاب فرایند طراحی معماری  دانلود کتاب خلاقیت در فرایند طراحی معماری 2  کتاب طراحی فرآیند  کتاب طراحی فرآیندهای شیمیایی  کتاب فرآیند طراحی شهری دکتر بحرینی  کتاب فرایند طراحی شهری بحرینی  کتاب فرایند طراحی شهری  کتاب طراحی تجهیزات فرآیندی  کتاب فرایند طراحی شهری پاکزاد  کتاب فرایند طراحی شهری بحرینی Pdf  دانلود کتاب فرآیند طراحی شهری بحرینی  کتاب فرایند طراحی شهری دکتر بحرینی  دانلود کتاب فرایند طراحی شهری دکتر بحرینی Pdf  دانلود کتاب فرایند طراحی شهری دکتر بحرینی  خلاصه کتاب فرایند طراحی شهری دکتر بحرینی  خلاصه کتاب فرایند طراحی شهری بحرینی  دانلود رایگان کتاب فرآیند طراحی شهری بحرینی  دانلود خلاصه کتاب فرایند طراحی شهری بحرینی  دانلود کتاب فرایند طراحی شهری حسین بحرینی  دانلود کتاب فرایند طراحی شهری  کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری پاکزاد  دانلود کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری پاکزاد  کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد  کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری ، جهانشاه پاکزاد  دانلود کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد  دانلود کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری جهانشاه پاکزاد  کتاب طراحی فرایند ساخت  اصول طراحی فرایند  اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی  اصول طراحی فرآیند شکل دهی انفجاری  اصول طراحی فرآیندهای سیستم های اطلاعاتی  جزوه طراحی فرایند  دانلود جزوه طراحی فرایند  جزوه درس طراحی فرایند  جزوه طراحی تجهیزات فرایندی  جزوه طراحی مفهومی فرایند  جزوه طراحی مفهومی فرایندهای شیمیایی  دانلود جزوه فرایند طراحی محمودی  دانلود جزوه طراحی تجهیزات فرایندی  طراحي فرايند  طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني  طراحي فرايند توليد  طراحي فرايندها  طراحی فرایند تولید  طراحی فرایند مهندسی شیمی  فرايند طراحي معماري  طراحی فرایند صنایع نفت  طراحی فرایند چیست  طراحی فرایند ساخت  طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی  طراحي فرايندهاي صنايع نفت  طراحی فرایندها  طراحی فرایندها و ساختار سازمانی  مقاله طراحی فرایند تولید  طراحی و فرایند تولید  گرایش طراحی فرآیند مهندسی شیمی  طراحی فرایند در مهندسی شیمی  رشته طراحی فرایند مهندسی شیمی  مهندسی شیمی طراحی فرایند چیست  فرایند طراحی معماری چیست؟  فرایند طراحی معماری داخلی  فرایند طراحی معماری منظر  فرآیند طراحی معماری Pdf  طراحی فرایندهای صنایع نفت  مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت  مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت  مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت  طراحی فرایندهای صنعت نفت  مهندسی طراحی فرایند صنایع نفت  گرایش طراحی فرایند صنایع نفت  رشته طراحی فرایندهای صنایع نفت  طراحی فرایند ساخت برای قطعات ماشینکاری  فرايند طراحي ساختار سازماني  فرایند طراحی ساختار  فرایند طراحی ساختمان  کتاب طراحی فرایند ساخت  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31298
در اين مقاله به بررسي و آشنايي با دو نوع از ميكروسكوپ‌هاي پروبي روبشي مي‌‌پردازيم.البته اين شرح و توضيح براي ميكروسكوپ AFM به اختصار و برايSThM  كمي مفصل تر خواهد بود. آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی ((AFM: میکروسکوپ نیروی‌اتمي[1] یکی‌ازانواع میکروسکوپ‌های پروبی روبشی[2] می‌باشد. اساس کار همه‌ی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی آن است که سطح نمونه توسط یک سوزن نوک تیز یا پروبی که نوک آن بصورت تک اتمی است روبش می شود. این سوزن...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3842

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1819

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2466

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :764

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2074

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :811

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :739

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :652

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...