منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مجموعه قوانين و مقررات بورس اوراق بهادارقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 57     کد محصول :4117      حجم فایل:23,4 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

متقاضي پذيرش در بورس، مي بايست يكي از شركت هاي كارگزاري، به بورس معرفي گردد. وظايف كارگزار معرف در فرايند پذيرش، به شرح زير مي باشد:

1) آشنايي كارگزار با فرايند و شرايط پذيرش شركت ها در بورس، از نكات اساسي در ايفاي نقش “كارگزار معرف” مي باشد. در صورتي كه شركت  متقاضي فاقد شرايط لازم براي ورود به بورس باشد، كارگزار معرف مي تواند با بررسي و ضعيت شركت رهنمود هاي لازم را به مسئولين مربوطه ارايه نمايد.

2) آشنا نمودن مسئولين و سهامداران عمدة شركت هاي متقاضي ورود به بورس، با قوانين مقررات و آيين نامه هاي بورس، مزاياي ورود به بورس و مواردي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس ملزم به رعايت آن مي باشند.

3) نظارت بر نحوة جمع آوري و تدوين مدارك و مستندات مورد نياز براي پذيرش شركت در بورس برعهدة كارگزار معرف مي باشد. اراية نامناسب اطلاعات و مستندات درخواست شدن از سوي شركت، منجر به طولاني شدن زمان بررسي تقاضاي شركت مي گردد.

4) آشنايي كارگزار معرف با نحوة فعاليت شركت و شرايط و ويژگي هاي خاص آن مي تواند به تسريع فرايند پذيرش كمك نمايد. از اين رو ضروري است كه كارگزار معرف قبل از ارسال مدارك متقاضي، آن ها را مورد بررسي قرار دهد.

5) عدم ارتباط مناسب با مسئوولين شركت و كارگزار معرف، به طولاني شدن فرايند پذيرش منجر مي گردد. مشخص شدن يك مقام مسوول و يا پاسخ گو به پرسش هاي مختلف دربارة شركت و هم چنين جهت پيگيري هاي لازم در طي مدت بررسي تقاضاي پذيرش، كاملاً ضروري است كارگزار معرف مي بايست در فرايند پذيرش هر شركت، فرد يا افراد خاصي را مستقيماً مأمور پيگيري مسائل مربوطه نمايد.

6) انجام هماهنگي ها در برگزاري جلسان مشترك سازمان بورس و هيئت پذيرش با مسوولين شركت، بازديدها و موارد مشابه مي بايست توسط كارگزاران معرف صورت گيرد.

7) پيگيري موارد مربوط به مقدمات لازم جهت انجام معاملة سهام شركت ها در هنگام پذيرش آن ها، از ديگر وظايف كارگزاران مي باشد.

 

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام مي گيردشرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانوني منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جديد ابعاد تازه تري براي فعاليت پديد آورد يا ابهام هاي قانوني موجود را برطرف سازد از اين رو گاه مراجعه به مجموعه هاي مطول اما پراكنده قانوني، نشان مي دهد كه چگونه قانون گذار با پاره اي پيش بيني هاي هوشمندانه بستر قانوني مناسب براي تكوين و تداوم فعاليت هاي نو بنياد را پديد آورده است.

 

قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاريف زير، ازلحاظ اين قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون انجام مي گيرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داري كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) كارگزاران بورس، اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد.

4) فهرست نرخها، سندي رسمي است كه  به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه دادو ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي شود.

مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شوراي بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داوري بورس.

مادة 3: شوراي بورس، از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1)دادستان كل كشور يا معاون او

2) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار كل

5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او[3]

6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نمايندة او

7) رئيس اتاق بازرگاني تهران يا نمايندة او[4]

8) رئيس هيأت مديرة بورس

9) سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي، به پيشنهاد وزراي دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران، براي مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.[5]    

10) رياست شوراي مزبور به عهدة رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزي خواهد بود.

مادة 4: وظايف شوراي بورس، به قرار زير است:

1) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون

2)نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط و اعزام نمايندة ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش

3)تعيين يك نمايندة اصلي و يك نمايندة علي البدل براي عضويت در هيأت داوري

4) تجديد نظر نسبت به تصميمهاي هيأت مديره، طبق مادة 10 و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 اين قانون

تبصرة 1- نمايندگان شوراي بورس، كه براي چهار سال انتخاب مي شوند، براي اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كنند و مي توانند در جلسات هيأت مديرة بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز مي توانند نسبت به تصميمات متخذه درهيأتهاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.

تبصره 2- شوراي بورس، حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق بورس اوراق بهادار    تحقیق بورس اوراق بهادار تهران    تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار    تحقیق درباره بورس اوراق بهادار    تحقیق درباره بورس و اوراق بهادار    تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار تهران    تحقیق مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    دانلود پروژه اوراق بهادار    دانلود پروژه مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    دانلود تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار    دانلود قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    دانلود مقاله ای درباره اوراق بهادار    دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    قانون بورس و اوراق بهادار    قوانین بازار بورس اوراق بهادار    قوانین بورس اوراق بهادار    قوانین جدید بورس اوراق بهادار    قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    مجموعه قوانین بورس اوراق بهادار    مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار    مقاله ای در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله ای درباره بورس اوراق بهادار    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار تهران    مقاله در مورد بورس و اوراق بهادار    مقاله درباره بورس اوراق بهادار    مقاله درمورد بورس اوراق بهادار    مقاله سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار    مقاله های بورس اوراق بهادار  اساسنامه بورس اوراق بهادار    اساسنامه بورس اوراق بهادار تهران    اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار    اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار    اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار    اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران    تحقیق بورس اوراق بهادار    تحقیق بورس اوراق بهادار تهران    تحقیق بورس و اوراق بهادار    تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار    تحقیق در مورد بورس و اوراق بهادار    تحقیق درباره بورس اوراق بهادار    تحقیق درباره بورس و اوراق بهادار    تحقیق درمورد بورس اوراق بهادار تهران    دانلود تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار    دانلود مقاله آموزشی اساس نامه بورس اوراق بهادار    مقاله ای در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله ای درباره بورس اوراق بهادار    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار تهران    مقاله در مورد بورس و اوراق بهادار    مقاله درباره بورس اوراق بهادار    مقاله سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار    مقاله های بورس اوراق بهادار    موضوع تحقیق بورس اوراق بهادار   پروژه بورس    پروژه بورس الکترونیکی    پروژه بورس اوراق بهادار    پروژه دانشجویی بورس اوراق بهادار    پروژه در مورد بورس    پروژه در مورد بورس اوراق بهادار    پروژه درباره بورس    پروژه درباره بورس اوراق بهادار    پروژه درس سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار    پروژه مالی بورس    پروژه مالی بورس اوراق بهادار    خرید مقاله بورس    دانلود پروژه بورس    دانلود رایگان پروژه بورس اوراق بهادار    دانلود رایگان مقاله بورس    فراخوان مقاله بورس    مقاله ای در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله ای درباره بورس اوراق بهادار    مقاله بورس    مقاله بورس الکترونیک    مقاله بورس ایران    مقاله بورس با ترجمه    مقاله بورس کالا    مقاله بورس و فرابورس    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار    مقاله در مورد بورس اوراق بهادار تهران    مقاله در مورد بورس و اوراق بهادار    مقاله درباره بورس اوراق بهادار    مقاله سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار    مقاله های بورس اوراق بهادار  قوانین بورس  قوانین بورس کالا  قوانین بورسی  قوانین بورس انرژی  قوانین بورس اوراق بهادار  قوانین بورسیه دانشگاه آزاد  قوانین بورس ایران  قوانین بورسیه وزارت علوم  قوانين بورس  قانون بورس و اوراق بهادار  قوانین بورس کالای ایران  قوانین معامله گری بورس کالا  قوانین ومقررات بورس کالا  قوانین بورسیه  قوانین شرکتهای بورسی  قوانین و مقررات بورس انرژی  قوانین مقررات بورس انرژی  قوانین معامله گری بورس انرژی  قوانین بورس اوراق بهادار تهران  قانون بورس اوراق بهادار.pdf  قانون بورس اوراق بهادار مصوب سال 1384  قانون بورس اوراق بهادار 1384  قوانین بازار بورس اوراق بهادار  قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار  قانون تاسیس بورس اوراق بهادار  قانون بازار بورس اوراق بهادار  شرايط بورسيه دانشگاه آزاد  شرایط بورسیه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد  شرایط بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی  شرایط بورسیه دانشگاه آزاد دکتری  شرایط بورسیه دکترا دانشگاه آزاد  شرایط بورسیه تحصیلی دانشگاه آزاد  شرایط بورسیه دکترای دانشگاه آزاد  شرایط بورسیه دکتری دانشگاه آزاد 93  شرایط بورسیه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قوانین بورس در ایران  قوانین بازار بورس ایران  قوانین بورس وزارت علوم  شرایط بورسیه وزارت علوم  شرایط بورسیه تحصیلی وزارت علوم  شرایط بورسیه دکتری وزارت علوم  شرایط بورسیه داخل وزارت علوم  شرایط اخذ بورسیه وزارت علوم  شرایط گرفتن بورسیه وزارت علوم  شرایط بورسیه وزارت علوم 93  شرایط بورسیه ارشد وزارت علوم  قانون بورس اوراق بهادار  قانون بورس و اوراق بهادار 1384  دانلود قانون بورس و اوراق بهادار  قانون بازار بورس و اوراق بهادار  قانون سازمان بورس و اوراق بهادار  دانلود قانون بورس اوراق بهادار  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
مقاله اخلاق در حسابداری

مقاله اخلاق در حسابداری

قیمت: 59,000 ريال کد فایل:32845
مقدمه: تمامي حرفه هاي شناخته شده مانند پزشكي ، حقوق ، مهندسي براي خود يك آئين رفتار تهيه كرده اندهدف اساسي از تهيه چنين آئين هاي رفتاري ، ارائه رهنمود هاي عملي به اعضا براي داشتن طرز تفكر حرفه اي به گونه اي است كه كيفيت ظوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.آئين رفتارحرفه اي مهترين خط مشي هاي حرفه را مشخص نموده و ضامن بقاي آن است . ونبايد شامل ايده هاي ذهني باشد، بلكه بايد داراي هدفهاي دست يافتني و مقررات عملي و قابل اجرا براي كار باشد. وجود...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4063

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2001

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2656

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :876

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2216

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :901

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :897

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :750

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...