منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> طرح کرامت

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401قیمت: ۱۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 800     کد محصول :9228      حجم فایل:      نوع فایل :zipنمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی

 

محتویات بسته نمونه آزمون سوالات عمومی

 

 

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 برای رشته های زیر می باشد کاملترین پکیج در فضای مجازی

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱    کارشناس امور بهزیستی  کد شغلی ۹۳    

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱    بازرس کار کد شغلی۹۶  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱    کارشناس جنگل و مرتع کد شغلی ۱۱۷    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس حقوقی کد شغلی ۱۳۹   

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مراقبت پرواز کد شغلی ۱۷۲   

   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     دبیر علوم زیستی و بهداشتی کد شغلی ۳۴۷۱   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     دبیر روانشناسی و علوم تربیتی کد شغلی ۳۴۷۲     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     هنرآموز امور دامی کد شغلی ۳۴۷۳   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     هنرآموز امور زراعی و باغی کد شغلی ۳۴۷۴  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱    کارشناس اصلاح نباتات و زراعت
کد شغلی ۳۴۷۸      سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس دامپروری کد شغلی ۳۴۸۶     

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس مهندسی زراعی کد شغلی ۳۵۰۳     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیککد شغلی ۳۵۰۷    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس حراست نیروی انسانی کد شغلی ۳۵۴۴  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس حراست فنّاوری اطلاعات کد شغلی ۳۵۴۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس اقتصاد کشاورزی کد شغلی ۳۵۴۸    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور ساختمان و تأسیسات کد شغلی ۳۵۵۷

     سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نقشه برداری کد شغلی ۳۵۵۸  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس برنامه ریزی کد شغلی ۳۵۵۹  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس هواشناسی همدیدی کد شغلی ۳۵۶۹  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس الکترونیک هواپیمایی کد شغلی ۱۳۴۴۵   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس ارتباطات هواپیمایی کد شغلی ۱۳۴۴۶    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور امنیتی و انتظامی کد شغلی ۱۳۴۶۹    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی کد شغلی ۱۳۴۷۰   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی ۱ کد شغلی ۱۳۴۷۱     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور شوراها و شهرداریها کد شغلی ۱۳۴۷۴    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس توسعه امور سیاسی کد شغلی ۱۳۴۷۶     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور کشوری و مدنی کد شغلی ۱۳۴۷۸    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران کد شغلی ۱۳۴۸۱   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی کد شغلی ۱۳۴۸۲

     سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت کد شغلی ۱۳۴۹۱    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کاردان دامپزشکی کد شغلی ۱۳۴۹۴     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور توانبخشی کد شغلی ۱۳۴۹۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آبخیزداری کد شغلی ۱۳۴۹۶   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور بهزیستی ۲ کد شغلی ۱۳۵۰۰  ارشناس راهبری حراست کد شغلی ۱۳۵۱۹   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس صنایع کشاورزی کد شغلی ۱۳۵۳۸   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور ماشین آلات و تجهیزات راه کد شغلی ۱۳۵۵۸    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس توسعه مشارکت های ساخت مدارس کد شغلی ۱۳۵۷۲   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس ۲ کد شغلی ۱۳۵۷۴   

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تجارت الکترونیک کد شغلی ۱۳۵۷۸     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور بین الملل کد شغلی ۱۵۰۱۰     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس توسعه و مدیریت منابع کد شغلی ۱۵۰۱۱   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس فرهنگی و هنری کد شغلی ۱۵۰۲۳     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور صنایع کد شغلی ۱۵۰۲۴     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور اجرایی ایثارگران کد شغلی ۱۵۰۳۰    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس ترویج فرهنگ ایثارگران  کد شغلی ۱۵۰۳۱    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور اجتماعی ایثارگران کد شغلی ۱۵۰۳۲   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور سلامت ایثارگران کد شغلی ۱۵۰۳۳    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس گزینش کد شغلی ۱۵۰۳۴    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس ایمنی و مدیریت بحران کد شغلی ۱۵۰۳۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آمار کد شغلی ۱۵۰۹۵   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار کد شغلی ۱۵۱۰۱     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان کد شغلی ۱۵۱۰۵   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس راهبری اقتصادی کد شغلی ۱۵۱۱۱   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس امور باغبانی کد شغلی ۱۵۱۱۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس ترویج کشاورزی کد شغلی ۱۵۱۱۸     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس حفظ نباتات کد شغلی ۱۵۱۲۲    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس ماشین آلات کشاورزی کد شغلی ۱۵۱۳۰  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تحقیقات گیاه پزشکی  کد شغلی ۱۵۱۳۳   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک کد شغلی ۱۵۱۳۶   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس اسناد و مدارک کد شغلی ۱۵۱۴۳   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی کد شغلی ۱۵۱۶۶    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مستندسازی اسناد کد شغلی ۱۵۳۶۶    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مرمت نسخ خطی و جلدهای نفیس کد شغلی ۱۵۳۶۷      سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس بررسی اسناد آرشیوی ۱ کد شغلی ۱۵۳۶۸   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس کتابداری کد شغلی ۱۵۳۶۹    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی کد شغلی ۱۵۳۷۰      سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پردازش فرادادهها ۱ کد شغلی ۱۵۳۷۱     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پردازش فراداده ها ۲ کد شغلی ۱۵۳۷۲    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس مدیریت داده ها کد شغلی ۱۵۳۷۳    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تولید محتوای دیجیتال کد شغلی ۱۵۳۷۴     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پشتیبان خدمات و کاربران کد شغلی ۱۵۳۷۶   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پشتیبان فنی ـ محتوایی کد شغلی ۱۵۳۷۷    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس بررسی اسناد آرشیوی ۲ کد شغلی ۱۵۳۷۸    

    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پژوهش ۷ کد شغلی ۱۵۴۰۸    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور قضائی و حقوقی ۱ کد شغلی ۱۵۴۰۹    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱ کد شغلی ۱۵۴۱۰  

    سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس راهبری اقتصادی ۱ کد شغلی ۱۵۴۱۱   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس عملیات فرودگاهی ۱ کد شغلی ۱۵۴۱۲    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی کد شغلی ۱۵۴۱۳     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس پیشگیری و مقابله با مخاطرات کشاورزی کد شغلی ۱۵۴۱۴     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی کد شغلی ۱۵۴۱۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور گلزار شهدا و یادمانها کد شغلی ۱۵۴۱۶     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس تغذیه دام کد شغلی ۱۵۴۱۷    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور پنبه کد شغلی ۱۵۴۱۸     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آموزش کشاورزی کد شغلی ۱۵۴۲۰    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس برنامه ریزی ۵ کد شغلی ۱۵۴۲۲    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      بازرس ۱ کد شغلی ۱۵۴۲۳     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱    کارشناس امور صید و صیادی کد شغلی ۱۵۴۲۴   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آبزیان کد شغلی ۱۵۴۲۵    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱      کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی ۱ کد شغلی ۱۵۴۲۶    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس مهندسی زراعی ۱  کد شغلی ۱۵۴۲۷   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور ساختمان و تأسیسات ۱ کد شغلی ۱۵۴۲۸    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کاردان برق و مخابرات کد شغلی ۱۵۴۲۹   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     مأمور امور ثبت احوال کد شغلی ۱۵۴۳۰    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال کد شغلی ۱۵۴۳۱    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور ثبت احوال ۱  کد شغلی ۱۵۴۳۲   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس امور ثبت احوال ۲ کد شغلی ۱۵۴۳۳    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک ۱ کد شغلی ۱۵۴۳۴   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک ۲ کد شغلی ۱۵۴۳۵     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک ۳ کد شغلی ۱۵۴۳۶    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک ۴کد شغلی ۱۵۴۳۷   

   سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس راهبری و نظارت شبکه ایستگاه های هواشناسی کد شغلی ۱۵۴۳۸     

سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     پیشبین هواشناسی کد شغلی ۱۵۴۳۹    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی کد شغلی ۱۵۴۴۰    

  سوالات عمومی استخدامی سال ۱۴۰۱     کارشناس برنامه ریزی ۶ کد شغلی ۱۵۴۴۱

سوالات تخصصی آزمون فراگیر دستگاه اجرایی (دولتی بهار 1401) سوالات اولین +دومین +سومین +چهارمین +پنجمین + ششمین +هفتمین +هشتمین دوره سوالات استخدامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی سال 1401 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سوالات استخدامی سال 1401 سازمان امور عشایر ایران سوالات استخدامی سال 1401 اداره کل پزشکی قانونی سوالات استخدامی سال 1401 وزارت جهاد کشاورزی سوالات استخدامی سال 1401 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سوالات استخدامی سال 1401 سازمان حفاظت محیط زیست سوالات استخدامی سال 1401 سازمان هواشناسی کشور سوالات استخدامی سال 1401 سازمان تبلیغات اسلامی

قابل توجه کسانی که نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 را خریداری و دانلود کرده اند:

سوالات گزینش

سوالات گزینش

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

 راهنمای دانلود:

 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید از طریق زیر با ما تماس بگیرید.

راهنمای خرید سوالات ضمن خدمت : برای خرید انلاین سوالات ضمن خدمت ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالات ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ضمن خدمت انتصاب مدیران ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام ضمن خدمت فرهنگیان:  https://t.me/dabirfile

کانال سروش:

 http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا:

http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

برای اطمینان بیشتر کاربران گرامی

تضمین و راهنمایی برای خرید , پاسخ دهی به اشکالات خرید و عدم دانلود  توسط مدیر وبسایت با پشتیبانی 24 ساعته

بعدا از خرید فایل لینک دانلود مستقیم در صفحه مرورگر ظاهر میشود و یک لینک دانلود به ایمیل شما بصورد خود کار ارسال می گردد 

در صورت درخواست از ما در سروش و تلگرام خود فایل نیز برایتان فوری ارسال می شود

آیدی پشتیبانی سروش دبیران فایل: https://sapp.ir/dabiranfile
آیدی پشتیبانی تلگرام دبیران فایل: https://t.me/dabirfile • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:سوالات عمومی هفتمین آزمون دستگاه های اجرایی  کتاب سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی  سوالات عمومی نهمین ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی  سوالات عمومی دستگاههای اجرایی 1401   
محصولات مرتبط
دانلود پروژه مهر 1401

دانلود پروژه مهر 1401

قیمت: 169,000 ريالکد فایل:36015
دانلود پروژه مهر 1401 پروژه مهر 1401-1402 : در این مطلب سعی داریم کاملترین نمونه های پروژه مهر سال تحصیلی 1401-1402 را در رابطه با بخشنامه آموزش و پرورش در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.  دانلود پروژه مهر 1401 لینک زیر دانلود پروژه مهر 1401 سال جدید را دانلود نمایید. برای دانلود پروژه مهر 1401 مدارس  ابتدایی , متوسطه اول , متوسطه دوم سالتحصیلی 1401-1402 کلیک کنید لیست مواردی که در فایل پروژه مهر 1401 موجود است عبارتند از : طراحی زیبای در رابطه با...
نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

قیمت: 199,000 ريالکد فایل:36013
نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401 کاملترین پکیج در فضای مجازی   محتویات بسته نمونه آزمون سوالات عمومی   تعداد 1700 سوال استخدامی معارف اسلامی تعداد 1500 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی تعداد 1000 سوال استخدامی زبان و ادبیات انگلیسی تعداد 1400 سوال استخدامی ریاضی و آمار تعداد 4000 سوال استخدامی...
سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتد

سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتد

قیمت: ريالکد فایل:36012
سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS برنامه نویسی چیست؟ زبان تعامل بین انسان و ماشین در واقع یک تیم برنامه‌ نویسی این سیستم را به این صورت برنامه‌نویسی کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت برنامه‌نویسی یک علم است که به کمک آن...
دانلود جدول تلفیقی طرح خوانا پایه چهارم ابتدایی

دانلود جدول تلفیقی طرح خوانا پایه چهارم ابتدایی

قیمت: 169,000 ريالکد فایل:36011
دانلود جدول تلفیقی طرح خوانا پایه چهارم ابتدایی دانلود جدول تلفیقی طرح خوانا پایه چهارم ابتدایی به شرح زیر می باشد:   دانلود جدول تلفیقی طرح خوانا پایه چهارم ابتدایی جدول تلفیقی ارکان برنامه «تحولی خوانآ » (خواندن ، نوشتن، گوش دادن ، صحبت کردن و آداب و مهارت های زندگی اسلامی) بادروس، برنامه ها،  فعالیت ها و مصادیق دوره پیش دبستانی – ابتدایی/دوره اول/دوره دوم پایه اول لیست فایل های مشابهه طرح خوانا...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5443

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :136

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3392

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3928

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1397

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3257

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1422

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1639

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...