منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله بسكتبالقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 23     کد محصول :4723      حجم فایل:26,78 KB      نوع فایل :rar 

- BOUNCE ، خوردن توپ به زمين وبلند شدن آن.                         

-    BOX-AND-ONE ، نوعي سيستم دفاعي كه درآن چهار بازيكن به شيوه جاي گيري ويك بازيكن به شيوه يارگيري به دفاع مي پردازند.

- BLOCKING OUT يا BOX OUT، بلاك حلقه- ايجاد سد قانوني درمقابل حريف براي جلوگيري ازنزديك شدن وي به حلقه.

- CARRY، (حمل توپ)- درهنگام دريبل كردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.

-  CHARITY LINE، خط پرتاب آزاد.

CHARITY STRIPE، خط پرتاب آزاد يا پنالتي.

- CHECK، (كنترل كردن)- با يك دست بازيكن صاحب توپ را كنترل كردن وبا ساعد درتمام مدت گارد نمودن وبه اوضربه ردن- اين عمل را (هندكوچك) نيزنامند.

- CHECKER، بازيكني كه حريف خود را كنترل مي نمايد.

- CHIPPIE، پرتاب آسان وبدون مدافع از زيرسبد.

- CONTINUATION، حركت مداومي كه به منظورپرتاب بطرف حلقه انجام مي گيرد وپرتابي كه دراثر اجراي خطا روي اين بازيكن انجام مي گيرد. اين شيوه دربازي هاي حرفه اي اعمال مي گردد وهر گاه مهاجم توپ را به ثمر برساند فرصت يك پرتاب آزاد براي بازي سه امتيازي به وي تعلق مي گيرد ودرغير اين صورت دو پرتاب نتيجه كار اين بازيكن خواهد بود. دربازي  هاي آموزشگاهي بااينگونه خطاها مطابق خطاهاي معمولي رفتار مي گردد.

- COLLAPSE، نزديك شدن به بازيكن سانترصاحب توپ زماني كه برروي خط پرتاب آزاد قرارداردومانع ازشوت او بطور مؤثر شدن .

- CONVERT، يك پرتاب آزاد موفقيت آميز.

- CONVERSION، پرتاب آزاد انجام دادن.

- COVERING A MAN، بازيكن حمله را گارد كردن.

- DEAD BALL، توپ مرده- زماني كه توپ درجريان بازي نيست.

- DELAYING THE GAME، وقت كشي-(بازي تأخيري).

- DOUBLE DRIBBLE، دو دريبل يا اصطلاحاً خطاي دوبل.

- DOUBLE FOUL، خطاي همزمان دو بازيكن از دوتيم مخالف.

- DOUBLE TEAM، دفاع همزمان دو بازيكن مدافع عليه يك بازيكن مهاجم.

- DOUBLER ، دريبل كننده.

- DOUBLEING، دريبل  كردن- رد وبدل توپ با يك دست به زمين.

- DROP، توپي كه دراطراف حلقه شروع به گردش كند و سپس درون حلقه بيافتد.

- DROP-PASS، پاسي كه غير مستقيم براي بازيكن ديگر فرستاده شود. (نوعي پاس استثنايي).

DUNK SHOT، آبشار زدن (اسپك كردن)  در داخل حلقه.

- ENCIRCLING، اطراف بازيكني كه بدون توپ است اجاطه نمودن.

- EXTRA PERIOD، وقت اضافي.

- FADEAWAY، شوتي كه يك بازيكن هنگان دور شدن ازحلقه انجام مي دهد.

- FAKE، شوتي كه يك بازيكن هنگام دور شدن از حلقه انجام مي دهد.

- FAST BREAK، (ضد حمله)-حمله تهاجمي سريع به حلقه قبل از اينكه تيم مقابل فرصت دفاع داشته باشد.

- FEEDER، پاس دهنده- بازيكن مهاجمي كه فقط به بازيكن امتياز آور تيم خود پاس مي دهد.

- FIELD-GOAL، كسب دو امتياز در اثر به ثمر رسيدن شوت از فاصله دور- در بعضي از بازي هاي حرفه اي (فيلدگل)از فاصله تقريباً هفت و نيم متري انجام مي گيرد كه در صورت موفقيت سه امتياز به بازيكن اعطاء مي گردد.

- FLIP PASS،پاس كوتاهي كه باحركت آهسته مچ وباحالت دست انجام مي گيرد.

- FLOOR، زمين بسكتبال.

- FORCE، سعي در پرتاب هنگامي كه بازيكن شانس كمتري براي نتيجه گرفتن دارد. (مثلاً در هنگام از دست دادن توازن بدني) (يا هنگام مراقبت وگارد شديد مدافعان تيم مقابل از نزديك).

- FRONTCOURT، نيمي از زمين بستكتبال كه يك تيم بطرف آن حمله    مي كند و حلقه اي كه بايد در آن شوت نمايد در آن قرار دارد.

- FRONTCOURTMAN، بازيكن فوروارد ودر بعضي سيستمها بازيكن سانتر.

- FRONT LINE، بازيكن سانتر و فورواردها.

- GAME BALL، توپ مخصوص مسابقه.

- GAME CLOCK، ساعت مخصوص مسابقه.

- GARBAGE، امتيازي كه به آساني از زير سبد كسب مي شود. (توپ مفت).

- GET UP OFF THE FLOOR، شوتي كه بدون اصابت به حلقه به تخته برخورد نموده و بازگشت نمايد.

- GIVE AND GO، پاس برو (بده و برو)- پاس دادن به بازيكن ديگرو حركت به سمت سبد براي دريافت پاس برگشتي.

-GLASS BALL، شوتي كه بدون اصابت به حلقه به تخته خورده وبرگشت شود.

- GOALTENDING، اثرگذاشتن روي توپي كه در استوانه حلقه قرار دارد و يا در حال فرود به سمت سبد مي باشد (خطا محسوب مي گردد).

- GO BACKDOOR، سعي بازيكن مهاجم در بازي كردن پشت سر مدافع براي دريافت پاس سريع.

-GUARD، بازيكن گارد- هريك از دو بازيكني كه معمولاً از بازيكن سانتر و فوروارد كوتاه قدتر و بهتر مي توانند توپ را در كنترل خويش درآورند.

- GUARD FROM REAR، از پشت سر گارد نمودن.

- GUNNER، بازيكن خوره-بازيكني كه كمتر پاس مي دهد و بيشتر توپ را نزد خود نگه مي دارد.

- GUNNTING، پرتاب هاي پي در پي- در حاليكه توپ به ثمر نميرسد و يا بازيكن در موقعيت بهتري قرار دارد.

- HACK، در حين بازي با دست به بازوي بازيكن مقابل زدن (خطا).

- HACKING، عمل زدن دست به بازوي بازيكن حريف(خطا محسوب مي شود.)

- HAND CHECK، كنترل بازيكن مهاجم.

- HARDSHIP CASE، بازيكني كه در سال آخر دانشكده از طرف تيم هاي حرفه اي انتخاب و به دريافت بورس نائل مي گردد.

- TIE BALL يا HELD BALL، گرفته شدن توپ در يك زمان واجد به وسيله دو بازيكن مخالف يكديگر كه در نتيجه بدون ابزار خشونت هيچيك از آنها نمي توانندتوپ را كنترل نمايند لذا بازي متوقف شده و شروع مجدد بازي با پرتاب توپ بين دو بازيكن مزبور آغاز مي گردد.

- HIGH POST، سانتري كه در بالاي محوطه سه ثانيه بازي مي كند.

- HOLDING، برخورد و خطاي شخصي با حريف كه آزادي عمل را از اوسلب مي كند.

- HOOK PASS، پاسي كه با پرش توأم است و شوت با دست كشيده و حركتي قوسي بازو در نقطه اوج انجام مي گيرد (پاس هوكي).

- HOOK SHOT، (شوت هوكي)- پرتابي است كه توام با پرش در حاليكه يكطرف بدن بطرف بازيكن مدافع قرار مي گيرد.

- HOT HAND، بازيكن سريعي كه در مدت كم پرتاب هاي موفق بسياري انجام مي دهد.

- ILLEGAL BOUNCE، دريبل يا بر زمين زدن توپ بطور غير مجاز.

- INBOUNDS، توپ را به جريان گذاشتن.

- INSIDE، ناحيه نزديك سبد.

- JUMP PASS، پاس در حال پرش.

- JUMP SHOT، شوت جفت.

- JUMP SHOOTER، بازيكني كه معمولاً توپ را به شكل شوت جفت • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:,-آموزش-در-بسکتبال,-بسکتبال,-تحقیق-بسکتبال,-دانلود-مقاله-بسکتبال,-قوانین-بسکتبال,-مقاله-بسکتبال,-مقررات-و-قوانين-بسكتبال  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4066

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2004

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2659

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :877

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2219

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :902

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :899

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :752

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...