منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> ریاضی و آمار

مقاله آمــار جامعه شناسيقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 37     کد محصول :4431      حجم فایل:25,91 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

ترديدي نيست كه هر گونه تحول اساسي در فرهنگ جامعه ابتدا بايد از معلمان، مربيان و راهنمايان تعليماتي آغاز گردد ، زيرا بدون دسترسي به معلمان شايسته و با صلاحيت نمي توان به توفيق در امر تعليم و تربيت اميدوار بود. به عقيده كارشناسان تعليم و تربيت يكي از شرايط اساسي براي بهره وري جوامع ،دارا بودن نظام تعليم و تربيت مطلوب و به تبع آن، معلماني است كه صلاحيت قرار گرفتن در اين جايگاه را داشته با شند . زماني جامعه پيشرفت مي كند كه معلمان از ويژگي هاي لازم براي ايفاي اين مسئوليت خطير برخوردار با شند .

بزرگان وانديشمندان تعليم وتربيت نيز معتقدند: « معلمي حرفه اي است مستلزم دانش ها و مهارتها از انواع مختلف ­ـ  گرايش ها و عادت هاي فكري، كه مي تواند درست مانند هر شغل ديگري مطالعه و تحصيل شود . برخي افراد مربي بهتري نسبت به ديگران مي شوند ،اما اگر به هنرآموزش و پرورش به عنوان موضوعي براي مطالعه و نمرين و نه به عنوان يك هديه الهي كه در بدو تولد به بعضي اعطا و از عده اي دريغ مي شود توجه گردد همه مي توانند اصلاح شوند .»[1]

مقدمه اين گام كوچكي است در جهت بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجو معلمان و ميزان علاقه مندي آنها به حرفه معلمي .

به اين اميد كه نتايج حاصله گامي مؤثر به سوي بهبود بخشيدن مهارتهاي علمي و عملي ستارگان درخشان آسمان تعليم و تعلم باشد .

تعريف موضوع

اكنون مسأله تعليم و تربيت و اين كه چه افرادي و با چه ميزان صلاحيت و توانايي ،مجري و عهده دار اين مسئوليت حساس هستند از عمده ترين مسائل اغلب جوامع در حال توسعه به ويژه جامعه كنوني ماست .

از آن جايي كه سير تكاملي نبوغ بشري و در پي آن پيشرفت علوم و تكنولوژي حدود و مرزهاي جغرافيايي را پشت سر گذاشته به سوي دهكده اي شدن جهان حركت مي كند ، ميتوان يكي از اساسي ترين محورهاي صلاحيتهاي معلمي ـ بعد از توانايي در برقراري درست ارتباط كلامي و رفتاري ـ را سطح علمي معلمان دانست.

در اين پژوهش بر آن شديم كه به بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجو معلمان و رابطه آن با علاقه مندي به حرفه معلمي بپردازيم .

 بيان مسئله :

شكي نيست كه نگرش معلم و صلاحيتهاي او به شغل معلمي يكي از عوامل بسيار مؤثر در آمادگي و كارآيي او خواهد بود زيرا نگرش تعيين كننده رفتار فرد است. اعتقاد به اين اهميت ، ضرورت تحقيق را آشكار مي سازد. بديهي است كه اگر شرايط لازم براي جذب دانش آموزان باهوش و مستعد و داراي ويژگي هاي لازم فراهم گردد، اين قبيل فراگيران به رشته هاي  معلمي تمايل پيدا مي كنند و در نتيجه روند آموزش و پرورش از نظر كيفي و كمي بهبود مي يابد. معلم هر اندازه داراي رفتار انساني مطلوب باشد ، ولي از نظر علمي ضعيف و ناتوان تلقي شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصيت متعادل ، همراه با تسلط علمي معلم ، او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار مي سازد .

تسلط بر محتوا و موضوع درس باعث مي شود كه دانش آموزان به آموختن درس علاقه و انگيزه مطالعات روانشناسي زيادي نشان دهنده نقش مهم و مؤثر علاقه در ايجاد انگيزه و پيدا كننده حركت است. حرفه ظريف و زيبا و حساس معلمي شايد بيش از هر شغل و حرفه ديگري به داشتن علاقه از جانب متعلمان نيازمند باشد.

لذا بر آن شدم كه به پژوهش درباره پيشرفت تحصيلي دانشجو معلمان بپردازم ، تا به وجود يا عدم وجود رابطه بين سطح علمي و علاقه به حرفه معلمي دانشجويان پي ببرم.

 پيشينه تحقيق

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور :

از آن جايي كه مراكز تربيت معلم در خارج از كشور به سبك و شيوه اين مراكز در ايران نمي باشند. لذا پژوهش هاي انجام شده در اين مراكز به عنوان پيشينه تحقيق ذكر نمي شود.

تحقيقات انجام شده در داخل كشور:

1- طرح پژوهش با عنوان تاثير مراكز تربيت معلم در علاقه مندي دانشجويان به شغل معلمي از مريم خليل وند در استان لرستان. در اين تحقيق استنتاج شده است 1/58% از دانشجويان با علاقه شغل معلمي را انتخاب كرده اند.

9/81%  دانشجويان اظهار داشته اند كه مراكز تربيت معلم در بهبود كار آنان تاثير مثبتي داشته و 6/80% دانشجويان روشهاي تدريس مدرسان را در ارزيابي هايشان از شغل معلمي مثبت دانسته اند.

2- طرح پژوهش با عنوان « بررسي ويژگي ها و صلاحيتهاي دانشجو معلم » از منيره دلداده محبوب در خرداد ماه 80 انجام شده است كه اهم نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه بين اظهارات دانشجويان رشته هاي مختلف از نظر ميزان تاثير مراكز تربيت معلم تفاوت معني داري وجود دارد.

و نيز بين اظهارات دانشجويان رشته هاي مختلف از نظر انگيزه آمدن به مركز تربيت معلم تفاوت معني داري وجود دارد.

3- طرح پژوهشي با عنوان « بررسي صلاحيت دانشجو معلمان مركز تربيت معلم امام خميني گرگان » از سارا صديقي بهار 1380

اهميت موضوع

هر جايي كه تعليم وتربيت به طور صحيح صورت مي گيرد با اين هدف است كه روح وذهن بشر نيرومند شود. روند حيات بشري در هرجايي با دو زمينه پست وعالي پا يه گذاري شده است كه اولي عبا رت است از يك زندگي طبيعي و حيواني وديگري حياتي معنوي ومتوجه به درجات بالاتر تربيت بايد انسان را به آن حد تعالي برساند كه بتواند به خاطر يك زندگي والا و با عظمت، حيات پست وحيواني را كه در تنگناي شهوات قرار دارد اسير ومنكوب كند. يك چنين فرآيند تربيتي كه اين هدف را دنبال مي كند در اصطلاح زبان آلماني «تربيت فرهنگي يا روحي و  معنوي »نيز ناميده مي شود جامعه اي كه نوجوانان و جوانان آن آرزومند  پوشيدن جامه پرصلابت معلمي باشند، در برابر همه هجمه هاي فرهنگي مصون و سالم خواهند ماند. جامعه اي كه با  بلند انديشي و جامع نگري رايزني و مشورت با اهل نظر، انجام اقدامات فرهنگي و اجتماعي و اتخاذ تدابير روان شناختي بتواند در ميان كودكان و نوجوانان و جوانان هوشمند نگرش پويا و بازخوردي غني و قوي نسبت به منزلت و مقام معلمي ايجاد كند، بالفعل و بالقوه شايسته ترين و لايق ترين نيروي انساني مولد را در اختيار خواهد داشت. لذا پرداخت به وضعيت تحصيلي و رفتاري معلمان كه مجريان اهداف آموزش و پرورش به شمار مي آيند ، يك ضرورت غير قابل انكار است.

هدف تحقيق

هدف از اين پژوهش تعيين پيشرفت تحصيلي دانشجو معلمان مركز تربيت معلم دختران شهيد هاشمي نژاد مشهد با نوع نگرش آنها به حرفه معلمي است.

اينكه ارتقا سطح علمي دانشجو معلمان تاثير مثبتي در نگرش و منش آنها از حرفه معلمي دارد و بالعكس

چرا كه مي دانيم مدرسه و رأس آن معلم كار آمدترين نقش را در فرهنگ سازي و فرهنگ پذيري نسل جوان جامعه دارد.

 

 


[1] راج ، ار، ميلز . تدريس و كارآموزي . صفحه 75

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و آزمون T

دانلود پاورپوینت توزیع نرمال و آزمون T

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32846
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت توزیع های احتمال

دانلود پاورپوینت توزیع های احتمال

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32836
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت الگوریتم جستجوی ممنوع

دانلود پاورپوینت الگوریتم جستجوی ممنوع

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32139
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
پاورپوینت فاصله اطمینان

پاورپوینت فاصله اطمینان

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27352
این پاورپوینت شامل 26 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3758

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1744

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2404

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :729

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2026

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :784

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :655

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :622

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...