منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

مقاله نانو کاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرآیندهای پالایش نقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 8     کد محصول :7530      حجم فایل:260,62 KB      نوع فایل :rarکاربرد نانو کاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرآیندهای پالایش نفت

مقدمه

 

در فناوری نانو خواص فيزيكي مواد نانوابعاد در حوزه اي بين اثرات کوانتومي و خواص توده قرار مي گيرد . علوم و فنون نانو محصول مطالعات دانشمندان در رشته هاي مختلف بوده است ، که با راه حل ها و روش هاي گوناگون و خلاقانه به صورت مجموعه اي از فنون علمي کارامد درآمده است. در اين نوشتار، ضمن بررسي فرايند تصفيۀ هيدروژني ، انواع کاتاليست هاي مورد استفاده در اين فرايند و تاثير فناوري نانو برآنها بررسي گرديده است.

پالايش نفت با تقطير جزء به جزء نفت خام به گرو ه هاي هيدروکربني شروع شده و خواص محصولات ، مستقيماً متناسب با نحوه انجام فرآيند تبديل نفت مي باشد. فرآيندها و عمليات پالايش نفت به پنج بخش اصلي تقسيم مي شود :

 

الف) تفكيك (تقطير)

 

ب) فرآيندهاي تبديلي آه اندازه و ساختار مولكو لي هيدروکربن ها را تغيير مي دهند اين فرآيندها شامل:

 

1) تجزيه (تقسيم)

2) همسا نسازي(ترآيب)

3) جايگزيني(نوآرائي) ميباشند.

ج) فرآيندهاي عم لآوري

د) فرآيندهاي تنظيم و اختلاط

 

فرايند تجزيه که از زير شاخه هاي فرايندهاي تبديلي محسوب مي شود، شامل هيدروکراکينگ، شكست کاتاليستي و شكست گرمايي ميشود.

 

تصفيه هيدروژني/ هيدروتريتينگ کاتاليستي

 

هيدروتريتينگ کاتاليستي يك فرآيند هيدروژناسيون است که براي خارج کردن حدود 90 درصد مواد آلوده کننده

نيتروژني، سولفوري، اکسيژن دار و فلزات از برش هاي نفتي مايع مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مواد آلاينده در صورتي که از سيالات نفتي جدا نشوند، مادامي که از درون لوله هاي واحدهاي پالايش مي گذرند، مي توانند اثرات مخربي روي تجهيزات، کاتاليست ها و کيفيت محصولات نهايي داشته باشند.

هيدروتريتينگ معمولا پيش از فرآيندهاي بازآرايي کاتاليستي (Catalytic Reforming) انجام مي شود به نحوي کهآاتاليستها با مواد اوليه تصفيه نشده ، تماس پيدا نكنند.

هيدروتريتينگ را همچنين مي توان پيش از شكست کاتاليستي انجام داد تا ميزان گوگرد آاسته شود و بازده محصولات بيشتر شود و برشهاي نفتي ميان تقطيري (Middle – distillate) بهبود يابند و به آروزون، سوخت ديزل و نفتن ها تبديل شوند .

 به علاوه، هيدروترتينگ اولفين ها و آروماتيك ها را به انواع اشباع شده تبديل مي کند.

فرآيندهاي گوگردزدايي با هيدروژناسيون کاتاليستي

 

هيدروتريتينگ/ تصفيه هيدروژني براي خارج کردن سولفور، هيدرودي سولفوريزاسيون(گوگردزدايي با هيدروژناسيون) خوانده مي شود. در يك واحد گوگردزدايي با هيدروژناسيون کاتاليستي ابتدا هوا از ناخالصي هاي اوليه خارج مي شود و با هيدروژن مخلوط مي شود و آنگاه در يك کوره با دماي 600 تا 800 درجة فارنهايت پيش گرم مي شو.د

 در راکتور، ترکيبات سولفور و نيتروژندار در مواد اوليه تبديل به H2S و3  NH  مي شود . محصولات واکنش از راکتور خارج شده و پس از سرد شدن تا دماي پايين به يك جداساز گاز و مايع داخل مي شوند.

گاز غني از هيدروژن از جداساز فشار بالا براي مخلوط شدن با مواد اوليه بازگردانده مي شود و جريان گاز فشا ر پايين که غني از H2S است به واحد تصفيه گاز فرستاده مي شود تا H2S خارج شود. سپس گاز تميز براي سوخت آوره هاي پالايشگاه مفيد است.

 جريان مايع محصول هيدروتريتينگ / تصفيه هيدروژني است که معمولا به ستون استريپينگ براي جدايش H2S و ساير محصولات نامطلوب فرستاده مي شود.

در مواردي که بخار براي استريپينگ استفاده مي شود، محصول به يك خشك آن خلاء فرستاده مي شود تا آب از آن خارج شود. محصولات هيدرودي سولفوريزاسيون شده يا مخلوط مي شوند يا به عنوان مواد اوليه بازآرايي کاتاليستي استفاده مي شود.

 

ساير فرايندهاي هيدروتريتينگ/ تصفيه هيدروژني

 

فرآيندهاي هيدروتريتينگ / تصفيه هيدروژني بسته به مواد اوليه حاضر وکاتاليست هاي به کاررفته متفاوت هستند. ازهيدروتريتينگ/ تصفيه هيدروژني مي توان براي ارتقاي مشخصات سوختن مواد تقطيرشده مانند آروزن استفاده کرد. هيدروتريتمنت/ تصفيه هيدروژني برش کروزن مي تواند آروماتيكها را به نفتن ها تبديل کند که ترکيبات تميزتري هستند.

هيدروتريتينگ/ تصفيه هيدروژني روغن هاي روان ساز، از تصفية کاتاليستي نفت با هيدروژن جهت ارتقاي کيفيت محصولات استفاده مي کند .

 اهداف هيدروترتيتينگ / تصفيه هيدروژني معمولي روغن ها، شا مل اشباع اولفين ها و بهبود در رنگ ، بو و طيف اسيدي روغن است. هيدروتريتينگ/ تصفيه هيدروژني معمولي روغن ها مي توانند پس از فرآيند انحلال انجام شود . دماهايي که در آن اين فرايند هيدروتريتينگ انجام مي شود معمولا زیر 600 درجة فارنهايت و فشار معمولا پايين تر از  Psi 800 می باشد . هيدروتريتينگ روغن در دماهايي در بازه 600 تا 750 درجه فارنهايت و فشارهيدروژن پايين تر از Psi 3000 انجام می شود و قابليت اشباع سازی حلقه هاي آروماتيكي به همراه خارج سازي سولفور و نيتروژن وجود دارد تا اينكه خواص ويژه اي که در شرايط معمولي بدست نيامده است حاصل شود.

برچسب ها:پایان نامه کاربرد نانو کاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرآیندهای پالایش نفت  پروپوزال در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   گزارش سمینار در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   تز دکترا در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   رساله در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   پایان نامه در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   تحقیق در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   مقاله در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه نانو کاتالیست   پروژه دانشجویی درباره پایان نامه نانو کاتالیست  تصفیه هیدروژنی  تصفیه هیدروژنی نفتا  تصفیه هیدروژنی نفت سفید  واحد تصفیه هیدروژنی نفتا  فرایند پالایش نفت  فرایند پالایش نفت خام  فرآيند پالايش نفت فارس  فرایندهای پالایش نفت خام  فرایندهای پالایش نفت  فرایندهای پالایشگاه نفت  مراحل پالایش نفت خام  مراحل پالايش نفت خام  فرایند پالایشگاه نفت  مراحل پالایش نفت سیاه  مراحل مختلف پالایش نفت خام  شرکت فرایند پالایش نفت فارس  فرایند تصفیه نفت خام  فرایند پالایش نفت فارس  مقدمه اي بر فرآيندهاي پالايش نفت  مراحل تصفیه نفت خام  نحوه پالایش نفت خام  مراحل تصفيه نفت خام  روش پالایش نفت خام  روش های پالایش نفت خام  نحوه ی پالایش نفت خام  نانو کاتالیست  نانو کاتالیست ها  نانو کاتالیست مغناطیسی  نانو کاتالیست های پیشرفته  نانو کاتالیست Ppt  نانو کاتالیست های مغناطیسی  نانو کاتالیست های فلزی  نانو کاتالیست+pdf  نانو کاتالیست+مقاله  نانو کاتالیست های طلا  نانو کاتالیست های صنعتی  نانو کاتالیست ها در پیل سوختی  دانلود کتاب نانو کاتالیست ها  کاربرد نانو کاتالیست ها  انواع نانو کاتالیست ها  نانو کاتالیست ریفرمینگ نفتا   
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:31084
گزاش کارآموزی در کارخانه پلی اتیلن در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc   توضیح پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. اینماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت pe نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن  ))دارای یک بند دو گانه c=c است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4475

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2348

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2980

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1027

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2509

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1027

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1078

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :920

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...