منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

مقاله لکنت زبانقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 28     کد محصول :6935      حجم فایل:40,08 KB      نوع فایل :rarمقاله لکنت زبان

مقدمه:

صحبت کردن، بخشی از فعالیت های طبیعی انسان است.مابه ندرت به درجه اهمیت آن می اندیشیم در واقع آدمهایی که خیلی حرف می زنند کمترهم می اندیشند! در برقراری تماس مکالمه ای با دوستان وافراد اجتماع معمولاً احساس زحمتی نمی نمائیم . وحتی تصور این که ممکن است کسی در مکالمه اجتماعی دچار اشکال شود به ذهن ما کمتر خطور می کند.در این رابطه ، بیشتر افراد معمولاً فقط زمانی احساس ضعف و نارسائی در تکلم می نمایند که لازم می آید برای جمعیتی سخنرانی نموده ویا باشخص بسیار مهمی صحبت نمایند.

زبان وسیله بیان عقاید ونظرات است که به کمک علائم وبر طبق قواعد ودستور زبان وعلم معانی بکار میرود.زمانی زبان دچار نقص ونارسائی می شود که بگونه ای ، صحبت کردن برخلاف قواعد دستوری باشد ، یا غیره مفهوم باشد ویا از نظر شخصی یا فرهنگی مطلوب نباشد ، ویا اینکه دستگاه صوتی (زبانی)مورد سوء استفاده واقع گردد(بدزبانی).

به هنگام تولد گریه تنها صدائی است که از کودک شنیده میشود به تدریج ازهمین گریه وصدای اولیه ظرف چند سال کودک انسان در حال طبیعی براساس قواعد دستوری وفهم مطالب وانتخاب کلمات وعلامت مناسب و000 ازعهده سخن گفتن بخوبی بر می آید.

کودک معمولا در حدود 12 ماهگی اولین کلمات را بر زبان میراند وحدود 18 ماهگی تا 2 سالگی اولین جملات ساده وابتدائی را می سازد،و بتدریج قادر به سخن گفتن وبیان نظرات خود و درک مطالب ومفاهیمی که در صحبت ومنظور دیگران نهفته است میگردد. چنانچه در حدود سنین فوق بطور طبیعی وعادی نتواند در بیان مقصود خود ازکلمات وجملات متناسب استفاده نماید و همچنین مشکلاتی در فهم مطالب داشته باشد ویا بعبارت ساده تر دیر زبان باز کند احتمالاًاز نظر گویائی دچار نارسائی ها واختلالاتی شده است.    

لکنت زبان

لکنت زبان عمدتاً وبطور کلی بجز در موارد استثنائی در دوران خرد سالی آغاز شده ویک پدیده خاص دوران کودکی است0 معمولاً از سنین 2 تا 4 سالگی شروع می شود . وتقریباً از هر صد کودک یک نفر مبتلا به لکنت زبان است وتقریباً80 درصد ازکودکانی که به نحوی مبتلا به لکنت زبان بوده اند بتدریج مانند افراد دیگر بطور طبیعی صحبت مینمایند. لذا لکنت زبان از مهمترین ومتداول ترین انواع اختلالات تکلمی است در سنین 6و7سالگی نیز که مصادف با زمان آغاز مدرسه می باشد ،به لحاظ ویژگی های عاطفی وسازگاریهای اجتماعی خاص این دوره ، موقعیت مناسبی است برای بروز لکنت زبان در میان کودکانی که بیشتر مستعد چنین اختلالی می باشند 0 گاهی  از موارد در دوران بلوغ نیز افرادی که قبلاًبه نحوی لکنت زبان داشته اند دچار لکنت زبان می شوند در واقع سن و شرایط و ویژگی های بلوغ نیز احتمالاًدر تغیر شکل وتشدید لکنت موثر است . لکنت زبان در میان پسران به مراتب بیشتر از دختران است ودر بررسی ها وتحقیقات مختلف نسبتی در حدود 70درصد (برای پسران)و30درصد (برای دختران) ذ کر گردیده است(گالاگر ، جیمز ، ترجمه جوادیان ، 1376).

در تعریف کودکان مبتلا به لکنت زبان می توان چنین خلاصه نمود که آنها بطور غیره طبیعی حروف وکلماتی را تکرار می نمایند و به عبارت دیگر فاقد روانی وسلاست در گفتار می باشند.یا اینکه اختلال گفتاری در آنها مربوط به وقفه های عضلانی است که هنگام تلفظ حروف وسیلابها عارض شده ومانع از شروع یا ادامه سخن می گردد.

این لکنت وتوقف تحمیلی معمولاًباتشنج ،فشار وتقلا برای ادامه کلمات وسخن گفتن همراه است وبه همین دلیل کودکی که لکنت دارد گاهی بخشی از کلمه ای را که با شدت تکرار نموده و یا ازقسمتی از کلمات بطور ناقص رد شده وسعی می کند به صحبت خود ادامه دهد. در لکنت زبان ،معمولاًمدت زمان وقفه در صحبت و فراوانی ،توالی وقفه ها ونیز شدت وکثرت تکرار حروف یاکلمات ومیزان فشار وکوشش عاطفی در تلفظ کلمات ،بصورت های مختلف وبه نسبت های متفاوت در میان کودکان ودانش آموزان مبتلا به لکنت زبان مشاهده می شود که توجه ومطالعه در موارد فوق وارزیابی دقیق آنها کمک موثری است.

 در روشهای گفتاردرمانی  بطور کلی میتوان باتوجه به عوارض وحالات مختلف لکنت (یعنی مدت زمان وقفه ها وفراوانی وتوالی آنها وشدت وکثرت و تکرارومیزان قوت فشار وتشنج مربوط به تلفظ حروف وکلمات )دو نوع لکنت را مشخص نمود(گالاگر ، جیمز ، ترجمه جوادیان ، 1376).

1-   لکنت کلونیک یاحالت تکراری دربیان کلمه

در این نوع از لکنت زبان کودک یک سیلاب از کلمه ای را(که معمولاًاولین سیلاب کلمه را )با سرعت وتشنج تکرار میکند 0

مثلاًکلمه پدر چنین بیان می کند پ پ پ پدر ویا کلمه خودم خ خ خ خودم ومثالهای از این قبیل .

2-    لکنت تونیک  یا توقف در تلفظ

دراین حالت که درفعالیت عضلات تلفظی چند ثانیه ای توقف وسکون به وجود می آید وکودک دچار گیر و وقفه در تلفظ وادای کلمه وهمراه با فشار وکوشش وحرکات خاصی است. کودک مبتلی به این نوع لکنت برای ادای کلمه شدیداً به خود فشار می آورد وپس از لحظاتی سکون بطور ناگهانی وبا تشنج کلمه را ادا می کند(گالاگر ، جیمز ، ترجمه جوادیان ، 1376)..

مراحل مختلف لکنت

کودکانی که دچار لکنت زبان هستند معمولاًاز بدو پیدایش لکنت تا مرحله نهائی  مراحل مختلفی را بشرح زیر می گذرانند :

1-    لکنتی که کودک پذیرفته است :

 در اولین مرحله از لکنت میتوان از لکنت پذیرفته شده توسط کودک رانام برد .کودک در این مرحله متوجه می شود که برخی از حروف وکلمات را بطور غیره طبیعی تکرار می نماید  اما بنظر می رسد که نگران حالت گویائی خودش نیست  کودک از اینکه اختلال تکلمی دارد ناراحت نبوده و رنجی نمی برد و کوششی هم بر رفع آن از خود نشان نمی دهد . در این مرحله لکنت کودک معمولا همراه با اختلالات تنفسی و یا علائم وعوارض بیماری نمی باشد. نوع لکنت کودک در این مرحله بیشتر از لکنت کلونیک یا تکراری است وبه همین دلیل در این حالت برنامه های گفتار بیشتر موثر است.

2-     لکنتی که کودک در برابر آن عکس العمل نشان می دهد _ لکنت پس رانده

بتدریج که کودک بزرگ شده ودامنه مکالمات وسیع تر می شود  به واسته رفتارهای خاص وفشارهائی که معمولاً از سوی همسالان و والدین و معلمان و مدرسه متوجه کودک می شود ، سبب می شود که کودک بطور قابل توجه و روز افزونی باتعجب وگاه همراه با دلسردی نسبت به چگونگی اختلال گویائی خود عکس العمل نشان دهد0 مثلاً به محض اینکه برخی از اعضای فامیل ونزدیکان واطرافیان کودک متوجه می شوند که او لکنت دارد.

رفتارها و واکنشها ی مختلفی از خود نشان می دهند گاه فوق العاده متعجب و هراسان شده ورفتارهای شتابزده نسبت به  کودک ابراز می دارند وزمانی هم بطور طبیعی اظهار محبت وکودک نوازی می نمایند.در هر حالت کودک این واکنشها را در ک کرده وباالطبه عدم اطمینان وتنش عضلانی او بیشتر می گردد.

این گونه رفتارها وهمچنین انتظارو توقع فوق العاده والدین که دلشان می خواهد فرزندشان زیر فشار نگاهها وسخنان آنان ، مانند دیگر همسالان به خوبی وروانی صحبت کند ،این انتظار باعث می شود که توجه کودک را به اختلال خود بیشتر جلب نموده وهمین موضوع موجب افزایش هیجان کودک شده و او را وادار به توجه بیشتر به لکنت خود وباالطبع نشان دادن عکس العملهای مختلف می نماید. آغاز مرحله دبستان برای چنین کودکی از حساسیت فوق العاده ای بر خوردار است. این مرحله خود مستلزم آمادگی سازگاریهای عاطفی واجتماعی جدیدی بوده وبالطبع همه کودکان بویژه کودکی که لکنت دارد با فشارهای مختلفی روبرو است توسعه روابط اجتماعی برای کودک ،انتظارات معلم در کلاس درس ، نگاهها وخنده ها وتمسخر دیگر شاگردان ،همه باهم موجب می شود که کودک مبتلی به لکنت با مشکلات بیشتری روبرو شود. از لغات وکلمات و در نتیجه انتظار دیگران از او برای بیان سریع جملات وغیره روبروست(گالاگر ، جیمز ، ترجمه جوادیان ، 1376). .

در این مرحله کودک به اختلال گویائی خویش بطور آگاهانه وقوف پیدا نموده وعلاقه شدیدی در تصحیح وبهبود تکلم خود نشان می دهد وهمواره می کوشد که با تحمل واضطراب وفشارهای روز افزون بر لکنت خود فائق آید.گاهی از اوقات کودک برای رفع نگرانی وپرهیز از بروز لکنت از حضور وشرکت در بعضی از مکانها وموقعیت ها خود داری مینماید .

 البته این قبیل از کوششهای کودک در ابتدا ودر بدو امربنظر خوب میرسد ،اما در نهایت ثمره چندانی ندارد زیرا غالب رفتارهائی که خود برای کتمان نمودن لکنت خود ویا پرهیز ازموقعیت ها ئی که  برایش احتمالاًزمینه بروز لکنت نامطلوب است نشان میدهد ،معمولاً موجب تشدید لکنت او میگردد. همان گونه که اشاره گردید از جمله ویژگی های این مرحله از لکنت زبان کوشش وتلاش فوق العاده وافراطی کودک برای جلو گیری از لکنت خود بوده وبه همین جهت دچار اضطراب وهیجانات بیشتری شده وباالطبع لکنتش شدیدتر میشود.

در دوره مدرسه نیز به لحاظ ویژگی های آن غالباً لکنت کودک تشدید می گردد.بویژه آنکه در کلاسهای دبستان همکلاسی های کودک بدون ترحم دربرابر تکرار کلمات ویا وقفه های تکلمی کودک عکس العمل نشان داده وبه مسخره کردن او می پردازد ، طبیعی است در چنین شرایطی نیز کودک آن زمان که میبایست به سوألات معلم پاسخ دهد از بیم آنکه مبادا ورد تمسخر دیگران واقع شود ،دچار تشویش واضطراب بیشتری     می شودلذا توسعه وتشدید تنشها وهیجانات کودک در این مرحله بیشتر صورت گرفته وخود ازجمله عوامل شدید شدن لکنت کودک می گردد(گالاگر ، جیمز ، ترجمه جوادیان ، 1376).. 

فهرست
مقدمه...........................................................................................................................1-2
لکنت زبان...................................................................................................................2-5
مراحل لکنت زبان.......................................................................................................5-11
علل لکنت زبان........................................................................................................12-25
نتیجه گیری....................................................................................................................26
منابع..............................................................................................................................27
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:10 قدم برای رفع لكنت زبان كودكان doc لكنت زبان پیشینه تحقیق لکنت زبان تحقیق در مورد لکنت زبان تحقیق درباره لکنت زبان تحقیق درباره ی لکنت زبان word تحقیق کامل درباره لکنت زبان pdf تحقیق لکنت زبان تحقیقی درباره ی «لکنت زبان در کودکان» درمان لکنت زبان کودک 2 ساله درمان لکنت زبان کودک 3 ساله درمان لکنت زبان کودک 4ساله لكنت زبان كودكان زير 3 سال لکنت لکنت زبان لکنت زبان doc لکنت زبان pdf لکنت زبان ppt لکنت زبان wiki لکنت زبان بزرگسالان لکنت زبان چیست لکنت زبان در بزرگسالان لکنت زبان در کودک 3 ساله لکنت زبان در کودک 5 ساله لکنت زبان در کودکان لکنت زبان در کودکان 2 ساله لکنت زبان در کودکان 3 سال لکنت زبان در کودکان 3 ساله لکنت زبان در کودکان 4 ساله لکنت زبان در کودکان 6 ساله لکنت زبان در کودکان pdf لکنت زبان در کودکان استثنایی لکنت زبان در کودکان چیست لکنت زبان در کودکان دو ساله لکنت زبان در کودکان زیر 3سال لکنت زبان در کودکان زیر سه سال لکنت زبان در کودکان سه ساله لکنت زبان درکودک 2ساله لکنت زبان درمان لکنت زبان کودک لکنت زبان کودک 2 ساله لکنت زبان کودک 3 ساله لکنت زبان کودک 4ساله لکنت زبان کودکان لکنت زبان کودکان 3 ساله لکنت زبان کودکان 5 ساله مقالات لکنت زبان مقاله ای درباره لکنت زبان مقاله ای درمورد لکنت زبان مقاله در مورد لكنت زبان مقاله در مورد لکنت زبان مقاله در مورد لکنت زبان در کودکان مقاله درباره لکنت زبان مقاله درباره ی لکنت زبان مقاله درمان لکنت زبان مقاله علمی در مورد لکنت زبان مقاله لکنت زبان مقاله لکنت زبان در کودکان مقاله لکنت زبان کودکان  
محصولات مرتبط
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35980
سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت   این فایل کاملترین نمونه سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت در سطح اینترنت می باشد.که شامل تمام سوالات آزمون واقعی می باشد. در راستای عمل به رسالتی که برای خودمان تعریف کرده ایم کاملترین مجموعه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ( طهارت روح شهید مطهری ) را برای دانلود همکاران از سراسر کشور آماده کرده ایم.   آزمون تربیت در پرتو...
دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی

قیمت: ريال کد فایل:35979
دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت بهداشت روانی مرحله سوم می باشد.دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانیزیر می باشد: محتویات بسته دانلود نمونه سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی: نمونه سوالات آزمون...
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ریاضی

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:35978
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی و راهنمای برنامه درس ریاضی  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت درس ملی و راهنمای برنامه درس...
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه

قیمت: ريال کد فایل:35977
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت افق تجربه برگزاری اولین دوره ضمن خدمت الکترونیکی «افق تجربه» ویژه فرهنگیان! به گزارش روابط عمومی رایادرس؛ دوره ضمن خدمت الکترونیکی افق تجربه با نظارت معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش برای تمام فرهنگیان سراسر کشور برگزار خواهد شد. این دوره ضمن خدمت الکترونیکی با بهره گیری از تجربیات فرهنگیان کشور برای اولین بار جهت آموزش تمام فرهنگیان سراسر کشور در نظر گرفته شده است. زمان ثبت...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3228

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2043

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :511

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1698

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :581

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :115

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :420

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

حجم:13631KB | بازدید :790

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مدیریت پیشینه ها و مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، همواره برای پژوهشگران امرمشکل و وقت گیری بوده است، زیرا یک محقق برای یافتن این مراجع، نیازمند جستجو در طیف وسیعی از...