منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد كاركنانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 17     کد محصول :7534      حجم فایل:21,33 KB      نوع فایل :rarمقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد كاركنان

 

چكيده:

منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است. در گذشته ،مديران كلاسيك ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند،در حالي كه امروز جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند . هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان بوده است. به اين منظور ابتدا مفهوم عملكرد و ارزشيابي آن از ديدگاه متخصصان بررسي شده و سپس رويكردها و روشهاي مورد استفاده در سيستم هاي ارزشيابي عملكرد بيان شده است. در پايان نيز ضمن برشمردن خطاهاي بالقوه در فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان ، ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است.

 

واژگان كليدي: مديريت منابع انساني ، ارزشيابي عملكرد ، اثربخشي ، بهبود عملكرد

 

مقدمه:

            ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزشيابي عملكرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد مي‌‌تواند انبوهي از مزيت‌ها را براي سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزاني دارد. لانجنكر و نيكوديم[1] (1996)، بيان كرده‌اند كه سيستم ارزشيابي عملكرد؛ الف) بازخورد عملكردي مشخصي را براي بهبود عملكرد كاركنان فراهم مي‌آورد، ب) الزامات كارآموزي كارمند را معين مي‌كند ج) زمينه توسعه كاركنان را فراهم و تسهيل مي‌كند، د) بين نتيجه‌گيري پرسنلي و عملكرد ارتباط نزديكي برقرار مي‌نمايد و هـ) انگيزش و بهره‌وري كاركنان را افزايش مي‌دهد. همچنين رابرتس و پاولاك[2] (1996) معتقدند كه ارزشيابي عملكرد براي مقاصد متعدد سرپرستي و توسعه‌اي از جمله، الف) براي ارزشيابي عملكرد فردي بر حسب نيازهاي سازماني، ب) پيش‌بيني بازخورد به كاركنان در جهت اصلاح يا تقويت رفتار آنها و ج) تخصيص پاداش و ارتقاي شغلي افراد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

            در عين حال، امروزه بسياري از نظام‌هاي منابع انساني و مديريت معمول، مناسب به نظر نمي‌رسند و الگوهاي قديمي ناكارآمد تلقي مي‌شوند. طي دهه اخير، بسياري از سازمانها دريافته‌اند كه در عمل فاقد نظام ارزشيابي عملكردي كه بتوان از طريق آن اولويت‌ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازي آنها را پي گرفت، هستند. انسان به دليل گستردگي حيطه‌هاي شناختي و استفاده از ابزار‌هاي مختلفي نظير احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفكر در موضوعات مختلف بويژه در ارزيابي و تفسير رفتار و عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه اين عوامل كاردستيابي مديران به ارزيابي عملكرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردويك[3] ،2005 ص10).    با توجه به مطالب ياد شده سئوال اصلي مطالعه حاضر اينست كه عوامل و

 

 

ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان چيست؟ و براي دستيابي به پاسخ اين سئوال كلي سئوالهاي ويژه زير مطرح شده است.

1-   مفهوم عملكرد و ارزشيابي آن از ديدگاه صاحبنظران چيست؟

2-   رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد كدامند؟

3-   خطاهاي بالقوه در ارزشيابي عملكرد كاركنان چيست.

4-   ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد چيست؟

 

مفهوم ارزشيابي عملكرد:

            براي درك مفهوم ارزشيابي عملكرد بايستي ابتدا مفهوم عملكرد را دريابيم. عملكرد به درجه انجام وظايفي كه شغل يك كارمند را تكميل مي‌كند اشاره دارد (بايرز و رو[4]، 2008:ص 216). و نشان مي‌دهد كه چگونه يك كارمند الزامات يك شغل را به انجام مي‌رساند. عملكرد اغلب با «تلاش» كه اشاره به صرف انرژي دارد يكسان تلقي مي‌شود، اما عملكرد براساس نتايج فعاليت‌ها اندازه‌گيري مي‌شود. براي مثال يك دانشجو ممكن است تلاش زيادي را در آماده شدن براي آزمون بكار گيرد اما نمره كمي دريافت كند در اين مورد تلاش زيادي صورت گرفته اما عملكرد پايين بوده است. به عقيده بايرز ورو (2008ص217) عملكرد افراد در يك موقعيت مي‌تواند به عنوان نتيجه ارتباط متقابل بين: الف) تلاش، ب) توانايي‌ها و ج)ادراكات نقش تلقي شود." تلاش"، كه از برانگيختگي نشأت مي‌گيرد اشاره به ميزان انرژي (فيريكي يا ذهني) كه يك فرد در انجام وظيفه استفاده مي‌كند دارد." توانايي‌ها"، ويژگيهاي شخصي مورد استفاده درانجام يك شغل هستند و" اداراكات نقش" به مسيرهايي كه افراد باور دارند بايستي تلاشهايشان را در جهت انجام شغلشان هدايت كنند، اشاره مي‌كند.نو و ديگران[5] (2008، ص 345) عملكرد را ناشي از ويژگيهاي شخصي، مهارت‌ها و نظير آن مي‌دانند همانطور كه شكل 1. نشان مي‌دهد اين ويژگيها از طريق رفتار كاركنان به نتايج عيني تبديل مي‌شوند.در واقع كاركنان تنها در صورتي كه دانش، مهارت‌ها، توانايي‌ها و ساير ويژگيهاي ضروري براي انجام يك شغل را داشته باشند مي‌توانند رفتارشان را نشان دهند.

 

برچسب ها:  سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد كاركنان  اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت  اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت  اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بيمه دانا  بررسی اثربخشی سيستم اطلاعاتی مديريت  اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت  بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت  بررسي اثربخشي سيستم اطلاعاتي مديريت  تحلیل اثربخشی سیستم های ایمنی  تحلیل و اثربخشی سیستم های ایمنی  کتاب تحلیل اثربخشی سیستم های ایمنی  جزوه تحلیل اثربخشی سیستم های ایمنی  بررسي اثربخشي سيستم اطلاعاتي مديريت در حوزه منابع انساني  بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت  اثربخشی سیستم های اطلاعاتی  اثربخشی سیستم های اطلاعاتی مدیریت  پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی  ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی  اثربخشی سیستم اطلاعاتی  سیستم انضباطی اثربخش  طراحی سیستم انضباطی اثربخش  ارزشيابي عملكرد  ارزشيابي عملكرد دولت  ارزشيابي عملكرد معلمان  ارزشيابي عملكردي  ارزیابی عملکرد کارکنان  ارزیابی عملکرد معلمان  ارزیابی عملکرد مدیران  ارزیابی عملکرد چیست  ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزشیابی عملکرد سازمان  ارزیابی عملکرد دولت  ارزیابی عملکرد دولت روحانی  ارزیابی عملکرد دولت دهم  ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت  فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت  ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی  ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی  فرم ارزشیابی عملکرد معلمان  پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلمان  ارزشیابی از عملکرد معلمان  شیوه نامه ارزشیابی عملکرد معلمان  ارزشیابی عملکردی  ارزشیابی عملکردی چهارم ابتدایی  ارزشیابی عملکردی دوم ابتدایی  ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش  ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان Ppt  ارزیابی عملکرد کارکنان دولت  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت نفت  ارزیابی عملکرد کارکنان+pdf  ارزیابی عملکرد کارکنان علوم پزشکی زنجان  ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان  فرم ارزیابی عملکرد معلمان  پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان  نمونه فرم ارزیابی عملکرد معلمان  شاخص های ارزیابی عملکرد معلمان  ارزیابی عملکرد معلم  فرم ارزیابی عملکرد معلمان 93  فرم ارزیابی عملکرد معلمان 92  روش ارزیابی عملکرد معلمان  ارزیابی عملکرد مدیران میانی  ارزیابی عملکرد مدیران پروژه  ارزیابی عملکرد مدیران ارشد  ارزیابی عملکرد مدیران مدارس  ارزیابی عملکرد مدیران پایه  ارزیابی عملکرد مدیران Pdf  ارزیابی عملکرد مدیران مالی  ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی  ارزیابی عملکرد مدیران Ppt  سیستم ارزیابی عملکرد چیست  ارزیابی عملکرد کارکنان چیست  ارزیابی عملکرد 360 چیست  شاخص ارزیابی عملکرد چیست  ارزیابی عملکرد سازمانی چیست  ارزیابی عملکرد سازمان چیست  آزمون ارزیابی عملکرد چیست  شاخص های ارزیابی عملکرد چیست  منظور از ارزیابی عملکرد چیست  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان  دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزشیابی عملکرد سازمانهای دولتی  ارزیابی عملکرد سازمان  ارزیابی عملکرد سازمانی  ارزیابی عملکرد سازمان+pdf  ارزیابی عملکرد سازمان Ppt  ارزیابی عملکرد سازمان+مقاله  ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی  ارزیابی عملکرد سازمانهای پروژه محور  مقاله ارزشیابی عملکرد  مقاله ارزشیابی عملکرد کارکنان  مقاله ارزیابی عملکرد  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله ارزیابی عملکرد سازمانی  مقاله ارزیابی عملکرد سازمان  مقاله ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی  مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت  مقاله ارزیابی عملکرد نیروی انسانی  مقالات ارزیابی عملکرد  مقالات ارزیابی عملکرد کارکنان  دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله درباره ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  مقاله در مورد ارزشیابی عملکرد کارکنان  مقاله انگلیسی ارزیابی عملکرد کارکنان  دانلود مقالات ارزیابی عملکرد کارکنان  مقالات ارزشیابی عملکرد  عملکرد کارکنان  عملکرد کارکنان چیست  عملکرد کارکنان Pdf  عملکرد کارکنان در سازمان  عملکرد کارکنان بانک  عملکرد کارکنان Doc  عملکرد کارکنان مقاله  ارزیابی عملکرد کارکنان  پرسشنامه عملکرد کارکنان  تعریف عملکرد کارکنان  ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان در یک سازمان  تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان  ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها  عملکرد کارکنان سازمان  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  عملکرد شغلی کارکنان چیست  ارزیابی عملکرد کارکنان چیست  بهبود عملکرد کارکنان چیست  ارزیابی عملکرد کارکنان+pdf  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان Pdf  بهبود عملکرد کارکنان Pdf  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک سپه  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت  پرسشنامه عملکرد کارکنان بانک  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک صادرات  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  فرم ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  شاخص ارزیابی عملکرد کارکنان بانک  ارزیابی عملکرد کارکنان Doc  ارزيابي عملكرد كاركنان+مقاله  ارزیابی عملکرد کارکنان+مقاله  ارزيابي عملكرد كاركنان  ارزيابي عملكرد كاركنان+ppt  ارزيابي عملكرد كاركنان زنجان  ارزيابي عملكرد كاركنان Pdf  ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش  ارزیابی عملکرد کارکنان Ppt  ارزیابی عملکرد کارکنان دولت  ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت نفت  دانلود مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله درباره ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه  مقاله انگلیسی ارزیابی عملکرد کارکنان  مقاله در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان  مديريت عملكرد كاركنان  سامانه مديريت عملكرد كاركنان  سامانه مديريت عملكرد كاركنان وزارت نفت  مدیریت عملکرد کارکنان Ppt  سامانه مديريت عملكرد كاركنان نفت  سيستم مديريت عملكرد كاركنان  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4389

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2279

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2918

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :993

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2457

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1003

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1028

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :883

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...