منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

مقاله حل مشكل رفتاري و رواني بوسيله ورزشقیمت: ۲۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 10     کد محصول :6420      حجم فایل:16,51 KB      نوع فایل :rarچکیده:

هدف از گزارش حاضر حل مشكل رفتاري و رواني يكي از دانش آموزان  بوسيله ورزش است که برای جمع آوری اطلاعات  وپی بردن به علت این ناهنجاری و رفتار نامطلوب دانش آموز که باعث آزار دیگر دانش اموزان و اختلال در ساعت زنگ ورزش شده بود از روش مصاحبه با خود دانش آموز و با كمك گرفتن از مشاور اداره ، خانواده دانش آموز ، مطالعه ي كتاب هاي گوناگون و كتاب هاي پيوند و .... تصميم به حل مشكل گرفتم از میان راه حل های  متعدد موجود راهكارهايي كه ارائه دادم مسابقات گروهي و بازيهاي متنوع همراه با تشويق هايي كه براي اين مسابقات و بازي در ها نظر مي گرفتم بود که  بسيار درامر پيشرفت دانش آموز به من كمك كرد و در پایان با اجراي مراحل انجام شده شادابي و نشاط و آرامش در را دانش آموزم مشاهده كردم و همچنین راهکارها و پیشنهاد هایی به همکاران و مسئولین در رابطه با ساعت ورزش و برخورد با اینگونه دانش آموزان ارائه شد.

 

توصیف وضع موجود

در اوايل سال تحصيلي متوجه شدم كه يك نفر از دانش آموزانم از لحاظ اخلاقي مشكل دارد و پرخاشگري مي كند و حالت نشاط و شادي از را زنگ ورزش گرفته است و مرتب با كوچكترين حركتي و جر بحث مي كرداحساس كردم با اين روش دانش آموزان ديگر رنج مي برند و نمي توانند به راحتي و شادابي ورزش كنند و بايد فكري كنم با كه هر روش ممكن جلوي پرخاشگري اين دانش آموز گرفته شود تا فضاي كلاسم با نشاط و شاداب گردد و دانش آموزانم از زنگ ورزش لذت كافي ببرند به و فكر راهكارهايي افتادم

جمع آوري داده و ها گردآوري اطلاعات

براي اين كار ترجيح دادم نخست با خود دانش آموز صحبت كنم تا نظر خود را بگويد از چهره دانش آموز مشخص بود در كه خانواده مشكل دارد و ارتباط بين پدر و مادرش خوب نيست كه تأثير سوئي روي اخلا ق دانش آموز گذاشته است به ، خاطر اينكه در خانه آرامش نداشت در مدرسه مدام به دانش آموزان پرخاشگري مي كرد. با توجه به اينكه خودم به تنهايي نمي توانستم مشكل دانش آموز را حل كنم چون فقط زنگ ورزش با من سرر و كار داشت بقيه ي اوقات با دبير مربوطه در كلاس بود با و مدير و معاون در هم زنگ هاي صبحگاه و مراسم ديگر ارتباط داشت . تصميم گرفتم ازز همه كمك بگيرم.

 در مرحله با دوم دبير مربوطه دانش آموز صحبت هايي داشتم و سوال از پرخاشگري دانش آموز كردم . دبير مربوطه اظهار داشتند كه اين دانش آموز به بهانه هاي مختلف دوست دارد دانش آموزان ديگر را اذيت كرده و با پرخاشگري نظم كلاس به را هم بزند معلوم شد در كه زنگ هاي كلاسي پرخاشگري دانش آموز زيادتر ا ست در اما زنگ ورزش كمتر است. . از دبيران سالهاي قبل در مورد وضعيت اخلاقي اين دانش آموز سوال كردم به اين نتيجه رسيدم كه از همان سال قبل اخلاق و رفتار به او همين منوال بوده است و در كلاس خيلي اذيت مي كرده ولي زنگ هاي ورزش آرام تر بوده استاز مدير و معاون آموزشي مدرسه سوالاتي در مورد وضعيت دانش آموز شد كه آنها از هم اخلاق و پرخاشگري نامبرده راضي نبودند و مي گفتند در مراسم صبحگاه يا مراسم مختلفي كه برگزار مي شود بي نظمي به وجود مي آورداز دانش آموزان مدرسه در زنگ تفريح سوالاتي در مورد دانش آموز شد عده ي زيادي شكايت داشتند و ، عده ي كمي تا حدودي راضي بودنداز دبير تربيت بدني سال قبل پرسيدم در جواب پاسخ داد اين دانش آموز هنگام بازي هاي گروهي آرام رت بوده ولي در كلاس درس دوستان خود را اذيت و پرخاشگري مي كرده استاز مستخدم مدرسه در مورد وضعيت دانش آموز سوال كردم راضي نبود و مي گفت حتي اين دانش آموز حاضر نيست آشغال خود در را سطل بريزد و اگر تذكر داده شود عصباني مي شود و پرخاشگري مي كند در جلسه ي شوراي دبيران مشكل دانش آموز مطرح شد روي هم رفته دبيران راضي نبودند. يكك روز از كه كنار پدر دانش آموز رد مي شدم بچه هايي را ديدم در كه كوچه بازي مي كردند مكث كرده و در مورد فرد مورد نظر سوالاتي پرسيدم معلومم بود زماني با كه بچه در ها كوچه است باز هم پرخاشگري يم كنديك  روز با مادر دانش آموز صحبت كردم معلوم شد كه مادرش هم رضايت از كارش ندارد و و گله شكايت مي كرد و مي گفت هر زمان به كه خانه اقوام و خويشان هم مي رويم با بچه هاي آنها هم سازش ندارد به و بهانه هاي مختلف پرخاشگري مي كندبا باز خود دانش آموز مصاحبه كردم او از و سوالاتي پرسيدم از جمله از آيا: نظر اقتصادي وضع خوبي داريد ؟ رابطه پدر و مادرت با شما چگونه است ؟ ارتباط پدر و مادرت با هم چگونه است ؟ رفتارت با بقيه ي افر اد خانواده چطور است آيا ؟ ورزش و تفريح را دوست داري آيا ؟ اوقات فراغت به تفريح و گردش مي رويد ؟ چند تا فرزند هستيد ؟ سطح سواد پدر و مادرت چقدر است و ؟ ...... از تمام حرفهاي دانش آموز نتيجه گرفتم از كه نظر اقتصادي وضع خوبي ندارند و پدر و مادرش كم سواد هستند و پدر به خاطر كارهاي سنگين و مشكلات مالي پرخاشگر است با و بقيه ي افراد خانواده ا بد هم خلاقي مي كند و رفتار در او فرزندشان تأثير گذاشته و كاري به تفريح و گردش و ورزش ندارند از و نظر اخلاقي به ترتيب فرزندان توجهي نداشته از و لحاظ امنيتي اين دانش آموز در خانه احساس آرامش خوبي نداردبا توجه به اين مشكل با همكاري بقيه ي همكاران با و كمك گرفتن از مشاور اداره ، خانواده دانش آموز ، مطالعه ي كتاب هاي گوناگون و كتاب هاي پيوند و .... تصميم به حل مشكل گرفتم.

 

ارائه ي راه حل هاي مناسب

كمك گرفتن از اولياء دانش آموز : جلسات متعددي با همكاري مدير مدرسه براي اولياء دانش آموز گذاشته در و شد زمينه مشكل فرزندشان صحبت شد چون آموزشهاي مفيد بدون حمايت والدين غير ممكن استهمكاري خود دانش آموز در: جلسات متعدد با دانش آموز مشكل دار مصاحبه به عمل آمد از طريق برخورد خوب را او راهنمايي كردم از كه چه روشهايي براي اصلاح كارش استفاده كندكمك گرفتن از همكاران از: دبير مربوطه و بقيه ي همكاران خواستم كه حركات و رفتار دانش آموز را زير نظر داشته باشند در و جهت رفع مشكل او به كمك كننددعوت از مشاور در: يك جلسه با همكاري مدير مدرسه از مشاور اداره دعوت كرده در و حضور دانش آموز با او صحبت هايي داشت. كمك گرفتن از معاون پرورشي از: معاونن پرورشي خواسته شد در كه تمام مراسمي كه گذاشته مي شود دانش آموز شركت فعال داشته باشد و مورد تقدير و تشكر قرار گيردتشويق هاي متنوع : تأكيد فراوان روان شناسان بر تشويق به جهت تأثير معجره آساي آن است اگر تشويق به موقع انجام شود در ، رفتار شاگرد دگرگوني جدي ايجاد مي كند و مسير زندگي را او تغيير مي دهد  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:اختلالات روانی و رفتاری اختلالات روانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان مدارس بهداشت روانی و رفتاری حل مشکل رفتاري و رواني يکي از دانش آموزان بوسيله ورزش درمان اختلالات رفتاری با ورزش درمان بیماری روانی با ورزش درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی رابطه ورزش با سلامت روانی سلامت روانی رفتاری دانش آموزان مشکلات روانی رفتاری دانش آموزان   اقدام پژوهی  اقدام پژوهی بصورت ورد  اقدام پژوهی آماده  اقدام پژوهی کامل بصورت ورد  اقدام پژوهی مقطع دبیرستان  اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  اقدام پژوهی مقطع راهنمایی  اقدام پژوهی تدریس  اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد  تجربیات و اقدام پژوهی  اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی  اقدام پژوهی دبیر  سایت اقدام پژوهی  فروشگاه علمی آسمان سایت اقدام پژوهی ها  کافی نت آسمان سایت اقدام پژوهی  بزرگترین سایت اقدام پژوهی در ایران  تجربیات مدون دبیران  اقدام پژوهی همه مقاطع  اقدام پژوهی درس تربیت بدنی  اقدام پژوهی درس ورزش  گزارش تخصصی ورزش  گزارش تخصصی ورزشی  گزارش تخصصی ورزش ابتدایی  گزارش تخصصی ورزش مدارس  گزارش تخصصی ورزش صبحگاهی  گزارش تخصصی معلمان ورزش  گزارش تخصصی معلم ورزش  گزارش تخصصی درس ورزش  نمونه گزارش تخصصی معلمان ورزش  گزارش تخصصی معلمان ورزش ابتدایی  گزارش تخصصی معلم ورزش ابتدایی  مشکلات رفتاری دانش آموزان  مشکلات رفتاری دانش آموزان دبیرستانی  مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی  مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدرسه  مشکلات رفتاری دانش آموزان دوره راهنمایی  مشکلات رفتاری دانش آموزان استثنایی  مشکلات رفتاری دانش آموزان متوسطه  مشکلات رفتاری دانش آموزان از زاویه دید مدیریتی  مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس  مشکلات رفتاری دانش آموزان در کلاس  اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی  اختلالات رفتاری در دانش آموزان ابتدایی  مشکلات رفتاری در دانش آموزان ابتدایی  مشکلات رفتاری دانش اموزان دوره ابتدایی  میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران  بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدرسه  مشکلات رفتاری دانش آموزان از دید مدیریت فرهنگی در مدرسه  مشکلات رفتاری دانش اموزان  مشکلات رفتاری دانش اموزان ابتدایی  مشكلات رفتاري دانش اموزان  مشکلات رفتاری دانش اموزان راهنمایی  اختلالات رفتاری دانش اموزان ابتدایی  اختلالات رفتاری دانش آموزان  بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان  بررسی اختلالات رفتاری دانش اموزان  شناخت مشکلات رفتاری دانش آموزان  مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان  مقاله مشکلات رفتاری دانش اموزان  مقاله در مورد مشکلات رفتاری دانش آموزان  مقاله اختلالات رفتاری دانش آموزان  مقاله درباره مشکلات رفتاری دانش آموزان  مقاله درباره مشکلات رفتاری کودکان  مقاله درباره اختلالات رفتاری کودکان  مقاله در مورد اختلالات رفتاری کودکان  تحقیق در مورد اختلالات رفتاری کودکان  مقاله ای در مورد اختلالات رفتاری کودکان  
محصولات مرتبط
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35988
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل می باشد.دانلودنمونه...
نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

قیمت: ريال کد فایل:35987
نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار  کاملترین فایل در مورد دانلودنمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر...
دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

قیمت: ريال کد فایل:35986
دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20 : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟. نام فایل پیش رو پرسش مهر بیستم : در سال گذشته چه مهارتهایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید .می باشد.دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟   دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟ پرسش مهر رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی 98-99 با بیان اینکه...
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

قیمت: ريال کد فایل:35985
پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399 مقاله شماره یک :همراه با پاسخ  پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399 مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسهو  بسیار دقیق و  در 18  صفحه فایل قابل ویرایش ورد . فایل پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399 مقاله شماره یک :مهارت های زندگی و مدرسه تمامی نکات مربوط  بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابتدایی قرار می دهیم. دبیران فایل تخصصی ترین گروه...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3945

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1894

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2549

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :814

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2146

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :859

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :825

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :702

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...