منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله تحليلي بر پايان نامه هاي جمعيت شناسيقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 19     کد محصول :4983      حجم فایل:36,4 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل

 :چكيده

تحقيقات جمعيت شناسي در ايران رسماً از دهه 40 آغاز شد و از دهه 1350 تا بحال اين رشته در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تدريس گرديد. براي اولين بار در ايران،  در سال 1381 دوره دكتري جمعيت شناسي نيز در دانشگاه تهران تاسيس شد. بدون شك     برنامه ريزي و  جهت گيري هاي آينده رشته جمعيت شناسي در كشور مستلزم بررسي و امعان نظر دقيق در مورد تحقيقات و آموزش گذشته جمعيت شناسي در كشور مي باشد.  ارزيابي آموزش و تحقيقات گذشته براي تعيين استراتژي هاي لازم براي توسعه جمعيت شناسي متناسب با نيازهاي جامعه مفيد خواهد بود. هدف از اين مقاله بررسي اهداف و ويژگيهاي پايان نامه هاي جمعيت شناسي كه طي چهار دهه گذشته در كشور انجام شده اند مي باشد. براي رسيدن به اين هدف، پايان نامه هايي كه در يكي از مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتري نگاشته شده و به يكي از مسائل جمعيتي پرداخته، مرور، و تجزيه و تحليل مي گردند. و در پايان با توجه به خلاءهاي موجود در مطالعات گذشته، برخي از موضوعاتي كه در آينده براي تحقيقات جمعيتي مهم خواهد بود ارائه مي شوند.

 

واژگان كليدي

تحقيقات جمعيت شناسي، پايان نامه هاي جمعيتي، مسائل جمعيتي گذشته، نيازهاي تحقيقات جمعيتي، جمعيت شناسي به عنوان موضوعي بين رشته اي

 

مقدمه

پژوهش حاضر در پي آن است تا سير پايان نامه هاي نگارش يافته در زمينه جمعيت شناسي در ايران را مورد بررسي قرار دهد. نتايج حاصل از بررسي سير تكويني مطالعات جمعيتي، علاوه بر مستحكم نمودن بنياني براي جمعيت شناسي ايران به عنوان يكي از گامهاي اساسي در توسعه و تكوين پژوهش مي تواند به محققين، دانشجويان و نيز برنامه ريزان و سياست گذاران در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي و مهمتر از همه به بررسي و ارزيابي علم  جمعيت شناسي در ايران كمك نمايد. بررسي اين بعد از تحقيق و نتايج حاصله از آن مي تواند جهت و نوع پايان نامه هاي انجام شده در زمينه مسائل جمعيتي در ايران را نشان دهد. با توجه به طبقه بندي موضوعات جمعيتي، مي توان ملاحظه نمود كه در هر كدام از محورهاي عمده جمعيتي، چه تحقيقاتي صورت گرفته است؟ محققين و دانشجويان در پايان نامه هاي خود از چه روش ها و تكنيك هايي استفاده كرده اند؟  كدام يك از روش ها و تكنيك ها در پايان نامه هاي جمعيتي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟ آيا دانشجويان بيشتر از روش هاي ميداني در تحقيقات خود استفاده كرده اند يا از  روش هاي اسنادي و كتابخانه اي؟ در رشته جمعيت شناسي كدام يك از موضوعات جمعيتي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است؟ بيشتر مطالعات جمعيتي در چه مقطع تحصيلي انجام گرفته است؟  و نهايتاً اينكه،  موضوعات اصلي مورد مطالعه جمعيتي در دهه هاي مختلف چه بوده است؟

از آنجا كه عمده محققين جمعيت شناسي را فارغ التحصيلان اين رشته در كشور تشكيل مي دهند، لذا اين بررسي درصدد است تا به بررسي پايان نامه هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كه موضوعات جمعيتي را مورد مطالعه قرار داده اند، بپردازد. انتظار مي رود تا بررسي ويژگي هاي تحقيقي هر دوره، محققين و علاقه مندان جمعيت شناسي، ضمن مطالعه كيفيت تحقيقات جمعيتي در گذشته به جستجوي موضوعات و مسائل جمعيتي حال و آينده پرداخته و با كنكاش و پژوهش راه حلي براي آن مسائل ارائه نمايند.

 

سابقه مطالعات جمعيتي در ايران

واژه دموگرافي در سال 1855 ميلادي براي نخستين بار توسط يك محقق فرانسوي به نام آشيل گيارد[4]   به كار رفت. شناخت وقايع جمعيتي و آمار در قرن 19 در غرب شكوفا شد و سپس به صورت هاي مختلف در ايران به عنوان علوم نوين نشر يافت.  قبل از تاسيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران در سال 1337، رشته هايي از قبيل جامعه شناسي، جمعيت شناسي، مردم شناسي و روان شناسي اجتماعي به مفهوم علمي جاي مشخصي نداشت. با تاسيس موسسه مطالعات و تحقيقات در سال 1337 در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، بخش تحقيقات جمعيت شناسي نيز به عنوان يكي از حوزه هاي علوم اجتماعي فعاليت خود را آغاز نمود و اولين محققين جمعيتي وارد عرصه تحقيق شدند. موسسه مطالعات و تحقيقات از آغاز تاسيس  به بررسي وضعيت رشد جمعيت اقدام نمود و سرشماري سال 1335 اين امكان را فراهم نمود تا محققين به بررسي حجم و مشخصات عمده ساختمان جمعيت بپردازند. در سال 1344 بخش تحقيقات جمعيت شناسي، مطالعات جمعيتي خود در حوزه هاي مختلف تخصصي جمعيت شناسي آغاز نمود. در اين دوران برخي از جمعيت شناسان خارجي نظيــر آلفرد سووي[5] و برخي از موسسات جمعيتي نظير موسسه ملي مطالعات جمعيت شناسي فرانسه نقش مهم و اساسي در پيشرفت و توسعه اين علم در ايران داشته اند (نراقي، 1379). از سال 1337 تا پايان سال 1378 تعداد 59 طرح تحقيقاتي در زمينه مسائل جمعيتي توسط بخش تحقيقات جمعيت شناسي موسسه به انجام رسيده است ( دانشكده علوم اجتماعي، 1381).          

در سال 1351 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در قالب گروه آموزشي    جمعيت شناسي در مقطع كارشناسي دانشجو پذيرفت و در سال 1367 جهت توسعه و اعتلاي آموزش و پژوهش، در مقطع كارشناسي ارشد نيز اقدام به پذيرش دانشجو در رشته جمعيت شناسي گرديد. در سال تحصيلي 1381نيز  اولين دوره دكتري جمعيت شناسي در دانشگاه تهران راه اندازي گرديد. علاوه بر آن، بدليل چند رشته اي بودن جمعيت شناسي ، برخي از رشته هاي علمي در حوزه علوم اجتماعي و بهداشت نيز در دهه هاي اخير به بررسي موضوعات جمعيتي پرداخته اند.

برخي از محققين به مرور ادبيات مطالعات انجام شده در زمينه هاي علوم اجتماعي پرداخته و با بررسي تحقيقات انجام شده در صدد ارائه راهكارها و پيشنهاداتي درحوزه مطالعاتي مورد نظر بر آمده اند ( صديق سروستاني 1379، آزاد ارمكي 1379،  محسني و كوثري 1378،  نراقي 1379). در سطح بين المللي نيز مطالعاتي در زمينه فراتحليل پژوهش هاي انجام شده، صــــورت گرفته است (بوت و هايس 2000، گازو 1987، هانگر، اسميت و جكسون 1984). كتابشناسي گزيده جمعيت و نيروي انساني (لطفي 1369)  فهرستي از گزارش هاي كارشناسـي، كتب و مقالات جمعيتي موجود را ارائه نمود.  كاظمي پور و ديگران (1373) نيز در قالب طرحي تحقيقاتي در بخش تحقيقات جمعيت شناسي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، مجموعه اي با عنوان " كتابنامه تشريحي جمعيت شناسي" تدوين نمودند. در اين مجموعه، شناسنامه كتابهاي مرتبط با موضوعات جمعيت شناسي همراه با فهرست فصول آنها آورده شده است.  عليرغم اين، تا بحال پژوهشي در زمينه تحليل مطالعات جمعيتي انجام شده در ايران صورت نگرفته است.  تحقيق حاضر برآنست تا با بررسي پايان نامه هاي جمعيت شناسي و حوزه هاي مطالعاتي انجام شده،  در حد امكان خلاء موجود در زمينه بررسي مطالعات جمعيت شناختي ايران را پر نمايد. 

 

روش بررسي

براي دستيابي به اهداف اين پژوهش، از روش اسنادي (كتابخانه اي) بهره گرفته شد و پايان نامه هاي دانشجوياني كه حوزه مطالعات آنها طي سالهاي 1340 و 1380 موضوعات جمعيتي بوده، بررسي گرديد. مراحل انجام تحقيق  به ترتيب ذيل بوده است:

 الف) بررسي پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در كتابخانه‏هاي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دانشكده هاي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه شهيد بهشتي در طول دوره 1340 تا 1380 و تهيه ليست پايان نامه هاي مرتبط با موضوعات جمعيتي

ب)  تهيه خلاصه اي از اهداف، داده ها و روش مورد استفاده، تكنيك جمع آوري اطلاعات، روش تحليل داده ها و نتيجه كلي منتج از بررسي پايان نامه هاي مورد نظر

ج)  تهيه ليستي از متغيرهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل پايان نامه ها

د)  كدگذاري، استخراج و تجزيه و تحليل داده ها

پس از بررسي پايان نامه ها، عناوين پايان نامه ها بر حسب موضوعات جمعيتي در 14 محور طبقه بندي گرديد. اين محورها به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: ازدواج و طلاق، باروري، بهداشت و تنظيم خانواده، جمعيت و اشتغال، جمعيت و آموزش، جمعيت و توسعه، جمعيت و شهرنشيني، جمعيت و مسكن، رشد جمعيت، زنان، سياست هاي جمعيتي، مرگ و مير، مهاجرت و ويژگي هاي جمعيتي استان ها.

پايان نامه هاي مورد بررسي بر حسب محورهايي نظير حوزه مطالعاتي(موضوع)، جنس، مقاطع تحصيلي، دانشگاه و دانشكده، سال نگارش پايان نامه، محدوده مورد مطالعه (قلمرو پژوهش) و روش تحليل اطلاعات مورد بررسي قرار گرفتند. در اين قسمت محورهاي مورد بررسي به اختصار توضيح داده مي شود.

رشته تحصيلي: با توجه 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

برچسب ها:  جمعيت شناسي  جمعيت شناسي ايران  جمعيت شناسي اقتصادي اجتماعي  جمعيت شناسي سوانح  جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي  جمعيت شناسي اقتصادي  جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  جمعیت شناسی چیست  جمعیت شناسی Ppt  جمعیت شناسی در ایران  جمعیت شناسی ایران استاد زانیس  جمعیت شناسان ایران  انجمن جمعيت شناسي ايران  انجمن جمعيت شناسی ايران  نامه انجمن جمعيت شناسي ايران  فصلنامه نامه انجمن جمعيت شناسي ايران  جمعیت شناسی ایران مژده کیانی  جمعیت شناسی ایران پیام نور  جمعیت شناسی ایران ویکی پدیا  جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی  جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده  جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی بیژن زارع  کتاب جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده  جمعیت شناسی سوانح  جزوه جمعیت شناسی سوانح  جمعیت شناسی در سوانح  کتاب جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی  جمعیت شناسی اقتصادی  جمعیت شناسی اقتصادی ایران  جمعیت شناسی و تنظیم خانواده Ppt  جمعيت شناسي و تنظيم خانواده تحقیق دانشجویی  سوالات جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  جزوه جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  کتاب جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  جمعیت شناسی تنظیم خانواده  دانلود کتاب جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  تحقیق درباره جمعیت شناسی و تنظیم خانواده  مبانی جمعیت شناسی Ppt  جمعیت شناسی ایران  جمعیت شناسی عمومی ایران  جمعیت شناسی سالمندان در ایران  تاریخچه جمعیت شناسی در ایران  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريالکد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريالکد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريالکد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4179

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2103

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2766

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :918

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2305

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :952

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :802

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...