منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> جغرافیا

مقاله تاریخ شهر نيشابورقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 85     کد محصول :4981      حجم فایل:32,25 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

بررسي تاريخ

شناخت تاريخچه و علل پيدايش شهر

شهر نيشابور مانند ساير شهرهاي استان خراسان جزء اولين مراكز مسكوني است كه اقوام آريايي پس از ورود به ايران در آن سكني گزيدند.

خراسان قديم به چهار منطقه تقسيم مي شد كه عبارتند از:

1- بلخ                         2- مرو                                     3- هرات                     4- نيشابور

در حال حاضر سه بخش اوّل خراسان قديم در خارج از مرزهاي كنوني ايران است.

نيشابور قبل از ورود اسلام به ايران

بناي شهر نيشابور را به انوش بن شيش بن آدم نسبت داده اند. در كتاب تاريخ نيشابور تأليف خليفه نيشابوري آمده است كه نيشابور بر سنگي بزرگ سفيد و **** بنا نهاده شده است. آتشكدة آذربرزين مهر متعلق به دهقانان بوده و نان دهندة مقام و موقعيت نيشابور در زمان ساسانيان است.

شهر داراي برج و بارو بود كه در مواقع ضروري با استفاده از آنها محافظت و دفاع مي كردند. از آنجا كه نيشابور يكي از چهار شهر عمدة خراسان بوده در دورة هر پادشاهي مورد مرمت و بازسازي قرار مي گرفته، به جز در مواقع هجوم مهاجمان كه مورد تخريب واقع مي شده است.

نيشابور بعد از ورود اسلام

نيشابور يك بار در زمان عمر فتح شد اما همواده ناآرام بود تا اين كه در زمان عثمان و در سال 33 هـ .ق به دست عبدالله عامد فتح شد و معاويه 50 هزار سپاهي عرب را با خانواده شان به نواحي خراسان اعزام داشت كه تعدادي از آنها در نيشابور اقامت گزيدند.

در زمان طاهريان كه خراسان مركز حكومت واقع شد، آباداني شهر نيشابور هم مورد توجه قرار گرفت و در زمان عبدالله بن طاهر كه ارگ شادياخ در جنوب غربي شهر ايجاد گرديد نيشابور به كمال رونق و آبادي رسيد. در قرن چهارم نيشابور به عنوان يك ابرشهر خوانده مي شده است و در واقع نمونة كاملي از شهرهاي ايراني- اسلامي بوده است.

نيشابور در قيام ابومسلم خراساني مركز فرمانروايي وي گرديد. در زمان طاهر نيشابور پس از مرو كه مركز حكومت وي بوده دومين شهر ايران تلقي مي شد و در دوران ولايت مأمون اين شهر مركز فرمانروايي طاهر بود.

نيشابور در اين دوران از اهميت ويژه اي برخوردار بود و بازرگان از اقصي نقاط ايران و جهان در اين شهر داد و ستد مشغول بوده و يا با آن مراودات تجاري داشتند. يعقوب ليث صفاري نيز نيشابور را تختگاه خود كرد و به آن رونق و اعتبار بيشتري بخشيد. طغرل سلجوقي نيز بر آبادي و رونق اين شهر افزود و در اين دوران مردان بزرگي چون عطار نيشابوري و حكيم عمر خيام زندگي مي كردند و در زمان صدارت خواجه نظام الملك بر اعتبار و عظمت آن افزوده گرديد.

نيشابور از اوايل قرن حاضر تا كنون

در آغاز سدة چهاردهم هجري، شهر نيشابور به شكل مربع مستطيلي بود كه پيرامون آن به 3300 گز (3432 متر) مي رسيد. دو خيابان: يكي از مشرق به مغرب و ديگري از جنوب به شمال امتداد مي يافت كه اين دو، تقريباً وسط شهر، يكديگر را قطع مي كردند و نقطة تقاطع اين دو، چهار بازار نيشابور خوانده مي شد. اين چهار بازار از هر سمت به دروازه اي منتهي مي گرديد كه به ترتيب عبارت بود: از شرق به دروازة مشهد، از جنوب به دروازة عراق، از غرب به دروازة پاي چنار و از شمال به دروازة ارگ. در حدود ده هزار نفر ساكنان شهر در چهار كوي سرتلخ، بان گودال، سرسنگ و سعد شاه زندگي مي كردند.

صرف نظر از سادات قديمي شهر كه به حكم نسبت ديرينه، مستمري خاص داشتند و مشمول تخفيف هايي از طرف دولت بودند، اكثريت نزديك به اتفاق نيشابوريان از راه كشاورزي و كار در معادن فيروزه و نمك امرار معاش مي كردند.

حدود چهارصد و پنجاه دكان نيازمندي هاي شهر را فراهم مي ساخت و اين شهر در اين زمان داراي يازده گرمابه، دو دبستان و دو كاروانسرا بوده است.

در اوايل قرن حاضر، حصار و باروي شهر درهم شكسته و دروازه هايش برداشته شد و شهر خارج از خندق به سمت شمال و شمال غرب توسعه يافت. در اين زمان، شهر داراي بازار، محلات متعدد و دو خيابان اصلي متقاطع، يكي جنوب شرقي- شمال غرب (خيابان امام خميني) و ديگري با جهتي شمال شرقي- جنوب غربي (فردوسي شمالي و جنوبي) بوده است.

عامل جداگزيني محلات در اين شهر برخلاف ساير شهرها اختلاف شغلي و وضعيت اقتصادي نبوده بلكه عامل قومي، نژادي و مذهبي تأثير فراوان در شكل گيري محلات شهر داشته است، به طوري كه اكثر فاميل ها در يك محله زندگي مي كردند. نوع معيشت مردم شهر، از طريق زراعت و كشاورزي در زمين هاي اطراف و باغ هاي ميوه در غرب و شرق شهر و اشتغال به امر تجارت و صنعت تأمين مي شد و اكثر ارامنة شهر در بخش تجارت و صنعت سرمايه گذاري مي كردند.

در دهة اوليه قرن چهاردهم هـ . ق (1313 هـ . ش) همچنين با تعريض خيابان امام از ميدان باغات تا دروازة مشهد، سه ميدان به نام هاي: ميدان خيام، ميدان ايران و ميدان حافظ ايجاد گرديد. به موازات توسعة خيابان هاي شهر، ساختمان هاي دولتي به سبك نوين توسط آلماني ها در خارج از محدودة مسكوني شهر ساخته شد كه شامل شهرداري و فرمانداري فعلي مي باشد. همچنين دو كارخانة پنبه پاك كني توسط ارامنه ايجاد گرديد كه نشانگر فعاليت هاي صنعتي در اين مقطع زماني مي باشد. بعد از سال 1355 هـ .ق روند توسعة شهر شدت يافت. تا اين زمان به علت عدم دسترسي به آب، توسعة شهر در جهت مجاري آب يا قنوات ميسر بوده، ولي پس از اينكه آب لوله كشي در اختيار مردم قرار گرفت امكان سكونت در هر نقطه از شهر ممكن گشت و پس از افتتاح راه آهن سراسري تهران- مشهد نيز بر خلاف شهرهاي كشورهاي غربي، توسعة شهر به سمت جنوب محدود شد.

بعد از اصلاحات اراضي و سياست هاي خاصي كه در اين مقطع از طرف دولت اعمال شد، تعداد زيادي از كشاورزان روستاهاي اطراف شهرها روانه شهرهاي مشهد و يا ساير شهرهاي استان مازندران شدند و تعداد زيادي نيز جذب شهر نيشابور شده  در مناطق غرب، شرق و جنوب شرقي شهر مسكن گزيدند و در بخش هاي خدمات، صنعت و ساختمان مشغول به كار شدند

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  : • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  شهر نيشابور  شهر نیشابور کجاست  نقشه شهر نيشابور  لقب شهر نيشابور  ديدنيهاي شهر نيشابور  شهر درود نيشابور  شهر سوخته نيشابور  شهر چوبي نيشابور  بالا شهر نیشابور کجاست  نقشه شهرستان نیشابور  دانلود نقشه شهر نيشابور  شهر سوخته نیشابور  شهر چوبی نیشابور  
محصولات مرتبط
دانلود مقاله سونامی

دانلود مقاله سونامی

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:30143
  سونامی آب‌تاز یا سونامی یکی از پدیده‌های جغرافیایی است که در زیر دریا با لرزش شدید آب دریا پدید می‌آید آبی که به‌لرزه درآمده بشکل موج‌های عظیم به‌کرانه‌ها رسیده و ویرانی ببار می‌آورد. غریاله واژهٔ فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است وپدیدهٔ غریاله در کرانه‌های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است! در آمریکای جنوبی گاهی واژه مارموتو برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از سونامی‌ها در...
مقاله در مورد سونامي

مقاله در مورد سونامي

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:30142
  سونامی آب‌تاز یا سونامی یکی از پدیده‌های جغرافیایی است که در زیر دریا با لرزش شدید آب دریا پدید می‌آید آبی که به‌لرزه درآمده بشکل موج‌های عظیم به‌کرانه‌ها رسیده و ویرانی ببار می‌آورد. غریاله واژهٔ فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است وپدیدهٔ غریاله در کرانه‌های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است! در آمریکای جنوبی گاهی واژه مارموتو برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از سونامی‌ها در...
مقاله مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي

مقاله مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:27024
    فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره...
مقاله برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي

مقاله برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:27023
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي بيماري هاي مسري توليدات سودمند گوشتي و شيري دامها را تهديد مي كند. واكسيناسيون يك روش بسيار مهم در كنترل و جلوگيري از اين بيماري ها مي باشد. اما به هر حال، يك برنامه ي واكسيناسيون جانشين خوبي براي تغذيه ي خوب، تهويه ي مناسب، اقدامات بهداشتي مؤثر و ديگر روشهائي كه براي مديريت سلامت انجام مي گيرد نمي تواند باشد. برنامه هاي واكسيناسيون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3772

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1754

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2413

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :732

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2034

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :788

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :666

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :626

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...