منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

مقاله تأمین مالی خارج از ترازنامهقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 46     کد محصول :7540      حجم فایل:44,5 KB      نوع فایل :rarمقاله تأمین مالی خارج از ترازنامه

مقدمه

یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی، اتخاذ تصمیماتی در مورد نحوه تأمین مالی برای شرکت می باشد که شامل تصمیماتی همچون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آنها است. حال شرکتها برای تأمین مالی راههای مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و... می باشد که یکی از روشهای تأمین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تأمین مالی برون ترازنامه ای می باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می باشد تأمین مالی می کند. به طور کلی شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می دهد یعنی شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن رادر ترازنامه نشان ندهد و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تأمین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

 از این روش زمانی استفاده می شود که شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارایی ،آن دارایی و شیوه تأمین مالی را(که معمولا"از طریق بدهی هاست)در ترازنامه نشان ندهد.برخی اوقات در این زمینه از عبارت حساب آرایی یا حسابداری ساختگی نیز استفاده می شود.از آنجایی که شرکتها نمی خواهند که به حساب آرایی و حسابداری ساختگی متهم شوند (زیرا این دو عبارت،بار منفی دارند) در نتیجه،عبارت  تأنین مالی برون ترازنامه ای  را به آن دو ترجیح می دهند.

کلید واژه:تأمین مالی خارج از ترازنامه،حساب آرایی،کیفیت سود،اجاره عملیاتی،تأمین مالی پروژه های خاص،وثیقه گذاری داراییها،منبع یابی خارجی،فروش حسابها و اسناد دریافتنی

 

 

 

تاریخچه

1) بیانیه فنی شماره 603 تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی :اولین بیانیه حسابداری در مورد تأمین مالی برون ترازنامه ای، در سال 1985 توسط انجمن حسابداران خبره انگلیس و ویلز(ICAEW) منتشر شده است. بیانیه های فنی منتشر شده توسط کمیته فنی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز برای کل حسابداران لازم الاجرا نیستند ولی قبل از انتشار استاندارد های مربوطه، آگاهی و راهنمایی های لازم را ارائه می کند. قسمت سوم بیانیه 603، تفاوت های بین "حساب آرایی" و "تأمین مالی برون ترازنامه ای" را به این صورت بیان کرده است:

تأمین مالی برون ترازنامه ای: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تأمین مالی برون ترازنامه ای گفته میشود.

حساب آرایی: به معاملاتی که هدف از آنها چیدن عناصر صورت های مالی به نحوه ایست که صورت های مالی واحد اقتصادی گمراه کننده شود یا معرف واقعیت مالی شرکت نباشد حساب آرایی گفته می­­­­­­­­شود این معاملات عمدتا "در پایان سال صورت می گیرد.

 

2) بیانیه پیشنهادی شماره42 حسابداری معاملات با اهداف خاص:

پس از آنکه بیانیه فنی شماره 603، به وضوح از عبارت های تأمین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی در عنوان خود استفاده کرد، گام بعدی با انتشار پیش نویسی توسط کمیته استاندارد های حسابداری، در سال 1988 برداشته شد. نکته قابل توجه این است که در عنوان بیانیه پیشنهادی شماره 42، از اشاره به کلمات تأمین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی پرهیز شده است. این بیانیه مانند بیانیه فنی 603 از یک شیوه عمومی استفاده کرد اما این شیوه مورد انتقاد برخی از مفسرانی قرا گرفت که احساس می کردند دستورالعمل واضح تری مورد نیاز است.

 

3) بیانیه پیشنهادی شماره 49 انعکاس ماهیت معاملات در دارایی ها و بدهی ها (1990) :

با آمدن بیانیه پیشنهادی شماره 49، بیانیه پیشنهادی شماره 42 جای خود را به آن داد. از آنجایی که بیانیه پیشنهادی شماره 42 از یک شیوه عمومی پیروی می کرد، این احساس به وجود آمد که دستورالعمل کاربردی تری مورد نیاز است، بنابراین بیانیه پیشنهادی شماره 49 یک سری برنامه های کاربردی اضافه شد.

 

4)بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 (1993) گزارشگری محتوای معاملات:

بیانیه پیشنهادی شماره 49 ( که در سال 1990 توسط کمیته استاندارد های حسابداری انگلستان منتشر شده بود) در سال 1993 جای خود را به بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 با عنوان گزارشگری محتوای  معاملات داد. روش هر دوی این بیانیه ها شبیه به هم و تفاوت اساسی آنها در نحوه ی نمایش حساب های دریافتنی به صورت خالص ارزش بازیافتنی بود.

5) بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات:

بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 در سال 1995 به استاندارد تبدیل شد. اصول مطرح شده در بیانیه تحقیق مالی شماره  5   به طور کلی شامل همان مواردی بود که در بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 وجود داشت. فقط تحقیق مهم مربوط به واگذاری حساب های دریافتنی نزد عامل ( عمدتا "بانکها) و حذف آنها از حساب مطالبات در ترازنامه فروشنده می باشد. هدف بیانیه تحقیق مالی شماره 5 در قسمت اول این استاندارد، بدین صورت بیان شده است:

هدف این است که از محتوای معاملات گزارش شده در صورت های مالی اطمینان حاصل کنیم. همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت و دارایی های تحصیل شده، بدهی ها ، سود و زیان، باید به طور منصفانه در صورت های مالی شرکت نشان داده شود.)دستگیر و سلیمانیان،1386،ص2 و 3)

 

 

 

بخش اول:

حسا ب آرایی  (حسابداری ساختگی)

رسوایی های مالی که برای شرکتهای سهامی ایالات متحده امریکا رخ داد،ناشی از حساب آرایی بود.حساب آرایی پدیده نوینی نیست.ردپای آن را می توان در اوایل قرن نوزدهم جستجو کرد و اولین کسی که هموار ساز ی سود را به عنوان یک رفتار مطرح کرد هپ ورث(Haap Verth)بود.از نظر او،هموار سازی سود عملی فلسفه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد(گودرزی،1387)

تعاریفی از حساب آرایی

1)گریفیس: به عنوان روزنامه نگار تجاری معتقد است که حساب آ رایی،عملی حیله گرانه ونا مطلوب بوده  ونوعی فریبکاری است که دارای ظاهری    کاملا" قانونی است.                  

2)حساب آرایی به آن دسته از صورتهای مالی  اطلاق می شود که ارقام مندرج در آن با توجه به مزیتها،ضعفها ویا روزنه های قانونی وهمچنین ضعف ونبود استانداردهای حسابداری،مورد دستکاری و تغییر قرار گرفته است.

3)آمات،پروفسور دانشگاه  بارسلون  اسپانیا ودیگران، به عنوان پژوهشگران حسابداری و اقتصاد،در مقاله ای اقتصادی که در سال 1999  تحت عنوان "اخلاق و حساب آرایی"منتشر کردند،این پدیده را این گونه تعریف می کنند:

"حساب آرایی به فرآیندی  اطلاق  می شود  که حسابداران  به  وسیله آن  از  دانش  خود  و رویه های حرفه حسابداری جهت  دستکاری  ارقام مندرج  در گزارشهای  مالی و حسابهای واحد تجاری استفاده می کنند."

4)یکی از جدید ترین تعریفها از حساب آرایی در ماه مه2011به این شرح منتشر شده که:

"حساب آرایی فن تولید و نمایش حسابهای مالی به صورت غیر منصفانه است.گاهی اوقات حسابداران و بنگاههای تجاری باعث می شوند که حقایق به طور منصفانه نشان داده نشوند.آنان جهت در یافت پاداش،تصویری مطلوب از سود آوری شرکت را به نمایش می گذارند؛ویا در زمان دیگری با توجه به موقعیتهای  خاصی ممکن است شرکت را زیانده جلوه دهند.آنها می توانند با استفاده از این فنون ، یک ترازنامه سالم را بیمار وترازنامه بیماری را سالم نشان دهند.

 5)حساب آرایی که آنرا حسابداری جسورانه نیز می نامند،به طور معمول باعث تغییر در ارقام مندرج در صورتهای مالی می شود.یکی ازهدفهای حساب آرایی؛نمایش غیر واقعی سود است.در این راستا از ترفندهایی نظیر تأمین مالی برون ترازنامه ای ،شناسایی بیشتر در آمدها و دیگر عوامل اغراق آمیز استفاده می شود.

6)در حساب آرایی ، گزارشگر بدون زیر پا گذاشتن اصول و موازین و استانداردهای حسابداری و تنها با استفاده از نبود استانداردها، قوانین مالیاتی و  مقررات  مالی د رزمینه انجام یک رویداد مالی  ، اقدام به تصویر نا درست و دلخواه مدیران از شرکت می کند.(دستگیر،1381)

برای مثال،شرکت انرون که بزرگترین شرکت فعال در بخش انرژی در جهان بود و از سالهای 1999تا2000 در میان بهترین شرکتهای امریکایی قرار داشت و انتخاب اول هر سرمایه گذار بالقوه ای بود،در کمتر از 3 سال به نابودی کشیده شد؛یاشرکت ورلدکام که به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای مخابراتی  جهان شناخته شده بود،در مدت کوتاهی شاهد سقوط سنگین سهام خود از 100 دلار به زیر 10 سنت گردید.

 

 

برچسب ها:دانلود مقاله تامین مالی خارج از ترازنامه, دانلود پاورپوینت حسابداری املا  تامین مالی خارج از ترازنامه  تامین مالی خارج از ترازنامه چیست  تامين مالي خارج از ترازنامه  تامین مالی خارج از ترازنامه در ایران  مقاله تامین مالی خارج از ترازنامه  پاورپوینت تامین مالی خارج از ترازنامه  انواع تامین مالی خارج از ترازنامه  منابع تامین مالی خارج از ترازنامه  تامین مالی خارج ترازنامه  دانلود مقاله تامین مالی خارج از ترازنامهک, دانلود گزارشگری مالی انترنتی  اجاره عملياتي چيست  اجاره عملیاتی  اجاره عملیاتی چیست؟  اجاره عملیاتی و سرمایه ای  تعریف اجاره عملیاتی  قرارداد اجاره عملیاتی  تفاوت اجاره عملیاتی و سرمایه ای  تامین مالی پروژه های خاص  حساب آرایی  حساب آرایی در حسابداری  حساب آرایی در حسابرسی  حساب آرایی چیست  مقاله حساب آرایی  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريال کد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4335

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2237

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2886

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :972

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2422

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :986

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1007

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :863

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...