منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

روش های آموزشی دوره ی ابتداییقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 57     کد محصول :6005      حجم فایل:72,92 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

روشهاي آموزشي دوره ابتدايي

برخي از روشهاي آموزشي دوره ابتدايي ، با روشهاي آموزشي دوره هاي بعدي يکسان هستند .

1-روش سخنراني :

در اين روش ، معلم مطالب درسي را به دانش آموزان انتقال مي دهد. وظيفه اصلي معلم ، انتقال معلومات و اطلاعات درسي به دانش آموزان است . وظيفه دانش آموزان ، گوش دادن ، نوشتن و يادداشت برداشتن است در اين روش مي توان ، ذهن دانش آموز را به بانکي تشبيه نمود که بايد در آن پول اندوخته شود ، در اينجا نيز ، ذهن دانش آموز بايد مملو از معلومات گردد ، مطالب را در ذهن نگه دارد و هنگام امتحان يادآوري نمايد . روش سخنراني،محاسن و  معایبی دارد.در يک جلسه سخنراني ، مي توان مطالب زيادي را به دانش آموزان انتقال داد ، صرفه جويي در زمان و امکانات و نياز کم به وسايل و امکانات تکنولوژي آموزشي ، از محاسن اين روش مي باشد . با توجه به امکانات کم در برخي از مناطق ، معلم مي تواند با استفاده از اين روش ، حجم بسياري از اطلاعات را به افراد انتقال بدهد .

2-روش نمايشي :

در اين روش ، معلم مهارت و کار خاصي را به طور عملي در برابر دانش آموزان انجام مي دهد و دانش آموز پس از مشاهده مراحل کار، سعي مي کنند ، کار را به همان ترتيب انجام بدهند. در اين روش، مشاهده و سپس تقليد از معلم ، بسيار مهم مي باشد .

3-روش ايفاي نقش :

در اين روش ، معلم از دانش آموزان مي خواهد که يک قطعه نمايش يا تئاتر را اجرا کنند ، به گونه اي که در اين فرايند ، هر يک از فراگيران ، ايفاي نقش خاصي را به عهده بگيرند . از طريق اين روش ، مي توان بسياري از مهارتها ، از قبيل فن بيان ، ايجاد ارتباط و ابراز وجود را به دانش آموزان ياد داد .

 روش ايفاي نقش ، محاسن و معايبي دارد که به ترتيب زير مي باشد:

اين روش ، موجب درمان افراد خجالتي مي گردد . البته بايد توجه نمود که در ابتدا، نقشهاي ساده را به آنها واگذار نمود . اين مسأله در مورد دانش آموزان بسيار فعال نيز ، کاربرد بسياري دارد ، زيرا آنها مي توانند ، فرايند ايفاي نقش را به خوبي دنبال کنند . عيب آن نيز اين است که نياز به امکانات بسياري دارد و در همه دروس قابل استفاده نيست .

4-روش اکتشافي يا يادگيري اکتشافي :

در اين روش ، معلم کاري انجام نمي دهد ، بلکه دانش آموزان را در برابر مسائل مختلفي قرار مي دهد . دانش آموز بايد ابتدا مسأله را درک کرده و بداند که مسأله چيست ؟ سپس از طريق ارائه شواهد و اطلاعاتي در مورد آن مسأله ، فرضيات و راه حلهايي ارائه مي کند ، فرضيات را در معرض آزمايش قرار مي دهد ، بر اساس اين آزمايش ، اده نيست .ند ايفاء نقش را به خوبي دنبال کنند .ل کار ، سعي بهترين راه حل را پيدا مي کند و در آخر ، دست به استنتاج و تعميم مي زند. در يادگيري اکتشافي ، دانش آموز را در برابر اطلاعات و يادداشتهاي قبلي قرار نمي دهيم ، بلکه سعي مي شود که وي در جريان آموزش، مسائل متفاوتي را کشف نمايد و راه حلهايي را براي مسأله پيدا کند . زيرا اکتشاف، به معناي کشف معلومات ندانسته مي باشد .

5-روش پرسش و پاسخ :

اين روش ، در اکثر مواقع مکمل روش سخنراني است و اکثر معلمان ، اين دو روش را با يکديگر تلفيق مي نمايندتاازطريق آن،نقاط ضعف دانش آموزرابرطرف نمايند. در اين روش ، معلم پرسشهايي را مطرح نموده و بر اساس پاسخهاي ارائه شده توسط فراگيران ، سوالات جديدي مطرح مي شود و در طي يک روال منطقي ، فراگيران را به سمت راه حل مسأله و مسائل مورد نظر هدايت مي نمايد . در اين روش ، دانش آموزان از طريق سوالات درست، حساب شده و سنجيده ، به سمت يافتن راه حلهاي درست سوق داده مي شوند . از اين طريق ، جنبه انفعالي روش سخنراني تا حدي از بين رفته و دانش آموز در جريان يادگيري ، مشارکت فعالي پيدا مي کند.

استفاده از روشهاي سمعي – بصري

استفاده از وسايل آموزشي از قبيل اوپک ، اورهد ، اسلايد ، ويديو ، تلويزيون و حتي ضبط صوت ، سبب تنوع کلاس درس مي شود ، در دوره دبستان، بايد به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در يادگيري ، کاهش خستگي و کسالت دانش آموز و جذاب کردن محيط آموزشي ، حداکثر استفاده را از اين وسايل به عمل آورد .
تفکر کودک در دوره دبستان ، عيني است . بنابراين ، هر چه مطالب عيني تر باشند ، دانش آموز آنها را بهتر درک مي کند. در اين دوره ، بهتر است که از تلفيق روشها استفاده نمود . براي مثال ، موردي را نمايش مي دهيم يا کودک اضافه کردن يک ماده شيميايي به ماده ديگر را مشاهده مي کند و ما در حين نمايش ، توضيح می دهیم . در برخي از مواد درسي ، مثل تعليمات اجتماعي ، تلفيق روش نمايشي و روش سخنراني، مي تواند از ساير روشها موثرتر باشد .

در بين روشهاي مذکور آزمايشي در دوره دبستان ، کدام روش موثر تر است؟

با توجه به دو شعار فعال بودن و مشارکت دانش آموزان در امر يادگيري و آموزش چگونه ياد گرفتن ، مي توان گفت که يادگيري اکتشافي، دقيقاً مبتني بر آن دو روش است ؛ البته يادگيري اکتشافي ، بايد در همه مراحل تدریس اعمال شود،نه کلیه دروس . در اين زمينه ، مي توان گفت که روشها مطلق نبوده ، بلکه در دوره ابتدايي، با توجه به امکانات ، ماده درسي ، سن کودک ، ويژگيهاي دانش آموز، فضاي آموزشي ، زمان و به طور کلي ، تمامي شرايط موثر در آموزش يادگيري اکتشافي ، بهترين روش مي باشد . هر چند که تنها روش نيست وگاهي اوقات،معلم به ناچاربايدازروشهاي ديگراستفاده کند. در دوره ابتدايي ، نوع مسأله بايد بسيار آسان باشد تا دانش آموز از عهده حل آن برآيد . در صورتي که يادگيري اکتشافي منطبق با توانايي و ميزان رشد ذهني دانش آموز باشد ، تأثير بسياري بر يادگيري ها و تغيير رفتار دانش آموز دارد .

 روشهای تعلیم در دوره دبستان (2)

در بحث گذشته، اهمیت فعالیت دانش آموز در فعالیت های یادگیری را عنوان کردیم و گفتیم که هدف ما از آموزش ابتدایی ، بیشتر تفکر کودک است . تفکر دانش آموزان باید پرورش داده شود ، نه اینکه فقط ذهن آنها را انباشته از مواد درسی کنیم . اطلاعات و معلومات ذهن دانش آموز باید به شکل منسجمی به هم مرتبط باشند . از طریق ایجاد ارتباط بین معلومات، دانش آموزان به یادگیری درست دست پیدا می کنند و آنها را در موارد عملی به کار می گیرند .
مشکل آموزش ابتدایی ، این است که موضوعات به طور پراکنده تدریس می شوند و در ذهن دانش آموز ، کل منسجمی را تشکیل نمی دهند . به این ترتیب ، انتقال این معلومات به محیط های خارج از مدرسه، به درستی صورت نمی گیرد .
تعلیم و تربیت، در عمل محقق نمی شود و دانش آموز نمی تواند به درستی، از معلومات در زندگی واقعی خود استفاده نماید . در این زمینه، باید از روشی به نام روش " پیش سازمان دهنده " بهره جست در روش مذکور ، معلم قبل از ارائه موضوع درسی ( حالت جزئی دارد . ) اول کل را که مفهوم بسیار عامی است ، در کلاس ارائه می دهد . این مفهوم کلی، توجه دانش آموز را جلب می کند ، مسیر یادگیری دانش آموز را مشخص می کند و در او تصوُر کلی ایجاد می کند ، سپس معلم از کل به جزء حرکت می کند و در نهایت ، به موضوع درسی مورد نظر می رسد . به عنوان مثال، معلم علوم تجربی در اواخر دوره ابتدایی ، برای آموزش مفهوم جانوران دو زیستی ، به جای اینکه به صورت مستقیم سراغ درس برود . اول پیش سازمان دهنده ارائه می دهد . برای مثال می گوید : بچه ها می دانید که موجودات به دو دسته تقسیم می شوند : موجودات جاندار و موجودات بی جان . موجودات جاندار هم به گیاهان و جانوران تقسیم می شوند . جانوران به دسته های مختلفی از جلمه ، پستانداران ، خزندگان و پرندگان تقسیم می شوند و از کل به جزء حرکت می کنند . پیش سازمان دهنده ، یعنی کل موجودات به دو قسمت و جانداران نیز به چند قسمت تقسیم می شوند . هنگامی که از طریق یک مفهوم کلی ، دانش هایی به دانش آموز ارائه می دهیم ، از پیش سازمان دهنده استفاده می کنیم .

 

 ساخت شناختی و ارتباط آن با روش پیش سازمان دهنده

منظور از ساخت شناختی ، مجموعه اطلاعات منسجم دانش آموز در یک موضوع درسی است .
اگر معلم دوره ابتدایی ، در زمینه تدریس ، بتواند موضوعات جدید درسی را طوری ارائه بدهد که با داشته های قبلی دانش آموز ارتباط پیدا کنند ، ساخت شناختی بهتری تشکیل می شود و یادگیری معنادار است .

  محاسن و معایب روش آموزش برنامه ای :
مراحل روش آموزش برنامه ای

روش آموزش برنامه ای ، توسط اسکنر ابداع شد . در این روش ، محتوای درسی ( در سالهای پایانی دوره ابتدایی و مقاطع بالاتر ) به صورت یک برنامه ، با توجه به موضوع ، به کامپیوتر داده می شود و کامپیوتر ، موضوع درسی را طی مراحلی به دانش آموز ارائه می دهد. محتوای دروس هم به قاب ها یا فریم هاز ارائه می دهد .به موضوع به کامپیوتر داده می شود و کامپیوتر مو قبلی دانش آموز ارتباط پیدا کنند .یی تقسیم می شوند.
کل محتوای درسی ، به قابهایی که به صورت منسجم و منطقی ، در برنامه رایانه قرار می گیرد ، تقسیم می شوند . محتوای هر قاب ، بسیار محدود است و در برگیرنده جزء بسیار کوچکی از اطلاعات کلی موضوع درسی است ؛ البته ممکن است که با عکس ها و نمودارهایی همراه باشد و علاقه کودک را جذب کند . رایانه بلافاصله از طریق پرسیدن سوالات چهار گزینه ای ، از دانش آموز می خواهد که به سوالات پاسخ بدهد . اگر پاسخ های دانش آموز در حد قابل قبولی بود، رایانه او را اتوماتیک وار به مرحله بعد ( قاب بعد ) هدایت می کند ، ولی چنانچه پاسخهای دانش آموز درست نبود و نتوانست به معیارهای قابل قبولی در پاسخ های چهار گزینه ای دست یابد ، دانش آموز به شاخه ها هدایت می شود . شاخه ، از مسیر اصلی قاب هایی که پشت سر هم قرار دارند ، خارج می شود و به شاخه های مختلف می رود . در شاخه توسط رایانه ، همان درس ساده با مثالهای عینی بیشتر ، توضیح بیشتر به زبان ساده تر و در طول زمان بیشتری ، به دانش آموز ارائه می شود . دانش آموز هم گوش می کند و دوباره به همان سوالات چهار گزینه ای پاسخ می دهد . اگر این بار جواب درست بود ، رایانه باز هم به طور خودکار به مسیر اصلی آموزش برمی گردد و دانش آموز قاب به قاب پیش می رود تا از طریق قاب ها ، به موضوع کلی درس برسد . معلم، نقشی جز نظارت بر یادگیری ندارد و دانش آموز را در جریان آموزش ، یاری می دهد . در اینجا ، سخنرانی به صورت کامل از بین می رود ، آموزش، فردی می شود و مبتنی بر سرعت یادگیری دانش آموز است .

اگر ما بخواهیم ، ساخت شناختی فعلی دانش آموز را گسترش داده و یک ساخت شناختی جدیدی در او ایجاد کنیم که در آن ، مطالب آموختنی جدید با مطالب موجود در ذهن دانش آموز ، ارتباط درستی برقرار کند ، باید معلومات را با توجه به سطح یادگیری دانش آموز ، میزان یادگیری و تجارب گذشته ارائه کنیم ، به نحوی که با معلومات قبلی پیوند بخورد . ابتدا باید ساخت شناختی دانش آموز را شناخت . این کار ، جز از طریق استفاده از ارزشیابی تشخیصی ، یی دانش آموز را گسترش داده و یک ساخت شناختی جدیدی در او ایجاد کنیم که درآن . رود تا به موضوع درس کلی از طرعنی تشخیص میزان معلومات دانش آموز در بدو ورود به کلاس درس و درجه آمادگی او میسر نمی باشد.
معلم از طریق پرسش های راجع به جلسات قبل همان درس ، ذهن دانش آموز را آماده و مطالب را به صورت مجدد مرور می کند تا ذهن کودک برای کسب مطالب جدید آماده شود . معلم از طریق پرسیدن برخی از سوالات ، ذهن دانش آموز را به موضوع درسی معطوف می کند ، میزان تمرکز او را افزایش می دهد ، او را برای درس آماده می کند و سپس درس جدید را به طور منسجم ارائه می دهد . معلم بین درس جدید و دروس قبلی، ارتباط ایجاد می کند و از طریق ایجاد ارتباط و سازمان دهی ، ساخت شناختی جدیدی در دانش آموز به وجود می آورد .

معیار تشکیل ساخت شناختی ، این است که معلمان در هنگام تدریس، موضوعات درسی پراکنده ای ارائه ندهند . ما باید تفکر دانش آموز را پرورش دهیم و نحوه صحیح فکر کردن ، اندیشیدن و پردازش اطلاعات را در آنها ایجاد نماییم .
وقتی اطلاعات به ذهن دانش آموز وارد می شود ، باید توان پردازش اطلاعات را داشته باشد ، آنها را به اشکال مختلف با هم تلفیق کند و اشکال جدیدی به آنها بدهد. او باید اجزاء موضوع درسی را به شکل جدیدی با هم تلفیق نماید . تمامی این موارد ، موجب پردازش اطلاعات ارائه شده معلم ، در ذهن دانش آموز خواهد شد.

 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

روشهاي آموزشي دوره ابتدايي

برخي از روشهاي آموزشي دوره ابتدايي ، با روشهاي آموزشي دوره هاي بعدي يکسان هستند .

1-روش سخنراني :

در اين روش ، معلم مطالب درسي را به دانش آموزان انتقال مي دهد. وظيفه اصلي معلم ، انتقال معلومات و اطلاعات درسي به دانش آموزان است . وظيفه دانش آموزان ، گوش دادن ، نوشتن و يادداشت برداشتن است در اين روش مي توان ، ذهن دانش آموز را به بانکي تشبيه نمود که بايد در آن پول اندوخته شود ، در اينجا نيز ، ذهن دانش آموز بايد مملو از معلومات گردد ، مطالب را در ذهن نگه دارد و هنگام امتحان يادآوري نمايد . روش سخنراني،محاسن و  معایبی دارد.در يک جلسه سخنراني ، مي توان مطالب زيادي را به دانش آموزان انتقال داد ، صرفه جويي در زمان و امکانات و نياز کم به وسايل و امکانات تکنولوژي آموزشي ، از محاسن اين روش مي باشد . با توجه به امکانات کم در برخي از مناطق ، معلم مي تواند با استفاده از اين روش ، حجم بسياري از اطلاعات را به افراد انتقال بدهد .

2-روش نمايشي :

در اين روش ، معلم مهارت و کار خاصي را به طور عملي در برابر دانش آموزان انجام مي دهد و دانش آموز پس از مشاهده مراحل کار، سعي مي کنند ، کار را به همان ترتيب انجام بدهند. در اين روش، مشاهده و سپس تقليد از معلم ، بسيار مهم مي باشد .

3-روش ايفاي نقش :

در اين روش ، معلم از دانش آموزان مي خواهد که يک قطعه نمايش يا تئاتر را اجرا کنند ، به گونه اي که در اين فرايند ، هر يک از فراگيران ، ايفاي نقش خاصي را به عهده بگيرند . از طريق اين روش ، مي توان بسياري از مهارتها ، از قبيل فن بيان ، ايجاد ارتباط و ابراز وجود را به دانش آموزان ياد داد .

 روش ايفاي نقش ، محاسن و معايبي دارد که به ترتيب زير مي باشد:

اين روش ، موجب درمان افراد خجالتي مي گردد . البته بايد توجه نمود که در ابتدا، نقشهاي ساده را به آنها واگذار نمود . اين مسأله در مورد دانش آموزان بسيار فعال نيز ، کاربرد بسياري دارد ، زيرا آنها مي توانند ، فرايند ايفاي نقش را به خوبي دنبال کنند . عيب آن نيز اين است که نياز به امکانات بسياري دارد و در همه دروس قابل استفاده نيست .

4-روش اکتشافي يا يادگيري اکتشافي :

در اين روش ، معلم کاري انجام نمي دهد ، بلکه دانش آموزان را در برابر مسائل مختلفي قرار مي دهد . دانش آموز بايد ابتدا مسأله را درک کرده و بداند که مسأله چيست ؟ سپس از طريق ارائه شواهد و اطلاعاتي در مورد آن مسأله ، فرضيات و راه حلهايي ارائه مي کند ، فرضيات را در معرض آزمايش قرار مي دهد ، بر اساس اين آزمايش ، اده نيست .ند ايفاء نقش را به خوبي دنبال کنند .ل کار ، سعي بهترين راه حل را پيدا مي کند و در آخر ، دست به استنتاج و تعميم مي زند. در يادگيري اکتشافي ، دانش آموز را در برابر اطلاعات و يادداشتهاي قبلي قرار نمي دهيم ، بلکه سعي مي شود که وي در جريان آموزش، مسائل متفاوتي را کشف نمايد و راه حلهايي را براي مسأله پيدا کند . زيرا اکتشاف، به معناي کشف معلومات ندانسته مي باشد .

5-روش پرسش و پاسخ :

اين روش ، در اکثر مواقع مکمل روش سخنراني است و اکثر معلمان ، اين دو روش را با يکديگر تلفيق مي نمايندتاازطريق آن،نقاط ضعف دانش آموزرابرطرف نمايند. در اين روش ، معلم پرسشهايي را مطرح نموده و بر اساس پاسخهاي ارائه شده توسط فراگيران ، سوالات جديدي مطرح مي شود و در طي يک روال منطقي ، فراگيران را به سمت راه حل مسأله و مسائل مورد نظر هدايت مي نمايد . در اين روش ، دانش آموزان از طريق سوالات درست، حساب شده و سنجيده ، به سمت يافتن راه حلهاي درست سوق داده مي شوند . از اين طريق ، جنبه انفعالي روش سخنراني تا حدي از بين رفته و دانش آموز در جريان يادگيري ، مشارکت فعالي پيدا مي کند.

استفاده از روشهاي سمعي – بصري

استفاده از وسايل آموزشي از قبيل اوپک ، اورهد ، اسلايد ، ويديو ، تلويزيون و حتي ضبط صوت ، سبب تنوع کلاس درس مي شود ، در دوره دبستان، بايد به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در يادگيري ، کاهش خستگي و کسالت دانش آموز و جذاب کردن محيط آموزشي ، حداکثر استفاده را از اين وسايل به عمل آورد .
تفکر کودک در دوره دبستان ، عيني است . بنابراين ، هر چه مطالب عيني تر باشند ، دانش آموز آنها را بهتر درک مي کند. در اين دوره ، بهتر است که از تلفيق روشها استفاده نمود . براي مثال ، موردي را نمايش مي دهيم يا کودک اضافه کردن يک ماده شيميايي به ماده ديگر را مشاهده مي کند و ما در حين نمايش ، توضيح می دهیم . در برخي از مواد درسي ، مثل تعليمات اجتماعي ، تلفيق روش نمايشي و روش سخنراني، مي تواند از ساير روشها موثرتر باشد .

در بين روشهاي مذکور آزمايشي در دوره دبستان ، کدام روش موثر تر است؟

با توجه به دو شعار فعال بودن و مشارکت دانش آموزان در امر يادگيري و آموزش چگونه ياد گرفتن ، مي توان گفت که يادگيري اکتشافي، دقيقاً مبتني بر آن دو روش است ؛ البته يادگيري اکتشافي ، بايد در همه مراحل تدریس اعمال شود،نه کلیه دروس . در اين زمينه ، مي توان گفت که روشها مطلق نبوده ، بلکه در دوره ابتدايي، با توجه به امکانات ، ماده درسي ، سن کودک ، ويژگيهاي دانش آموز، فضاي آموزشي ، زمان و به طور کلي ، تمامي شرايط موثر در آموزش يادگيري اکتشافي ، بهترين روش مي باشد . هر چند که تنها روش نيست وگاهي اوقات،معلم به ناچاربايدازروشهاي ديگراستفاده کند. در دوره ابتدايي ، نوع مسأله بايد بسيار آسان باشد تا دانش آموز از عهده حل آن برآيد . در صورتي که يادگيري اکتشافي منطبق با توانايي و ميزان رشد ذهني دانش آموز باشد ، تأثير بسياري بر يادگيري ها و تغيير رفتار دانش آموز دارد .

 روشهای تعلیم در دوره دبستان (2)

در بحث گذشته، اهمیت فعالیت دانش آموز در فعالیت های یادگیری را عنوان کردیم و گفتیم که هدف ما از آموزش ابتدایی ، بیشتر تفکر کودک است . تفکر دانش آموزان باید پرورش داده شود ، نه اینکه فقط ذهن آنها را انباشته از مواد درسی کنیم . اطلاعات و معلومات ذهن دانش آموز باید به شکل منسجمی به هم مرتبط باشند . از طریق ایجاد ارتباط بین معلومات، دانش آموزان به یادگیری درست دست پیدا می کنند و آنها را در موارد عملی به کار می گیرند .
مشکل آموزش ابتدایی ، این است که موضوعات به طور پراکنده تدریس می شوند و در ذهن دانش آموز ، کل منسجمی را تشکیل نمی دهند . به این ترتیب ، انتقال این معلومات به محیط های خارج از مدرسه، به درستی صورت نمی گیرد .
تعلیم و تربیت، در عمل محقق نمی شود و دانش آموز نمی تواند به درستی، از معلومات در زندگی واقعی خود استفاده نماید . در این زمینه، باید از روشی به نام روش " پیش سازمان دهنده " بهره جست در روش مذکور ، معلم قبل از ارائه موضوع درسی ( حالت جزئی دارد . ) اول کل را که مفهوم بسیار عامی است ، در کلاس ارائه می دهد . این مفهوم کلی، توجه دانش آموز را جلب می کند ، مسیر یادگیری دانش آموز را مشخص می کند و در او تصوُر کلی ایجاد می کند ، سپس معلم از کل به جزء حرکت می کند و در نهایت ، به موضوع درسی مورد نظر می رسد . به عنوان مثال، معلم علوم تجربی در اواخر دوره ابتدایی ، برای آموزش مفهوم جانوران دو زیستی ، به جای این�

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  اقدام پژوهی برتر در مقطع ابتدایی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی  نمونه اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  اقدام پژوهي دوره ابتدايي  مقاله اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  موضوعات اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی درس ریاضی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی درس املا  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پرخاشگری  اقدام پژوهی برتر دوره ابتدایی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی تربیت بدنی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پایه ششم  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی ریاضی  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی پایه اول  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی املا  اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی+pdf  نمونه اقدام پژوهی دوره ابتدایی  نمونه های اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  نمونه اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی  نمونه اقدام پژوهی در دوره ابتدایی  نمونه های اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی  نمونه ای از اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی  دانلود نمونه اقدام پژوهی مقطع ابتدایی  نمونه اقدام پژوهی مقطع چهارم ابتدایی  دانلود نمونه اقدام پژوهی دوره ابتدایی  اقدام پژوهی در دوره ابتدایی  دانلود اقدام پژوهی دوره ابتدایی  اقدام پژوهی دوره ی ابتدایی  موضوعات اقدام پژوهی دوره ابتدایی  موضوعات اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی  تجربیات تدریس در مقطع ابتدایی  مشکلات تدریس در مقطع ابتدایی  روش تدریس در دوره ابتدایی  روشهای تدریس در دوره ابتدایی  مشكلات تدريس در مقطع ابتدايي  روش تدریس فعال در مقطع ابتدایی  روش تدریس مقطع ابتدایی  روش های نوین تدریس در مقطع ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی در مقطع ابتدایی  انواع روش تدریس در دوره ابتدایی  تجربیات آموزشی مقطع ابتدایی  تجربیات آموزشی دوره ابتدایی  تجربیات آموزشی معلمان دوره ابتدایی  تجربه آموزشی مقطع ابتدایی  تجربیات آموزشی معلمان مقطع ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی دوره ابتدایی  تجربه آموزشی در مقطع ابتدایی  تجربیات معلمان مقطع ابتدایی  تجربیات معلمان دوره ابتدایی  تجربیات معلم دوره ابتدایی  تجربیات شغلی معلمان دوره ابتدایی  تجربیات مدون معلمان دوره ابتدایی  تجربیات معلمان در دوره ابتدایی  تجربیات یک معلم دوره ابتدایی  تجربیات مدون معلم دوره ابتدایی  تجربیات مدون یک معلم مقطع ابتدایی  تجربیات شغلی مقطع ابتدایی  تجربیات مدون مقطع ابتدایی  تجربیات مدون دوره ابتدایی  تجربیات مدیران مقطع ابتدایی  تجربیات یک معلم در مقطع ابتدایی  آموزش دوره ی ابتدایی  اهداف آموزش و پرورش در دوره ی ابتدایی  اهداف آموزشی دوره ی ابتدایی  مطالب آموزشی دوره ی ابتدایی  وسایل کمک آموزشی دوره ی ابتدایی  ضرورت آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی  اصول آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی  لزوم آموزش علوم در دوره ی ابتدایی  اهداف دوره ی آموزش ابتدایی  اهمیت آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی  اهداف آموزش و پرورش دوره ی ابتدایی  روش تدریس ابتدایی  روش تدریس ابتدایی در ژاپن  روش تدریس ابتدایی Pdf  روش تدریس ابتدایی پایه چهارم  روش تدریس ابتدایی فارسی  روش تدریس اول ابتدایی  روش تدریس سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی ابتدایی  روش تدریس دوم ابتدایی  روش تدریس علوم ابتدایی  روش تدریس علوم ابتدایی در ژاپن  روش تدریس در مدارس ابتدایی ژاپن  روش تدریس ریاضی در مدارس ابتدایی ژاپن  روش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس فارسی پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس قرآن پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس تقسیم پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس ضرب در پایه چهارم ابتدایی  دانلود روش تدریس ریاضی پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس علوم پایه چهارم ابتدایی  روش تدریس اول ابتدایی فارسی  روش های تدریس فارسی ابتدایی  کتاب روش تدریس فارسی ابتدایی تربیت معلم  روش تدریس فارسی دوم ابتدایی  روش تدریس فارسی سوم ابتدایی  روش تدریس فارسی چهارم ابتدایی  روش تدریس فارسی ششم ابتدایی  روش تدریس فارسی پنجم ابتدایی  روش تدریس فارسی سوم ابتدایی جدید  روش تدریس آموزش ابتدایی  نحوه تدریس آموزش ابتدایی  روش تدريس آموزش ابتدايي  روش های تدریس آموزش ابتدایی  روش های نوین تدریس در آموزش ابتدایی  اموزش روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس فارسی اموزش ابتدایی  روش های نوین تدریس آموزش ابتدایی  نحوه تدریس در آموزش ابتدایی  روش های تدریس در آموزش ابتدایی  روش آموزش اول ابتدایی  نحوه اموزش اول ابتدایی  روش تدریس اول ابتدایی ریاضی  روش آموزش اول دبستان  روش آموزش کلاس اول ابتدایی  روش آموزش فارسی اول ابتدایی  روش تدريس اول ابتدايي  روش اموزش ریاضی اول ابتدایی  روش تدریس علوم اول ابتدایی  روش آموزش ریاضی ابتدایی  روشهای آموزش ریاضی ابتدایی  روش یادگیری ریاضی ابتدایی  روش تدریس ریاضی ابتدایی در ایران  روش تدریس ریاضی ابتدایی جدید  روش آموزش ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی دبستان  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش های آموزش ابتدایی  روش های تدریس ابتدایی  روش های نوین آموزش ابتدایی  روش های نوین تدریس ابتدایی  روش های تدریس ریاضی ابتدایی  روش های تدریس علوم ابتدایی  روش های تدریس اول ابتدایی  روش تحقیق آموزش ابتدایی  روش تحقیق در آموزش ابتدایی  نحوه آموزش کلاس اول ابتدایی  روش اموزش کلاس اول دبستان  تجربیات تدریس ابتدایی  تجربیات تدریس در ابتدایی  تجربیات تدریس در مقطع ابتدایی  تجربیات تدریس یک معلم ابتدایی  تجربیات آموزش ابتدایی  تجربه تدریس ابتدایی  تجربیات تدریس دوره ابتدایی  تجربیات تدریس ریاضی ابتدایی  تجربیات تدریس معلم ابتدایی  تجربیات تدریس معلمان ابتدایی  تجربه تدریس در ابتدایی  تجربیات تدریس در دوره ابتدایی  مشکلات تدریس در مقطع ابتدایی  روش تدریس در دوره ابتدایی  روشهای تدریس در دوره ابتدایی  مشكلات تدريس در مقطع ابتدايي  روش تدریس فعال در مقطع ابتدایی  روش تدریس مقطع ابتدایی  روش های نوین تدریس در مقطع ابتدایی  روش تدریس علوم تجربی در مقطع ابتدایی  انواع روش تدریس در دوره ابتدایی  تجربیات آموزشی یک معلم ابتدایی  روش تدریس یک معلم ابتدایی  تجربه آموزشی یک معلم ابتدایی  تجربه ی آموزشی یک معلم ابتدایی  تجربه های اموزشی یک معلم ابتدایی  تجربیات آموزشی ابتدایی  تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی  تجربیات آموزشی دوره ابتدایی  تجربیات مدون آموزش ابتدایی  تجربیات کارشناس آموزش ابتدایی  تجربیات کاری آموزش ابتدایی  تجربیات معلم آموزش ابتدایی  تجربیات در آموزش ابتدایی  تجربیات معلمان آموزش ابتدایی  تجربه آموزش ابتدایی  روش تدریس املا دوره ابتدایی  روشهای تدریس دوره ابتدایی  روش تدریس قرآن دوره ابتدایی  روش تدریس هنر دوره ابتدایی  روش تدریس فارسی دوره ابتدایی  روش تدریس ریاضی ابتدایی  مشکلات تدریس ریاضی ابتدایی  روش تدریس ریاضی ابتدایی در ایران  روش تدریس ریاضی ابتدایی جدید  روش تدریس ریاضیات ابتدایی  روش تدریس ریاضی دبستان  روش تدریس ریاضی سوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی چهارم ابتدایی  روش تدریس ریاضی دوم ابتدایی  روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی  نمونه تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی  روش تدریس معلم ابتدایی  روش تدریس معلمان ابتدایی  تجربیات آموزشی معلمان دوره ابتدایی  تجربیات آموزشی معلم ابتدایی  روشهای تدریس معلمان ابتدایی  روشهای تدریس معلم ابتدایی  اقدام پژوهی آموزش ابتدایی  اقدام پژوهی آموزشی ابتدایی  اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی  اقدام پژوهی در مورد آموزش ابتدایی  برنامه ريزي درسي ابتدايي  برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی  برنامه ریزی درسی ششم ابتدایی  برنامه ریزی درسی مقطع ابتدایی  برنامه ریزی درسی چهارم ابتدایی  جدول برنامه ریزی درسی ابتدایی  برنامه ریزی درسی ابتدایی در هزاره سوم  برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی  برنامه ریزی درسی مدارس ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای ابتدایی  اهداف برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی  برنامه ریزی درسی در مقطع ابتدایی  برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی  تحلیل برنامه ریزی درسی دوره ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای دوره ابتدایی  برنامه ریزی درسی دوره ی ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای مقطع ابتدایی  مبانی برنامه ریزی درسی در دوره ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای ششم ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای ششم دبستان  برنامه ریزی درسی ششم دبستان  دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ششم ابتدایی  تاریخچه و بررسی برنامه ریزی درسی مقطع ابتدایی در ایران  برنامه ریزی درسی چهارم دبستان  برنامه ریزی درسی کلاس چهارم ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای چهارم دبستان  برنامه ریزی درسی کلاس چهارم دبستان  جدول برنامه ریزی درسی پنجم دبستان  برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم  کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم  برنامه ریزی درسی در آموزش ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی  برنامه ریزی درسی در مدارس ابتدایی  کتاب برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای ابتدایی ها  برنامه ریزی درسی برای پنجم ابتدایی  برنامه ریزی درسی ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای دانش آموزان ابتدایی  برنامه ریزی درسی برای کلاس پنجم ابتدایی  
محصولات مرتبط
سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام

سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35998
سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام   محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام...
پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401

پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401

قیمت: 169,000 ريالکد فایل:35995
پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401 بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 400 رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401 و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر 1400-1401  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 589,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: 0 ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

حجم:43414KB | بازدید :83

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش آزمون استخدامی سال 1402 شامل تمامی سوالات راهنمای معلمی دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش شامل موارد زیر می باشد: راهنمای معلم قرآن پایه اول تا ششم  راهنمای معلم هدیه‌های آسمانی پایه سوم  راهنمای معلم...

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

حجم:43406KB | بازدید :79

دانلود بسته سوالات راهنمای معلم مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ با بیش از ۵۰۰ سوال با پاسخ + تمام دروس    دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ دانلود بسته سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و...

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

حجم:43406KB | بازدید :77

دانلود بسته سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 با بیش از 500 سوال با پاسخ + سوالات حیطه تخصصی + سوالات راهنمای معلم تمام دروس سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش + دانلود بسته سوالات مفاهیم پایه متون و روش های...

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

حجم:43406KB | بازدید :107

دانلود سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ با بیش از ۵۰۰ سوال با پاسخ شامل تمام دروس سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی 1402 -سوالات کتاب راهنمای معلم - دانلود سوالات منابع حیطه...

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5635

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :216

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3594

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :4126

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...