منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله رابطه بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنانقیمت: ۳۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 29     کد محصول :3269      حجم فایل:61,97 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرآیندهای سازمانی

(مطالعه موردی :  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی)

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرایند های سازمانی می پردازد. مهندسی مجدد بازاندیشی بنیادین، طراحی نو و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به پیشرفتی شگفت انگیز در عملکرد بر اساس معیارهایی نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت می باشد. در این تحقیق رابطه بین مهندسی مجدد و عوامل تعیین کننده رضایت شغلی (سازمانی، فردی، محیطی و ماهیت کار) مورد بررسی قرار گرفته شده است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود فرآیندهای سازمانی در میان کارکنـان و مدیران بنیاد مسکـن انقلاب اسلامـی استـان آذربایجـان غربـی مـی باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. یافته های پژوهش نشان دهنده ی وجود رابطه مستقیم و معنی دار بین مهندسی مجدد و رضایت شغلی کارکنان (سازمانی، فردی، محیطی و ماهیت کار) می باشد. بنابراین توجه هرچه بیشتر سازمان به مهندسی مجدد از طریق بهبود فرایندهای سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می گردد.

 

واژگان کلیدی :  مهندسی مجدد کسب و کار ، فرایندهای سازمانی، رضایت شغلی کارکنان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 مقدمه                                                                                                   

 

اکثر سازمانهای امروزی ساختار دودکشی دارند دوایر نسبتاً بزرگ با سلسله مراتبـی که به طور مجزا از یکدیگــر فعالیت مــی کنند و تداخل فعالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم عمدتاً در سطـوح تحتانـی و پاییـن تر از هیئت مدیـره اصلی قرار گرفته‌انـد (ابلنسکـی، ترجمه شريفـي كلويي، 1382، ص13). وجـود شغـل های محدود و مشخص، ساختار ایستا و خشک، مدیریت پدرانه، نردبان پیشرفت سنتی و فرهنگ فئودالی باعث گردید که شرکتها برای پیروزی -  و حتی بر پا ماندن - در اقتصاد جهانی امروز، در وضعیت خود بازاندیشی کرده و فعالیت هایشان را بر گرد محور فرآیندها بازسازماندهی کنند.کوششی که به منظور بهسازی بازده سازمانها آغاز شده بود به بازاندیشی بنیادین در همــه جنبــه های کسب و کار–  از شغلها گرفته تا روشها و ساختار شرکتها –  ختم گردید (همر، ترجمه رضایی نژاد، 1387، ص7- 8 ).

در سازمانهای قراردادی کنونی، یک نظام طبقاتی حکمفرماست که آن کارکنان خط مقدم (طبقه کارگر) مدیران میانی (طبقه بورژوا) و مدیران ارشد (طبقه اشراف) هستند. طبقه بالا نه تنها از امتیاز پاداش های کلان و دریافت سهامی از شرکت برخوردارند، که کار تصمیم گیری، آگاهی گسترده از وضع سازمان، و ترسیم آینده نیز ارزانی آنهاست. طبقات پایین از هیچکدام از اینگونه امتیاز ها بهره ای ندارند.  نظام فرایند محور، بساط چنین امتیازهای تیول گرایی (فئودالی) را بر می چیند (همر، ترجمه رضایی نژاد، 1387، ص72-73 ).

هیچ تردیدی نیست که رضایت شغلی اهمیت بسیار زیادی دارد. دست کم مدیران به سه دلیل باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت دهند : 1) مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند 2) ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند 3) رضایت شغلی از کار پدیده ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود (رابینز 1943، مترجمان پارساییان، اعرابی، 1387، ص309) .

واقعیت این است که در دنیای امروز آن چه از همه بیشتر دارای اهمیت است نیروی انسانی می باشد (بزاز جزایری ، 1373، ص53) (منجمد، 1383، ص48- 39) . از جمله تلاشهای مدیریت در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنان است  (فرهادیان، 1375، ص 64) . در این میان ، کارکنان – همه کارکنان – باید فرآیند ها را بشناسند و بدان توجه کنند . این جابجایی که ساده بنظر می رسد تاثیرهای شگرفــی بـر شاخــه های گوناگون عملیات و زندگی کارکنان می گذارد (همر، ترجمه رضایی نژاد، 1387، ص25) .

مجموعه کارهایی که یک سازمان برای تغییر فرایندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد، تا از ساختارهای سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختارهای افقی، میان فعالیتی ، مبتنی بر گروهو ساختار سطحی تبدیل شود ؛ به طوری که در آن، همه پردازشها و فرایندها برای جلب رضایت مشتریان صورت گیرد (ابلنسکی، ترجمه شريفي كلويي، 1382، ص13) . امروزه در سراسر دنیـا این تغییرات انقلابـی را با نـام مهندسی مجـدد مــی شناسند. مهندسی مجدد روندی است کـه در آن وظیفـه های فعلی سازمان، جای خود را با فرایندهای اصلی کسب و کار عوض کرده و بنابراین سازمان، از حالت وظیفه گرایــی به سوی فرایند محوری حرکت می کند همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب و کار و کاهش هزینه ها می گردد (وکولا، 2000، ص238-250). تمام رویکرد مهندسی مجدد، بر بهبود مداوم، نوآوری، نوسازی و یا طراحــی مجدد و ریشـــه ای فرایندهای کسب و کار سازمان ها است (همر، ترجمه رضایی نژاد، 1387).

 

 

 

برچسب ها:  مهندسی مجدد کسب و کار  مهندسی مجدد کسب و کار Bpr  مهندسی مجدد کسب و کار چیست  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  مهندسی مجدد فرایند کسب و کار  مهندسی مجدد فرایند کسب و کار Bpr  مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، مدل تحلیلی اجرایی  مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار  کتاب مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  تعریف مهندسی مجدد فرایند کسب و کار  مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار  دانلود کتاب مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  مقاله مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار  رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده  دانلود رایگان کتاب مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  مدیریت فرایندهای کسب و کار بهبود یا مهندسی مجدد  کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار  نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار  دانلود کتاب مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار  بهبود فرآیندهای سازمانی  بهبود فرآیندهای سازمان  مقاله مهندسی مجدد  مقاله مهندسی مجدد فرایندها  مقاله مهندسی مجدد نرم افزار  مقاله مهندسی مجدد سازمان  مقاله مهندسی مجدد مدیریت امور عمومی  مقاله مهندسی مجدد با ترجمه  مقاله مهندسی مجدد در سازمان  مقالات مهندسی مجدد  دانلود مقاله مهندسی مجدد  مقاله درباره مهندسی مجدد  مقاله مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  دانلود رایگان مقالات مهندسی مجدد  مقالات در مورد مهندسی مجدد  مقالات خارجی مهندسی مجدد  جدیدترین مقالات مهندسی مجدد  مقالات ترجمه شده مهندسی مجدد  دانلود رایگان مقاله مهندسی مجدد  دانلود مقاله انگلیسی مهندسی مجدد  مقاله در مورد مهندسی مجدد  تحقیق درباره مهندسی مجدد  مقاله انگلیسی درباره مهندسی مجدد  مقاله ای در مورد مهندسی مجدد  رضایت شغلی کارکنان  رضایت شغلی کارکنان شهرداری  رضایت شغلی کارکنان بانک  رضایت شغلی کارکنان Pdf  رضایت شغلی کارکنان بیمارستان  رضایت شغلی کارکنان در سازمان  رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش  رضایت شغلی کارکنان+doc  رضایت شغلی کارکنان هتل  رضایت شغلی کارکنان دانشگاه  رضایت شغلی کارمندان بانک  بررسی رضایت شغلی کارمندان بانک  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بانک  میزان رضایت شغلی کارکنان بانک  رضایت شغلی در کارکنان بانک  پرسشنامه رضایت شغلی کارمندان بانک  دانلود پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بانک  بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان+pdf  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان بیمارستان  بررسی رضایت شغلی کارکنان بیمارستان  رضایت شغلی کارکنان سازمان  میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش  عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4515

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2379

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3010

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1049

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2539

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1045

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1098

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :941

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...