منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها -> پایان نامه

دستکاری سود در ادبیات حسابداریقیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 75     کد محصول :3964      حجم فایل:342,23 KB      نوع فایل :rarسود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود  یكی از جنبه¬های با اهمیت سود....

چکیده

دستکاری سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است كه در حوزه سود حسابداری مطرح می شود. این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی توسط صاحب نظران رشته حسابداری شكل گرفت. هر یك از این پژوهش ها از ابعاد خاصی و با عبارت متفاوتی نظیر دستكاری سود، هموارسازی سود و مدیریت سود به موضوع پرداخته اند. شرکت هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. از این رو اهرم مالی می تواند عملکرد شرکت های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری  غیرعادی به عنوان شاخص دستکاری سود به کار گرفته می شود. روش بکار گرفته شده در این پژوهش کاربردی می  باشد. برای این منظور171 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 با بهره گیری از مدل رگرسیونی و داده های تابلویی، با استفاده از حذف سامان مند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین اهرم مالی و  دستکاری سود مبتنی بر هزینه های تولید غیرعادی و هزینه اختیاری غیرعادی و رابطه معکوس بین اهرم مالی و دستکاری سود مبتنی بر جریان نقد عملیاتی غیر عادی  وجود دارد.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، دستکاری سود،جریان نقد عملیاتی غیرعادی،هزینه اختیاری غیر عادی،هزینه تولید غیر عادی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود.  یكی از جنبه­های با اهمیت سود حسابداری نقش آن در قراردادهای تأمین مالی است. وجود بدهی ها علاوه بر اینكه خود یكی از عوامل ایجاد انگیزه برای دستکاری سود است، می­تواند از طریق كاهش رفتارهای فرصت طلبانه ی مدیران، به كاهش نوسانات سود واحد تجاری و بنابراین كاهش مدیریت سود منجر گردد. تأكید روزافزون تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بر جریان های نقد عملیاتی، به عنوان شاخص شفاف تری از عملكرد شركت، سـبب شـده مـدیریت انگیـزه هـای بیشـتری بـرای دستکاری سود داشته باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از جریان های نقد عملیـاتی ارائـه دهد و بتواند منابع تأمین مالی برون سازمانی را حفظ كند. در نتیجه، شركت هـایی بـا اهـرم مالی بالا در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی توجه زیادی به جریانهای نقد عملیاتی دارند. همچنین شرکت­هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم درمعرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شرکت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتبار دهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره­های آتی مورد بررسی دقیق قرار می­گیرد؛ بنابراین برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد کافی ضروری است. در این فصل، بیان مساله، اهمیت وضرورت پژوهش، فرضیه­های پژوهش، اهداف پژوهش، محدودیت­های پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات پرداخته می­شود.

1-2- بیان مساله

     با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعات موجود بین مدیران یک شرکت و افراد ذینفع در فعالیت های شرکت، فرآیند سرمایه گذاری در شرکت مبتنی بر اعتماد است. امروزه پیدایش مفهوم دستکاری سود احتمالاً به اعتماد سرمایه گذاران آسیب وارد کرده است. به هر حال، ادبیات موجود در این حوزه هنوز به بررسی چگونگی....

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه

با توجه به اهداف تحقیق این فصل از پنج بخش کلی تشکیل شده است. در قسمت اول به تحلیل توصیفی متغیرها پرداخته می­شود و در قسمت دوم پایایی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق با استفاده از آزمون ایم، پسران و شین (IPS) و آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC) بررسی می­شود. در  سه قسمت بعدی نیز با استفاده از، آزمون­های ریشه واحد پانلی، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و روش مبتنی بر داده­های پانلی، مدل­های مورد نظر تحقیق برآورد می­شوند. قسمت دوم تحقیق به بررسی پایایی متغیرها پرداخته می­شود. قسمت سوم تحقیق مدل برای جریان نقد غیر عادی طبق عملکردها، قسمت چهارم مدل برای هزینه­های تولید غیرعادی و قسمت پنجم تحقیق مدل برای هزینه­های اختیاری غیرعادی برآورد می­شود.

4-2-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

آمار توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که برای جمع­آوری، خلاصه­کردن، طبقه­بندی و توصیف حقایق عددی به کار می­رود که پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به­کار می­روند. آمار توصیفی می­تواند به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک بیشتری کند. (ایزدی­نیا و همکاران، 1392).

        شکل 4-1 برخی از شاخص­های آماری شامل تعداد مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرهای استفاده شده در مدل را نشان می­دهد. بر این اساس در جدول 4-1 از تعداد 855 مشاهده برای 171 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1392، میانگین مشاهدات برای متغیر اهرم مالی 677/0 بوده که نشان می­دهد داده­های این متغیر در نزدیکی این عدد بوده­اند. انحراف معیار آن هم که میزان پراکندگی این متغیر را نشان می­دهد، 294/0 است. همچنین حداقل این متغیر 096/0 و حداکثر آن برابر با 060/3 بوده است. برای متغیرهای دیگر نیز این مقادیر در جدول 4-1 آورده شده به­عنوان مثال استو  برای متغیر اندازه شرکت که با لگاریتم دارایی­های شرکت اندازه­گیری می­شود، میانگین 868/5، انحراف معیار 618/0 و حداقل و حداکثر آن نیز به ترتیب برابر با 356/4 و 172/8 است.....

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
بررسی قابلیت های بینایی بر روی ربات صنعتی باکستر با دو بازوی

بررسی قابلیت های بینایی بر روی ربات صنعتی باکستر با دو بازوی

قیمت: 200,000 ريالکد فایل:25562
فایل ورد قابل ویرایش چکیده  در این کار به بررسی قابلیت های مختلف ربات صنعتی باکستر می پردازیم. شرح مختصری از اعمال و خصوصیات بینایی موجود در این ربات ارائه می شود و سپس الگوریتم های مختلف در حوزه بینایی برای وظایف متفاوت این ربات را معرفی میکنیم.  در این کار ما سیستم های کالیبراسیون موجود را معرفی میکنیم و روش پیشنهادی کالیبراسیون این ربات صنعتی را ارائه می دهیم و همچنین روشهای موجود جهت تخمین موقعیت (Pose Estimation)، تشخیص اشیاء...
مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

قیمت: 100,000 ريالکد فایل:25249
  باسلام. دوستان عزیز این مجموعه درباره ی یکی از جدیدترین مقاله های رشته ی کشاورزی با عنوان مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک میباشد.. در ضمن دوستان عزیز مقاله ای نیز در داخل فایل زیپ یباشد که جدای از پایان نامه میباشد و میتوانید برای بهتر یا ویرایش کردن  از آن استفاده نمایید و در حقیقت شما دوتا پایان نامه میخرید نه یکی. با ارزوی موفقیت و شادکامی فهرست مطالب عنوان             ...
پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری

پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری

قیمت: 100,000 ريالکد فایل:25245
پروژه ی جامع از صنعت جهانگردی و گردشگری باسلام. این مجموعه درباره ی مقالات صنعت گردشگری و جهانگردی میباشد که عناوین این پروژه ها در داخل محصول عبارتند از : مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری 2- درآمدى برمدیریت جهانگردى 3- جهانگردی و هتلداری 115 صفحه 4- جهانگردی و جایگاه آن در ایران 5- جاذبه های توریستی نیشابور 6- تاریخچه جهانگردی 7- تاریخچه جهانگردی این مجموعه به تازگی گردآوری شده و یکی از مهمترین تحقیقات انجام شده در زمینه صنعت توریسم و...
دستکاری سود در ادبیات حسابداری

دستکاری سود در ادبیات حسابداری

قیمت: 250,000 ريالکد فایل:25230
سود خالص یكی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد اهمیتی كه سود حسابداری برای استفاده كنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است كه مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه ی آن توجهی خاص قائل شود  یكی از جنبه¬های با اهمیت سود.... چکیده دستکاری سود در ادبیات حسابداری از مباحثی است كه در حوزه سود حسابداری مطرح...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش

حجم:43414KB | بازدید :83

دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش آزمون استخدامی سال 1402 شامل تمامی سوالات راهنمای معلمی دانلود سوالات مواد حیطه تخصصی آموزش و پرورش شامل موارد زیر می باشد: راهنمای معلم قرآن پایه اول تا ششم  راهنمای معلم هدیه‌های آسمانی پایه سوم  راهنمای معلم...

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲

حجم:43406KB | بازدید :79

دانلود بسته سوالات راهنمای معلم مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ با بیش از ۵۰۰ سوال با پاسخ + تمام دروس    دانلود سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ دانلود بسته سوالات راهنمای معلم آزمون استخدامی آموزش و...

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش

حجم:43406KB | بازدید :77

دانلود بسته سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 با بیش از 500 سوال با پاسخ + سوالات حیطه تخصصی + سوالات راهنمای معلم تمام دروس سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی آزمون آموزش و پرورش + دانلود بسته سوالات مفاهیم پایه متون و روش های...

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی

حجم:43406KB | بازدید :107

دانلود سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ با بیش از ۵۰۰ سوال با پاسخ شامل تمام دروس سوالات مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی دوره ابتدایی 1402 -سوالات کتاب راهنمای معلم - دانلود سوالات منابع حیطه...

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5636

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :216

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3594

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :4126

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...