منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گزارش تخصصی چگونگی از بین بردن تیک عصبی و ناخن جویدن

گزارش تخصصی چگونگی از بین بردن تیک عصبی و ناخن جویدن

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دروغگویی را دربین دانش آموزانم کاه

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دروغگویی را دربین دانش آموزانم کاه

گزارش تخصصی چگونگی کمک کردن به دانش آموز دو زبانه بازمانده ا

گزارش تخصصی چگونگی کمک کردن به دانش آموز دو زبانه بازمانده ا

اقدام پژوهی چگونه می توانم نظم را در بین دانش آموزان مدرسه ب

اقدام پژوهی چگونه می توانم نظم را در بین دانش آموزان مدرسه ب

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود پروپوزال رشته برق و الکترونیک  (3)

دانلود پروپوزال رشته برق و الکترونیک (3)

دانلود کتاب عشق شیرین (آموزش روابط زناشویی )

دانلود کتاب عشق شیرین (آموزش روابط زناشویی )

دانلود پروپوزال رشته معماری (1)

دانلود پروپوزال رشته معماری (1)

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

نمونه پروپوزال شهرسازی (1)

نمونه پروپوزال شهرسازی (1)

گروه محصول -> معماری ،عمران و شهرسازی

ارائه الگو نما برای واحدهای تجاریقیمت: ۱۲۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 125     کد محصول :2395      حجم فایل:24,45 MB      نوع فایل :rar فایل ورد قابل ویرایش

 

ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری محور شهید بهشتی کرج در جهت افزایش سرزندگی فضای شهری

 

مقدمه

انسان همواره نیاز دارد با دیگران ارتباط برقرار کند. احتمال رخ دادن این ارتباط در فضاهای مختلفی وجود دراد. یک نوع از این فضاها، فضاهای شهری می باشند. کیفیت فضاهای شهری در تعاملات صورت گرفته در آن تاثیر می گذارد. این کیفیت می تواند به نوعی دعوت کننده یا محدود کننده باشد. از آنجا که مالکیت فضاهای شهری در اختیار عموم مردم است، در نتیجه همگان باید حق استفاده از آن را داشته باشند.

از مهترین ویژگی های هر فضای شهری می توان به سرزندگی آن اشاره نمود. با سرزنده سازی فضای شهری، استفاده عموم بیشتر می شود.. برای این کار عوامل مختلف برنامه ریزی و طراحی موثر است.

سه رکن طراحی فضا، کف، بدنه و سقف می باشد. هر یک ازین ارکان دارای عناصر و اجزای خاص خود می باشند. بدنه شهری از کنار هم قرار گرفتن نمای ساختمان های شهر ایجاد می شود. این نماها دارای عناصر و جزئیات خاص خود مانند: تناسبات، ورودی ها و غیره می باشند. مهترین قسمت بدنه شهری، طبقه همکف می باشد. زیرا این قسمت در ارتباط مستقیم با استفاده کنندگان از فضا می باشد. لذا طراحی فعال بدنه ها و باند طبقه همکف می تواند در سرزنده سازی و در نهایت بر کیفیت فضا تاثیر گذار باشد.

به آنچه که گفته شد، به تفصیل در این پژوهش در چهار فصل پرداخته می شود و در نهایت با استفاده از نتایج آن به طراحی نمای واحدهای تجاری طبقه همکف محور شهید بهشتی پرداخته می شود و برای هر فعالیت تجاری، چند آلترناتیوِ طراحی ارائه می شود.

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1.1. اهمیت و ضرورت پژوهش

محور شهید بهشتی کرج از محورهای قدیمی و پرتردد شهر کرج می باشد. در حال حاضر بخشی از این خیابان به کاربری تجاری اختصاص یافته است. از آنجا که کاربری تجاری جاذب جمعیت می باشد، در پی آن هستیم تا با پژوهش در حوزه فضای شهری سرزنده و تاثیرات نما بر آن، کیفیت محیط را ارتقاء بدهیم. لذا با توجه به اهمیت طبقه همکف و ارتباط مستقیم این قسمت با استفاده کنندگان و عدم پرداخت به این موضوع توسط سایر پژوهندگان، تصمیم به بررسی این حوزه و ارائه آلترناتیوهای طرای برای هر فعالیت گرفته شده است.

2.1. اهداف پژوهش

در این پژوهش به دنبال ارائه الگو برای نمای همکف واحدهای تجاری محور بهشتی کرج هستیم. همچنین رویکرد طرح در جهت افزایش سرزندگی فضای شهری می باشد.

3.1. روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها

پژوهش حاضر از نوع کیفی و کاربردی است که با روش توصیفی با استفاده از تکنیک های گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است.

4.1. فرضیه پژوهش

1. نمای فعال شهری، سرزندگی فضا را افزایش می دهد.

2. طبقه همکف تاثرگذارترین قسمت بدنه شهری بر سرزندگی فضا می باشد.

3. سرزندگی جامع ترین کیفیت طراحی شهری می باشد.

5.1. مراحل پژوهش

1. کلیات پژوهش

2. مبانی نظری ، شامل مطالعاتی در زمینه انواع فضای شهری و اجزاء آن، فضای شهری سرزنده و نمای فعال.

3. شناخت و مطالعات میدانی جهت برداشت وضع موجود کاربری ها، کیفیت ابنیه، نمای همکف.

4. تحلیل و ارائه آلترناتیو طراحی نمای واحدهای تجاری.

6.1.  پیشینه پژوهش

در جستجوی پیشینه این موضوع، تحقیقات و پژوهش های مشابه به وفور یافت می شوند؛ اما هیچ پژوهشی بر روی محور بهشتی به منظور طراحی نمای واحدهای تجاری انجام نشده و از این بابت این مطالعه منحصر به فرد می باشد.

 

 

7.1. پژوهش های مشابه

1. در داخل کشور دکتر توسلی و دکتر گلکار به این موضوع پرداخته اند.

•     دکتر توسلی در کتابهای متعدد خود بارها مسائل مربوط به ساماندهی محورهای شهری با تاکید بر نما را بررسی نموده و در کتاب "طراحی شهری در بخش مرکزی تهران" و "اصول و روش های طراحی شهری " مستقیما به ساماندهی جداره های میدان حسن آباد و خیابان کارگر پرداخته است.

•         دکتر گلكار در پژوهشي كه در رابطه با سرزندگي شهر به انجام رسانده (1386، 3-1). سرزندگي شهري را معادل واژه Livability یا Liveliness دانسته و آن را به عنوان يكي از مؤلفه هاي سازنده كيفيت طراحي شهري تعريف مي نمايد؛ به عبارت ديگر معتقد است سرزندگي به همراه شانزده كيفيت ديگر يعني خوانايي، شخصيت بصري، حسن زمان، غناي حسي، رنگ تعلق، آموزندگي، نفوذپذيري و حركت، اختلاط كاربري و فرم، همه شمول بودن، كيفيت عرصه همگاني، آسايش اقليمي، ايمني و امنيت، انعطاف پذيري، همسازي با طبيعت، انرژيكارآيي و پاكيزگي محيطي، پديده اي به نام كيفيت طراحي شهري را مي آفريند. نگرش ايشان به لحاظ كالبدي كاملاً مورد قبول مي باشد با اين تفاوت كه در اين مقاله رويكرد به سرزندگي اعم از طراحي شهري است؛ با اين وجود در بخش كالبدي مدل تحليلي از يافته هاي ايشان بهره گرفته شده است.

2. در خارج كشور دو تن از مشهورترين افرادي كه به طور خاص به موضوع سرزندگي پرداخته اند، جين جيكوبز و كوين لينچ هستند . اين دو هركدام با رويكردي خاص به اين مفهوم نگريسته اند كه بر ديدگاه آن ها با وجود ارزشمند بودن، نقدهايي وارد میباشد.

•         جین جیکوبز در کتاب "مرگ و زندگی در شهر های بزرگ آمریکایی" (1386،160) چهار شرط اصلي را براي خلق تنوع بارور در خيابان ها و نواحي شهري و در نتيجه سرزندگي شهري بيان مي نمايد: 1. محدوده ترجيحاً داراي بيش از دو كاركرد اصلي باشد. 2. غالب بلوك ها كوتاه باشند. 3. منطقه تركيبي از ساختمان هايي با سن و شرايط متفاوت باشد. 4. تراكم فشردة كافي مردم صرف نظر از علت حضورشان وجود داشته باشد. او در شرط اول بر روي تنوع كاربري، در شرط دوم و سوم بر روي تنوع كالبدي و در شرط چهارم از تنوع فعاليت ها سخن مي گويد. در واقع به اعتقاد او تنوع ، سرزندگي را به دنبال خواهد داشت. ولي تنوع تنها يكي از ملزومات ايجاد سرزندگي و پويايي در يك فضا است و عناصر قدرتمند ديگري نيز وجود دارند كه در ايجاد فضاي شهري سرزنده تأثيرگذار هستند؛ به عنوان نمونه در مقياس خرد، طراحي شهري جذاب و متناسب با فعاليت ها كه باعث جلب افراد به آنجا مي شود و در مقياس كلان، عوامل اجتماعي، فرهنگي، محيطي كه از برون بر فضا تأثير مي گذارند، ناديده گرفته شده است.

•         کوین لینچ در کتاب "تئوری شکل شهر" (1386، 166-155) عمدتاً سرزندگي را در مقياس كلان مورد بررسي قرار ميدهد و معتقد است سرزندگي به همراه 5 عامل ديگر معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارايي و عدالت، محورهاي عملكردي شكل خوب شهر را تشكيل مي دهند. او سرزندگي را به چند بخش تقسيم مي كند كه عبارتند از: بقا، كفايت مقدار لازم آب، هوا، غذا، انرژي و خدمات مواد زائد . لينچ در طبقه بندي خود، عمدتاً معيارهاي بيولوژيكي و اكولوژيكي را مدنظر قرار داده و تنها با اين رويكرد به موضوع سرزندگي مي پردازد؛ عواملي نظير مسائل اجتماعي، فرهنگي را كه درست به اندازه عوامل اكولوژيكي در اين بحث داراي اهميت مي باشند ناديده گرفته است . بنابراين به منظور دستيابي به يك محيط سرزنده و پويا مي توان با ديد جامع تري به موضوع نگريست تا امكان طبقه بندي كامل تري فراهم گردد .

8.1. تبدیل موضوع تحقیق به مساله تحقیق

در این قسمت به طرح چندین سئوال که در ابتدای پژوهش و در راستای آن شکل می گیرد، می پردازیم و تلاش می کنیم پاسخ آنها را در حین پژوهش بدست آوریم.

1.       ویژگی های فضای شهری سرزنده چیست؟

2.       آیا طبقه همکف تاثیرگذار بر سرزندگی می باشد؟

3.       خصوصیات نمای یک واحد تجاری با توجه به سرزندگی فضای شهری چیست؟

 فایل ورد قابل ویرایش

 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:عناوین پایان نامه های رشته طراحی شهری   مكاتب بهسازي نوسازي شهري  انجام پایان نامه ارشد برنامه ریزی شهری  انجام پايان نامه   طراحی شهری  معماری و شهرسازی  مهندسی شهرسازی  دانلود پایان نامه ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری   معماری شهری   المان های معماریف ترافیک   شبکه معابر   عابر   پیاده رو  خرید مقاله   دانلود مقاله   دانلود مقاله المان های شهری   دانلود مقاله شهر اسلامی   دانلود مقاله مدیریت شهری   دانلود مقاله نشانه   دانلود مقاله هویت  اجراي نوين ساختمان با استفاده از بتن سبك و پانل هاي سه بعدي 38 ص   اجرای سازه های فولادی 84 اسلاید   ارتباط طبيعت و معماري 18 ص   ارزيابي زيست محيطي سدها 28 اسلاید   اساس طراحي اجراي پي 20 ص   اصول سرپرستي كارگاه 30 ص   اطلاعاتی در مورد سازه های ماکارونی 17 ص   اعضاي كششي در قابهاي فلزي 22 ص   امامزاده نور گرگان 21 اسلاید   انسان طبيعت معماري 115 ص   انواع پله های ساختمانی 35 ص   انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا 54 اسلاید   باروک 22 اسلاید   بازار جهان در تمدنهای مختلف 22 اسلاید   بازار هنگ کنگ 47 اسلاید   دانلود مقاله در مورد نورپردازی   مقاله در مورد نورپردازی   نور در معماری   نورپردازی در شهرها   نورپردازی دراماکن عمومی   راهنمای طراحی المان های شهری   دانلود   المان شهری   مقالات   طراحی المان  
محصولات مرتبط
پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27357
این پاورپوینت شامل 33 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت منافع و هزینه کاربرد سیستم های هوشمند حمل و نقل

پاورپوینت منافع و هزینه کاربرد سیستم های هوشمند حمل و نقل

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27312
این پاورپوینت شامل 19  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد بود.   ارزیابی و بررسی منافع و هزینه های کاربرد سیستم های هوشمند در پروژه های حمل و...
پاورپوینت سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

پاورپوینت سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27311
این پاورپوینت شامل 30  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت مباني مهندسي ترافيک

پاورپوینت مباني مهندسي ترافيک

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27290
این پاورپوینت شامل 32  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج

 طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج

حجم:63731KB | بازدید :1622

فایل ورد قابل ویرایش   طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج فارس    مقدمه:       1-1-انتخاب موضوع:   یشرفت صنعتی در کشورهای مختلف، همراه با بروز تحولات اساسی در ارکان اجتماعی و سیمای عمومی شهرهاهمراه بوده و مشکلات بسیاری را در...

دانلود کتاب کاربرد Eviews در اقتصادسنجی

دانلود کتاب کاربرد Eviews در اقتصادسنجی

دانلود کتاب کاربرد Eviews در اقتصادسنجی

حجم:40591KB | بازدید :3294

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. کتاب آموزش اقتصادسنجی به همراه آموزش در Eviews کتاب" کاربرد Eviews در اقتصادسنجی" با فرمت پی دی اف و 234 صفحه  برای دانلود در اختیار دوستان قرار می دهیم.لطفا برای خرید و دریافت بر روی دکمه دانلود کلیک...

آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)

آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)

آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)

حجم:40591KB | بازدید :1863

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. کتاب آموزش Eviews کتاب" آموزش نرم افزار اقتصادی ایویوز" با فرمت پی دی اف و 234 صفحه  برای دانلود در اختیار دوستان قرار می دهیم.لطفا برای خرید و دریافت بر روی دکمه دانلود کلیک...

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :1941

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می شوند تا زیگوت را بوجود آورند ....

موتور جت Rolls Royce

 موتور جت Rolls Royce

موتور جت Rolls Royce

حجم:29409KB | بازدید :1753

فایل ورد قابل ویرایش   چکیده:   هدف از بررسی این پروژه تحلیل موتور جت Rolls Royce می باشد. بعضی از اجزای اصلی آن را مانند توربین ، محفظه احتراق و سیستم خروجی  مورد بررسی قرار داده تا از نحوه عملکرد آن آگاه شویم. برخی سیستم های جانبی موتور جت مانند محرک های جانبی،...

ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری

 ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری

ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری

حجم:25036KB | بازدید :1109

 فایل ورد قابل ویرایش   ارائه الگو نما برای واحدهای تجاری محور شهید بهشتی کرج در جهت افزایش سرزندگی فضای شهری   مقدمه انسان همواره نیاز دارد با دیگران ارتباط برقرار کند. احتمال رخ دادن این ارتباط در فضاهای مختلفی وجود دراد. یک نوع از این فضاها، فضاهای...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو

دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو

دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو

حجم:21725KB | بازدید :1343

نام کتاب: آموزش نرم افزار هلو نویسنده: نامشخص تعداد صفحات: 100 فرمت کتاب: PDF زبان کتاب: فارسیتوضیحات: هلو یکی از برترین نرم افزار های طراحی شده ایرانی تحت ویندوز در زمینه عملیات حساب داری می باشد. هلو جزء معدود نرم افزارهای ایرانی است که دارای نسخه های مختلف برای مشاغل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :1150

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور با کلاهک...