منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> برق و الکترونیک

پياده سازي اتوماسيون در شبكه توزيع شهرستان ساريقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 22     کد محصول :2642      حجم فایل:289,97 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

دانلود مقاله پتانسيلهاي امكان سنجي و پياده سازي اتوماسيون در شبكه توزيع شهرستان ساري

چكيده

    حفظ يكپارچگي شبكه هاي توزيع با هدف تداوم عرضه بار و انرژي و همچنين تحقق دو امررضايت مصرف كننده و تامين هزينه هاي سرمايه گذاري، نگهداري و توسعه در يك شبكه اتومايزه، عملي ترميباشد. در اين مقاله طرحي كاربردي-عملي جهت اتوماسيون شبكه توزيع شهرستان ساري ارائه ميگردد.براي اين منظور با توجه به محدوديتهاي موجود، در ابتدا يكي از فيدرهاي    20كيلو ولت (فيدر 22بهمن) كه پس از دسته بندي فيدرها با استفاده از شاخصهايي نظير بار، طول، وسعت و... در اولويت قرارگرفت بعنوان فيدر نمونه انتخاب شد. سپس با توجه به اين كه زير بناي هر طرح وتوسعه اي درشبكه توزيع، محاسبات پروفيل ولتاژ و تلفات مي باشد، محاسبات پخش بار بر روي فيدر نمونه انجام شد. در ادامه با توجه به ساختار شبكه تحت مطالعه، دو طرح اتوماسيون درسطح فيدر به روش ركلوزينگ و كليدهاي كنترل از راه دور، بر روي فيدر نمونه پياده سازي شده و قابليتهاي اين دو روش با هم مقايسه شدند و در پايان روشي جهت برآوردن ميزان كاهش انرژي توزيع نشده ناشي از اجراي اتوماسيون به روشهاي فوق ارائه گرديد. محاسبات انجام شده بر روي فيدر نمونه نشان داد كه با اجراي اتوماسيون 74 درصد از ميزان انرژي توزيع نشده (خاموشي) كاسته خواهد شد.

1- مقدمه

اتوماسيون شبكه هاي توزيع كه از سالهاي 1960ميلادي توسط شركتهاي توزيع در كشورهاي صنعتي شروع شده است، ديگر يك فن آوري تجملي محسوب نمي شود، بلكه با واقعيتهاي دنياي آينده در مورد انرژي و لزوم صرفه جويي از نظر منابع و محيط زيست يك الزام و اجبار اقتصادي و زيست محيطي است. دستگاههاي ميكروپروسسوري اندازه گيري، حفاظتهاي مجتمع ديجيتال و سيستمهاي كنترل كامپيوتري بهمراه نرم افزارهاي مديريتي و محاسباتي سريع و تكامل يافته، مي توانند اتوماسيوني را ايجاد كنند كه در برگيرنده قابليت اطمينان بالا، كنترل بهتر، تلفات كمتر، نگهداري و تعميرات بهنگام و اقتصادي همراه با كاهش نيروي انساني باشد.اهداف اساسي اجراي سيستم اتوماسيون بر روي شبكه فشار متوسط (20كيلو ولت) كه نيازهاي عمده شركتهاي برق در زمينه كار بر روي شبكه توزيع را برآورده مي سازد، عبارتند از:

الف- نمايش و نظارت بر وضيعت سوئيچهاي خطوط فشار متوسط و به روز كردن حالت شبكه با توجه به وضعيت آنها.

 ب- اعمال فرمانهاي از راه دور بر روي سوئيچهاي خطوط فشار متوسط براي جلوگيري از بروز خطا (مثلا بار اضافي) يا بمنظور تعمير و نگهداري.

ج- مجزا كردن قسمتهاي خطادار شبكه و برقراري مجدد سرويس در قسمتهايي كه از خطا متاثر نشده اند (بصورت اتوماتيك).

د- جمع آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به شبكه جهت برنامه ريزي وطراحي مهندسي.

    اتوماسيون شبكه هاي توزيع در سه سطح اجرا ميگردد كه عبارتند از: سطح فيدر، پستهاي توزيع و سرويس مشتركين. روند اجراي اتوماسيون شبكه هاي توزيع نيروي برق در كشورهاي مختلف (ژاپن) و سيستمهاي اتوماسيون توزيع در]1و5و6[ بتفصيل آمده است. در زمينه تشخيص سريع محل عيب مي توان از روشهاي مختلفي همچون تعيين محل عيب با استفاده از رله ديستانس]4[، نشان دهنده هاي مسير خطا، ثباتهاي جريان خطا، جايابي خطا با استفاده از اغتشاشات امواج ارسالي و جايابي خطا با استفاده از نويزهاي hf و... با توجه به ساختار شبكه استفاده كرد]2و7[. بر اساس بررسي و دسته بندي آمار حوادث    (خاموشي) و محاسبات انجام شده بر روي اين آمار، كل انرژي توزيع نشده در يك سال MWH 52/717 بوده، كه از اين مقدار MWH 54/428 بصورت دستي و     MWH 98/288 بصورت اتوماتيك ميباشد. و از نظر تعداد قطعي،  اتصالي لحظه اي 46 درصد از تعداد كل قطعي ها و MWH 52 انرژي توزيع نشده را به خود اختصاص داده است. همچنين متوسط قطعي روزانه هر مشترك در شهرستان ساري  16/2 دقيقه بوده است.   درحا ليكه در كشورهاي ژاپن، انگلستان و فرانسه در سال 1997 به ترتيب 3/7 ثانيه، 24/16 ثانيه و31/13 ثانيه     مي باشد]3[. اين امر نشان دهنده زياد بودن زمان خاموشي در شهرستان ساري مي باشد و لزوم بكارگيري روشهاي نوين كاهش خاموشي از جمله اتوماسيون را به اثبات مي رساند.در اين مقاله برخي از نتايج اساسي پروژه اي تحقيقاتي، كه در شبكه توزيع شهرستان ساري با برق منطقه اي مازندران تعريف، تصويب و انجام شد بيان مي شود.

 2- حفاظت هوشمند

حفاظت هوشمند شبكه هاي توزيع توسط تجهيزاتي مانندفيوزها، ركلوزرها و سكشن لايزرها باعث افزايش قابليت اطمينان شبكه و كاهش خاموشي و انرژي توزيع نشده مي شود كه با بهره مندي از اين تجهيزات بهمراه سوئيچ هاي قابل كنترل از راه دور (مثلا ّسكسيونر قابل قطع و وصل زير بار بهمراه عملگر) وكليدهاي قدرت با توجه به ساختار شبكه تحت مطالعه مي توان طرح هاي اتوماسيون متفاوتي را پياده سازي كرد.

ركلوزرها:

كلوزرهاي اتوماتيك خط، تجهيزاتي هستند كه براي قطع و وصل خطا استفاده مي شوند. اگر خطا دائمي باشد ركلوزر بايد بعد از تعدادي عملكرد از قبل تعيين شده (بطور معمول سه يا چهار عملكرد) باز و درحالت باز قفل شود در نتيجه قسمت خطا ديده را از سيستم جدا كند. هماهنگي ركلوزرها بايد بر اساس مشخصه هاي زمان-جريان قطع و ترتيب عملكرد آنها و حداقل جريان قطع آنها صورت گيرد. كه جهت هماهنگي بهتر مي توان از وسيله كمكي هماهنگ كننده توالي استفاده كرد. يك نمونه ركلوزر اتوماتيك كه جهت استفاده در شبكه توزيع هوائي و اتوماسيون به روش ركلوزينگ مناسب مي باشد، در]8[ آمده است.

 سكشن لايرزها:

      سكشن لايزرها وسايل محافظي هستند كه قسمتي از خط را كه دچار خطا شده است بطور خودكار از سيستم جدا مي كنند. بطور طبيعي يك سكشن لايزر مرتبط با ركلوزر يا كليد قدرت پشتيبان بكار مي رود و نمي تواند جريانهاي خطا را قطع كند. سكشن لايزر عملكرد دستگاه پشتيبان را در مدت خطا شمرده و پس از تعداد معيني قطع جريان خطا و در حاليكه وسيله پشتيبان باز است،  قسمت خطادار را از خط جدا ميكند و به اين ترتيب قسمتهاي باقيمانده كه در معرض خطا نبوده اند دو مرتبه وصل شده و در دسترس باقي خواهند ماند. اگر خطا گذرا باشد، مكانيزم سكشن لايزر بطور خودكار ريست خواهد شد تا براي يك سيكل كامل عملكرد تحت خطاي جديدي كه رخ ميدهد، آماده باشد.

تجهيزات جانبي سكشن لايزرها عبارتند از:

1- وسيله كمكي حس كننده ولتاژ 2- وسيله جانبي تشخيص دهنده جريان هجومي 3- وسيله كمكي حس كننده خطاي زمين 4- وسيله كمكي پس گرد كننده زماني.

3- محاسبات پخش بار در شرايط مختلف برروي فيدر 

براي انتخاب يك فيدر نمونه جهت اتوماسيون ابتدا كليه فيدرها بر اساس شاخصهاي: بار، وسعت، طول، اولويت (نوع مشترك)، وضعيت مانوري و حادثه، اولويت بندي شده اند. كه جهت امتيازبندي فيدرها بر اساس شاخصهاي فوق، ابتدا بايد كليه اطلاعات فيدرهاي تحت مطالعه استخراج شود و سپس فيدر و يا فيدرهايي كه در هر شاخص بيشترين امتياز (100) را كسب كرده اند مشخص كرده و به بقيه فيدرها نيز در مقايسه با اين فيدرها امتياز داده شود. سپس از آنجائيكه شش شاخص ارائه شده بمنظور امتيازبندي فيدرها همگي داراي تاثير يكسان    نمي باشد، شدت و ضعف اين شاخصها با اعمال ضرايبي تصحيح شود.  كه با توجه به نتايج آن فيدر 22 بهمن براي اين منظور انتخاب گرديد. از آنجا كه بحث اولويت بندي فيدرها خود مقوله اي مفصل بوده و بحث مستقلي را مي طلبد لذا مراحل انجام آن با جزئيات كامل در مقاله ديگري ارائه خواهد شد.در اينجا محاسبات مربوط به بدست آوردن پروفيل ولتاژ و تلفات در حالتهاي عادي و اضطراري برروي فيدر نمونه انجام مي شود. اين فيدر بصورت يك خط كاملا هوايي مي باشد كه از پست شهيد آفاقيان تغذيه مي شود.

3-1- تخصيص بار به روش KVA

    با توجه به نداشتن بار مصرفي هر پست يا شين، در اين روش از ظرفيت ترانسها براي تخمين بار مصرفي استفاده مي شود. لذا براي دستيابي به هدف فوق بايد ضريب تقاضاي كل فيدر را بدست آورد تا بوسيله اين ضريب بتوان بار مصرفي هر پست را يافت:

برچسب ها:  پیاده سازی اتوماسیون اداری  مراحل+پیاده سازی اتوماسیون اداری  مراحل طراحی و پیاده سازی اتوماسیون اداری  پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری  نحوه پیاده سازی اتوماسیون اداری  پیاده سازی اتوماسیون  طراحی و پیاده سازی اتوماسیون  اتوماسیون برق  اتوماسیون برق ساختمان  اتوماسیون برق تهران  اتوماسیون برق مشهد  اتوماسیون صنعت برق  اتوماسیون توزیع برق  کنگره اتوماسیون برق  اتوماسیون پست برق  اتوماسیون تابلو برق  اتوماسیون شبکه توزیع برق  اتوماسیون شرکت توزیع برق تهران بزرگ  اتوماسیون صنعت برق مشهد  کنگره اتوماسیون صنعت برق  کنفرانس اتوماسیون صنعت برق  همایش اتوماسیون صنعت برق  دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق  نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق  اولین کنگره اتوماسیون صنعت برق  اولين کنگره اتوماسيون صنعت برق  دومين كنگره اتوماسيون صنعت برق  اتوماسیون شبکه های توزیع برق  اتوماسیون در توزیع برق  اتوماسیون شرکت توزیع برق  تاریخچه اتوماسیون توزیع برق  اتوماسیون اداری شرکت توزیع برق  اتوماسیون اداری شرکت توزیع برق نواحی استان تهران  اتوماسیون اداری شرکت توزیع برق مازندران  اتوماسیون پست   اتوماسيون شبكه توزيع  اتوماسیون شبکه توزیع برق  اتوماسیون شبکه توزیع  اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق  اتوماسيون شبكه هاي توزيع های برق  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32863
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32861
  دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد...
دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32857
دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در...
دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32856
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4766

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2583

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3199

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1128

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2681

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1117

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1198

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1034

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...