منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله نظريه، انواع نظريه و نقش آن در تحقيققیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 32     کد محصول :2385      حجم فایل:24,89 KB      نوع فایل :rar فایل ورد قابل ویرایش

 

 

نظريه چيست؟

 

-  نظريه، مجموعه‌ای به هم ‌پيوسته ازسازه‌ها، مفاهيم، تعاريف و قضاياست که به منظور تبيين و پيش‌بينی پديده‌ها، از طريق تشخيص روابط بين متغيرها، يک نظر نظامدار درباره اين پديده‌ها ارائه می‌دهد.

-  نظريه بيان‌کننده مجموعه‌ای از مفاهيم يا فرضهايی است که به صورت سيستماتيک ارتباط متقابل با يکديگر دارند و می‌توان بر اساس آن پديده‌ای را پيش‌بينی و توجيه کرد.

ويژگيهای نظريه

نظريه وقتی از نظر عملی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ويژگيهای زير باشد:

1.    بايد توانايی تبيين حقايق و مشاهدات مربوط به يک مساله را به ساده‌ترين صورت ممکن داشته باشد، نظريه‌ای که دارای مفروضات اندک و ساده‌تری باشد قابل قبول‌تر از نظريه‌ای است که مشکل و پيچيده است.

2.    نظريه بايد با واقعيتهای مشاهده شده در طبيعت و دانش پيشين سازگار باشد.

3.                       نظريه بايد ابزار لازم را برای آزمون خود فراهم سازد.

4.    نظريه بايد انگيزه پژوهشی در جامعه به وجود آورد و زمينه را برای پژوهشهای جديد فراهم سازد.

انواع نظريه

الف) نظريه صوری(Syllogistic) : در اين نوع نظريه کوشش می‌شود که پديده مورد نظر تبيين گردد اما در اين تبيين، پديده به عواملی نسبت داده می‌شود که خود آنها پيچيده و مبهم هستند.

ب) نظريه قياسی(Deductive) : در اين نوع نظريه برای تبيين، از يک پديده مشخص به عنوان مدل استفاده می‌شود.

 

ج) نظريه تقليلی (Reductionistic): اين نظريه مشاهدات را بر اساس ماهيت فرايندهايی که آسانتر از مشاهده حادثه هستند تبيين می‌کند.

د) نظريه تجريدی(Abstractive) : نظريه‌هايی هستند که مفاهيم در آنها مبتنی بر تجربه واقعيت نيستند و با استفاده از اصول رياضی امکانات مناسبی برای تبيين پديده‌های علمی فراهم می‌آورد.

معيارهای ارزيابی نظريه‌ها

سه معيار کلی برای ارزيابی يک نظريه می‌توان برشمرد:

1.    تطابق آن با مشاهدات: انطباق و عدم ناسازگاری با تجربه يکی از مهمترين خاصه‌های يک نظريه بايد باشد.

2.    روابط درونی ميان مفاهيم آن: اين معيار با روابط ميان چند مفهوم نظری مانند سازواری(Consistency) به معنی فقدان تناقضهای منطقی بين مفاهيم، انسجام(Coherence) به معنی وجود پيوندهای چندگانه بين مفاهيم موجود در ساخت نظريه و همچنين بين آن نظريه و ساير نظريه‌های معتبر و سادگی(Simplicity) به معنی هرچه کمتر بودن مفروضات مستقل سروکار دارد.

3.    جامعيت آن: جامعيت دربر دارنده کليت يا شمول اوليه است، يعنی قدرت ارائه وحدت در پديده‌های ظاهرا مختلف.

نقش نظريه در تحقيق

برای نظريه نقشهای متفاوت و متعددی مطرح شده است ، اين تفاوتها بيشتر مربوط به اين موضوع هستند که آيا بايد نظريه را ساخت و سپس به پژوهش پرداخت يا برعکس آن عمل کرد و يا ترکيبی از اين دو روش را به کار بست. روش "ابتدا پژوهش، بعد نظريه" اين عيب را دارد که در اجرای آن برای جمع‌آوری اطلاعاتی کوشش می‌شود که هدف مفيدی برای آنها در نظر گرفته نشده است، اما اطلاعاتی که به اين شيوه گردآوری می‌شوند، ممکن است به کشف نظريه‌های مفيدی منجر گردند. روش "ابتدا نظريه، بعد پژوهش" اين عيب را دارد که پژوهشگر ممکن است فاقد اطلاعات مقدماتی لازم برای ساخت نظريه باشد. ترکيب اين دو روش ممکن است روشهای کلی‌تر، دقيق‌تر و همچنين نمايش منظم‌تری از فرايندهايی را که واقعا اتفاق افتاده‌اند مهيا سازد.

فرايندهای نظريه‌پردازی و نظريه‌آزمايی

ارائه تبيين مناسب از مشاهدات نيازمند فرايند مرتبط نظريه‌پردازی(Theory Construction) و نظريه‌آزمايی(Theory Testing) است. نظريه‌پردازی فرايندی است که با يک رشته مشاهدات آغاز شده و به ساختن نظريه‌هايی درباره اين مشاهدات منتهی می‌شود. در فرايند نظريه‌آزمايی از آن نظريه سود می‌جوييم تا مشاهداتمان را هدايت کند، در اينجا از عام به خاص حرکت می‌کنيم.

تحقيق چيست؟

تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليتهايی منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستيابی به يکی يا ترکيبی از خواسته‌های زير به صورت فردی يا گروهی صورت می‌گيرد:

1.                       ارضای يک حس کنجکاوی معرفتی(تحقيق بنيادی)

2.    توصيف شرايط يا نگرش عده‌ای از افراد(تحقيق پيمايشی، همبستگی...)

3.    جستجوی پاسخ و راه‌حل برای يک مساله و مشکل واقعی(تحقيق کاربردی...)

 

 فایل ورد قابل ویرایش

 
برچسب ها:تفاوت فرضه با نظریه  تعریف نظریه     نظریه داروین  نظریه داروینیسم  نظریه داروین تکامل انسان  نظریه داروین در مورد تکامل انسان  نظریه داروینیسم اجتماعی  نظریه داروین و قران  نظریه داروین در مورد تکامل  نظریه داروین به زبان ساده  نظریه داروین از نظر اسلام  نظریه داروین در اسلام  نظریه ریسمان  نظریه ریسمان به زبان ساده  نظریه ریسمان جهان های موازی  نظریه ریسمان و ابعاد اضافه  نظریه ریسمان Pdf  نظریه ریسمانی  نظریه ریسمان چیست  نظریه ریسمان در فیزیک  نظریه ریسمان انیشتین  نظریه ریسمان ویکی  نظریه نسبیت  نظریه نسبیت عام  نظریه نسبیت به زبان ساده  نظریه نسبیت خاص  نظریه نسبیت چیست  نظریه نسبیت زمان  نظریه نسبیت زمان انیشتین  نظریه نسبیت در قرآن  نظریه نسبیت آلبرت انیشتین  نظریه نسبیت عام و خاص  نظریه تکامل  نظریه تکامل انسان  نظریه تکامل و اسلام  نظریه تکامل حیات  نظريه تکامل داروين  نظریه تکاملی  نظریه تکامل گرایی  نظریه تکامل از دیدگاه اسلام  نظریه تکامل در قرآن  نظریه تکامل داروین و اسلام  نظریه بازی ها  نظریه بازی ها+pdf  نظریه بازی ها و کاربردهای آن  نظریه بازی ها توماس شلینگ  نظریه بازی ها در اقتصاد  نظریه بازی ها چیست  نظریه بازی ها کتاب  نظریه بازی ها در روابط بین الملل  نظریه بازی ها در هوش مصنوعی  نظریه بازی ها در مدیریت  نظریه بیگ بنگ  نظریه بیگ بنگ چیست؟  نظریه بیگ بنگ استیون هاوکینگ  نظريه بيگ بنگ  نظریه بیگ بنگ از کیست  نظریه بیگ بنگ در قران  نظریه بیگ بنگ و خدا  نظریه بیگ بنگ + هاوکینگ  نظریه بیگ بنگ و قرآن  نظریه های مخالف بیگ بنگ  نظریه فروید  نظریه فروید Pdf  نظریه فروید در مورد خواب  نظریه فروید درباره عشق  نظریه فروید در مورد رشد  نظریه فروید درباره شخصیت  نظریه فرویدیسم  نظریه فروید در مورد روانکاوی  نظریه فروید در مورد کودکان  نظریه فروید در مورد انگیزش  نظریه  نظریه آشوب  نظریه کوانتوم  نظریه آشوب پروانه ای  نظریه آشوب در مدیریت  نظریه آشوب در معماری  نظریه آشوب Pdf  نظریه آشوب چیست؟  نظریه آشوب در ریاضی  نظریه آشوب مدیریت  نظریه آشوب Ppt  نظریه آشوب و فراکتال  نظریه کوانتوم به زبان ساده  نظریه کوانتومی  نظریه کوانتوم چیست  نظریه کوانتومی پلانک  نظریه کوانتومی اتم  نظریه کوانتومی چیست  نظریه کوانتوم در مدیریت  نظریه کوانتومی اطلاعات  نظریه کوانتوم انیشتن    نظریه چیست  نظريه چيست  چیستی نظریه  نظریه سلولی چیست  نظریه تناسخ چیست  نظریه کوانتوم چیست  نظریه نسبیت چیست  نظریه پردازی چیست  نظریه علمی چیست  نظریه فازی چیست؟  نظریه ی سلولی چیست  نظریه ی تناسخ چیست  نظریه کوانتومی چیست  نظريه نسبيت چيست  نظریه نسبیت انیشتن چیست  نظریه ی نسبیت چیست؟  دانلود کتاب نظریه نسبیت چیست  نظریه ی نسبیت انیشتین چیست  نظریه نسبیت عام چیست؟  نظریه نسبیت انشتین چیست  کرسی نظریه پردازی چیست  نظریه و نظریه پردازی چیست  نظريه علمي چيست  علم نظری چیست  نظریه مدیریت علمی چیست  کتاب نظریه علمی چیست  دانلود کتاب نظریه علمی چیست  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5207

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :36

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3106

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :36

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3633

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1299

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3051

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1329

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...