منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله نظريه استراتژیک وتجزيه محيطيقیمت: ۴۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 37     کد محصول :2247      حجم فایل:38,03 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

تجزيه وتحلیل محيط شغلي

مديريت دريك دنيای بسیار آشفته : موضوع سهامداران به عنوان چندین نیرو ازنيروهاي محيطي درنظر گرفته می شود که سازمانی راتحت تأثیرقرارمی دهد که آشکارا درشرکت دارای نفع وسودی باشند . بطور ساده سهامداران بايد ازلحاظ قدرت  وسودشان طبقه بندي شوند همانطور كه درشكل 1-7 نشان داده شد به راحتي می توان ازيك شبكه چهارضلعی  براي این موضوع استفاده کرد. اينها بايد با آنهایی که قدرت دارند باید رضایتشان جلب شود مخصوصاً اگر که مایل به انجام فعالیت های سازمان باشند . آنهایی که قدرت نسبتاً کمی دارند اماسودبیشتری دارند نیز باید موردتوجه قراربگیرند. رقباتأثیر  زيادي براستراتژی های عملکردی ورقابتی شرکت دارند وموضوع موردبحث فصل 8 می باشند .

اگر یک شرکتی درصدکنترل رشد، تغییر وتوسعه می باشد باید درجستجوی نیروهایی باشد  كه فرصت هايي را براي رشد وتغيير ايجاد مي كنند ونیزتهدید ها رابرای پاسخگویی رابه تقاضا ها بوجود بیاورند . مديران بايد ازنيروها وتغييرات محيطي مطلع باشند ومنابع سازمان را براي سود بردن ازفرصتهامقابله وبرخورد باتهدیدات  اداره كنند. درعوض  رهبراستراتژیک قطعیت انجام این مسأله رانشان دهد ونیزباید تناسب ارزشها وفرهنگ های سازمانی رابرای رسیدن به عوامل کلیدی موفقیت نشان دهد. بطور كاملاً ساده محيط شوك  به سازمان مي دهد وروشي ازطریق آن منابع بکارگرفته می شوندکه توانایی کنترل این شوک هامشخصص می کنند.

دانلود مقاله نظريه استراتژیک وتجزيه محيطي

این مسأله به تطابق  E-V-R (محيط – ارزش – منبع) مربوط می باشد.

چندین مرتبه نمودارهای مربوط به عواملی کارآمد که موفقیت رادرمحیط تجاری یاشغلی بوجود می آورند ساخته ونگاهداری شده اند . همانطور كه نيروهاي محيطي ورقابتي تغيير مي كنند واقعيت اخير مورد نياز براي موفقيت رقابتي ازنمودار سازمان دور مي شود. درنتيجه يك نمودار جديد ضروري است . ناپيوستگي نمودارها نياز به تغييرات بيشتر وبرجسته تري دارد. تسريع این تغييرات يك كار كليدي مديريتي است.دريك محيط آشفته برای ایجادتطابق E-V-R سازمان بايد استراتژیها عقايدش را تغييردهد. Mini case 2- 7 تغييرمهم نمودارUK كشاورزي را نشان             مي دهد.

شكلي نيست كه دنيا يك بازار بزرگ است . بازارهاي سرمايه، توليدات وخدمات،              تكنيك هاي ساخت ومديريت همگی ازلحاظ ماهیت  جهاني مي شوند. در نتيجه شركت ها              مي فهمند كه آنها بايد درتمام دنيا ( دريك بازارهای  جهاني) رقابت كنند.

 Maurice  saatchi: درتجربه من درشرکت های صنعتی بزرگ مشکلات تهدیدهای زندگی صنفی دربیش ازیک دوره طولانی پیشرفت می کند نباید به این مشکلات اجازه رشد دارداماحل این مشکلات رابه عهده مدیرکل گذاشت اوفردی بی حال وازخودراضی است که به خودفریبی وتبریک  خودشان بابیان عالی علاقمندند. به عبارت کوتاه خودمدیریت مشکل ساز است .

 Eugene   Anderson: چگونه می توانم زمانی که کریکت بازی می کنم انتظارموفقیت داشته باشم درحالیکه سایر مردم به تمرین کاراته مشغولند .

شكل 2-7 تأكيد مي كند همانطور كه روزبه روز صنعت ها وبازارها جهاني مي شوند كيفيت هم مهمتر ازمنبع ومحل ساخت  مي شود. مردم بريتانيا مثل مردم بقيه جهان ادعا مي كنند كه بريتانيا بهترين كشوراست اما این درصورتي درست است كه محصولات این كشوردرسطح جهاني باشند. براي دستیابی به  كيفيت وشهرت جهانی، شركت هابايد ازدانش وعقايد جديد استفاده كنند دربهترين سطح جهاني عمل كنند وشبكه هاي بين المللي وشركايي داشته باشند تا به بهترين منابع درسراسر جهان دسترسي داشته باشند.

دراين محيط پويا آمريكا مهمترين رقيب كشورهاست. چون صنايعش را بطور تكنيكي توسعه          مي دهد وخودش را به نوكر اقتصاد تبديل كرده است. این كشور راه هاي توليد، بخش هاي خصوصي مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري دربخش هاي خيلي خطرناك وجديد را پيدا كرده است و قوانيني بوجود آورده كه مانع انعطاف پذيري نيروي كار نمي شود. اروپا معمولاً محدودتر ازآمريكا ست گرچه عمليات بين كشورها حتي دراتحاديه اروپايي متنوع است .

اگرچه مثال هاي دنبال شده بريتانيايي هستند ويك موضوع مهم را بيان مي كنند ولي داستانهاي ساده اي ازبخش هاي ديگر مي توانيم بگوييم . زماني كه نخست وزير كشاورز                             بريتانيا thatcher   Margaret درسال 1979به قدرت رسيد اوبه سرعت  تشخيص داد كه فاصله  توليدي عميقی بين بسياري ازشركت هاي بريتانيا وجود داردوعقیده داشت که بهترین فرددرجهان است . اومبادرت به كاهش این فاصله بين شركت هاي بزرگ وكوچك كرد گرچه دربسياري صنعت ها این فاصله باقي ماند ولي او موفق بود. دربعضي صنعت ها بريتانيا بهترين شركت ها را دارد اما چند مركز صنعتي وسيع عالي وجود دارد. دربخش موتور ماشين فقط دوشركت كاملاً بريتانيايي باقي مانده است . TVR , Morgan نقش مناسب بسیاركوچكي دارند. Rover يك سازنده صنعتي است كه اخيراً محدودبه ساخت Bmw شده است ازلحاظ مالی ضعیف است وازلحاظ تجهیزات وابسته به تکنولوژی رقباست . درحال حاضر Ford مالك Jaguar                         و Land Rover است. Vauxhall يك شركت تابعه ازموتورهاي اصلي است . پژو، هوندا،  نيسان و تويوتا  قطعاً همگی آنهادرکارخانه های  UKمونتاژ می شود . كارخانه ساندرلند نيسان مهمترين طرح توليدي آنهاست باوجوداین  شركت هاي بريتانيايي ازلحاظ کیفیت بالا،تكنولوژي پيشرفته، در بخش ساخت  فرمول يك مقتدرهستند. Williamsو Mclaren  تنها یک رقیب جدی دارد وآن Ferrari است . دراصل مونتاژ  تلويزيون با طرح هاي بريتانيايي مشابه است كه توسط سازندگان  ژاپني وفرانسوي اجرا می شوند.

جايي كه در يك صنعت، شركت هاي جهاني منحصر به فردي وجود دارد اغلب دنباله بزرگي از عاملان كوچك وجود دارد. مهمتراینکه ميانگين توليد در بريتانيا كمتر از ميانگين بسياري از رقباي عمده آن است. به طور ساده همانطور كه كشورهاي بريتانيايي پيشرفت كردندو بهبود يافته اند بقيه كشورها نيز همين پيشرفت را داشته اند. ممكن است بريتانيا فاصله توليدي اش را كاهش داده باشد و آنقدر قدرت داشته باشد كه این فاصله زیادتر نشود اما این فاصله از بين نرفته و مطمئناً رقبا           مي توانند آنرا مغلوب كنند. 

 

فایل ورد قابل ویرایش

 
برچسب ها: نظريه استراتژيك وتجزيه محيطي   دانلود نظريه استراتژيك وتجزيه محيطي   مقاله نظريه استراتژيك وتجزيه محيطي   تحقیق نظريه استراتژيك وتجزيه محيطي   دانلود   مقاله   تحقیق   دانلود مقاله نظريه استراتژيك وتجزيه محيطي   مدیریت   دانلود تحقیق نظريه استراتژيك وتجزيه   استراتژی   الگوي اصلي مديريت استراتژيك   تحقیق مفاهيم اساسي مديريت استراتژيك   دانلود مقاله مفاهيم اساسي مديريت استراتژيك   مديريت استراتژيك   مفاهيم اساسي مديريت استراتژيك   مقاله مفاهيم اساسي مديريت استراتژيك   نقش مديران در اتخاذ تصميم هاي استراتژيك  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4175

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2098

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2763

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :917

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2303

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :951

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :800

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...