منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> معماری ،عمران و شهرسازی

دانلود مقاله شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی



قیمت: ۷۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 35     کد محصول :2758      حجم فایل:42,98 KB      نوع فایل :rar



 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چکیده

بافت كالبدي روستاها علاوه بر دخالت مستقيم افراد جامعه از عوامل محيطي نيز تأثير مي پذيرند. شدت تأثيرگذاري اين عوامل گاه بواسطه توانايي هاي انساني کاهش مي يابد ولي همواره تأثيرات خود را بر شکل بندي کالبد و سازمان فضايي روستا حفظ مي کند. بنابراين خصوصيات کالبدي روستاها تحت تأثير دو گروه کلي عوامل مرتبط با محيط يا طبيعت و انسان شکل مي گيرد. بافت هاي روستايي حاوي اطلاعات مفيدي براي ارزيابي ميزان تأثيرپذيري فرايند شكل گيري و توسعه طبيعي كالبد روستاها از عوامل مختلف محيطي ـ اقليمي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي هستندکه در بسياري از روستاهاي كشورنیزحضورو تداوم دارند.این مقاله با هدف شناسایی الگوهای شکل گیری و تکامل بافت های روستایی کشور متاثر از عوامل مذکور است.

مقدمه

روستاها به واسطه کارکرد اساسي خود که تأمين كننده بسياري از نيازهاي زيستي، سکونتي و اقتصادي جامعه روستایی هستند، از خصيصه پويايي و تغيير دايمي برخوردارند. پويايي روستاها در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و فضايي قابل بررسي و ملاحظه است. اين خصيصه از پويايي افراد و گروه هاي جامعه روستايي براي اعمال نگرش ها و علايق خود در ساخت کالبدهاي فعاليت و شکل دادن به فضاي مورد استفاده و تصميمات در حال تغيير آنها براي رويارويي با عوامل محدود کننده تمايلات خود در شکل دادن به کالبد و فضاي روستا ناشي مي شود. بنابراين پذيرش پويايي و تغيير دايمي براي جامعه انساني موجب الزام به پذيرش تغييرات دايمي و پويايي روستا (در ابعاد مختلف آن) است.بافت كالبدي روستاها علاوه بر دخالت مستقيم افراد جامعه از عوامل محيطي نيز تأثير مي پذيرند. شدت تأثيرگذاري اين عوامل گاه بواسطه توانايي هاي انساني کاهش مي يابد ولي همواره تأثيرات خود را بر شکل بندي کالبد و سازمان فضايي روستا حفظ مي کند. بنابراين خصوصيات کالبدي روستاها تحت تأثير دو گروه کلي عوامل مرتبط با محيط يا طبيعت و انسان شکل مي گيرد. روستاها تکامل و توسعه خود را طي دو فرايند مبتني بر حرکت طبيعي يا ارگانيک و برنامه ريزي از پيش انديشيده شده دنبال مي کنند. در شکل نخست، روستاها براساس تعامل بين عوامل طبيعي و انساني شکل مي گيرند و تکامل مي يابند. در اين شکل گرچه برنامه اي شبيه آنچه در دوره معاصر در ادبيات برنامه ريزي روستايي درک مي شود، وجود ندارد ولي انسانها براساس تجربه و خرد جمعي ، روستاها را به گونه اي که نيازهاي آنها را تأمين  سازد، شکل مي دهند. در مقابل حرکت تکاملي روستاها براساس برنامه ريزي اقتدارگرایانه، داراي تفاوت هايي اساسي با الگوي تکامل طبيعي است. در الگوي مبتني بر برنامه ريزي، توسعه روستاها مبتني بر شناخت نيازها، رعايت کميات مطلوب فضايي براي تأمين نيازها، جامع نگري شرايط و نيازها و نگرش به آينده روستاها انجام  مي شود. مهمترين تفاوت دو الگوي توسعه روستاها در استفاده از کميات مطلوب فضايي است که عمدتاً نتيجه تلاش برنامه ريزان شهري براي هدايت منطقي و مطلوب توسعه شهري است. استفاده از اين کميات گرچه مي تواند به تأمين  نيازهاي روستاها کمک نمايد ولي گاه در نقطه مقابل خواست و تمايل اجتماعي روستاييان و شرايط مطلوب زيست محيطي روستاها قرار مي گيرد.

بافت های روستایی درایران

امروزه طرح هادي روستايي مهمترين ابزار مديريت توسعه روستايي در ايران است. اين طرح ها عمدتاً جنبه هاي کالبدي روستاها را مورد توجه قرار مي دهند و بخش عمده قابل اجرا يا اجرا شده طرح هاي هادي روستاهاي کشور نيز جنبه کالبدي دارند. گرچه در مورد ساير نيازهاي روستاها نيز برنامه هايي تعيين مي شود ولي کمتر اجرا مي شوند. طرح هادي روستايي برگرفته از الگوي طرح هادي و جامع شهري است که داراي سابقه اي طولاني در ايران هستند. دخالت شهرسازان و افراد مرتبط با مباحث برنامه ريزي شهري در تهيه طرح هادي روستايي نيز بر غلبه رويکرد طرح هاي هادي و جامع شهري بر طرح هاي هادي روستايي افزوده است. به گونه اي که تلاش اندکی براي تعديل رويکردهاي پيش بيني و برآورد نيازها، طرح ريزي کالبدي، کميات فضايي يا سرانه ها در طرح هاي هادي روستايي انجام مي شود. اين مساله سبب بروز مشکلاتي در هدايت توسعه روستاهاي کشور شده است که ضرورت تعديل روش در برنامه ريزي روستايي را مطرح ساخته است. طرح اين ضرورت ، ريشه در تفاوت هاي بين شهرها و روستاها در زمينه نيازهاي فضايي، شرايط اجتماعي، زيست محيطي و تعاملات بين جوامع انساني و محيط هاي طبيعي تحت تصرف آنها دارد. بنابراين استفاده از شرايط و مقتضيات روستاها براي برنامه ريزي آنها ضرورتي است که در فرايند و رويکرد تهيه طرح هادي روستايي تاکنون فراموش مانده است. استفاده طرح هادي از الگوها و کميات مطلوب رايج در برنامه ريزي هاي شهري که در نتيجه تجربه آنها در محيط هاي شهري بسط يافته اند، نشاني از اين فراموشي است.

بافت هاي روستايي حاوي اطلاعات مفيدي براي ارزيابي ميزان تأثيرپذيري فرايند شكل گيري و توسعه طبيعي كالبد روستاها از عوامل مختلف محيطي ـ اقليمي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي هستندکه در بسياري از روستاهاي كشورنیزحضورو تداوم دارند. تا به امروز بافت هاي مسكوني روستاها، عمدتاً در انطباق با خصوصيات محلي همان روستاها شكل مي گرفتند، استفاده از مصالح ساختماني مناسب در اقليم مختلف سرد و معتدل و گرم براي مقابله با مشكلات آب و هوايي، تبعيت ازمنابع آب ( چشمه، قنات، آب انبار ) در تمركز مراكز عملكردي مختلف، ميل به تمركز در زمينهاي نامناسب براي كشاورزي در روستاهايي كه كشاورزي گسترش بيشتري دارد، ساخت واحدهاي مسكوني دو طبقه و محدود شدن وسعت حياط در روستاهاي شيب دار دامنه‏اي، نمونه‏هايي محدود ولي شايع از تاثيرپذيري خصوصيات كالبدي روستاها از عوامل مختلف محلي در كشور است. اين واقعيات بهترين راهنما براي تعيين ضوابط مطلوب برنامه ريزي کالبدي روستاهاست. شناخت اين واقعيات و استخراج قانونمنديهاي مرتبط با آنها و پردازش يافته های بدست آمده به عنوان اصولي کلي در کنار اصول شهرسازانه و معمارانه براي توسعه کالبدي روستاها، سبب پرورش ضوابطي مطلوب براي هدايت توسعه کالبدي روستاها مي شود.

با درك اين مسائل و ضرورت مصون ساختن برنامه‌ريز ي روستايي از اسلوب‌هاي برنامه‌ريزي صرف شهري، وبا هدف انطباق  مباني و رويكردهاي ذاتی روستاهابراساس ویژگی های   روستاها، تاكنون بررسي هاي مختلف و متعددي براي استخراج و كشف اين الگوهاي نسبتاً عام در شكل گيري و تكامل بافت هاي روستايي انجام شده است و نتايج قابل توجهي نيز بدست آمده است.حاصل مطالعات انجام شده، شناسايي مجموعه اي از الگوهاي عام تجربه شده در شكل گيري و توسعه كالبدي روستاهاي كشور است كه ساكنان در ساخت و توسعه كالبد روستاي خود بكار گرفته اند. بسياري از اين الگوها نتيجه وجود يك عامل قوي اثرگذار در روستا است. عوامل اقليمي، اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي جزء مهمترين عوامل موثر در شكل گيري الگوهاي بافت روستايي محسوب مي شوند كه بيشترين تنوع الگوهاي بافت روستايي موجود را بوجود آورده‏اند. بطور قطع و يقين نمي توان بين اين عوامل از نظر ميزان تاثيرگذاري آنها در شكل‏گيري الگوها، ارزش‏گذاري مشخصي انجام داد. اهميت و قدرت تاثيرگذاري هريك از اين عوامل در تك تك روستاها، بطور مناسب تري قابل اولويت‏بندي است.طرح مطالعاتي "بافت شناسي روستايي كشور" از جمله طرح هايي است كه با هدف شناسايي ...

برچسب ها:  بافت های روستایی  بافت های روستایی ایران  بافت خانه های روستایی  بهسازی بافت های باارزش روستایی  ویژگی های شکلی بافت های روستایی ایران  معماری روستایی  معماری روستایی گیلان  معماری روستایی ایران  معماری روستایی چیست  معماری روستایی زرگر  معماری روستایی در ایران  معماری روستایی مازندران  معماری روستایی و فرهنگ  معماري روستايي  معماری خانه روستایی  معماری روستاهای گیلان  معماری خانه های روستایی گیلان  جایگاه طبیعت در معماری روستایی گیلان  معماری روستایی ایرانpdf  معماری روستاهای ایران  معماری روستاهای شمال ایران  درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران  معماری و جزئیات ساختمانهای روستایی ایران  معماری روستای ایران  کتاب معماری روستایی ایران  معماری روستا در ایران  شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران  معماری خانه های روستایی مازندران  معماري خانه هاي روستايي گيلان  معماری خانه های روستایی  معماری خانه های روستایی شمال  طراحی معماری خانه روستایی  معماری خانه های روستایی شمال ایران  پلان معماری خانه روستایی  معماری خانه های روستایی کوهستانی  مسابقه طراحی معماری خانه روستایی  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت روشهاي اجراي پروژه

دانلود پاورپوینت روشهاي اجراي پروژه

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32868
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت اسپكترومتري جرمی

دانلود پاورپوینت اسپكترومتري جرمی

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32835
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
گزارش کار آزمایشگاه خاک

گزارش کار آزمایشگاه خاک

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:31598
        لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید.   1-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در فایل وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 2-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ها میباشد ودر فایل اصلی به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد   آزمایش تعیین درصد...
آزمايش تنش وكرنش

آزمايش تنش وكرنش

قیمت: 29,000 ريالکد فایل:31348
هدف آزمايش: بررسي رابطه بين تنش وكرنش وتعيين تنشهاي تسليم , نهايي, گسيختگي وهمچنين بدست آوردن ضريب الاستيسيته شرح دستگاه: اين دستگاه از يك پمپ هيدروليكي دستي و يك جك هيدروليكي همراه با بازوهاي انتقال نيرو و فكهاي مخصوص جهت گرفتن نمونه هاي ازمايش تشكيل شده است. وسايل اندازه گيري عبارت است از :1-نيروسنج ديجيتال,جهت سنجش نيروي وارده بر نمونه 2-ساعت اندازه گيري جهت سنجشتغيير طول نمونه 3-اكستنسيومترمكانيكي  شرح آزمايش: نمونه...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4179

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2103

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2766

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :918

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2305

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :952

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :802

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...