منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

دانلود پرسش مهر بیستم|مقاله پرسش مهر 20

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1398-1399

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

مقاله شناسايي‌‌ و‌ محاسبه‌ حريم سفره هاي‌آبهاي زير زميني‌قیمت: ۴۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 28     کد محصول :2706      حجم فایل:2,3 MB      نوع فایل :rar 

شناسايي‌‌و‌محاسبه‌حريم سفره هاي‌آبهاي زير زميني‌با تاكيد برشناخت حريم

چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگي

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چكيده :

تمامي‌سفره‌هاي‌آب زير زميني اعم از سفره‌هاي‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌ميكنند. به‌اين‌مفهوم‌كه اگر از‌يك‌نقطه‌اي ازين سفره‌براثر نيروي ثقل يا پمياژ‌آبي‌برداشته شود،‌‌به عبارتي ديگر، اگر در روي يك سفره  كه چاه يا قنات وياچشمه اي را تغذيه مي كند،چاه جديدي  حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذيه‌نگردد،كاهش‌اب‌تا محدوده خاصي برروي تمامي سطح سفره محسوس خواهد بود. به همين جهت‌براي هر چاه يا قناتي كه فعلا آب آن برداشت ميشود، حريمي در نظر گرفته ميشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه يا قناتي در يك سفره كه چاه ويا قنات ديگري در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، بايد براي آنها تعيين حريم گردد،اين‌حريم‌در گذشته به صورت محلي وبه شكل عرف‌و ‌باشيوه‌هاي‌خاصي انجام ‌مي‌گرديد اما امروزه در ارتباط با‌كميت وكيفيت آب ونوع  وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌هاي زير زميني محل از روشهاي محلي واز روي تخمين تعيين مي‌شود .چرا كه با‌توجه به تجربه قبلي كارشناس ،حريم 500متر تا 5000 متر يا بيشتر وكمتر اعلام مي‌شود.اما درين تحقيق سعي گرديده كه با توجه به برداشت شديد وبي رويه آبهاي زير زميني در ايران و تاحدودي عدم تغذيه مناسب آن از يكسو،وآلودگي شديد آبهاي زير زميني در مخروط هاي افكنه (تمام شهر هايي كه بر روي مخروط هاي افكنه قرار گرفته‌اند نظير تهران ،كرج،قزوين،ورامين ،سمنان. و ده‌هاشهر ديگر..)،حريم چاهها به روش علمي  با‌آخرين دستاوردها درين زمينه ، تعيين مي‌گردد .اين روشها كاربردي بوده ومي‌تواند‌الگويي نو براي محاسبه حريم  تمامي منابع آبي ‌به ويژه چاه باشد. (عاشوري ، 1367)

كليد  واژه ها :حريم سفره هاي آب زير زميني،حريم چاه،‌خط 50‌‌ روز

1- مقدمه:

يك جغرافيدان جهت مطالعه پراكندگي چشمه هاي موجود در يك منطقه و چاههاي عميق و نيمه عميق و يا دستي پر آب وكم‌آب ونوسان آب آنها با توجه به برداشت زياد ويا نوسان بارش،يك مهندس عمران درمطالعات مهندسي مربوط به ساخت وساز ها وتامين آب شرب‌واحدهاي مسكوني و تجاري وصنعتي، ويك مهندس‌برنامه‌ريزي‌شهري وروستايي‌در مطالعات خود پيرامون آبرساني شهري وروستايي‌وپيش بيني‌محدوديت  توسعه وگسترش آتي روستا يا شهر، ويك مهندس كشاورزي به جهت تدارك همه جانبه در   تامين‌آب‌زراعي‌محصولات سيفي و شتوي ويك متخصص تكتونيك‌در ارتباط‌با تغييرات‌زمين ساختي‌سفره هاي‌آب زيرزميني وچگونگي جابجايي آب سفره ها درارتباط بافرايند هاي تكتونيكي ويك خاك شناس در ارتباط با نوسان آب زيرزميني وتغييرات  پايداري وچسبندگي خاك،همگي نياز شديد به مطالعه وبررسي حريم سفره هاي آب زير زميني دارند،كه در اين مقوله بيشتر به محاسبه حريم آب چاهها پرداخته مي شود.نوسان آب چاهها وقنوات در ارتباط مستقيم با تغييرات حريم سفره آنها ميباشد.چون بيش از 95 درصد آب شرب شهر ها وروستاهها  وهمچنين‌آب‌ كشاورزي از طريق آبهاي زير زميني‌تامين مي‌گردد،پس شناسايي حريم چاهها از نظر ميزان بر داشت آب‌وآلودگي‌آبها اهميت فوق العادهاي دارد.چرا كه اولا برداشت بيش ازحد آب  موجب بهم خوردن تعادل حريم چاه شده وسبب خشك شدن‌آن ويا ساير منابع آب مجاور مي گردد.وبه اين ترتيب بنيادواحدهاي جغرافياي انساني‌و جوامع انساني وتجاري وصنعتي‌كه‌بر مبناي آب شكل گرفته بودند،متلاشي مي‌گردنددوما،تقريبا تمامي شهر ها وروستاهاي سراسركره زمين ازجمله كشور ايران، آب شرب خود را از طريق آبهاي زير زميني بويژه چاهها تامين مي كنند،به اين ترتيب آب ها از نظر آلودگي مي توانند مشكل جدي براي شهر وندان وروستائيان ايجاد كنند..‌ازين رو شناسايي حريم چاهها از نظر آلودگي نيزدر مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي وآمايش سرزمين نيز اهميت ميابند.در اصل مقاله ثابت خواهدشدكه تقريبا‌تمامي‌آب شرب شهرها وروستاهها ازنظر حريم آلودگي مراعات نمي شوند.درين مقاله سعي ميگردد كه حريم چاهها هم از نظر ميزان برداشت وهم ازنظر آلودگي شناسايي وبا اعداد وارقام وروابط ساده رياضي تعيين گردند.اين تحقيق كاملا كاربردي بوده مي تواند از سوي مسئولان در مناطق مختلف شهرها و روستا اجرا گردد.     

2-حريم چاه

هنگامي كه چاه بهره برداري پمپاژ مي شود ، آب درون چاه به بيرون هدايت    مي شود و موجب مي گردد كه سطح آب درون چاه در اوايل ...

 

محاسبه‌ حريم سفره هاي‌آبهاي زير زميني‌

فهرست مطالب:

چكيده :
1- مقدمه:
2-حريم چاه
1-2 حريم چاه از نظر برداشت آب 
الف :‌ رابطة دوپويي و تيم   
براي سفره هاي آزاد
براي سفره هاي تحت فشار
ج – روش استفاده از منحني هاي تراز آب در اطراف چاه
2-2 حريم چاه از نظر آلودگي (شعاع تأثير آلودگي )
الف - تعيين خط 50 روز 
1 – الف - روش سيلندري 
2 – الف - روش دوپويي 
1 - 2 - الف - در سفره هاي تحت فشار 
2 – 2 – الف - در سفره هاي آزاد 
3- پيشنهاد :
4- منابع : • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تحقیق دانلود پایان نامه شناسایی حریم چاه آب دانلود مطالعه علمی دانلود پروژه استحصال آب وسان آب چاهها وقنوات تغييرات حريم سفره منابع آب مجاور آلودگي رابطة دوپويي سفره هاي آزاد سفره هاي تحت فشار منحني هاي تراز آب روش سيلندري روش دوپويي   
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3948

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1895

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2550

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :816

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2147

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :860

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :826

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :703

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...