منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بر اساس فضای مجازی

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

نمونه سوالات ضمن خدمت راهبری زیست بوم آموزش مجازی و شبکه شاد

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

سوالات ضمن خدمت پدافند زیستی

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

نمونه طرح برنامه ویژه مدرسه

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

دانلود مقاله سيستم تشخيص نفوذ مبتنی بر شبكه اجتماعي(SNIDS)قیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 17     کد محصول :2697      حجم فایل:312,99 KB      نوع فایل :rar 

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چكيده

در اين مقاله با تركيب سيستم‌هاي تشخيص نفوذ با شبكه اجتماعي معماري جديدي ارايه شده، كه در آن براي سيستمهاي تشخيص نفوذ در بستر شبكه اجتماعي امكان اشتراك دانش فراهم شده است. اين سيستم از يك ديدگاه در رسته سيستمهاي توزيع شده قرار مي‌گيرد. اما به لحاظ عملكردي كاملا با آنها متفاوت مي باشد. عمده‌ترين تفاوت آن در نحوه كسب دانشهاي جديد است. سيستم پيشنهادي مي تواند بر مشكلاتي چون عدم توسعه پذيري، وجود نقطه شكست و محدوديت در نوع سيستم تشخيص نفوذ، فايق آيد.ابتدا با ارايه يك معماري توزيع شده مبتني بر ساختار شبكه اجتماعي و قراردادن سيستمهاي تشخيص نفوذ به عنوان گره هاي اين شبكه و همچنين تعريف پروتكل و ساختار ارتباطي، امكان اشتراك دانش فراهم آمده است. سپس سيستم پيشنهادي(SNIDS) شبيه سازي شده و با استفاده از دو سيستم تشخيص نفوذ كد باز به نامهاي [1]Snort و [2]Bro توسعه داده شده است. نتايج ارزيابي اوليه با استفاده از داده هاي [3]DARPA2000 بر روي اين سيستم نشان دهنده تاثير اشتراك دانش در بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص نفود مي باشد.

واژه‌هاي كليدي

سيستم تشخيص نفوذ، شبكه اجتماعي، اشتراك دانش ، خرد جمعي، سيستم‌هاي توزيع شده، امنيت شبكه

1- مقدمه

با رشد سريع اينترنت تنش های مربوط به آن نيز افزايش يافته است. علاوه براين تکنولوژی نفوذ به سمت روش‌های پيچيدهای چون حملات هماهنگ و مشارکتی سوق پيداکرده است. در چنين شرايطی نياز مبرم به ابزارهای نرم افزاری که بتوانند بطور خودکار دامنه وسيع‌تري از نفوذها را شناسايی کنند، احساس می شود. سيستم‌های تشخيص نفوذ به عنوان نگهبان شبکه بايد توانايی شناسايی و دفاع را در زمان بسيار کوتاه داشته باشند.در يك دسته بندي كلي، مي توان سيستمهاي تشخيص نفوذ را به سيستمهاي متمركز و توزيع شده تقسيم بندي نمود. در سيستمهاي متمركز تمام اجزاي سيستم تشخيص نفوذ به صورت يكجا و بر روي يك رسانه در شبكه فعاليت مي كنند. اما در سيستمهاي توزيع شده با هدف افزايش ضريب ايمني، تحمل پذير آسيب و توزيع بار ترافيكي شبكه تمام يا برخي از اجزاي سيستم تشخيص نفوذ مانند حسگرها، واقعه ‌نگار و يا حتي جزء تحليلگر بر روي ناحيه هاي مختلف يك شبكه يا چندين شبكه متفاوت توزيع مي شوند. در سيستمهاي توزيع شده موجود نظير [6]GrIDS، [5]DIDS، [4]EMERALD و [7]AAFID يا سيستمهاي مبتني بر عاملهاي متحرك[8]، جزء تحليلگر بين بخشهاي مختلف شبكه توزيع شده است.  همچنين در سيستمهاي توزيع شده ديگري نظير TaoPeng[9]  جزء حسگر و يا در سيستم معرفي شده در [10] جزء واقعه نگار(Logger) بين بخشهاي مختلف شبكه توزيع شده است. اما در هيچيك از اين سيستمها جزء استنتاج دانش توزيع نشده است.

معماري پيشنهادي در واقع به عنوان يك مكمل مي تواند در كنار هر يك از اين نوع سيستمها قرار گيرد. و امكان اشتراك دانشهاي جديد را بين سيستمهاي تشخيص نفوذ فراهم نمايد. به عبارت ديگر معماري پيشنهادي فراتر از سطح سيستمهاي تشخيص نفوذ بوده و براي ايجاد ارتباط بين آنها بكار مي رود.مزايايي بكارگيري اين سيستم در كنار سيستمهاي موجود شامل: گسترش پايگاه دانش تشخيص، بهره گيري از الگوريتمهاي متفاوت در استنتاج دانشهاي جديد، حذف نقطه شكست، قابليت توسعه پذيري نامحدود و امكان بهره گيري از سيستمهاي تشخيص نفوذ ناهمگون مي‌باشد.در بخش دوم اين مقاله به بررسي كارهاي مرتبط با اشتراك دانش در سيستمهاي تشخيص نفوذ و در بخش سوم به تشريح سيستم پيشنهادي و اجزاي مختلف آن مي پردازيم. در بخش چهارم به مقايسه سيستم پيشنهادي و سيستمهاي مشابه پرداخته و نتايج ارزيابي اوليه سيستم SNIDS را ارايه مي كنيم.

2- كارهاي مرتبط

كارهاي انجام شده در رابطه با سيستمهاي تشخيص نفوذ در حوزه اشتراك دانش، كه با عناوين مختلفي چون سيستمهاي توزيع شده تعاملي، سيستم هاي توزيع شده، اشتراك اطلاعات و ديگر عناوين نام برده شده است، را بررسي مي كنيم:Tao Peng و همكارانش مقاله اي با عنوان "مدل اشتراك براي سيستمهاي توزيع شده]9[" را ارايه نموده اند. در اين مدل آمارها بوسيله يك الگوريتم جمع تراكمي گرد‌آوري مي‌شود. سپس با استفاده از يك رويكرد يادگيري ماشين به هماهنگ سازي اطلاعات به اشتراك گذاشته شده در بين سيستمهاي تشخيص توزيع شده پرداخته مي شود.بزرگترين اشكال اين مدل وجود هماهنگ ساز (به عنوان يك ابزار متمركز) است كه علاوه بر گلوگاه شدن، امكان Single Point Failed وجود خواهد داشت. همچنين آسيب پذيري مدل نيز به دليل وجود هماهنگ ساز بالاتر مي رود. در مقابل سيستم SNIDS فاقد هر گونه كنترل كننده مركزي است و در آن هر سيستم تشخيص نفوذ به تنهايي و به صورت محلي در خصوص نفوذها تصميم گيري مي نمايد. و از شبكه اجتماعي ايجاد شده براي اشتراك دانش با دوستان استفاده مي‌نمايد.

در ]10[‌ براي يكپارچه سازي سيستمهاي تشخيص نفوذ همگون و ناهمگون دو مدل ارايه شده است. در مدل يكپارچه سازي مستقيم با استفاده از يك كنسول واحد، مديريت و نظارت چندين سيستم صورت مي گيرد. بدين ترتيب سيستمها مي توانند داده هايشان را متقابلا به اشتراك گذارند. اما در يكپارچه سازي غيرمستقم كه با استفاده از يك نرم افزار مديريت رخدادها و اطلاعات امنيتي(SIEM) انجام مي شود، روش به اين صورت است كه اطلاعات از logهاي مختلف جمع آوري مي شود و از طريق SIEM همبستگي و هماهنگي بين آنها انجام مي شود.در مدل اول هر چند كه نقش كنسول مديريتي كم رنگتر است، اما وجود آن به عنوان يك ناظر مي تواند مشكل تمركز سرويس را بوجود آورد كه در معرض آسيب پذيريهاي بيشتري مي‌باشد. معضل ديگر همان است كه توسط نويسندگان نيز مطرح شده است يعني عدم همكاري برخي سيستمها در اشتراك اطلاعات. در مورد مدل دوم همچنان مشكلات مطرح شده در ]9[ وجود دارد. در صورتي كه در SNIDS عملا هيچ گرهي وظيفه هماهنگ سازي را بر عهده نداشته و محدوديتي نيز در نوع سيستم تشخيص نفوذ وجود ندارد.Geetha, Delbert يك سيستم تشخيص نفوذ غير متمركز معرفي نمودند]11[. يك شبكه همسايگي مجازي كه در آن هر همسايه وظيفه مراقبت از ديگري به عهده دارد. با مشاهده يك نفوذ، ديگران نيز مطلع شده و فيدبك لازم از آنها جمع آوري مي شود. هر سايت عاملهاي متحركي را در دوره هاي زماني مشخصي براي بررسي همسايه ها و ارايه گزارش اعزام مينمايد.در اين مدل هر چند كه هيچ كنترل كننده مركزي ...

برچسب ها:  سیستم تشخیص نفوذ  سیستم تشخیص نفوذ Ids  سیستم تشخیص نفوذ Snort  سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی  سیستم تشخیص نفوذ در رایانش ابری  سیستم تشخیص نفوذ چیست  سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه  سيستم تشخيص نفوذ  سیستم تشخیص نفوذ در شبکه  سيستم تشخيص نفوذ Ids  سيستم هاي تشخيص نفوذ Ids  بررسی سیستم های تشخیص نفوذ Ids  سیستم تشخیص نفوذ Ppt  سیستم تشخیص نفوذ Pdf  سیستم تشخیص نفوذ میزبان  سیستم تشخیص نفوذ در شبکه موردی سیار  سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های سیار موردی  سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه  سیستم تشخیص نفوذ شبکه  سیستم های تشخیص نفوذ شبکه  سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه Nids  کاربرد داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه  سیستم های تشخیص نفوذ Ppt  سیستم های تشخیص نفوذ+pdf  سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان  سیستم های تشخیص نفوذ بر حسب معماری میزبان  تشخيص نفوذ با شبكه اجتماعي   دانلود مقاله سيستم تشخيص نفوذ مبتنی بر شبكه اجتماعي(SNIDS)  اشتراک دانش  اشتراک دانش چیست؟  اشتراک دانش در کتابخانه ها  پایگاه اشتراک دانش  اشتراک گذاری دانش  اشتراک مجله دانشمند  پرسشنامه اشتراک دانش  اشتراک مجله دانش و کامپیوتر  تعریف اشتراک دانش  پایگاه اشتراک دانش پاد  تسهیم دانش چیست  اشتراك ماهنامه دانشمند  پرسشنامه تسهیم دانش  پرسشنامه تسهیم دانش لاوسون  پرسشنامه تسهیم دانش دکتر موسی خانی  دانلود پرسشنامه اشتراک دانش  پرسشنامه به اشتراک گذاری دانش  سایت مجله دانش و کامپیوتر  اشتراک ماهنامه دانش و کامپیوتر  سایت مجله دانش کامپیوتر  تعریف تسهیم دانش  موانع اشتراک دانش  موانع تسهيم دانش  موانع تسهیم دانش  موانع به اشتراک گذاری دانش  مدیریت دانش در کتابخانه ها  مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی  مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی  مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی  مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی  نقش مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی  نقش مدیریت دانش در کتابخانه ها  فرایند مدیریت دانش در کتابخانه ها  همایش مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی  
محصولات مرتبط
طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

طرح درس سالانه کامپیوتر (سخت افزار)

قیمت: 19,000 ريال کد فایل:32920
    به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد.همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد.     به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که:این محتوا حاصل ساعت ها تلاش...
نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

نمونه پر شده فرم های ارزشیابی دبیران تمام مقاطع

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:32915
این فایل شامل موارد زیر می باشد:   فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان(مشخصات ارزيابي شونده) فرم شمارة (3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (شاخص هاي عمومي...
نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

نمونه پیشنهادی فهرست وارسی ( چک لیست) پایه دوم

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32910
این فایل شامل دروس زیر می باشد: هدیه های آسمانی فارسی  علوم قرآن تربیت بدنی به اطلاع دوستان و همکاران گرامی میرساند که: 1) این محتوا حاصل ساعت ها تلاش همکاران ما، مقالات، برشورهای آموزشی، کتاب، جستجوی اینترنتی از وبلاگ های آموزشی می باشد و صرفا جنبه پیشنهادی و آموزشی دارد. 2) همچنین این فایل با هدف افزایش علم و علم اموزی ،پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و مدیران محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و اگاهی می باشد. این...
پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32853
  پاورپوینت درباره مقایسه علائم اعتیاد رفتاری و اعتیاد به مواد مطابق با دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5207

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :36

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3106

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر سال 1401-1400

حجم:21697KB | بازدید :36

دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر دانلود برنامه سالانه 1401-1400 براساس طرح تدبیر همراه با تقویم اجرایی تکمیل شده براساس فعالیت های روز ماه سال دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر سال تحصیلی 1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش (متناسب با تکمیل در سایت...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3633

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1299

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3051

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1329

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...