منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> هنر ، بازیگری و گرافیک

دانلود مقاله سمبولیسمقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 15     کد محصول :4177      حجم فایل:15,24 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

تشويش پايان قرن

در حوالي 188 درنس جوان ادبي و هنري نوع يحالت روحي پيدا شد. كه زائيده بي آرامي در برابر زندگي و بيزاري از تمدني كهنه و فرسوده بود. اينان كه خود را زنداني دنياي جديد و تبعيدي در دنياي خصمانه و افسونگري مي دانستند قدم از چهارچوب خشك و بي روح شعر پارنانيس فراتر گذاشته و با حساسيت تازه اي هم بر ضد اشعار خشن پانابيني ههها و هم بر ضد قاطعيت فلسفه تحققي و ادبيات رئاليستي و ناكوراليستي عصيان كردند. از همه سو روح عصيان نمودار بود عصيان نسل جوان و يا قسمتي از اين نسل كه در اجتماع زندگي راحتي براي تخويش نمي يافت. اين جوانان از همه روش هاي سياسي و اجتماعي تو فكري و هنري كه ميراث گذشتگان بود منتفر بودند. نيروي نظامي، نظم اخلاقي هنر منظم و با قاعده رمان رئاليستي اينان به فلسفه تحققي همه اين ها در نظرشان باطل و بي اعتبار بود. كلمه Decadent (منحط) نخست به صورت انتقاد به تمام كساني كه از پل ورلن پيروي مي كردند اطلاق شد ولي با وجود اين نفس تازه اي به شعر فرانسه دميد و آن چيزي را كه سمبوليسم ناميد وارد شعر شد.

در شكل گيري جريان انحطاط و نيز مكتب سمبوليسم دو كتاب كه شاعران جوان را با پيشگاهان شعر نو آشنا ساخت داراي اهميت خاصي است نخست شاعران نفرين شده اثر ورلن ديگري رمان وارونه اثر ژوريس كارل هويسانس.

كلمه سمبول: اصل كلمه سمبول Symbole (نهاد) سوم بولون symbolon يوناني است به معني به هم چسباندن دو قطعه مجزا كه از قبل سومبالو (مي پي پيوندم) مشتق است و حاكي از چيزي است كه به دو قسمت شده باشد. اما با گذشت زمان برداشت از كلمه سمبول پيچيده تر شده است از تعاريفي كه قاموس فني و انتقادي فلسفه اثر آندره لالاند از سمبول به دست داده است اين تعريف قابل توجه است. هر نشانه محسوس كه (با رابطه‌اي طبيعي) چيزي غايب يا غير قابل مشاهده را متذكر شود.

تلقي سمبوليست ها از كلمه سمبول را نيز مي توان از اين تعريف ژول لومتر استنتاج كرد. تطبيقي است كه فقط جز دوم آن به ما داده شده است و گهگاهي از استعاره هاي پياپي

هگل بحث مهمي در مورد سمبوليسم دارد. سمبول بنا به طبيعتش اساساً مبهم و چند پهلو انسان و اولين برخورد با يك سمبول از خود مي پرسد كه آيا اين واقعاً سمبول است يا نه؟ بعد به فرض اينكه چنين باشد معاني مختلفي كه سمبول مي توائند داشته باشد آن معني كه حقيقت متعلق آن است كدام است. بنابراين اغلب رابطه بين نشانه و مدلول ممكن است بسيار دور باشد. سمبول دلالتي را ايجاد م يكند يا روشن مي سازد. فعاليت سمبوليست نيز دوگانه است. رمز گشايي و ايجاد سمبول برخلاف استعاره انسان را به شناسائي يك معني مخفي دعوت مي‌كند و آن معني مخفي مي تواند يك چيز از دست رفته و يا ممنوعه باشد. بدين سان مي توان نوعي توازن بين سيستم روايت به طور كلي و سيستم سمبوليك ديد. سمبول «پوست ساغري» در اثري به همين نام از بالزاك نمونه بسيار روشنگري از اين مسئله است. در برابر اين تصور مادي سمبول به منزله فعاليت موثر در خواننده و سنت اروپايي تصور ديگري را كه انتزاعي تر است قرار داده. گفته هاي پيچيده و ظاهراً متضاد فلسفه هاي احساساتي آلماني و توجه رومانتيك ها به اشعار قرن 16 مقدمه تفكري است درباره زبان و رابطه آن با خداوند.

تشبيه يوناني ها از سمبول بيشتر به معلوم تشبيه و استعاره است و حقيقت اين است كه چه در شرق و چه در غرب سمبول مقلمه اي كه ما امروزه به كار مي بريم از چهارچوبه انواع صدر بلاغي كه در علم بيان آمده است تجاوز كند زيرا در رابط دال و مدلول دورترين صورت دال رمز است آن نوعي از كنايه است كه آن ملازمه معني نخستين با معني ثانوي مخفي پوشيده شده است.

بيانيه سمبوليسم

سمبوليم ها پيش از منحطلان كسب موفقيت كردند كه قواي محكم نزومبهم تري بيان داشتند زيرا مطالعات شان بيشتر هوس ها و آرزوهايشان كمتر از آنان بود. عاقبت ژان موره آس شاعر يوناني نژاد بيانيه مكتب جديد را در شماره 18 سپتامبر 1886 ضميمه ادبي روزنامه مينگار و انتشار داد كه سر و صدايي زياد بر پا كرد و در اين بيانيه بود كه سوره آس براي نخستين بار كلمه سمبوليسم را در مورد اين مكتب به كاربرد و از آن پس كتب جديد به همين اسم ناميده شد. جريان سمبوليسم در سال 1890 به دوره فعاليت خود رسيد.

اصول سمبوليسم

از نظر فكر سمببوليسم تحت تتاثير فلسفه ايدآليسم از متافيزيك الهام مي گرفت و در حوالي سال 1880 در فرانسه باز رونق يافت. بدبيني اسرارآميز شو پنهار نيز تاثير زيادي در شاعران سمبوليست كرده بود. در سمبوليست ها در سونژكتيرسمخ عميق غوطه ور بودند و همه چيز را از پشت نشود خراب كننده روحيه تخيل آميزشان تماشا مي كردند. رويا و تخيل كه پوزيتيويسم ورئاليسم مي خواست آن را در عالم ادبيات براند دوباره با سمبوليسم وارد ادبيات شد ولي البته منظور سمبوليست هاي واقعي اين نبوده كه به كلي با شاعر پارناس قطع رابطه كنند و به رومانتيسم بازگردانند. عده اي از سمبوليسم ها در رأسشان «مالارمه» قرار داشت از اين قاعده پيروي كردند و چنان تعبيراتي به كار بردند كه فقط خودشان آنها را مي فهميدند. عده اي از سمبوليست ها مايل بودند كه تمام قواعد دستور زبان را عوض كنند پيش از سمبوليست   ها اصولي كه حاكم بر آن روابط كلمات شود. اصولي معقول و ادراك پذير باشد. كلمات را نه از روي قواعد منطقي بلكه آن طوري كه شاعر احساس مي كنتد بايد با همديگر تركيب كرد.

رمان سمبوليك

بيانيه موزه آس در عين حال سمبوليك را مي شوند كه بر پايه تصور نفساني واقعيت پايه گذاري شده باشد اما اولين كار استاني سمبوليك و بالاخره رمي دوگجورمون نزديك ترين رمان را به فرمول سمبوليستي به وجود آورد. تئاتر سمبوليست ها را مجذوب خود كرده است.اصولي كه سمبوليست ها مراعات مي كنند.

 

 فهرست

مقدمه:   ۱
از سمبولیسم چه می دانیم؟   ۲
تشویش پایان قرن   ۲
کلمه سمبول:   ۳
بیانیه سمبولیسم   ۵
اصول سمبولیسم   ۵
رمان سمبولیک   ۶
اصولی که سمبولیست ها مراعات می کنند.   ۶
سمبولیسم در قرن ۲   ۷
سمبولیسم در روسیه   ۸
در انگلستان   ۹
ادبیات ترکیه و یک شاعر سمبولیست   ۱۱
عقاید احمدهاشم درباره شعر تقریبا همان عقاید مالارمه است و به ظن   ۱۲
نمونه هایی از آثار سمبولیست ها   ۱۴
مکتب رومن   ۱۵
منابع:   ۱۷

 

برچسب ها:اصول سمبوليسم   بيانيه سمبوليسم   تحقیق در مورد سمبوليسم   تحقیق سمبوليسم   دانلود مقاله سمبوليسم   رمان سمبوليك   سمبوليسم   سمبوليسم در روسيه   مقاله در مورد سمبوليسم   مقاله سمبوليسم  پروژه دانشجویی   تحقیق در مورد سمبولیسم   خرید مقاله   دانلود پروژه   دانلود مقاله   دانلود مقاله در مورد سمبولیسم   دانلود مقاله سمبولیسم   دانلود مقاله فارسی   سایت مقاله   مقاله در مورد سمبولیسم  آثار سمبوليست ها   بيانيه سمبوليسم   تحقیق سمبولیسم   دانلود مقاله سمبولیسم   رمان سمبوليك   سمبوليسم در روسيه   سمبولیسم   مقاله سمبولیسم   سمبوليسم - رومانتیسم   تاریخ   دانلود سمبوليسم - رومانتیسم   مقاله   مقاله دانلود تحقیق  سمبول  سمبولیسم  سمبولي  سمبول افغانستان  سمبول حريم  سمبولیسم در نقاشی  سمبولیسم در ادبیات  سمبولیسم چیست  سمبولیسم در عکاسی  سمبولیسم در معماری  سمبولیسم در تئاتر  سمبولیسم در سینما  سمبولیسم در هنر  سمبولیسم در ایران  سمبولي صغير  سمبولي يعورني  سمبوليسم در ادبيات  سمبوليسم چيست؟  سمبوليسم در معماري  سبك سمبوليسم  نقاشي سمبوليسم  مكتب سمبوليسم  سمبوليسم عرفاني  سمبل بيرق افغانستان  سمبول وزارت معارف افغانستان  سمبول دولتی افغانستان  سمبول حريم السلطان  سبک سمبولیسم در نقاشی  مکتب سمبولیسم در نقاشی  سمبولیسم نقاشی  سمبولیسم در ادبیات ایران  سمبولیسم در ادبیات فرانسه  سمبولیسم در ادبیات فارسی  سمبولیسم در ادبیات عرب  سمبولیسم در ادبیات داستانی  سمبولیسم در ادبیات نمایشی  سمبولیسم در ادبیات عربی  سمبولیسم در ادبیات معاصر  سمبولیسم در ادبیات چیست  سبک سمبولیسم در عکاسی  سبک سمبولیسم در معماری  مقاله سمبولیسم  مقاله در مورد سمبولیسم  مکتب سمبولیسم مقاله  مقاله ای در مورد سمبولیسم  مقاله در مورد مکتب سمبولیسم  مقاله هنری  مقاله هنری به زبان انگلیسی  مقاله هنری انگلیسی  مقاله هنری با ترجمه  مقاله هنری مینتزبرگ  مقاله هنری ادبی  مقاله هنری فایول  مقالات هنری  مقالات هنری Pdf  مقالات هنری Isi  مقاله هنر چیست  مقاله در مورد هنر چیست  مقاله هنرهای زیبا  مقالات هنرهای زیبا  مقاله هنرهاي زيبا  فرمت مقاله هنرهای زیبا  مقاله های هنرهای زیبا  دانلود مقاله هنرهای زیبا  مقاله مجله هنرهای زیبا  دانلود مقالات هنرهای زیبا  مقالات نشریه هنرهای زیبا  فرمت مقالات هنرهای زیبا  مقاله هنر و رسانه  مقاله درباره هنر و رسانه  مقاله در مورد هنر و رسانه  مقالات هنر و رسانه  مقاله رابطه هنر و رسانه  مقاله هنر رسانه  مقاله هنر در رسانه  مقاله هنرهای سنتی  مقاله هنرهای سنتی ایران  مقالات هنرهای سنتی  مقاله درباره هنرهای سنتی  مقاله درمورد هنرهای سنتی  مقاله ای در مورد هنرهای سنتی  مقاله هنر محیطی  مقاله در مورد هنر محیطی  مقاله هنر مدرن  دانلود مقاله هنر مدرن  مقاله درباره هنر مدرن  مقاله نقد هنر مدرن  مقاله در مورد هنر مدرن  مقالات هنر مدرن  مقاله هنر پست مدرن  مقاله هنرهای تجسمی  مقالات هنرهای تجسمی  مقاله درباره هنرهای تجسمی  مقاله مبانی هنرهای تجسمی  مقاله های هنرهای تجسمی  دانلود مقالات هنرهای تجسمی  مقاله در مورد هنرهای تجسمی  مقاله ای درباره هنرهای تجسمی  مقاله در مورد مبانی هنرهای تجسمی  دانلود مقاله هنرهای تجسمی  مقاله هنردرمانی  مقاله درباره هنر درمانی  مقالات هنردرمانی  مقاله هنر در ابتدایی  مقاله در مورد هنر ابتدایی  مقاله در مورد آموزش هنر در دوره ابتدایی  
محصولات مرتبط
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:35872
دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل دانلود بهترین  نمونه پروپوزال رشته هنر نمونهنمونه پروپوزال رشته هنر توضیحی مختصر از دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر : پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما(دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر ) صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر...
پاورپوینت صنایع فرهنگی

پاورپوینت صنایع فرهنگی

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:27095
این پاورپوینت شامل45 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غ

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:27092
پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی   این پاورپوینت شامل23 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
مقاله پيدايش عکاسي در جهان

مقاله پيدايش عکاسي در جهان

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:26538
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : پيدايش عکاسي در جهان اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 پديده هاي متعدد علمي به جهانيان معرفي شد از جمله کشتي بخار، گاز روشناييف تلگراف، راه آهن و عکاسي . عکاسي در اروپا متولد شد و در آمريکا به تکامل رسيد ژوزف نيسفورني پئس پس از مدتها تلاش و تحقيق توانست در سال 1822 اولين عکس دنيا را به ثبت رساند. ني ئپس اين عکس را در دهکده اي به نام لودو وارن تهيه کرد. در قرن يازدهم حسن ابن هيثم (دانشمند مسلمان...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5046

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2917

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3464

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1226

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2901

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1251

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1407

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1159

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...