منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> برق و الکترونیک

دانلود مقاله روش نهان نگاری مقاوم تصویر مبتنی بر چرخش نمونهقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 27     کد محصول :3187      حجم فایل:1,97 MB      نوع فایل :rarچکيده

در اين مقاله يک روش جديد کور مبتني بر چرخش براي پنهان نگاري در حوزه تبديل موجک پيشنهاد شده است. مهمترين ويژگي اين روش بهينه بودن گيرنده در حضور نويز سفيد گوسي و نيز پايداري آن نسبت به حمله بهره مي باشد. به اين منظور يک متغير پايدار در برابر بهره معرفي شده است و تابع توزيع آن بکمک رياضي محاسبه گرديده است. با داشتن تابع توزيع تجمعي گيرنده بهينه در برابر نويز بکمک الگوريتم بيشينه همانندي طراحي و پياده سازي شده است. عملکرد اين گيرنده مورد تحليل قرار گرفته و احتمال خطاي آن بصورت دقيق محاسبه شده است. براي درج بيشترين مقدار نهان نگاره از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه استفاده شده است. به اين منظور مصالحه مناسبي بين احتمال خطاي الگوريتم و شفافيت نهان نگاره که توسط پارامتر انديس کيفيت ارزيابي مي شود بر قرار شده است. براي ارزيابي صحت مدل پيشنهادي و نيز احتمال خطاي تحليلي، روش بر روي سيگنال گوسي مصنوعي شبيه سازي شده است و سپس الگوريتم بر روي سيگنالهاي تصوير آزموده شده اند. نتايج شبيه سازي بر روي سيگنالهاي مصنوعي  حاکي از درستي روابط رياضي منتج شده و صحت مدل بکار برده شده مي باشد. همچنين نتايج تجربي بر روي تصاوير از مقاومت بسيار خوب الگوريتم نهان نگاري معرفي شده در برابر حملات متداول نظير نويز، فشرده سازي JPEG، و بهره خبر مي دهد. همچنين در شرايط برابر از نظر نرخ درج و شفافيت، روش پيشنهادي پايداري بهتري نسبت به روشهاي گذشته دارد.

 

کلمات کليدي: نهان نگاري مبتني بر چرخش، تبديل موجک، گيرنده بيشينه همانندي، بهينه سازي چند هدفه، تحليل عملکرد

 

1-   پيشگفتار

با گسترش روز افزون اينترنت به عنوان محيطي براي انتقال سريع و آسان انواع اطلاعات (صوتي، تصوير، فيلم و غيره) اين امکان براي افرادي که خواستار به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود هستند به وجود آمده است. با وجود مزاياي آن، اين گونه انتقال اطلاعات مي تواند مشکلات جدي براي مولفاني که نمي خواهند آثارشان بدون اجازه خودشان پخش شود ايجاد کند. به همين دليل حفاظت از اطلاعات داراي حق کپي امري ضروري است. يکي از بهترين روشها براي پاسخ گويي به مشکلات فوق نهان نگاري مي باشد که داراي کاربرد هاي زيادي از جمله مخابرات مخفي، زمان بندي پخش برنامه ها، اثبات مالکيت و غيره است [1]-[4]. نهان نگاري روشي است که در آن اطلاعات مالک (سيگنال الگو يا نهان شونده) به گونه­اي نا محسوس در سيگنال اصلي يا ميزبان نهان مي شود و به اين صورت سيگنال الگو گذاري شده يا نهان نگاري شده ايجاد مي شود. اين نهان کردن الگو نبايد باعث کاهش کيفيت اطلاعات اصلي شود. به اقتضاي کاربرد نهان نگاري بصورتهاي مقاوم، نيمه شکننده و شکننده انجام مي پذيرد [3]. در اين ميان کاربردهاي روشهاي مقاوم از مابقي بيشتر است. همچنين از نقطه نظر آشکارسازي روشهاي نهان نگاري به سه گونه کور، نيمه کور و بينا تقسيم مي­شوند[4]. در سيستمهاي کور نيازي به سيگنال تميز براي آشکار سازي نيست درحاليکه در نيمه کور و بينا به بخشي يا کل سيگنال تميز احتياج است.

يکي از مهمترين حملات که در کانال مخابراتي بوفور اتفاق مي افتد حمله بهره است. در ساده ترين مدلهاي کانال اين پديده قابل مشاهده است. بسياري از روشهاي متداول نظير بيت کم ارزش (LSB) [5]-[6]، کوانتيزاسيون انديس مدولاسيون (QIM) [7]-[9]، روش دو تيکه (Patchwork) [10]-[11] و غيره در برابر اين حمله ناتوانند. معرفي تبديل يا حوزه­اي که در برابر بهره بي تغيير باشد از چالشهاي مسأله نهان نگاري است که تا کنون بسياري به بررسي آن پرداختند[12]-[17].  کليه روشهاي پيشنهادي به چهار دسته مهم تقسيم مي شوند. 1- استفاده از پيشرو در سيگنال نهان نگاري شده [12]. در اين حالت در فواصل معين سيگنالهاي از پيش تعيين قرار داده مي شوند و با بررسي آنها در گيرنده ميزان بهره تخمين زده شده و جبران مي گردد. 2- استفاده از كدهاي مخروطي [13] با گيرنده هاي منطبق بر شباهت [14]. در اين حالت از کدهايي استفاده مي گردد که بخاطر ساختار مخروطي که دارند نسبت به بهره با هر ضريبي ثابت هستند.  3- استفاده از كوانيزاسيون زاويه اي (AQIM) [15] –[16]. در اين حالت الگوريتم کوانتيزاسيون انديس مدولاسيون بر روي زاويه حاصل از دو نمونه (مثلاً مجاور) در يک حوزه خاص صورت مي پذيرد. 4- معرفي يک تابع تقسيمي مبتني بر تابع نرم p و اعمال روشهاي مبتني بر کوانتيزاسيون بر روي اين تابع. اين روش به لرزش مدولاسيون تقسيمي معروف است (RDM) [17].

راه حل اول امنيت الگوريتم را به شدت كاهش مي دهد. اساس نهان نگاري اينست كه دشمن متوجه هيچ چيز مشكوكي در سيگنال ارسالي نشود. وجود سيگنال پيشرو شك دشمن را بر مي انگيزد. اگرچه روش دوم و سوم امنيت را حفظ مي كنند، اما پيچيدگي محاسباتي بالايي را به روشهاي مبتني بر کوانتيزاسيون تحميل مي كنند به گونه اي كه سادگي فرستنده و گيرنده در طرح QIM را زايل مي كند. همچنين پايداري روش AQIM بخوبي QIM نمي باشد. روش RDM نواقص ذکر شده را تا حد خوبي مرتفع کرده است اما در روش آنها تابع نرم p بصورت دلخواه انتخاب شده است. اين موضوع مقاومت الگوريتم را تا حدي تحت الشعاع قرار داده است. لذا ما به دنبال روشي هستيم كه علاوه بر امنيت پايداري بالايي نيز داشته باشد و در برابر حمله بهره بطور كامل مقاوم باشد. تابع گيرنده نيز با توجه به نظريه بيشينه همانندي انتخاب گردد تا بيشترين پايداري نسبت به نويز سفيد گوسي حاصل گردد.

در اين مقاله ما يک روش کور بر پایه روش [18] در حوزه تبديل موجک پيشنهاد مي کنيم. روش ما در واقع بهبود و تعمیم روش [18] می باشد. به اين منظور تصوير به بلوکهاي غير همپوشان تقسيم شده  و از هر بلوک تبديل موجک گرفته مي شود. نمونه هاي شامل فرکانسهاي پايين بر مبناي يک کليد محرمانه در کنار يکديگر قرار مي گيرند و هر چهار نمونه تشکيل يک پاره خط را مي دهند. عمل درج نهان نگاره با عوض کردن شيب اين پاره خطها صورت مي پذيرد. تابع توزيع شيب پاره خط محاسبه گرديده و بکمک گيرنده بيشينه شباهت عمل آشکار سازي صورت مي پذيرد. یکی از کارهایی که به عنوان تعمیم روش [] صورت پذیرفته محاسبه احتمال خطاي سيستم بصورت دقيق است که شبيه سازيها بر روی سيگنال مصنوعي گوسی آنرا تأييد مي کند. همچنین به منظور رعايت مصالحه ميان شفافيت نهان نگاره و پايداري آن در برابر حملات از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه استفاده شده است. این در حالیست که در روش [18] اندازه زاویه یک مقدار ثابت انتخاب شده است. در اين حالت ميزان شفافيت به روش انديس کيفيت تصوير [19] بصورت خودکار محاسبه شده و پايداري نيز بکمک روابط احتمال خطاي منتج شده محاسبه مي گردد. با این کار روش معرفی شده مقاومت بسيار بالايي در برابر حملات متداول دارد.

بقيه مقاله به شرح زير است. ابتدا مدل سيستم پيشنهادي در بخش دو مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در بخش سوم به بررسي روش پيشنهادي مي پردازيم و گيرنده آن را مورد بحث قرار مي دهيم. عملکرد الگوريتم در بخش چهارم مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. در بخش پنجم مسدله بهينه سازي شفافيت و پايداري نهان نگاره را ارزيابي مي کنيم. نتايج شبيه سازي هم بر روي سيگنال مصنوعي و هم بر روي تصاوير طبيعي در فصل ششم به نمايش در مي آيند. فصل هفتم متعلق به نتيجه گيري و کارهاي آينده است.

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تبدیل موجک بسته ای گسسته صحیح و بی اتلاف (LIWPT)   تصاویر پزشکی   کد تصحیح خطای کانولوشنی   کوانتیره کردن به مرکز دسته (QCEG)   نهان نگاری کور   JPEG  مقاله روش نهان نگاری مقاوم تصویر  خرید مقاله  دانلود مقاله  دانلود مقاله پنهان سازی اطلاعات  دانلود مقاله تبدیل موجک گسسته (DWT) و تبدیل کسینوس گسسته (DCT)  دانلود مقاله درج اطلاعات  دانلود مقاله نهان نگاری تصاویر رقمی  دانلود مقاله نهان نگاری حوزهی فرکانس  مهندسی نرم‌افزار   الگوریتم‌ها و نظریه محاسبات   هوش مصنوعی و پردازش‌های هوشمند   شبکه‌های کامپیوتری   امنیت اطلاعات   سیستم‌های دیجیتال و معماری کامپیوتر   فناوری اطلاعات    
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

دانلود پاورپوینت عملكرد ولتاژي سيستم

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32863
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

دانلود پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32861
  دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد...
دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

دانلود پاورپوینت کاليبراسيون Calibration

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:32857
دانلود کاملترین فایل پاورپوینت در مورد کاليبراسيون لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در...
دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

دانلود پاورپوینت كاليبراسيون ابزارهاي اندازه‌گيري (کاليبراسي

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32856
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3841

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1818

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2466

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :764

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2073

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :810

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :739

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :651

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...