منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات نقشه راه کارآفرینی و ایجاد مدیریت کسب و کارهای کوچک

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> ادبیات فارسی و عرب

دانلود مقاله تفاوت يادگيري زبا ن اول و دومقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 30     کد محصول :2483      حجم فایل:32,47 KB      نوع فایل :rar 

 

 فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از مقاله  :

چکيده:

هدف اين مقاله ارائه يافته هاي جديد عصب شناختي در مورد تفاوت يادگيري زبان اول و دوم است. در عين حال در اين تحقيق از منبع داده ديگري  که  در مورد تفاوت زبان اول و دوم وجود دارد، يعني بررسيها انجام گرفته روي بيماران مبتلا به انواع زبان پريشي، نيز بهره گرفته شده است. برخي از سوالاتي که در اين حوزه مطرح است و در اين مقاله سعي مي شود به انها پاسخ داده شود به قرار زيراست : 1. آيا جايگاهاي زبان اول و دوم در مغز يکي هستند؟ 2. اگر پاسخ سؤال اول مثبت است آيا شيوه استفاده  از اين جايگاهها يکسان است؟ 3. آيا يافته هاي عصب شناختي مؤيد تاثير عواملي چون  سن  و محيط يادگيري  و ميزان تسلط يادگيرندگان در يادگيري  زبان دوم هستند؟با توجه به دادههايي که تاکنون ارائه شده به نظر مي رسد پاسخ سؤال اول مثبت باشد گر چه تفاوتهاي جزئي در مناطق فعال شده در مغز در مورد زبان اول و دوم مشاهده شده است اما اين تفاوتها بسيار کمتر از حد پيش بيني شده بوده است. اما پاسخ سؤال دوم منفي است.  معلوم شده است که تفاوتهايي درنوع عملکرد و ميزان فعاليت اين مناطق در مورد زبان اول و دوم وجود دارد.  در مورد پاسخ بخشي ازسؤال سوم که در مورد اهميت سن يادگيري در يادگيري زبان دوم است بايد گفت که نقشه هاي مناطق فعال شده در مغز يادگيرندگان خردسال زبان دوم و يادگيرندگان بزرگسال زبان دوم  تفاوتي را که عملا بين اين دو گروه از يادگيرندگان مشاهده مي شود نشان نمي دهد. اما نتايج حاصل ازتصوير برداريهاي عصبي نشان دهنده  تفاوت زبان اول و دوم با توجه به محيط يادگيري اين زبانها  و ميزان تسلط افراد دوزبانه بر زبانهاي اول و دومشان است.

 

کليد واژه ها: تصوير برداري عصبي(neuroimaging)، زبان پريشي(aphasia)، تسلط زباني (language proficiency)، دوزبانگي bilingualism))

تفاوت یادگیری زبا ن اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان

  تفاوت يادگيري زبا ن اول و دوم از ديدگاه عصب شناسي زبان

1. مقدمه:

در مورد يادگيري زبان اول و دوم، ويژگيها، تفاوتها و شباهتهايشان  تاکنون با توجه به ديدگاههاي مختلف زبانشناختي، روانشناختي، و آموزش زبان مطالب مختافي نوشته و منتشر شده است اما غالب اين مطالعات بر اساس بررسي و تحليل نمود بيروني زباني ، که به شکل داده هاي گفتاري و نوشتاري است، و رفتارهاي قابل مشاهده سخنگويان زبان به انجام رسيده است.  يافته هاي اين تحقيقات همه در يک راستا و در حمايت از يک فرض نبوده است. برخي بر نزديکي نظامهاي زبان اول و دوم تأکيد کرده اند و شواهدي چون پديده "تداخل زباني" و "تغيير زبان" در افراد دوزبانه يا چندزبانه را در تأييد نظر خود ارائه کرده اند. طرفداران نظريه نزديکي نظامهاي زبان اول و دوم معتقدند تداخل زباني نشان مي دهد  که نظامهاي دو يا چند زباني که فرا گرفته مي شوند کاملا مجزا از هم نگه داشته نمي شوند وبدين جهت گاهي بخشي از داده هاي زبان اول به زبان دوم سرايت مي کند و بالعکس(بستگي دارد به اين که آيا فرد دوزبان را به يک اندازه مي داند ،يا به عبارتي "دوزبانه متوازن" است، يا خير).توانايي تغيير زبان يکي از ويژگيهاي جالب دوزبانه هاست. بدين معني که اين افراد قادرند عناصري از هر دو زبان را به هنگام صحبت با يک دوزبانه ديگر به کار بگيرند. اين پديده، مثل ديگر رفتارهاي زباني، تابع قوانين دروني شده است. دوزبانه ها هرگز در جايي که سبب بشود قسمتي از زنجيره در زبان مبدا (زبان اول قبل از تغيير زباني) غيرقابل قبول گردد، دست به تغيير نمي زنند. بعلاوه پديده تغيير زبان در اين افراد با سرعت بسيار زياد اتفاق مي افتد. حاميان نظريه نزديکي زبانهاي  اول و دوم سرعت و دقت موجود در پديده تغيير زبان را دليل قابل دسترس بودن داده هاي هر دو زبان در آن واحد براي افراد دوزبانه يا چند زبانه مي دانند.اما دو منبع وجود دارند که از داده هايشان همزمان هم در رد نظريه نزديکي نظامها زبان اول و دوم هم در تأييد آن استفاده مي شود. يکي از اين منابع نتايج بدست آمده از بررسي بيماران زبان پريش دو زبانه است. زبان پريش به فردي مي گويند که دچار نوعي اختلال زباني است که در اثر عواملي چون سکته مغزي، آسيب مغزي و يا ضايعه عروقي ناشي از افزايش ناگهاني فشار خون اتفاق مي افتد.. اين اختلال ممکن است در درک يا توليد زبان باشد يا در هر دو، همچنين مي تواند در نوشتار يا گفتار فرد رخ دهد و يا يکي از مهارتهاي خواندن يا نوشتن را تحت تأثير قرار دهد و يا اين که همزمان بيشتر اين موارد را شامل شود. از هنگامي که جايگاههايي که به جايگاههاي زباني معروف هستند در مغز توسط پزشکان عصب شناسي چون بروکا و ورنيکه شناسايي شدند( قرن نوزدهم) بررسيهاي زيادي روي بيمارن مبتلا به زبان پريشي در سرتاسر دنيا انجام شده است. برخي از يافته هاي اين تحقيقات  ظاهرا بيانگر جدا بودن زبانهاي اول و دوم ، چه به لحاظ جايگاه و چه به لحاظ عملکرد، است و برخي مؤيد نزديکي  جايگاه و عملکرد دو زبان است. براي مثال چارلتون(1964) نه مورد از بيماران زبان پريش دوزبانه اي را که به مطب اومراجعه کرده بودند به لحاظ صدمات وارد شده بر دو زبانشان مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق او نشان دادند که در هفت مورد از اين نه مورد اختلالات مشاهده شده در هر دو زبان يکي است و ميزان صدمه وارد شده به هر دو زبان هم تقريبا يکسان است. پارادايس( 1987)  تحقيقي در مورد تمام موارد دوزبانه اي که تا آن تاريخ گزارش شده بودند انجام داد و درياقت که در بيش از نيمي از اين موارد هر دو زبان در بيماران زبان پريش به يک اندازه آسيب ديده اند و برگشت هر دو زبان هم با يک سرعت و به يک اندازه صورت گرفته است. فابرو(2001) نيز 20 بيمار دو زبانه زبان پريش را به لحاظ صدمات وارده به دو زبان و روند بهبوديشان مورد بررسي قرار داد. صبق نتايج تحقيق اودر سيزده بيمار از اين بيست بيمار يعني  در65% از موارد ميزان صدمات به دو زبان و روند بهبود هر دو زبان به شکل موازي انجام گرفته بود. مسئله برگشت و بهبود زبانهايي که در اثر عوامل ذکر شده در بالا دچار صدمه شده اند هم مسئله اي بسيار جالب است. همانطور که مواردي از بهبود همزمان زبانها در افراد دوزبانه زبان پريش گزارش شده مواردي هم معرفي شده اند که در انها روند بهبود در دو زبان متفاوت بوده است؛ بدين معني که گاهي يکي از زبانها با سرعت بيشتر برگشته است يا اين که اصولا يکي از زبانها هرگز برنگشته است. حتي مواردي از الگويي گزارش شده که تا حدي عجيب است. در اين الگو زبانها به صورت متناوب برگشت مي کنند. بدين ترتيب که ابتدا تنها يکي از زبانها بازگشت مي کند و بعد از مدتي تنها  زبان ديگر ظاهر مي شود. بدين ترتيب فرد همواره تنها قادر به استفاده از يکي از زبانهايي است که قبل از بروز مشکل مي دانسته است( اوبلر و گجرلو،1999، ص 138). در مورد برگشت زبانها، اين که کدام زبان زودتر بر مي گردد و چرا، نظريه هاي متفاوتي ارائه شده است که در اين جا مجال پرداختن به انها نيست.  تنها به ذکر اين نکته اکتفا مي کنيم که  يافته هاي بدست آمده از بررسي بيماران زبان پريش (اوبلر و البرت،1977)  نظريه بازگشت سريعتر زبان اول را تأييد نکرده اند، در عوض نشان داده اند که زباني که قبل از بروز مشکل غالبا توسط بيمار استفاده مي شده، بيشترين اقبال را براي برگشت سريع دارد.

 

 

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:پروژه دانشجویی   تحقیق در مورد ملاحظاتی در مورد سن در یادگیری زبان دوم   خرید مقاله   دانلود پروژه   دانلود مقاله   دانلود مقاله در مورد ملاحظاتی در مورد سن در یادگیری زبان دوم   دانلود مقاله فارسی   دانلود مقاله ملاحظاتی در مورد سن در یادگیری زبان دوم   سایت مقاله   مقاله در مورد ملاحظاتی در مورد سن در یادگیری زبان دوم  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ    ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان    ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک های یادگیری زبان    زبان دوم    آمــوزش زبان انگلیسی    تفاوت یادگیری زبا ن اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان    آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ    بررسی تاثیر و کارکردهای زبان مادری بر آموزش   تفاوت یادگیری زبا ن اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان     یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم  آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم    
محصولات مرتبط
اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

اقدام پژوهی بهبود انظباط دانش آموزان دختردر تدریس علوم اجتما

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:28156
چکیده در سال تحصیلی اخیر  که بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم، شاهد مسألهٔ بی انضباطی بچه‌ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می‌شد، بودم. تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می‌نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می‌شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس دوم  می‌نالیدند و آن‌ها را دانش آموزانی نفهم و بی انضباط می‌خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و...
مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی

مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27656
مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده مقاله چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی لذا در این مقاله به نام «چالش‌ها و موانع جذابیت درس عربی» در آغاز ضرورت‌های آموزش این زبان را در ایران اسلامی بر شمردم و سپس با نقد و بررسی عوامل و عناصر مؤثر در آموزش مطلوب یعنی کتاب و معلم و دانش‌آموز و ارزشیابی، ضعف‌های کتب درسی عربی را از راهنمائی تا پیش‌دانشگاهی نام برده...
مقاله ابن سينا

مقاله ابن سينا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26977
ابن سينا ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا كه درمغرب زمين به ابن سينا ،معروف است .ازفيلسوفان بزرگي بشمارمي آيدكه جامع تمام علوم عصرخويش بود.شهرت ابن سينا به قدري است كه بيشترممالك شرقي قصددارندبراي افتخاربه گذشته علمي كشورخويش اورابه خودمنتسب نمايند. افغانستان .تركيه .تاجيكستان وعربها همگي ادعا دارندكه ابن سينا متعلق به آنها است .وهريك ازاين مدعيان نيزدليلي برانتساب خوددارندومداركي دال برايراني نبودن اوحال به شرح زندگي بوعلي سينا...
مقاله ثنایی

مقاله ثنایی

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:26600
  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :     فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   مقدمه ومعرفي مختصري درشرح احوال حكيم سنايي غزنوي حكيم ابوالمجدبن آدم متخلص به سنايي شاعر وعارف نامدار اواسط قرن پنجم واوايل قرن ششم ه.ق. به احتمال زياد درسال 473 ه.ق درغزينن به دنيا آمد وچنان كه اثر تذكره نويسان نوشته اند واز ابيات اودرمنظومه حديقه الحقيقه نيز برداشت مي شود 62 سال بعد درهمان ديار درگذشت...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4013

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1955

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2606

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :852

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2183

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :884

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :871

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :729

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...