منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 97

دانلود کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 97

دانلود پیک نوروزی سال 97 ویژه پایه اول تا ششم

دانلود پیک نوروزی سال 97 ویژه پایه اول تا ششم

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی طراحی شده توسط دبیران

دانلود نمونه سوالات درس تربیت بدنی طراحی شده توسط دبیران

نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت ب

نمونه سوالات ضمن خدمت قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت ب

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

دانلود مقاله اندازه گيري جريان گازقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 36     کد محصول :2537      حجم فایل:174,27 KB      نوع فایل :rar 
 فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

در مبحث اندازه گيري جريان، دستگاهها و روشهاي متعدد و بسياري وجود دارد که بسته به فرآيند ، خصوصيات سيال مورد استفاده ، فشار و بخصوص دقت مورد نياز وغيره يکي ازآنها را ميتوان جهت اندازه گيري استفاده نمود ضمن اينکه براي انتخاب دستگاههاي اندازه گيري نميتوان نسخه اي از قبل پيچيده شده را براي تمامي شرايط تجويز نمود. شرايط ويژه گاز پس از عبور از خطوط انتقال از نقطه نظر ذرات معلق موجود و آلودگي هاي احتمالي بخصوص روغنها، گريسها به همراه محصولات خوردگي همه و همه ايجاب مينمايد که در انتخاب سيستم اندازه گيري براي هر شرايط تفاوتهائي را قائل شد0 شايد در واحدهاي عملياتي (پالايشگاه و000 ) يکي ازدستگاههاي مناسب اندازه گيري ORIFICE METER ها باشد (درحال حاضر رويکرد جهاني بنا به مستندات موجود و تحقيقات بعمل آمده حتي درصنايع ، به سمت استفاده از سيستمهاي اندازه گيري جديد با پتانسيل هاي بالاتر ميباشد و حتي درايران نيز درشرکت ملي صنايع پتروشيمي در پروژه هاي جديد ونيز درقسمت بارگيري و فروش محصولات جهت صادرات از METER هاي ديگر غير از ORIFICE استفاده شده که اطلاعات آنها موجود مي باشد)
 
ولي استفاده از ORIFICE METER ها را نميتوان بطور کلي درهمه موارد تعميم داد0 دقت اندازه گيري در مديريت گازرساني و فروش از بالاترين اهميت برخوردار است چراکه در جهان کنوني همه چيز وهرکارکردي بر مبناي اقتصاد و سودآوري با ريزنگري بسيار بالا مدنظر ميباشد طبيعي است هرچه ميزان گاز عبوري از دستگاه اندازه گيري بيشتر گردد ، دقت اندازه گيري نيز ميبايست بالاتر رود بدليل اينکه حتي خطائي معادل 0.5% ممکن است درحجمهاي ميليوني در دراز مدت زيانهاي مالي بسياري را بر شرکت تحميل نمايد واين دقيقا" همان چيزي است که باعث شده افزايش ACCURACY يک دستگاه اندازه گيري به ميزان %1 قيمت دستگاه را نسبت به مشابه خود دو برابر نمايد درعلم اقتصاد و بحث مديريت صنعتي ميتوان با افزايش CAPITAL COST ميزان VARIABLE COST راکم کرد و بنابراين با خريد و سرمايه گذاري جهت سيستمهاي اندازه گيري مطمئن تر و با دقت بالاتر حتي با قيمت چند برابر در دراز مدت اثرات آن در سود آوري شرکتها کاملا" آشکار خواهد شد (جهت اطلاع بيشتر به REFRENCE شماره 8 مندرج در مقاله ORIFICE METER عملکرد ومعايب وخطاها که قبلا" توسط اين واحد ارسال شده( تحت عنوان NEW PERSPECTIVE ON MEASUREMENT رجوع نمائيد)0 متاسفانه رويکرد کنوني بعضي ازهمکاران محترم شرکت ملي گاز علي رغم پيشرفتهاي فراواني که در زمينه سيستمهاي اندازه گيري جريان نظير (VORTEX , ULTRASONIC, CORIOLIS,?) صورت پذيرفته برگشت به عقب واستفاده از سيستمهائي است که دربسياري ازنقط جهان يا تعويض شده اند ويا درحال تعويض آنها وجايگزيني سيستمهاي جديد ميباشند که شايد نمونه بارز ومهم آنرا بتوان جايگزيني ORIFICE METER هاي موجود در ايستگاههاي اندازه گيري کشور هلند درسال 1989 با TURBINE METER ها عنوان کرد(درآن سال قريب به 72 بيليون مترمکعب گاز درسال از ايستگاههاي مذکور درحال عبور بوده است) واين تغيير درکشور استراليا و نيز در بسياري از نقاط ديگر جهان صورت پذيرفته است0 شايد دليل اصلي اين تعويض ها درمرحله اول دقت بالاتر سيستمهاي جايگزين و نيز اعتماد بيشتر به آنها باشد.
اصولا" براي انتخاب هر دستگاه اندازه گيري همانطور که قبلا" ذکر گرديد شرايط و نيازمنديهاي عملياتي بسيار با اهميت ميباشد، جهت انتخاب FLOW METER نيز شرايط: فشار ، دما، سيال جرياني نوسانات فشار، PROFILE جريان و بخصوص UNCERTAINTY, ACCURACY دستگاه را ميبايست مد نظر قرارداد0 پرواضح است که هر وضعيت خاصي نيازمند ACCURACY وهمچنين UNCERTAINTY خاص خود ميباشد بدين معني که درحجمها ودبي زياد طبيعتا" ميبايست از دستگاههاي با دقت بالااستفاده نمود و درايستگاههاي با ظرفيت پائين قطعا" نيازي به سيستم اندازه گيري با آن دقتي که درحجمهاي بالا مورد نياز بوده نميباشد0 بنابراين با توجه به نوع ايستگاه و کاربرد آن ونيز ميزان ظرفيت آن ميبايست از FLOW METER مناسب آن استفاده نمود، لذا خريد دستگاههاي اندازه گيري جريان از يک نوع و با يک مشخصات براي تمامي شرايط انتخابي پرهزينه ميباشد. بدين معني که براي ايستگاههاي با ظرفيت پائين تر افزايش خطاي احتمالي و بنوعي UNCERTAINTY تغیيرات قابل توجهي بر روي اندازه گيري نمي گذارد ولي در ايستگاههائي نظير نيروگاهها، صنايع پتروشيمي و C.G.S ها بعلت حجم زياد گاز، بالابودن دقت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
باتوجه به مطالب ذکر شده حال به وضعيت نيازمندي ايستگاههاي اندازه گيري در مديريت گازرساني و فروش ميپردازيم.به طور کلي ايستگاههاي اندازه گيري با ظرفيت زياد موجود در مديريت گازرساني و فروش را ميتوان از نظر وضعيت فشار، نوسانات احتمالي فشار وحداقل وحداکثر مصرف به موارد زير طبقه بندي کرد.
1- C.G.S ها
2- ايستگاه نيروگاهها
3- ايستگاه صنايع پتروشيمي و پالايشگاه درذيل هر يک از موارد ذکر شده مختصرا" شرح داده ميشود0
 

تاكنون روش هاي مختلفي براي اندازه گيري فلو و دبي گازها و مايعات ابداع گرديده است كه هر كدام داراي مزيت ها و معايب مربوط به خود مي باشند. يكي از جديدترين ابداعات در اين زمينه، فلومترهاي نوري مورد استفاده در صنعت گاز مي باشد. با توجه به شاخص هاي مهمي كه در بحث ابزار دقيق در مورد گاز طبيعي مطرح مي باشد، و با توجه به ويژگيهاي بارز اين فلومتر آن را براي استفاده وسيع در اين صنعت مطرح نموده است. در ادامه به معرفي ساختار و روش كاركرد اين فلومتر خواهيم پرداخت. اين مقاله در شماره چهارده مجله امواج برتر، اولين ماهنامه تخصصي برق ايران منتشر گرديده است.


اول - بررسي اصول فلومترهاي نوري
در اين بخش به معرفي فلومترهاي نوري مبتني بر اساس سيستم هاي ليزري دوكانوني خواهيم پرداخت.

1-
اساس اندازه گيري ليزرهاي دوكانوني
اساس عملياتي فلومترهاي گازي نوري، بر مبناي سرعت سنجي ليزرهاي دو كانوني L2F ميباشد. در شكل شماره 1 نماي گرافيكي اين سيستم به طور ساده نشان داده شده است. در اين سيستم اجزاء كوچكي كه همراه گاز طبيعي و گازهاي صنعتي مي باشند، از بين دو كانون پرتو ليزر در لوله، با اپتيك هاي روزنه روشنايي عبور مي كنند. هنگاميکه اجزاء، پرتو1 را قطع كنند، نور ليزر پراكنده مي شود. اپتيك هاي رديابي، نورهاي پراكنده را روي فتودكتور P1 جمع آوري نموده و يك سيگنال پالس توليد مي كنند. وقتي ذرات پرتو ديگر را قطع كنند، اپتيك هاي رديابي نور پراكنده را روي فتودكتور دومP2 جمع نموده و نور دريافتي را به يك پالس الكتريكي دوم تبديل مي كنند

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  اندازه گیری جریان گاز  دستگاه اندازه گیری جریان گاز    جریان سنج  جریان سنج سیم داغ  جریان سنج التراسونیک  جریان سنج ونتوری  جریان سنج روزنه ای  جریان سنج ها  جریان سنج مغناطیسی  جریان سنج پیستونی  جريان سنج ها  جریان سنج توربینی  ازمایش جریان سنج روزنه ای  دبی سنج روزنه ای  گزارشکار جریان سنج روزنه ای  دبی سنج ها  انواع جریان سنج ها  دبی سنج های جرمی  دبی سنج های سرعتی  دبی سنج های مغناطیسی  دبی سنج های التراسونیک  دبی سنج های فراصوتی  دبی سنج های توربینی  دبی سنج مغناطیسی  جریان سنج الکترو مغناطیسی  دبی سنج ونتوری  دبی سنج پیستونی  انواع جریان سنج ها در صنعت  دبی سنج توربینی  جریان سنج الکترومغناطیسی  دبی سنج الکترومغناطیسی    جریان گاز انبری قالیباف  جریان گاز درون لوله  جریان سیب گاز زده اپل  اندازه گیری جریان گاز  دستگاه اندازه گیری جریان گاز  جریان کولر گازی  جریان راه اندازی کولر گازی  جریان مصرفی کولر گازی  محاسبه جریان گاز  واحد جریان گاز  سرعت جریان گاز  کنترل جریان گاز  شیر کنترل جریان گاز    
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

مقاله آشنايي با ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(spm)

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31298
در اين مقاله به بررسي و آشنايي با دو نوع از ميكروسكوپ‌هاي پروبي روبشي مي‌‌پردازيم.البته اين شرح و توضيح براي ميكروسكوپ AFM به اختصار و برايSThM  كمي مفصل تر خواهد بود. آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی ((AFM: میکروسکوپ نیروی‌اتمي[1] یکی‌ازانواع میکروسکوپ‌های پروبی روبشی[2] می‌باشد. اساس کار همه‌ی میکروسکوپ‌های پروبی روبشی آن است که سطح نمونه توسط یک سوزن نوک تیز یا پروبی که نوک آن بصورت تک اتمی است روبش می شود. این سوزن...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :2934

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :1788

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :371

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1447

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :449

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :289

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار+فیلم

حجم:13631KB | بازدید :653

Reference Manager راهنمای استفاده از نرم افزار این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. مدیریت پیشینه ها و مراجع مورد استفاده در یک تحقیق، همواره برای پژوهشگران امرمشکل و وقت گیری بوده است، زیرا یک محقق برای یافتن این مراجع، نیازمند جستجو در طیف وسیعی از...

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

دانلود نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم

حجم:13251KB | بازدید :148

نکات مهمّ درس علوم پایه ی ششم زیر می باشد:   دانلود نکات فصل 1-2    دانلود نکات فصل 3-4   دانلود نکات فصل 5   دانلود نکات فصل 6    دانلود نکات فصل 7-8   دانلود نکات فصل 9   دانلود نکات فصل 10-11   دانلود نکات فصل...