منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> حقوق ، فقه و علوم سیاسی

دانلود مقاله امضاي الكترونيك و جايگاه آن در ادله اثبات دعواقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 23     کد محصول :2604      حجم فایل:19,79 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چكيده:

يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است، ولي به هر حال امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنبه‌هاي فني آن، ارزش اثباتي و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك، امضاي ديجيتال، رمزنگاري، مراجع گواهي

مقدمه:

گسترش تجارت الكترونيك مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت و اعتبار تبادل الكترونيك داده‌ها صورت گيرد. يكي از عواملي كه باعث اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي‌شود صحت انتساب آن به صادركننده است كه تاكنون از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گرفته و دليل معتبري براي تحقق صحت انتساب صادركننده بوده است. در قراردادهاي الكترونيك نيز اسناد و اطلاعات و داده پيامها بايد به امضاء شخص صادركننده برسد تا بتوان صحت انتساب آنها را به وي احراز كرد. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد قراردادهاي الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك تعريف و جايگزين امضاهاي دست‌نويس كرد. ارزش اثباتي اسناد قرارداد كه به شيوه الكترونيك صادر شده‌ است ايجاب مي‌كند تا ابعاد علمي و اركان لازم براي تأثيرگذاري يك امضاي الكترونيك به طور دقيق معين شود. اگرچه اين موضوع بيشتر جنبه فني دارد و برعهده علوم رايانه‌اي است، زيرا بايد بدقت محدوده اعتبار و دايره اطمينان روشها و نرم‌افزارهاي امضاي الكترونيك را مشخص كرده و شرايط و مقررات لازم براي نفوذناپذيري اين تأسيس حقوقي كه مورد پذيرش قوانين قرار گرفته است، ابداع و معرفي كنند، با وجود اين، امضاء يك عمل حقوقي است و به همين جهت فن‌آوري امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث ماهوي حقوقي تجارت الكترونيك بايد از منظر علم حقوق نيزمورد توجه قرار گيرد. در اين نوشتار سعي مي‌شود ضمن تعريف و آشنايي با امضاي الكترونيك جنبه‌هاي فني و حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد.

1 ـ تعريف و تاريخچه امضاي الكترونيك

1 ـ 1 ـ تعريف امضاء و جايگاه حقوقي آن

«امضاء عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي (يا هر دو) يا رسم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است، در ذيل اوراق و اسناد عادي يا رسمي كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا قرار يا شهادت و مانند آنها است يا بعداً بايد روي آن اوراق تعهد يا معامله‌اي ثبت شود (سفيد مهر)» قانون مدني تعريفي از امضاء ارائه نكرده است. ماده 1301 قانون مذكور در مورد امضاء مقرر مي‌دارد: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاإ كننده دليل است». بنابراين، اثر مهم امضاء متعهد شدن به تمام آثار جنبه‌هاي سند يا قراردادي است كه امضاء شده باشد.

به طور كلي، نوشته منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. امضاء نشان تأييد اعلامهاي مندرج و پذيرش تعهدهاي ناشي از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحي به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايي درباره آن گرفته نشده است.  بنابراين، هر سندي كه امضاء مي‌شود در واقع اعتبار مي‌يابد و مي‌توان آن را به شخصي منتسب كرد و وي را به مندرجات آن ملتزم ساخت.

2 ـ 1 ـ تاريخچه امضاي الكترونيك

اولين بار كانون وكلاي ايالات متحده،  در سال 1992 ميلادي در خصوص مسائل حقوقي و قانوني امضاء در قراردادهاي الكترونيك شروع به كار كرد و در سال 1995 ميلادي پيش‌نويس و رهنمودهاي امضاي ديجيتال را كه در خصوص نحوه امضاء در قراردادهاي الكترونيك و زيرساختهاي آن بود، تهيه كرد. در همان سال اولين قانون در مورد امضاي ديجيتال را تصويب كرد كه در مورد ايجاد قطعيت و اعتبار قراردادهاي الكترونيك و نيز فن‌آوريهاي مربوط به رمزنگاري و احراز هويت و مراجع گواهي امضاي الكترونيك بود. در سال 1996 ميلادي آنسيترال قانون نمونه‌اي در باب تجارت الكترونيك تدوين كرد كه شامل مقرراتي در خصوص امضاي الكترونيك بود. در سال 1997 ميلادي، اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)  مبادرت به صدور «راهنماي عمومي براي تجارت بين‌المللي ديجيتال مطمئن» كرده است. اتحاديه اروپا در سال 1999 ميلادي، «دستورالعمل امضاي الكترونيك» را به تصويب رسانيد و در نهايت، گروه كاري آنسيترال در باب تجارت الكترونيك، «قانون نمونه آنسيترال در باب امضاي الكترونيك» را تصويب كرد تا به عنوان يك معيار استاندارد و رهنمون براي قانونگذاريهاي ملي مورد استفاده كشورها قرار گيرد. 

بسياري از كشورها، بين سالهاي 1996 تا 2001 ميلادي، با استفاده از مقررات بين‌المللي موجود و رهنمونهاي ارائه شده در خصوص امضاي الكترونيك مبادرت به قانونگذاري در اين زمينه كرده‌اند. و در حال حاضر مي‌توان گفت امضاي الكترونيك در تمام نظامهاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است. 

در قانون تجارت الكترونيكي ايران (مصوب سال 1382)، بحث امضاي الكترونيك و شرايط آن مورد توجه قرار گرفته است كه در بخشهاي آتي به تفصيل مورد بررسي واقع مي‌شود.

3 ـ 1 ـ تعريف امضاي الكترونيك

قانون نمونه آنسيترال در باب امضاي الكترونيك، مصوب 2001 ميلادي در تعريف امضاي الكترونيك مقرر مي‌دارد: «امضاي الكترونيك، داده‌هايي در شكل الكترونيك است كه به يك داده پيام ديگر منضم شده و يا به طور منطقي به آن ضميمه شده است و به عنوان وسيله‌اي براي شناسايي امضاءكننده آن داده پيام و تأييد اطلاعات موجود در آن از سوي امضاءكننده به كار گرفته شده است» دستورالعمل امضاي الكترونيك اروپا نيز در تعريف امضاي الكترونيك بيان مي‌كند: «داده‌هاي الكترونيك كه به ساير داده پيامهاي الكترونيك منضم شده يا به نحو منطقي به آنها متصل شده است و به عنوان وسيله‌اي براي مستندسازي به كار مي‌رود» قانون تجارت الكترونيك ايران نيز در تعريف امضاي الكترونيك مقرر مي‌دارد: «امضاي الكترونيكي عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضاء كننده داده پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» 

 

 

برچسب ها:امضای الکترونیکی ساده و مطمئن  امضای دیجیتال   کلید عمومی و کلید خصوصی   دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی   امضاهای بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی پروپوزال آماده امضاهای الکترونیکی حقوقی دانلود پایان نامه امضاهای الکترونیکی دانلود پروپوزال آماده امضاهای الکترونیکی دانلود پروپوزال آماده    امضاي الكترونيكي  امضاي الكترونيكي بانك ملت  امضاي الكترونيكي چيست  امضا الكترونيكي  امضای الکترونیکی دارایی  امضای الکترونیکی در ایمیل  امضای الکترونیکی توکن  امضای الکترونیکی+مقاله  گواهي امضاي الكترونيكي  امضای الکترونیکی مالیات  امضای الکترونیکی بانک ملت چیست  امضا الکترونیکی بانک ملت  امضای الکترونیک بانک ملت  امضاء الکترونیکی بانک ملت  امضا الكترونيكي بانك ملت  امضا الکترونیک بانک ملت  امضای دیجیتال بانک ملت  امضا دیجیتال بانک ملت  برنامه امضای الکترونیکی بانک ملت  امضا الکترونیکی چیست  امضای الکترونیک چیست  امضای الکترونیکی  امضای الکترونیک  امضای الکترونیکی بانک ملت  امضای الکترونیکی چیست  امضای الکترونیکی ملت  امضای الکترونیکی در یاهو  امضا الكترونيكي در ايران  امضا الکترونیکی  امضا الکترونیکی دارایی  امضا الکترونیکی مالیات  امضا الکترونیک چیست  امضاء الکترونیکی چیست؟  گواهی امضای الکترونیکی چیست؟  امضاء الکترونیک چیست؟  گواهی امضای الکترونیک چیست  امضای الکترونیک ملت  امضا الكترونيك ملت  دانلود امضای الکترونیک بانک ملت  مشکل امضای الکترونیک بانک ملت  برنامه امضا الکترونیکی بانک ملت  امضای الکترونیکی در ایران  امضای دیجیتال  امضای دیجیتال چیست  امضای دیجیتال+مقاله  امضای دیجیتال Ppt  امضای دیجیتال توکن  ساخت امضای دیجیتال  گواهی امضای دیجیتال  چگونه امضای دیجیتال بسازیم  امضای دیجیتالی چیست؟  امضا دیجیتال چیست  امضاي ديجيتالي چيست  امضای دیجیتال ای چیست؟  منظور از امضای دیجیتال چیست؟  امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست  امضا دیجیتالی چیست؟  گواهی امضای دیجیتال چیست  توکن امضای دیجیتال چیست  مقاله امضاي ديجيتال  امضا دیجیتال Ppt  امضاي ديجيتالي+ppt  ساخت امضای دیجیتال در ایمیل  ساخت امضای دیجیتالی  ساخت امضای دیجیتال در جی میل  ساخت امضای دیجیتال در یاهو  ساخت امضا دیجیتال  ساخت امضا دیجیتالی  نحوه ساخت امضای دیجیتال  چگونگی ساخت امضای دیجیتال  طریقه ساخت امضای دیجیتال  گواهی امضا دیجیتال  سایت گواهی امضای دیجیتال  مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال  صدور گواهی امضای دیجیتال  نصب گواهی امضای دیجیتال  صدور گواهی امضا دیجیتال  سایت گواهی امضا دیجیتال  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه طلاق

دانلود پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه طلاق

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:32822
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
پاورپوینت معنويت مدرن  و عرفانهاي کاذب

پاورپوینت معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27304
این پاورپوینت شامل 116  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت جنگ نرم و آسیبهای آن

پاورپوینت جنگ نرم و آسیبهای آن

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:27214
این پاورپوینت شامل 53  اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 2900 تومان قابل دانلود خواهد...
پاورپوینت شیطان پرستی

پاورپوینت شیطان پرستی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:27096
این پاورپوینت شامل29 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 6900 تومان قابل دانلود خواهد...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4698

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2525

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3139

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1108

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2644

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1097

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1167

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1008

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...