منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله ارزیابی و انتخاب پاسخ‌های خطرپذیری سطح (ریسک پرقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 40     کد محصول :3252      حجم فایل:178,08 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

ارزیابی و انتخاب پاسخ‌های خطر پذیری سطح (ریسک پروژه) از طریق یک مدل بهینه سازی چند هدفه و رویکرد اولویت بندی فازی (مطالعه موردی : نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان)

چکیده

هدف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال موفقیت پروژه است و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی نظام مند ریسک‌ها، ارائه روش‌هایی جهت کاهش یا حذف آنها و حداکثرسازی فرصت‌ها صورت می‌گیرد. بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد هنوز کمبود‌های قابل توجهی در حوزه ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه‌ها وجود دارد. مطالعات مربوطه عمدتا مدل‌های مفهومی هستند که شامل بررسی کلی تاثیرات عدم اطمینان بر پروژه‌ها و تعیین استراتژی‌هایی برای کاهش سطح ریسک می‌باشند. به منظور رفع کاستی‌های مذکور، در این مقاله یک چارچوب عملی پیشنهاد می‌شود که ساختار شکست کار، رخدادهای ریسک، اقدامات کاهش ریسک، ریسک‌های ثانویه و تاثیرات آنها را بطور یکپارچه بررسی می‌نماید. مساله در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه مدلسازی گردیده و ضرایب تابع هدف مربوطه از طریق رویکرد اولویت بندی فازی تعیین شده است. جهت حل مدل، روش‌های دقیق و ابتکاری پیشنهاد گردیده است. علاوه بر این، به منظور اعتبارسنجی مدل، یک مطالعه موردی در پروژه‌های نیروگاهی ایران انجام شده است. بر اساس نتایج کسب شده، مدل پیشنهادی منجر به بهبود قابل توجه زمان، هزینه و کیفیت پروژه می‌شود.

 

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، پاسخگویی به ریسک‌ها، مدل‌های بهینه سازی چندهدفه، اولویت بندی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، پروژه‌های نیروگاهی.

- مقدمه

اغلب پروژه‌های بزرگ در يك محيط پویا و پيچيده اجرا مي‌شوند به نحوی كه عدم اطمينان و ريسك جزء ويژگي‌هاي ذاتی آنها مي‌باشد. اين عدم اطمينان باعث گرديده كه اغلب پروژه‌های کشور در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده موفقيت قابل توجهي كسب ننمايند. این موضوع منجر به مشکلاتی از قبیل عدم توجیه اقتصادی بهره برداری از پروژه ها، کاهش کارآیی و بروز نارضایتی در ذینفعان کلیدی شده است. بر طبق تعریف راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه، ریسک عبارت است از یک رخداد غیر قطعی که در صورت وقوع حداقل بر یکی از اهداف پروژه تأثیر می‌گذارد .(PMI, 2008) هدف مدیریت ریسک افزایش احتمال موفقیت پروژه است و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی سیستماتیک ریسک، ارائه روش‌هایی برای اجتناب یا کاهش آنها و حداکثر سازی فرصت‌ها صورت می‌گیرد .(Chapman and Ward, 2003) مدیریت ریسک پروژه یکی از حوزه‌های مهم مدیریت پروژه می‌باشد و برخی محققین مدیریت پروژه را معادل مدیریت ریسک پروژه‌ها تعریف نموده اند. فرآیند مدیریت ریسک به دو مرحله اصلی ارزیابی ریسک‌ها ( شامل شناسایی و تحلیل ریسک‌ها) و پاسخگویی به آنها قابل تقسیم می‌باشد.(Miler, 2005)  بر طبق نظر کانرو (Conrow, 2003) ، تمامی گام‌های فرآیند مدیریت ریسک دارای اهمیت یکسانی بوده و انجام ناقص هر یک از گام‌ها منجر به مدیریت ریسک غیر موثر می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک موثر با ارزیابی موثر ریسک‌ها شروع می‌شود و بدون انجام این مرحله، مدیریت ریسک‌ها امکانپذیر است (U.S. DoE, 2005). از طرف دیگر، بسیاری از محققین تاکید نموده اندکه شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها بدون پاسخگویی به آنها مفید نیست .(Hillson, 1999)علی رغم انتشار مقالات متعدد در موضوع مدیریت ریسک، اطلاعات اندکی درباره کاربرد آن در دنیای واقعی موجود است .(Lyons, 2002) طبق نظر محققین مختلف، هیچ مدل جامعی برای ارزیابی اقدامات کاهش ریسک پروژه وجود ندارد .(Ben-David and Raz, 2001)  در راستای رفع برخی از کمبودهای موجود، در این مقاله یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخگویی به ریسک‌های پروژه در دنیای واقعی ارائه می‌شود. در این مدل، ساختار شکست کار، رخدادهای ریسک، اقدامات کاهش ریسک، ریسک‌های ثانویه و تأثیرات آنها به‌طور یکپارچه بررسی می‌شود. هدف مدل حداقل سازی زیان کل مورد انتظار است که شامل هزینه اجرای اقدام‌ها و اثرات نامطلوب مورد انتظار بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه است. ما از رویکرد اولویت بندی فازی جهت تعیین تبادل زمان، هزینه و کیفیت پروژه استفاده نموده ایم. علاوه بر این، روش‌های دقیق و ابتکاری برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. در نهایت، مدل پیشنهادی در پروژه‌های نیروگاهی پیاده سازی می‌گردد. نیروگاه‌ها یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. در حال حاضر پروژه‌های نیروگاهی حرارتی متعددی در کشور ما در حال اجرا می‌باشد. اگر چه برنامه ريزى هاى بلند مدت براى ايجاد تنوع در روش هاى توليد انرژى خصوصاً انرژى هاى تجديدپذير مى باشد، ولى نيروگاه هاى حرارتى همچنان نقش اصلی را در توليد انرژى الكتريكى به عهده دارند. به‌طوری‌که در سال 1389 ظرفیت این نیروگاه‌ها در کشور بيش از 60 هزار مگاوات بوده و ایران به عنوان يكى از معدود سازندگان نيروگاه هاى حرارتى محسوب می‌شود. این پروژه‌ها اغلب به روش کلید در دست انجام می‌گردد و پیمانکار عمومی مسئول طراحی، تامین تجهیزات و ساخت می‌باشد. به دلایل متعدد از جمله پیچیدگی فنی، نیاز به منابع ریالی و ارزی قابل توجه، نیاز به تجهیزات خاص و تداخل و همبستگی بین فازهای مختلف، این پروژه‌ها در معرض ریسک‌های متعدد قرار دارند و اغلب آنها انحراف قابل توجهی از اهداف تعیین شده (زمان، هزينه، كيفيت و...) دارند. بنابراین مدیریت موثر ریسک یکی از الزامات حیاتی این پروژه‌ها می‌باشد.

اين مقاله در پنج بخش تنظيم گرديده است. پس از مقدمه، در بخش دوم به مرور اجمالي ادبیات موضوع و پاسخگویی به ریسک‌های پروژه پرداخته می‌شود. در بخش سوم، ضمن تشریح کمبودهای مدل‌های موجود، مدل پیشنهادی و روش‌های حل آن ارائه گردیده است. بخش چهارم به مطالعه موردی اختصاص دارد. در نهايت، نتيجه گيري و تحقیقات آتی در بخش پنجم ارائه مي‌شود.

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  پاسخ به ریسک  استراتژی پاسخ به ریسک  برنامه ریزی پاسخ به ریسک  مدیریت ریسک پروژه  مديريت ريسك پروژه  اولویت بندی فازی  روش اولویت بندی فازی  برنامه نویسی اولویت فازی  مدیریت ریسک پروژه Ppt  مدیریت ریسک پروژه Pdf  مدیریت ریسک پروژه چیست؟  مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات  مدیریت ریسک پروژه های عمرانی  مدیریت ریسک پروژه های نرم افزاری  مدیریت ریسک پروژه ها  مدیریت ریسک پروژه Doc  مدیریت ریسک پروژه Pmbok  مدیریت ریسک در پروژه Pdf  مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات  نقش مديريت ريسك در پروژه هاي فناوري اطلاعات  نقش مدیریت ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات  مدیریت ریسک پروژه های عمرانی با اعمال ملاحظات قراردادی  مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی  مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی  کتاب مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی  مدیریت ریسک در پروژه های نرم افزاری  بررسي مدلهاي مديريت ريسك پروژه هاي نرم افزاري  مدیریت ریسک پروژه های ساخت  مديريت ريسك پروژه ها  مدیریت ریسک پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی  مدیریت ریسک پروژه های شهری  سلسله مراتبی فازی  روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  تحلیل سلسله مراتبی فازی  تحلیل سلسله مراتبی فازی چیست؟  روش سلسله مراتبی فازی  تاپسیس سلسله مراتبی فازی  مدل سلسله مراتبی فازی  روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  آموزش تحلیل سلسله مراتبی فازی  تحلیل سلسله مراتبی فازی Pdf  تحلیل سلسله مراتبی فازی Doc  تحلیل سلسله مراتبی فازی Fahp  دانلود رایگان کتاب فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  آموزش روش سلسله مراتبی فازی  روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی  روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی  کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی  کتاب فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  فرایند تحلیل سلسله مراتبی Ahp فازی  آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی Pdf  کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  مراحل تحلیل سلسله مراتبی فازی  دانلود کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:33036
مدل سازی معادلات ساختاری اسلاید شماره 1 مقدمه مدل سازی معادله ساختاری چیست؟ مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.کاربرد اصلی آن در موضوعات...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3772

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1754

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2413

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :732

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2034

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :788

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :666

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :626

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...