منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> کشاورزی ، محیط زیست و دام و طیور

دانلود مقاله ارزيابی خشکسالی و تأثير آن بر آب زيرزمينیقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 13     کد محصول :2701      حجم فایل:2,4 MB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

چکيده
 
خشكسالي يكي از پديده­هاي آب و هوايي و از جمله رخدادهايي است كه هر ساله خسارت­هاي زيادي را باعث مي­شود. اين پديده از ويژگي­هاي اصلي و تكرار شونده تمامي اقليم­ها به شمار مي­آيد. اثرات خشکسالی صرفاً به نواحي خشك و نيمه­خشك محدود نبوده و می­تواند اثرات زیان آوری بر منابع آب زیرزمینی هر منطقه داشته باشد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی­های دشت قزوین، از داده­های بارش 23 ایستگاه باران سنجی با دوره آماری 36 ساله (85- 84، 50- 49) استفاده شده است. با استفاده از شاخص بارش استاندارد 24 ماهه (SPI ) ویژگی­های خشکسالی ارزیابی شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که سال آبی 79-78 سال خشکی بوده است. جهت حصول اطمینان بیشتر میانگین متحرک بارش 3 ساله، 5 ساله و 7 ساله برای این ایستگاهها محاسبه شدند که نتیجه حاصله تصدیقی بر نتیجه فوق الذکر بود. در ادامه با استفاده از روشهای زمین آماری از جمله روشهای Kriging , IDW و RBF بهترین  روش برای سال مورد نظر انتخاب گردید و سپس نقشه­های پهنه بندی خشکسالی در محیط ArcGIS برای منطقه مورد نظر با توجه به بهترین روش زمین آماری برای ماه­های سال 79-78 تهیه گردید و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد خرداد ماه بیشترین و آبان ماه کمترین درصد خشکسالی را دارا بوده­اند. در پایان رابطه SPI 24 ماهه و سطح آب زیرزمینی و همچنین رابطه بارش ماهانه و سطح آب زیرزمینی بررسی شد. این بررسی کاهش سطح آب زيرزمينی با وقوع خشکسالی را نشان داده و تفاوت ايجاد شده در سطح آب نسبت به سال­های گذشته و روند طبيعی آبخوان، اختلاف معنی­داری را نشان می­داد.
 
 
 
کلمات کليدی: خشکسالی، آب زيرزمينی، زمين آمار،شاخص SPI
 
 
1. مقدمه
 
خشکسالی­هاي سالهاي 1378 تا 1380 کشور، اثرات فراگیري داشت که باعث خسارات جبران ناپذیري به بخش­هاي کشاورزي، صنعتی و اقتصادي وارد کرد.  بروز خشکسالی در این سه سال سبب شد تا 10 استان از 28 استان کشور تحت تأثیر شدید قرارگیرد، در این ایام ایران خشک ترین سال­ها را در مقایسه با 50 سال اخیر داشته به طوری که میانگین بارش به درصد متوسط بارش 30 ساله، کاهش یافت [1].در ارتباط با خشکسالی­های ایران، فرج زاده (1374) ضمن بررسی شاخص خشکسالی در ایران، پهنه­های هم ارزش از نظر خشکسالی را بررسی نمود [2]. غیور (1375) شدت، مدت و وسعت خشکسالی­های ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار داد [3]. عزیزی (1378) به بررسی و مطالعه ارتباط خشکسالی­های ایران و النیو نوسان جنوبی پرداخته است [4]. حمیدیان پور (1384) به بررسی تحلیل دوره های خشکسالی دشت مشهد و میزان تاثیر آن بر منابع آب پرداخت. او با استفاده از روش SPI، خصوصیات خشکسالی (فراوانی وقوع، شدت، مدت) و دوره های آن ارزیابی شده و جهت بررسی اثرات خشکسالی بر روی منابع آب زیرزمینی از روش همبستگی و رگرسیون بین میانگین وزنی بارش دشت و تغییرات سطح ایستابی ماهانه و سالانه دشت استفاده کرد [5].
 
 از نمونه­ کارهای دیگر که در ارتباط با اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی و بارش می­باشد، می­توان به تحقیقات ماتر (79و1972) [6و 7] اشاره نمود. استرکامپ و همکاران (1995) به منظور برآورد میزان شارژ مجدد آب­های زیرزمینی در حوضه­های بدون باران سنج در کشور عمان و ابوظبی روش موازنه آب را بسط دادند [8]. پاندا و همکاران (2007) به بررسی اثرات خشکسالی بر روی تراز آب زیرزمینی در اریسا پرداختند. آنها در این بررسی دوره زمانی 2003- 1994 را مورد آنالیز قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افت آب زیرزمینی در طول سال­های خشک، ناشی از کمبود بارش، درجه حرارت بالا و رشد و تکامل زندگی بشری بوده که این کمبود  آب زیرزمینی در سال­های مرطوب قابل جبران نمی­باشد [9].در این تحقیق، ارتباط  نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قزوین با  خشکسالی­ها و به خصوص    خشکسالی ­79-1378، بررسی شده است. دشت قزوین با 4220 کیلومتر مربع مساحت و 300 مترضخامت متوسط آبرفت، حدود 2/1 میلیارد متر مکعب در سال پتانسیل دارد [10]. این پتانسیل قابل توجه، سبب اهمیت دشت قزوین به عنوان یک مرکز مهم کشاورزی، صنعتی و مسکونی شده است. بر اساس شواهد موجود، در حال حاضر سالیانه حدود 4/1 میلیارد متر مکعب آب از این دشت برداشت می­شود. این حجم برداشت باعث افت مخزن دشت به میزان 200 میلیون متر مکعب در سال شده است. کمتر از 10 درصد از آب برداشتی در بخش­های شرب و صنعت و حدود 90 درصد  آن در بخش کشاورزی مصرف می­شود.
 
2. مواد و روش­ها
 
2. 1. موقعيت منطقه، آمار و داده­هاي مورد استفاده
 
استان قزوین با وسعت15821 کیلومترمربع در موقعیت 48 درجه و 45 دقیقه تا 50 درجه و 50 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و37 دقیقه تا36  درجه و 45 دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این استان از دو بخش متمایز کوهستانی و دشت تشکیل شده و با توجه به این ساختار توپوگرافی متفاوت، شرایط اقلیمی مختلفی درآن به وجود آمده است. در این تحقیق به منظور مطالعه پدیده خشکسالی، از میان ایستگاه­هاي هواشناسی موجود در محدوده مورد مطالعه 23 ایستگاه بارانسنجی، با در نظرگرفتن معیارهایی از جمله داشتن آمار طولانی مدتو پراکنش مناسب در منطقه، انتخاب و به این ترتیب دوره آماري از سال آبی 50-1349لغایت 85- 1384 به عنوان مبناي مطالعه انتخاب گردید.
هم چنین از روش رگرسیون خطی و کمترین مربعات براي بازسازي آماري در ایستگاه هاي مورد مطالعه، که در آن داده گمشده به عنوان متغیر وابسته و داده هاي موجود در سایر ایستگاه­ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود، استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل خشکسالی­ها در ایستگاه­های باران­سنجی دشت  از شاخص بارش استاندارد(SPI) استفاده شد. با وارد کردن مقادیر بارندگی ماهانه در نرم افزار DIP که توسط مرید و همکاران تهیه و تدوین گردیده است، مقادیر  SPI داده­ها محاسبه شده است.  از آنجا که شاخص SPI  24 ماهه امکان پایش منابع آب زیرزمینی را می­دهد ، در این تحقیق به بررسی شاخص SPI 24 ماهه پرداخته شد. از آنجايي كه اطلاعات نقطه‌اي اين شاخص در ايستگاه‌ها براي پايش خشكسالي كفايت نمي‌كند و بسط و گسترش آنها به صورت مكاني و منطقه‌اي لازم مي‌باشد. لذا نياز به روش‌هاي درون‌يابي مي‌باشد. از اين‌رو از سه روش درون‌يابي، فاصله وزني معكوس[1] (IDW)، توابع پايه‌اي شعاعي[2] (RBF) و كريجينگ[3] (Kriging) استفاده گرديد. ارزيابي روش‌ها و انتخاب بهترين مدل در اين تحقيق با استفاده از شاخص جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE) براساس رابطه زير انجام شد.
 
 
 
 


 • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود مقاله   خرید مقاله   دانلود مقاله خشکسالی   دانلود مقاله آب زیرزمینی     مقاله خشکسالی  مقاله خشکسالی در ایران  مقاله خشکسالی Pdf  مقاله خشکسالی دریاچه ارومیه  مقالات خشکسالی  مقاله های خشکسالی  مقاله در مورد خشکسالی  مقاله ای درباره خشکسالی  مقاله درباره خشکسالی  دانلود مقاله خشکسالی  مجموعه مقالات خشکسالی  بانک مقالات خشکسالی  مقالات در مورد خشکسالی  مقالات مربوط به خشکسالی  مقاله های مربوط به خشکسالی  مقاله ای در مورد خشکسالی  دانلود مقاله در مورد خشکسالی  تحقیق درباره خشکسالی  مقاله درباره ی خشکسالی  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت باغبانی عمومی

دانلود پاورپوینت باغبانی عمومی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32810
نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی...
دانلود پاورپوینت آفت کش ها

دانلود پاورپوینت آفت کش ها

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32809
نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی...
دانلود پاورپوینت ذرت

دانلود پاورپوینت ذرت

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31044
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:30868
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3575

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1606

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2270

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :644

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1907

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :703

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :514

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :547

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...