منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد مهارت‌هایی برای زندگی

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

لیست تمامی نمونه سوالات ضمن خدمت

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> زیست شناسی و ژنتیک

دانلود مقاله رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندرقیمت: ۴۲۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 40     کد محصول :2423      حجم فایل:28,73 KB      نوع فایل :rar فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه

امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهایی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد های تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند . در سالهای پیشین میزان جهش ژنی DNA  د این سیستم ژنتیکی شرح داده شده است . و به طرز مناسبی باسندرم های بالینی مرتبط می شوند . در اکثر موارد ویژگی های بالینی این اختلالات دارای اثری بسیار نا همگون نسبت به اندام ها و بافت های بدن انسان دارد و غالبا برای تشخیص صحیح این اختلالات ژنتیکی شرح دقیقی از علائم بالینی . شکل شناس ساختار ژنی DNA گاهی از علم بیو شیمی و داده های اطلاعاتی ژنتیکی لازم می باشد .ویژگی های خاص ژنتیکی در DNA  میتوکندریا به این اختلالات ژنتیکی خواص بسیار متمایزی را ارائه می دهد . ( اختلالات ژنتیکی وراثتی مادرزادی ، تکثیر پرتو پلاسما ، چند پرتو چلاسمایی و تقسیم غیر مستقیم سلولی )( کلمات کلیدی DNA ، میتوکندریا ، امراض میتوکندریا ، اسپانیا )میتوکندریا اندامکهای زیر سلولی می باشند که در سیتوپلاسم سلول های هسته دار یافت می شوند . عملکرد اصلی آنها تولید انرژی سلولی تحت عنوان تری فسفات آدنوزین ( ATP ) می باشد . یکی از ویژگی های این اندامک ها این است که این ها دارای یک سیستم ژنتیکی می باشند .

دانلود مقاله رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندر

 که تماما به طور خودکار نیاز های خودشان برای بازنویسی و تغییر محتوای اطلاعات ژنتیکی بیان می دارند . اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک میتوکندریا انسانی یک ملکول تک سلولی با جفت های پایه ای 16.569 می باشد و اطلاعاتی را مشتمل بر 37 ژن در بردارد .دو نوع از اسید ها ریبو نوکلئیک که از اجزای متشکل نوع خاص میتوکندریا ریبوسوم و 22 گونه از اسید های ترانسفرال ریبو نوکلئیک تشکیل شده اسند . قادر می شوند تا کد دست نخورده و کامل ژنتیکی  را بخوانند و 13 گونه از پلی پپتید ها بخشی از ترکیبات پنج آنزیمی در سیستم انتقالی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفور )و مرحله نهایی مسیر تولید ATP را شکل می دهند . این پپتید ها با 7 واحد فرعی (6 . 5 . 41 . 4 . 3 . 2 . 1NP) از آمید اسید نیکوتونیک مطابقت دارد .و میزان آذین دینوکلوئتید (NADH ) که مشتمل بر اکسید اجیاد کننده  آبیکنین ( ترکیب I ) و یک واحد فرعی (bcyt ) از اکسید احیاء کننده سیتو کروم نوع C آبیکنین ( ترکیب I I I  ) و 3 واحد فرعی (COI , I I , I I I  ) از سیتو کروم اکسید شده نوع C ( ترکیب I V  ) و دو واحد فرعی از ATP  سنتز شده ( ترکیب  V2 ) می باشد کاهش می دهد .ما قبل اجزای متشکله این ترکیبات پلی پپتیدی ، علاوه بر ترکیب کامل نوع I I  در یک DNA هسته ای کد گذاری می شوند . بیوژ نیز ( زیست زایی ) این سیستم در یک ملکول سلولی واحد را تشکیل می دهد تا اطلاعات آن را هماهنگ با سیستم های مورد نیاز دوگانه ژنتیکی بیان دارد . ویژگی های خاص و اصلی مولکولی سیستم ژنتیکی میتوکندریا در آغاز دهه ی 1980 میلادی کشف گردید .

.ودر سال 1988 میلادی اولین جهشهای ژنی در DNA  میتوکندریا ( MTDNA  ) و امراض وابسته آن به طور ملموس تری رشد پیدا کرده است و انچه امروزه شکل گرفته با نام پزشکی میتوکندریا می تواند نامیده شود . اصطلاح امراض میتوکندریا برای یک گروه از اختلالات ژنتیکی به کار برده می شود . و به طور مشترک یک نقصانی را در فرآیند تولید ATP ایجاد می کنند با وجود این اصطلاح غلبا به کار برده می شود . ت اختلالاتی که در اثر آسیب در سیستم اکسفوس ایجاد می شود بیان می کند . به مدت چندین سال قبل فقط جهش ژنی که در DNA  میتوکندریا یافت می شد .به این آسیب مرتبط بر  می گشت . امروزه کشف ژن های هسته ای کد گذاری شده پروتئینی در سیستم ترکیبات اکسفوس و یا کشف دیگر ژنهایی که در مجمعه ساختاری خود مسئول اصلی بیماری های ژنتیکی میتوکندریا می باشد آغاز شده است . در این مقاله ما خودمان را به شرح بیماریهایی که با ایجاد آسیب بر سیستم ژنتیک میتوکندریا شناخته تر می باشند .و به علت اینکه این بیماریها یک نوع بیماری خاص از وراثت را نشان می دهند محدود می کنیم . ویژگی های خاص ژنتیکی میتوکندریا نوع وراثتی آن که در سیستم ژنتیکی میتوکندریا وجود دارد . قرار گیری آنها در اندامهای سیتوپلاسمی ، تمایل مستمر حرکت ژنها بدون دخالت نکلوتئید ها یا اینترونها و تکثیر پرتو پلاسمی ( تعداد زیادی از کپی های ژنی در هر سلول ) ویژگی های ژنتیکی  را تشکیل می دهند .که به وضوح این جهش های ژنی DNA  از آنت جهش های هسته ای DNA  متمایز می سازد . هز سلول شامل حدود 1000و 10000 کپی از DNA  میتوکندریا  مرتبط با بافت متشکله سلولی می باشد که به ترتیب حدود 100 تا 100000 از سلول نطفه نر و سلول نطفه ماده نظم می دهد . هر میتوکندریا شامل حدود 2 تا 1 ملکول می باشد .

عامل وراثت مادر زادی : DNA میتوکندریا در یک الگوی عمودی غیرمندلیانی از طریق مادر به ارث می رسد . . مادر ژنوم میتوکندریا را به تمام کودکانش منتقل می سازد . اما فقط دخ تر ها ژن DNA میتوکندریا به تمام اعضای نسل بعد انتقال می دهند .این حالت بدین علت بروز می کند که تعداد زیادی از ملکول های ژن DNA میتوکندریا در سلول نطفه مادر در مقایسه با تعداد 100 تایی سلول نطفه ماده موجود می باشند ( ما بین 100 هزار تا 200 هزار از کپی های ژن DNA ) علاوه بر این میتوکندریا می تواند در سلول نطفه مادر داخل ود و باعث لقاح  نطفه ماده شود و از طریق یک فرآیند فعال حذف شوند .

تقسیم غیر مستقیم سلولی : فتوتیپی که در یک خط سلولی قرار دارد می تواند به طور متفاوت در طول زمان تقسیم سلولی میتوکندریا که در سلول های فرد مؤنث ( دختر ) موجود می باشد توزیع شود . بنابراین اگر در یک تک سلول به مقدار 2 عدد DNA میتوکندریا قابل شمارش موجود باشد یکی از این DNA ها نرمال و دیگری DNA جهش یافته می باشد . ( پرتوپلاسم نا همگون )در طول زمانت این تقسیمات سلولی ژنوتیپهایی می تواند بدست آید که  مشتمل  بر پرتوپلاسم همگونی برای DNA جهش یافته و پرتوپلاسم ناهمگون گردد . بنابراین فتوتیپ یک سلولی که دارای پرتوپلاسم ناهمگون می باشد به درصد ژن جهش یافته DNA که شامل می گردد بستگی دارد . اگر تعداد مولکول های آسیب دیده DNA بالنسبه کاهش یابد مجموعه ای از مولکول های نرمال DNA تولید حواهد شد و اختلال ژنتیکی به تنهایی آشکار نخواهد شد . زمانی که ژن جهش یافته DNA به یک سطح مسطح آستانه بازگشت کند آن DNA جهش یافته در یک فنوفیپ بیماری زای آشکار می گردد . ( اثر آستانه ) که این بدین معنی می باشد که اگر تولید ATP پایین تر از نیاز حد فعلی برای عملکرد بافتها باشد به سبب تولید ناقص پروتئین های کدگزاری شده DNA میتوکندریا ، بیماری میتوکندریا در فرد بروز می کند .

 فایل ورد قابل ویرایش  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان خرید آنلاین مقاله امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان خرید مقالات ترجمه شده خرید مقاله در مورد شرح و رمز گشایی از DNA دانلود مقاله در مورد امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان شرح و رمز گشایی از DNA مقاله ترجمه شده مقاله در مورد امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان مقاله شرح و رمز گشایی از DNA DNA اختلالات ژنتیکی وراثتی مادرزادی اسپانیا امراض میتوکندریا امراض ژنیتکی میتوکندر یا در انسان تکثیر پرتو پلاسما درباره DNA رشته پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA مقالات رشته پزشکی مقالات پزشکی مقاله شرح و رمز گشایی از DNA میتوکندریا ویژگی های خاص ژنتیکی در DNA میتوکندریا اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک سیستم اکسفور فسفر اکسید شده  
محصولات مرتبط
پاورپوینت مهندسی ژنتیک 2

پاورپوینت مهندسی ژنتیک 2

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:24707
این پاورپوینت شامل 126 اسلاید  می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 9900 تومان قابل دانلود خواهد...
 واكنش متقابل سيستم 2α-آدرنرژيك و كافئين بر يادگيري احترازي

واكنش متقابل سيستم 2α-آدرنرژيك و كافئين بر يادگيري احترازي

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:16379
فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از مقاله  : بررسي واكنش متقابل سيستم 2α-آدرنرژيك و كافئين بر يادگيري احترازي غيرفعال در موش‌هاي صحرايي نر نژاد ويستار واژگان كليدي: حافظه، يادگيري، يوهمبين، كلونیدين، كافئين، α2-آدرنرژيك.   مقدمه كافئين بصورت وسيعي به عنوان ماده فعال كننده رفتاري در سطح جهان مصرف مي‌شود. كافئين، از طريق منابع غذايي و بيش از همه قهوه و چاي تامین می شود. مصرف زیاد و طولانی­مدت این ماده،...
دانلود آزمایش اندازه گیری HbA2

دانلود آزمایش اندازه گیری HbA2

قیمت: 35,000 ريالکد فایل:15027
موضوع آزمایش :           در این آزمایش هم مقدار هموگلوبین A2 که از طریق کروماتوگرافی ستونی حاصل شده و هم مقدار هموگلوبین توتال به وسیله ی دستگاه اسپکتوفتومتراندازه گیری می شود و از طریق قرار گیری داده ها در فرمول مناسب در صد هموگلوبین A2 به دست می آید . هدف از انجام آزمایش :         از انجایی که در بیماری های مربوط به هموگلوبین ها از قبیل انواع تالاسمی ها مقدار انواع مختلف هموگلوبین ها ی خون تغییر می...
دانلود مقاله پروتئین ها و اسید های آمینه

دانلود مقاله پروتئین ها و اسید های آمینه

قیمت: 45,000 ريالکد فایل:14696
 فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از مقاله  :   مقدمه: اسید های آمینه مولکول های کوچکی هستند که هم دارای عامل آمینی –NH2 و هم عامل کربوکسیلی COOHمی باشند و در تمامی سلول های زنده وجود دارند . غالب اسید های آمینه با یکدیگر اتصال بر قرار نموده و تولید پروتئین می نمایند. پروتئین ها نقش حیاتی دارند به عنوان مثال در ساختمان آنزیم ها ترکیبات سلولی و ... نقش دارند . تصور می شود که پروتئین های خاصی اطلاعات ژنتیکی را از DNA منتقل...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3494

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1553

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2223

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :618

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :1861

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :678

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :445

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :511

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...