منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینزقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 78     کد محصول :7240      حجم فایل:863,21 KB      نوع فایل :rarخلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز

 

خلاصه رفتار سازمانی پیشرفته

مولف كتاب : استيفن پي . رابينز

مترجمين : دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي

 

 

فصل 1 : پيش درآمدي بر رفتار سازماني     

فصل 2 : رفتار سازماني در سطح جهاني       

فصل 3 : مباني رفتار فرد      

فصل 4 : مفاهيم اصلي انگيزش     

فصل 5 : انگيزش از مفاهيم تا كاربرد      

فصل 6 : تصميم گيري فردي        

فصل 7 : مباني رفتار گروه         

فصل 8 : شناخت تيم       

فصل 9 : ارتباطات       

فصل 10 : رهبري        

فصل 11 : قدرت و سياست          

فصل 12 : تعارض و مذاكره       

فصل 13 : ساختار سازماني         

فصل 14 : تكنولوژي و طرح ريزي شغل        

فصل 15 : ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

فصل 16 : فرهنگ سازماني    

فصل 17 : تغيير و بهبود سازماني     

 

فصل 1: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

 

تعریف رفتار سازمانی :

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیلمی دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند . مدیران به سه علت به رضایت شغلی کارکنان توجه دارند :

 1- می توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد .

2- رضایت شغلی فرد با میزان غیبت و جابجایی او رابطه معکوس دارد .

 3- مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند واژه سازمان در آخرین بخش تعریف نشان می دهد که رفتار سازمانی ، رفتار فرد یا گروه را در رابطه با کار مورد توجه قرار می دهد .

نقش رشته های علمی :

رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد که عبارتند از : روان شناسی ، جامعه شناسی اجتماعی ، مردم شناسی و علوم سیاسی ، روان شناسی در سطح خرد و بقیه در سطح کلان نقش ایفا می کنند .

1- روان شناسی : علمی است که در پی سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغییر رفتار افراد انسانی برمی آید . در این علم رفتار فردی مطالعه می شود . پس این علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار سازمانی ایفای نقش می کند . روان شناسان به موضوعاتی چون پنداشت ، ادراک ، شخصیت ، یادگیری ، آموزش ، رهبری موثر ، نیازها و نیروهای انگیزشی ، رضایت شغلی ، فرآیندهای تصمیم گیری ، ارزیابی عملکرد ، سنجش نوع نگرش افراد ، شیوه های گزینش کارکنان ، طرح ریزی شغل و تنش های کار می پردازند.

2- جامعه شناسی : جامعه شناسان سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقش هایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند . جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازمانی نقش دارند و زمینه های مورد توجه آنان پویایی گروه ، طرح ریزی تیم ها ، فرهنگ سازمانی ، ساختار و تئوری سازمان ، بوروکراسی (دیوانسالاری) ، ارتباطات ، مقاوم فرد ، قدرت و تضاد یا تعارض است .

3- روان شناسی اجتماعی : یکی از زیرمجموعه های روان شناسی است که در آن دو رشته
روان شناسی و جامعه شناسی ترکیب شده اند . در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود.  یکی از موارد مورد توجه این رشته پدیده تغییر است (یعنی چگونه می توان موانعی را که بر سر راه تغییر است ،از میان برداشت ) . روان شناسان اجتماعی به سنجش نگرش های در حال تغییر ، الگوهای ارتباطی ، راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تامین کند و فرآیند تصمیم گیری گروه توجه دارند .

4- مردم شناسی : عبارت است از مطالعه درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت . متخصصان مردم شناسی توانسته اند در درک فرهنگ سازمانی ، محیط های سازمانی و تفاوت بین فرهنگ های ملی ما را یاری کنند .

5- علوم سیاسی : عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی . دانشمندان این رشته به تضاد یا تعارض ساختاری ، تخصیص قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت برای تامین منافع خود استفاده می کنند ، پرداخته اند

توجه : واحد مورد تجزیه و تحلیل روان شناسی ، فرد – جامعه شناسی ، گروه و سازمان – روان شناسی اجتماعی ، گروه – مردم شناسی ، گروه و سازمان – علوم سیاسی ، سازمان است.

هدف های رفتار سازمانی :

 توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی است .

توجیه : هنگامی که می خواهیم متوجه شویم که چرا فرد یا گروه کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم و می خواهیم علت را بدانیم .

پیش بینی :  هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای آینده است . مدیریت می خواهد نتیجه یک اقدام خاص را حدس زده و در حقیقت می خواهد برخی از واکنش های رفتاری را نسبت به پدیده های تغییر پیش بینی کند و راه هایی را برای کمترین مقاومت بیابد و تصمیم گیری کند .

بهبود کیفیت و بازدهی :

برای بهبود کیفیت و افزایش تولید یا بهره وری باید برنامه هایی را مثل کنترل کیفیت کامل و بازسازی اجرا کرد تا به موجب آنان افراد و کارکنان تشویق شوند که در امور مشارکت فعال نمایند .

 

مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟

 1- توجه زیاد به مشتری : مشتری تنها کسانی نیستند که از محصولات و خدمات استفاده می کنند بلکه شامل افراد درون سازمان که با سایر افراد سازمان روابط متقابل دارند هم می شود.( مانند کارکنان دایره اعتبارات ، حسابداری و حمل و نقل )

2- توجه به بهبود مستمر : بهبود دائمی و پیوسته در محصولات و خدمات .

3- بهبود کیفیت همه کارهایی که سازمان انجام می دهد . این مورد تنها برای محصول نهایی نیست و شامل شیوه هایی که سازمان کالا را تحویل می دهد ، سرعتی که در رسیدگی به شکایات دارد و نوع برخورد و رعایت ادب  در پاسخ گویی به مشتری نیز می شود .

4- سنجش یا اندازه گیری های دقیق : کنترل کیفیت کامل برای سنجش متغیرهای عملکرد در فعالیت های سازمان از روشهای آماری استفاده می کند و متغیرهای عملکرد را با استانداردها مقایسه می کند . 5- تفویض اختیار : در کنترل کیفیت کامل همه افراد باید در فرآیند بهبود شرکت کنند . در اجرای این برنامه از تیم ها استفاده می شود .

کاربرد TQM در رفتار سازمانی مورد توجه است زیرا اجرای این برنامه  باعث می شود که کارمند در آنچه می خواهد انجام دهد دوباره بیندیشد و در فرآیند تصمیم گیری های سازمان مشارکت کند . زمانی که تغییرات بسیار شدید وسریع است ، توجه به این موضوع که اگر قرار باشد کار را از اول آغاز کنیم چگونه باید آن را انجام داد ، اساس و مبنای بازسازی را تشکیل می دهد . اجرای این روش مدیران را وادار می کند تا یک بار دیگر شیوه انجام امور را مورد توجه قرار دهند و ببینند که اگر قرار بود کار را از نو آغاز کنند چگونه ساختار سازمان را تعیین می کردند .

بهبود  مهارت افراد :

مدیریت می کوشد تا رفتار کارکنان را بهبود بخشد زیرا این امر در اثر بخشی اهمیت زیادی دارد . همچنین می کوشد تا ارتباطات بهتری با آنها برقرار کرده و تیم های اثر بخش تر به وجود آورد .

نیروی کار گوناگون :

یکی از مسائلی که سازمان ها با آن مواجه هستند ، مسئله سازش و کنار آمدن با افراد و کارکنان است که تفاوت ها زیادی با هم دارند . گوناگونی نیروی کار بدین معنا است که سازمان ها باید افرادی را استخدام کنند که از نظر جنس ، نژاد و قومیت تفاوتهای زیادی دارند و مقصود از کاربرد عبارت مزبور این است که افرادی که در سازمان کار می کنند با هنجارهای رایج کشور متفاوتند . علاوه بر وجود گروه های مختلف ، افراد معلول و مسن را نیز می توان به عنوان نیروی کار گوناگون نام برد .

در حال حاضر سازمان ها سعی دارند تا به نوع نیازها ، شیوه های زندگی و خواسته های  افراد توجه بیشتری نمایند و متوجه تفاوت های ارزشی آنها بشوند . مدیران هم اکنون می خواهند با توجه به خصوصیات فردی کارکنان با آنها برخورد نمایند تا نرخ جابجایی و غیبت آنها را کاهش دهند و تولید و بهره وری آنان را افزایش دهند و در عین حال به تبعیض هم متهم نشوند . با برخورد صحیح با مسئله گوناگونی می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان افزایش داد و تصمیم گیری را بهبود بخشید .

واکنش در برابر جهانی شدن سازمان :

در زمان کنونی مدیریت در محدوده مرزهای ملی قرار نمی گیرد و مدیران باید بتوانند با افراد متعلق به فرهنگ های مختلف کار کنند . مدیر باید بتواند فرهنگ کارکنان را درک کند (چه کارکنان در کشورهای دیگر باشند و چه در کشور او باشند ) ، با آنان وجوه مشترک پیدا کند و آنان  را وادار کند که شیوه های گوناگون مدیریت را درک کنند و خود را با آنان سازگار نماید .

تفویض اختیار :

هم اکنون مدیران را با عنوان های مختلف مانند مشاور ، سرپرست و ناظر معرفی می کند . تصمیمات به سطوح پایین تر سازمان (سطوح عملیاتی ) ارجاع شده است و به کارکنان آزادی عمل بیشتری داده اند تا بتوانند مسائل کاری خود را حل کنند و تصمیماتی بگیرند.گروه های متخصص وخود گردان تشکیل شده اند که می توانند بدون وجود رئیس و سرپرست کار کنند . سازمان ها در وضعیتی هستند که باید به کارکنان تفویض اختیار کنند . مدیران باید بیاموزند که چگونه کنترل را به دیگران واگذار کنند و در عین حال تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .

نوآوری و ایجاد تغییر :

سازمان ها باید در پی نوآوری باشند و پدیده تغییر را پذیرفته و انعطاف پذیری  بالایی نشان دهند تا از بین نروند . همچنین باید کیفیت محصول و خدمات را بهبود بخشند تا بتوانند در برابر رقبا مقاومت نمایند . چالش و مشکل مدیریت این است که باید کارکنان را وادار به خلاقیت نمایند و در برابر تغییر بردباری بیشتری به خرج دهد .

سازش با پدیده ای به نام تغییرات سرسام آور :

مدیران همواره با تغییر سرو کار داشته اند ، اما امروز مسئله زمان اجرای تغییرمطرح است در زمان کنونی تغییر به صورت فعالیت دائمی و مستمر درآمده است . کارکنان باید نوآوری های روزمره داشته باشند و پیوسته باز آموزی شوند . در گذشته کارکنان احساس امنیت شغلی می کردند ، ولی هم اکنون افراد برای مدت نسبتاً کوتاهی می توانند در کار خود انجام وظیفه نمایند . مدیران باید بیاموزند که چگونه انعطاف پذیر شوند و در امور پیش بینی نشده چگونه واکنش مناسب نشان دهند و چگونه در برابر پدیده تغییر مقاومت کنند و به بهترین شکل با آن سازش نمایند .

کم شدن وفاداری کارکنان :

سازمان ها با رویارویی با پدیده رقابت جهانی و مشاهده برخوردهای ناجوانمردانه چون بلعیده شدن سازمان های ضعیف توسط سازمان های قدرتمند دست از سیاست های گذشته برداشته و امنیت شغلی ، سابقه خدمت و پاداش های مناسبی را که به کارکنان قدیمی خود می دادند ، کاهش دادند . این مسئله باعث کاهش وفاداری کارکنان شده است . مدیران باید بیاموزند که چگونه موجب افزایش انگیزه کارکنان شوند تا آنان نسبت به سازمان احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان نیز در صحنه رقابت جهانی باقی بماند .

نیروی کار دوگانه (مضاعف) :

امروزه نیروی کار با الگوی دوگانه وجود دارد که در آن کارکنان باید کارهایی با مهارت پایین انجام دهند و حقوق نسبتاً پایینی بگیرند یا کارهای با مهارت بالا انجام دهند و حقوق متوسط دریافت کنند . در گذشته بیشتر سازمان ها در بخش تولید کارکنانی با مهارت بالا داشتند . ولی هم اکنون به نظر می رسد که افراد با مهارت پایین و حقوق اندک باید استخدام شوند . مسئله اینجاست که مدیر چگونه می تواند موجب انگیزش افرادی شود که حقوق پایینی دارند و فرصتی نیز برای ارتقای مقام و رسیدن به دستمزد بیشتر ندارند . آیا می توان مشاغل این کارکنان را طرح ریزی مجدد نمود یا حتی آنها را حذف کرد ؟

بهبود رفتار ، از نظر اخلاقی :

در سازمان هایی که پیوسته شاهد کاهش نیروی کار و نادیده گرفتن انتظارات کارکنان و رقابت شدید در بازار هستیم ، عجیب نیست که برخی کارکنان قوانین را زیر پا گذاشته و دست به اقدامات غیر اخلاقی بزنند . مدیران باید از نظر اخلاقی جو یا محیطی سالم برای کارکنان به وجود آورند تا آنها بتوانند بر میزان تولید ، بازدهی و بهره وری خود بیفزایند و از نظر رفتار خوب و بد دچار مشکل و معما نشوند .

برچسب ها:  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز Pdf  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز Doc  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جلد دوم  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز سه جلدی  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج جلد دوم  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  خلاصه کتاب رفتارسازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز جلد دوم  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز Pdf  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز Pdf  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز Doc  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جلد دوم  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز سه جلدی  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج جلد دوم  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتارسازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه كتاب رفتار سازماني دكتر رضائيان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی علی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  دانلود رایگان خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضائیان  دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود خلاصه کتاب مديريت رفتار سازمانی مورهد گریفین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی مورهد گریفین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی قلی پور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی قلی پور  خلاصه کتاب رفتار سازمانی آرین قلی پور  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی قلی پور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر قلی پور  خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز جلد دوم  خلاصه کتاب رفتار سازمانی زارعی متین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی دکتر زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی حسن زارعی متین  کتاب رفتار سازمانی رابینز  کتاب رفتار سازمانی رابینز Pdf  کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج  کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  کتاب رفتار سازمانی رابینز سه جلدی  کتاب رفتار سازمانی رابینز جلد اول  کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی  کتاب رفتار سازمانی رابینز Ppt  کتاب رفتار سازمانی رابینز ترجمه مهدی زارع  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز  کتاب رفتار سازمانی  کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز  کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  کتاب رفتار سازمانی پیشرفته  کتاب رفتار سازمانی رضائیان  کتاب رفتار سازمانی و منابع انسانی  کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین  خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز  کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز  کتاب رفتار سازمانی استیفن پی رابینز  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  خرید کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود كتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  سوالات کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود کتاب مديريت رفتار سازمانی مورهد گریفین  دانلود خلاصه کتاب مديريت رفتار سازمانی مورهد گریفین  خرید کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین  کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضاییان  کتاب رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  دانلود کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  كتاب رفتار سازماني رضائيان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رضائیان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  مشخصات کتاب رفتار سازمانی رضائیان  دانلود رایگان کتاب رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رضائیان  دانلود کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر رضائیان  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز Pdf  دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز Pdf  خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز Pdf  کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج جلد دوم  دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج ترجمه مهدی زارع  دانلود کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز جاج جلد اول  خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج ترجمه مهدی زارع  دانلود کتاب رفتار سازمانی و منابع انسانی  دانلود رایگان کتاب رفتار سازمانی و منابع انسانی  دانلود کتاب رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  خلاصه کتاب رفتار سازمانی و منابع انسانی  دانلود رایگان کتاب رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  کتاب مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی احمدرضا فاضل انواریزدی  خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین  دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین  دانلود کامل کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريالکد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4382

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2272

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2912

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :989

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2449

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :998

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1024

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :879

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...