منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> شیمی، پتروشیمی و نانو

دانلود تحقیق نانوتيوپهاي كربن و روشهاي توليد آنهاقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 32     کد محصول :7552      حجم فایل:1,16 MB      نوع فایل :rarدانلود تحقیق روش های ساخت نانو تیوب ها

مقدمه

عصر حاضر را شايد بتوان عصر كربن نام نهاد زيرا اين ماده كاربرد وسيعي در صنايع مختلف پيدا كرده است .در اين بين نانوتيوپ هاي كربن و فلورن ها توجه دانشمندان را بيشتر از ديگر شكلهاي كربن به خود جلب كرده اند . اگرچه مدت زمان زيادي از كشف نانوتيوپ هاي كربن و فلورن نمي گذرد ولي تحقيقات وسيعي در زمينه شناسايي ، ساخت و بكارگيري آنها در صنايع مختلف انجام شده و پيشرفتهاي زيادي نيز در اين رابطه صورت گرفته است.در اين بخش ابتدا به تاريخچه كشف انواع مختلف كربن مي پردازيم ، سپس انواع نانوتيوپ هاي كربن را مورد ارزيابي قرار مي دهيم .

تاريخچه

تا سال 1910 تنها 4 نوع كربن شناخته شده بود : گرافيت ، الماس ، لانسديلايت و كربن بدون شكل يا آمورف . كشف فلورن ها نيز مانند بسياري ديگر از اكتشافات به صورت اتفاقي رخ داده است . در حالي كه قبل از كشف فلورن ها توافق كلي بر روي ناپايداري اتمهاي كربن وجود داشت دانشمندان روسي با استفاده از محاسبات نشان داده بودند كه مولكول فلورن در حالت گازي مي تواند پايدار باشد . در سال 1985 كروتو و اسمالي در حين اسكپروسكوپي نمونه هاي بخار كربن به نتايج جالبي دست يافتند . در اينجا بود كه فلورن ها كشف شدند و با پديداري آنها در فاز گازي نيز به صورت علمي اثبات شد .

س از آن در سال 1991 كشف نانوتيوپ هاي كربن به وسيله يك متخصص ژاپين ميكروسكوپهاي الكتروني به نام سوميوايجيا در حالي كه مشغول مطالعه نشت مواد بر روي كاتد به هنگام ساخت فلورن ها به روش تبخير با قوس الكتريكي بود صورت گرفت . كمي بعد توماس ابزن و پيوليكل آجين از آزمايشگاه آقاي ايجيما نشان دادند كه چگونه مي توان نانوتيوپ هاي كربن را به وسيله تغيير در شرايط تبخير قوس الكتريكي به صورت انبوه توليد نمود . اين امر باعث گسترش امكان مطالعه خواص فيزيكي و شيميايي نانو تيوپيهاي كربن در آزمايشگاهها در سراسر جهان گشت .

 

سپس نانو تيوپهاي كربن تك ديواره اي به طور همزمان ولي جداگانه توسط گروه ايجيما در شركت NEC و شركت دونالد بثون در مركز تحقيقات آلمادن متعلق به شركت IBM واقع در كاليفرنيا كشف شدند .

طول نانولوله هاي كربني در حدود 100 ميكرومتر تا چندين ميكرومتر است و قطر نانولوله هاي كربني هم در حدود 1 تا 50 نانومتر است . نانولوله هاي كربني در صفحه هاي گرافيتي هستند كه به دور خود پيچيده شده و به صورت لوله در آمده اند . كه سطح استوانه شامل شش ضلعي هاي منظم با اتمهاي كربن در رئوس آنها است . دو سر لوله به كل مك هاي به شكل نيم فلورن منتهي مي شود . پس مولكولهاي فلورن حالت حدي يك نانولوله كربني هستند . كه دو كلاهك مستقيماً به يكديگر متصل شده اند .

نانولوله هاي كربني ساختاري شبيه به يك بعدي دارند . به واسطه اينكه طول آنها در مقابل قطر آنها بزرگتر است . نانولوله هاي كربني هم داراي خواص مولكولي و هم جامد هستند . در ميان ساختارهاي نانولوله هاي كربني كشف شده . دو ساختار از همه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . اين دو ساختار شامل نانولوله هاي كربني تك ديواره كه در سال 1991 كشف شدند و نانولوله هاي كربني چند ديواره كه در سال 1993 كشف شدند .

انواع كربن و ساختارهاي آن

در الماس هر اتم كربن با چهار اتم ديگر در يك شبكه فضايي قرار گرفته كه اين امر خود دليل استحكام بالاي الماس مي باشد . گرافيت ماده اي است كه از شبكه هاي شش ضلعي كربن تشكيل شده است . و همانطور كه در شكل پايين ملاحظه مي شود اين ساختار لايه لايه اي بوده و در آن لايه هاي مختلف مي توانند بر روي يكديگر بلغزند . هر اتم كربن در واقع در يك لايه با سه اتم كربن ديگر پيوند دارد . اين پيوندها حتي از پيوند موجود در الماس نيز قوي تر مي باشند . با توجه به ساختار اتمي كربن ، يك پيوند ديگر نيز بايد وجود داشته باشد كه اين پيوند در خارج از صفحه قرار دارد . ولي ثبت به پيوندي كه در داخل صفحه وجود دارد از استحكام كمتري برخوردار مي باشد . به همين دليل صفحه هاي گرافيت مي توانند بر روي يكديگر بلغزند و به گرافيت نقش روغني بودن را مي دهند كه در نتيجه از آن به صورت يك ماده براي روغنكاري استفاده مي شود . بعلاوه اين نوع پيوند باعث خواهد شد تا گرافيت به شكل يك ماده ناهمسانگرد باشد . در حالي كه الماس به صورت يك ماده همسانگرد عمل مي نمايد.

امروزه اشكال ديگري از كربن نيز شناخته شده است كه اولين آنها فلورن  بوده كه به آن توپ فوتبال نيز مي گويند . امروزه بيش از 30 نوع از اين فلورن ها وجود دارند ، بعلاوه يك خانواده بزرگ از برادرهاي فلورن ها بنام نانوتيوپ هاي كربن نيز شناخته شده اند كه كاربردهاي زيادي در نانوتكنولوژي دارند . در شكلهاي زير نمونه هايي از يك مولكول فلورن و نمونه هايي از نانوتيوپ كربن ديده مي شود.

فلورن  اولين مولكول كربن به شكل كروي مي باشد كه اتمهاي كربن در آن به صورتي قرار گرفته اند كه شكلي مشابه يك توپ فوتبال را مي سازند . در ساختار اين مولكول شصت اتم كربن وجود دارد كه در آن تعدادي از كربنها تشكيل حلقه هايي با پنج اتم را داده كه به وسيله حلقه هاي با شش اتم كربن احاطه شده اند . از اين مولكول مي توان به عنوان يك ياتاقان كروي در ماشينهاي مولكولي استفاده نمود . البته انواع ديگري از فلورن با تعداد اتم كربن بيشتر نيز وجود دارد كه در زير به آنها نيز اشاره خواهيم كرد . اما  از انواع ديگر ناپايدارتر بوده و نيز داراي بيشترين تقارن مي باشد . به همين دليل نيز فراواني آن نسبت به ديگر انواع فلورن بيشتر است . قطر اين مولكول توپي شكل برابر با 17/0 نانومتر مي باشد . در اينجا به علت فراواني و نيز اهميتي كه مولكول  دارد ساختار آن مورد بررسي قرار مي گيرد . در ساختار  اتمهاي كربن در رئوس يك سي و دو وجهي قرار گرتفه اند . مكان اين اتمها مشابه يكديگر هستند و متوسط كمترين فاصله بين دو اتم كربن مجاور در اين مولكول برابر است با 142/0 نانومتر مي باشد و تقريباً باآن برابر است . در اين مولكول هر اتم كربن با سه اتم كربن ديگر پيوند دارد و بيست وجه از سي و دو وجه اين مولكول شش وجهي و دوازده وجه باقي مانده به صورت پنج وجهي مي باشند ذكر تئوري اولر نيز در اينجا خالي از لطف نيست . بر اساس اين تئوري هر سطح بسته اي كه بخواهد از پنج ضلعي و شش ضلعي تشكيل شده باشد حتماً بايد تنها دوازده پنج ضلعي داشته و بقيه وجوه آن از شش ضلعي تشكيل شده باشد . وجود پنج ضلعي ها باعث افزايش انحنا در تشكيل يك سطح بسته مي شود . البته براي اينكه مولكولهاي بدست آمده پايدار باشند بايد يك قانون ديگر را نيز رعايت كرد و آن عبارتست از قانون مجزا كردن پنج وجهي ها كه بنابراين قانون براي كاهش انحنا موضعي بايد آنرا رعايت نمود . 

فهرست مطالب

عنوان صفحه 
مقدمه 1
نانوتيوپهاي كربن و روشهاي توليد آنها 1
تاريخچه 1
انواع كربن و ساختارهاي آن 5
ساختار مولكولي نانوتيوپ هاي كربن 12
ساختار هندسي لوله هاي نانويي كربن 15
مكانيزم رشد نانوتيوپ هاي كربن 19
روشهاي ساخت فلورن 21
روش هاي ساخت نانوتيوپ هاي كربن 22
خالص سازي 
 
برچسب ها:  نانو تیوب  نانو تیوب های کربنی  نانو تیوب کربنی  نانو تیوب چیست  نانو تیوب ها  نانو تیوب کربن چیست؟  نانوتیوب های کربن  نانو تیوب در پزشکی  نانو تیوب نیترید بور  نانو تیوب Pdf  نانولوله های کربنی  نانولوله های کربنی+pdf  نانولوله های کربنی تک دیواره  نانولوله های کربنی چیست؟  نانو لوله های کربنی چند جداره  نانو لوله های کربنی Doc  نانولوله های کربنی تک جداره ( Swnt)  نانولوله های کربن  نانولوله کربنی  نانو تیوپ کربنی چیست  نانولوله کربنی Pdf  نانو لوله کربنی پایان نامه  قیمت نانو تیوب کربنی  نانو لوله کربنی چیست  نانو لوله کربنی چند دیواره  نانو لوله کربنی تک دیواره  نانولوله چیست  کربن نانو تیوب چیست؟  نانو تیوپ چیست  نانو لوله ها  نانولوله هاي كربني  نانوتیوب های کربنی  نانوتیوب های کربنی چیست  نانولوله های کربن تک دیواره  انواع نانوتیوب های کربنی  نانولوله بور نیترید  نانولوله های بور-نیترید  کربن نانو تیوب Pdf  نانولوله های کربنی  نانولوله های کربنی+pdf  نانولوله های کربنی چیست  نانولوله های کربنی چند جداره  نانولوله های کربنی چند دیواره  نانولوله های کربنی تک جداره  نانولوله های کربنی در پزشکی  نانولوله های کربنی تک دیواره  نانولوله های کربنی عامل دار شده  نانولوله های کربنی زیگزاگ  کاربرد نانولوله های کربنی Pdf  نانولوله های کربنی چیست؟  نانولوله های کربنی تک دیواره وچند دیواره  نانولوله های کربنی تک جداره ( Swnt)  انواع نانولوله های کربنی تک جداره  کاربرد نانولوله های کربنی در پزشکی  نانولوله های کربن تک دیواره   پایان نامه شیمی - نانولوله های کربنی    پایان نامه شیمی نانولوله های کربنی    پایان نامه شیمی    نانولوله های کربنی  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

دانلود پاورپوینت مستند سازي در آزمايشگاه بيوشيمي

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:32854
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32817
کاملترین فایل ارائه در مورد آنتی بیوگرام ( حساسیت دارویی و میکروبی )با 53 اسلاید و قیمت مناسب   لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله...
اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

اورپوینت آینده‌نگاری صنایع پتروشیمی ایران برنامه ریزی فرض پا

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32315
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

گزارش کارآموزی آشنایی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:31084
گزاش کارآموزی در کارخانه پلی اتیلن در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc   توضیح پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. اینماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت pe نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن  ))دارای یک بند دو گانه c=c است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4386

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2275

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2915

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :990

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2451

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1000

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1026

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :881

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...