منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون از تدریس در مدرسه ، کلاس درس و دانش آموزانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 54     کد محصول :7181      حجم فایل:72,32 KB      نوع فایل :rarتجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مقدمه

یکی از اندیشمندان غربی نوشته بود ، ما مي توانيم تكنولوژي را به دو صورت ببينيم. بعنوان يك سري ابزارها كه آنچه ما هم اكنون انجام مي دهيم را تقويت كرده و وسعت مي بخشند، يا بعنوان چيزهايي با ظرفيت ايجاد تغيير ريشه اي در آنچه ما اكنون انجام مي دهيم و نحوة انجام آن. به عنوان مثال تكنولوژي زين دوچرخه به دوچرخه سوار امكان مي دهد كه بيشتر و طولاني تر سفر كند، اما تكنولوژي يك ماشين بطور كلي شيوه درك ما از سفر را عوض مي نمايد. شايد بحث ما از نظر كيفيت باشد نه از جهت كميت، در توصيف تكنولوژي آموزشي نيز همين بحث مطرح است، گسترش كارهايي كه هم اكنون در حال انجام آنها هستيم ، تنها تقويت عملكرد جاري ما به عنوان معلم است در حاليكه استفاده كيفي از تكنولوژي تغييرات ريشه اي در كار معلمان و يادگيري دانش آموزان ايجاد مي كند. بسط و تقويت عمومي ، شبيه آنچه كه در زير آمده است را استفاده عالي از تكنولوژي آموزشي توصيف مي كنند .

• استفاده از ديسك ليزري براي ضميمه كردن اطلاعات و تصاوير به متن .

• استفاده از اينترنت در يافتن واقعيات براي جذاب كردن برنامه .

• استفاده از برنامه هاي درجه بندي اينترنتي يا آنلاين.

• استفاده از آموزش كمكي كامپيوتر براي تكميل شيوه هاي آموزش سنتي

تكنولوژي مي تواند به عنوان عاملي مهم و شايد اساسي، شيوه معلم را تغيير دهد. يعني شيوة عملكرد معلمين ، شاگردان و مدرسه را عوض كند. ما نمي گوئيم كه استفاده هاي تقويتي از تكنولوژي ، استفاده هاي خوبي نيستند. ما مي گوئيم كه استفاده هاي تقويتي ، روي تمام ظرفيت و قدرت منابع تكنولوژي سرمايه گذاري نمي كنند. با ملاحظه چگونگي تغيير ريشه اي كه بواسطه تكنولوژي قابل انجام است. ما معلمين فكرمان را به سطوح جديد مي كشانيم و خود را وادار مي كنيم كه تفكرات ،كارهاي روزمره ،اعمال و شيوه هاي تربيتي مان را از نو بشناسيم. اختراع كنيم و بسازيم. به طوريكه به تغيير در فضاي جامعه شناختي و تكنولوژيكي منجر شود كه كودكانمان در آن فضا به يادگيري مشغولند.

بحث ما درباره تكنولوژي بعنوان عاملي براي تغيير در شيوه معلم ، در سه حوزه سازمان يافته است ، تغيير در معرفت شناسي ،تغيير در روانشناسي كه در يادگيري به كار مي رود. و تغيير ارتباطي و اجتماعي ، هر بخش دربارة اين تغييرات بحث مي كند و مثالهايي از تجارب ما و ديگران ارائه مي كند تا اين شيوه هاي جديد تفكر و عمل را ملموس تر و قابل فهم تر نمايد.

تغيير در معرفت شناسي

معرفت شناسي ، شاخه اي از فلسفه است كه با ماهيت دانش سروكار دارد. اين بخش دربارة تغيير در ساختمان موضوع اصلي و انواع دانشي كه از نظر مدرسه با ارزش محسوب مي شود مي پردازد.

اكثر معلمان به كتابهاي درسي اجازه مي دهند كه چهارچوب رشته آنها را بصورت شسته و رفته با كلمات درشت ، تعاريف روشن ، عكسهاي پشت سر هم و مثالهايي روشن از جهان واقعي تعيين كنند. جرالد هالتون از اين مسئله با عنوان « عقيم كردن» برنامه درسي كه فقط « دانش عمومي» مي آموزد. نام برده است.

كلاسهاي غني از تكنولوژي مي تواند معلمان را از قيد كتابهاي درسي آزاد كند. خواستن از معلم و دانش آموز كه جرأت به خرج داده و در اينترنت به تازه ترين محتواي در دسترس دست يابند . با اين روش دانش آموزان نيز مي توانند به اطلاعاتي كه در اختيار حرفه اي ها هست دست يابند فشار زيادي بر معلمين و دانش آموزان وارد خواهد آمد تا بتوانند به اطلاعات معنا بدهند، اطلاعات نامربوط را حذف كنند و بر ايده هاي مهم موضوع اصلي تمركز يابند.

علاوه بر اينها ، اين شيوه مي طلبد كه معلم و دانش آموز هر دو « مصرف كنندگان دانش » شوند. در قسمت بعد به اين انديشه يادگيري يعني « مصرف كنندگان دانش» خواهيم پرداخت.

حجم زيادي از اطلاعات و فرصتها در اينترنت وجود دارد ، اما معلمان بايد بياموزند كه چگونه به آنها دسترسي پيدا كنند ، چگونه از آنها به شيوه اي مؤثر و كارآمد استفاده كنند، و چگونه چهارچوب آن را براي دانش آموزان مشخص نمايند تا آن را بصورتي سودمند و مولد در يادگيري به كار ببندند. معلم بايد از فردي كه در قيد اتكا به كتابهاي درسي است به فردي تبديل شود كه مرزهاي جديد دانش ، منابع و محتوا را كنار مي زند و به درون آنها راه مي يابد.

ما به تازگي با معلمي گفتگو كرديم كه در يك مدرسه داراي مجوز كار مي كرد كه معلمين و دانش آموزان كتاب درسي دريافت نمي كردند و برنامه درسي از منابع آنلاين پيدا شد. او معتقد بود كه هر تلاشي شبيه اين محكوم به شكست است.

بسياري از معلمان هنگامي كه شيوه هاي استفاده از اينترنت را ملاحظه مي كنند به نتيجه گيري مشابهي روي مي آورند. گشتن به دنبال كاربرگ ها و نظير آنها تنها به اينترنت اجازه مي دهد كه برنامه درسي را تقويت كند بنابراين آن را از تصوير « عمومي» فراتر نمي برد. معلمان بايد ملاحظه كنند كه محتواي رشته چيست يا چه بايد باشد. آيا نمي توان بخش زيادي از فصل آب و هوا را با استفاده از اطلاعات مربوط به آب و هواي واقعي كه در سايت C N N .COM موجود است آموزش داد؟ اطلاعات خام آب و هواي در مقايسه با اطلاعات موجود در فصل آب و هواي كتاب درسي دانش بسيار متفاوتي است. معلمان بايد بياموزند كه اول اين بينش را مفيد تشخيص دهند و سپس استفاده از آن و منابع موازي ديگر را ياد بگيرند. آنها بايد فكر خود را از لغات درشت نوشته شده و سؤالات آخر هر فصل بالاتر ببرند تا به فعاليت هاي مناسب و ايده هاي موضوع اصلي ، تكاليف جهان واقعي ، و آزمونهاي عملكرد صحيح دست يابند.

بعنوان مثال مؤلف دوم با استفاده از منابع اصلي كه در سايت به نام « دره تاريك» با آدرس Jefferson . village . virginia , ada/ vshado w يافت توانست تحقيقات دانش آموزان درباره مفاهيم جنسيت ، طبقه اجتماعي و قوميت در جنگ داخلي را هدايت و راهنمايي كند. از آنجا كه اين مقالات از روزنامه تاريخ جنگ داخلي واقعي گرفته مي شوند. اختلاف جزئيات آهنگ و جايگاه سياسي اش متنوع بوده و سبك نوشتاري مقالات آن با آنچه دانش آموزان عادت دارند متفاوت است . به هر حال ، قدرت آموزش اين منابع با گزارشات كتاب درسي از همان دوران يكي نيست. منابع اصلي مفهوم جهان واقعي را كه مي تواند در روشهاي قدرتمند تعليمي مورد استفاده قرار گيرد در اختيار ما قرار مي دهند در هر حال معلمان بايد اين منابع نه تنها از جهت كمي كمتر از متون موجود ببيند، بلكه آنها را از لحاظ كيفي بسيار متفاوت از متون ، موجود درك كنند. منابعي كه مستلزم استفاده از روشهاي متفاوت ، تفسير ، متفاوت و محصول متفاوت است.

تغيير در روان شناسي

همانطور كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، اعتقاد داريم كه تكنولوژي تغييرات مهمي را در تفكر ما راجع به يادگيري دانش آموزان ، پيشنهاد مي كند. در محيط هاي خالي از تكنولوژي سنتي ، دانش آموزان اغلب به عنوان گيرندگان دانش (در بدترين شرايط سناريو) يا سازندگان دانش( در بهترين شرايط ) در نظر گرفته مي شدند، ما فكر مي كنيم ، دسترسي نامحدود به اطلاعات كه امروزه توسط تكنولوژي فراهم گرديده ، نيازمند جايگزين اين انديشه پيشروانه است كه دانش آموزان مصرف كنندگان دانش هستند( علاوه بر سازندگان دانش)معلمان بايد براي قضاوت دربارة قابل اعتماد بودن اطلاعات به روشهايي مثل بررسي مجدد آن از منابع ديگر بپردازند و با آزمايشات و معاينات ذهني و پرسيدن پرسشهاي نقادانه در مورد منابع ادعاها به بررسي منطقي بودن محتواي آنها مبادرت ورزند، دانش آموزان بايد بياموزند كه دانش را به دقت مورد موشكافي قرار داده و تا پيدا شدن سطح قابل قبولي از قطعيت به آنها مظنون باشند. اين كار هم براي معلم و هم براي دانش آموز دشوار و وقت گير بوده و مستلزم بدبيني و شكاكيت است. در هر حال در حاليكه اينترنت گسترش مي يابد ، مصرف كننده خوب دانش و اطلاعات شدن مهارتي است كه همه ما بدان نيازمنديم به اعتقاد ما تا زمانيكه اينترنت فاقد استانداردهاي دقيق براي رعايت امانت و صحت است اين مشكل ادامه دارد و بيشتر مي شود.

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تغییر در معرفت شناسی    ۲
تغییر در روان شناسی    ۵
تغییرات ارتباطی و اجتماعی    ۷
ضرورت تخصص د رتدریس    ۹
علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس    ۱۲
مدیریت کلاس در مقابل یادگیری فعال    ۱۳
علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس و شیوه های برخورد با آن    ۱۵
علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد    ۱۷
چگونه معلمی حرفه ای باشیم    ۲۲
چگونه کلاس جذابی برای دانش آموزان خود فراهم کنیم    ۲۴
فنون ایجاد انگیزه در یادگیرندگان    ۲۶

شناخت های مورد نیاز معلمان    ۳۱
کمال معلم و معلم کمال    ۳۶
تجربه یک همکار    ۴۲
نتیجه گیری    ۵۰
منابع    ۵۱

 

منابع:

– براهنی ، محمد نقی و گروه مترجمان : زمینه روانشناسی ( جلد دوم ) ، تالیف ریتال اتکینسون و ارنست هیلگارد ، انتشارات رشد ، تهران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۷۹٫

– سیف ، علی اکبر : روانشناسی پرورشی ، انتشارات آگاه ، ویرایش جدید ، تهران ، ۱۳۷۹٫

– سایت آموزش پرورش کل کشور ( ROSHD )

– گنجی ، حمزه : ارزشیابی شخصیت ، انتشارات ساوالان ، تهران ، ۱۳۸۱

– کاربرد روانشناسی در آموزشگاه تألیف: دکتر مقدم

– زمینه تربیت اثر: دکتر علی قاسمی

مقدمه • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:تجربه درس   تجربیات مدون آموزشی   تجربیات مدون از تدریس در مدرسه    کلاس درس و دانش آموزان   تحقیق تجربیات مدون از تدریس در مدرسه    کلاس درس و دانش آموزان   تدریس   چگونه کلاس جذابی برای دانش آموزان خود فراهم کنیم   دانلود تجربیات مدون از تدریس در مدرسه    کلاس درس و دانش آموزان   ضرورت تخصص د رتدریس   علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس   مدرسه  تجربیات مدون تدریس  تجربیات مدون تدریس ریاضی دبیرستان  تجربیات مدون آموزش و پرورش  تجربیات مدون آموزش ابتدایی  تجربیات مدون آموزش  نمونه تجربیات مدون آموزش و پرورش  تجربیات مدون مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی  تجربه مدون آموزش ابتدایی  تجربیات مدون در آموزش ابتدایی  تجربیات مدون معاون آموزشی ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی آموزگار ابتدایی  تجربیات مدون آموزشی  تجربیات مدون آموزشی معلمان  تجربیات مدون آموزشی زبان انگلیسی  تجربیات مدون معاون آموزشی  تجربیات آموزشی مدون یک دبیر ادبیات  تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی خبره به عالی  ارتقاء شغلی ارشد به خبره  ارتقای خبره به عالی  ارتقای ارشد به خبره   دانلودمقاله ارتقاءشغلی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی فرهنگیان  دانلودمقاله ارتقاءشغلیخبره به عالی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی خبره به عالی  ارتقاع شغلی فرهنگیان  مقالات فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  مقاله های فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  جدیدترین مقالات خبره   بانک مقالات ارزان ارتقاشغلی فرهنگیان  ارتقاشغلی معلم ها  ازخبره به عالی  ارتقا شغلی  ارتقای شغلی معلمان ایران  برای مقالات خبره چه باید بنویسیم  ارتقایشغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان ارشد به خبره  ارتقا  شغلی  ارشد  به  خبره  دوره  ابتدایی  جدیدترین مقالات ابتدایی  فرهنگیان ومقالات خبره  فرهنگیان ومقالات عالی    
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريال کد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريال کد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4482

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2350

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2985

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1030

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2512

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1029

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1081

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :922

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...