منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

خلاصه کتاب چالشهاي مدیریت دولتی در ایرانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 46     کد محصول :7260      حجم فایل:506,63 KB      نوع فایل :rarآشنایی با جوهره مدیریت دولتی : (فصل اول)
نظام مدیریتی ایران سه سطح دارد که عبارتند از :
1) ادارة امور سیاسی ( مدیریت سیاسی )
2) ادارة امور عمومی ( مدیریت دولتی )
3) مدیریت خصوصی
چرخۀ خط مشی گذاري عمومی از دیدگاه لستر و استوارت :
1) تدوین دستور کار
2) شکل گیري خط مشی
3) اجراي خط مشی
4) ارزیابی خط مشی
5) تغییر خط مشی
6) خاتمۀ خط مشی
نکته : در چرخۀ خط مشی گذاري عمومی ، ادارة امور سیاسی ( مدیریت سیاسی ) کشور ، مسائل عمومی ( آن دسته از مسائلی
را که جنبۀ عمومی و همگانی دارند ) را به طرق گوناگون (از طریق مدیران دولتی، مطبوعات و رسانه ها ،و محافل عمومی و
مردمی ) شناسایی و در کابینۀ دولت براي حل آنها چاره جویی می کند.
مدیریت دولتی :
می دانست . در « مدیریت دولتی را اجراي نظام مند و کارآمد قانون عمومی » دو تعریف ویلسون از مدیریت دولتی :در ابتدا وي
دهه 1940 موضع ویلسون کاملا برعکس شد و قائل به جدائی سیاسیت و اداره بود .وي در این دهه سیاست و خط مشی را
عناصري جدائی ناپذیر از اداره عمومی تشخیص داد. ویلسون اظهار داشت که اجراي قانون نسبت به تدوین قانون دشوارتر
است و سیاست را از اداره جدا کرد و گفت که مسائل سیاسی مسایل اداري نیستند.
تعریف مدیریت دولتی از دیدگاه گودنو:
در همۀ نظامهاي دولتی دو کار ویژه عمده براي دولتها به چشم می خورد: نشان دادن اراده حکومت ( به معنی تجلی گاه ارادة »
مردم ) و اجراي آن اراده. همچنین در همۀ دولتها، بخشهاي مجزایی هستند که انجام دادن یکی از این کارویژه ها را بر عهده
دارند. این کار ویژه ها عبارتند از : سیاست و اداره. سیاست اشاره به خط مشی ها یا ابزار اراده حکومت دارد ، اما اداره به
اجراي این خط مشی ها می پردازد .
تعریف مدیریت دولتی از دیدگاه وای
برچسب ها:  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  سوالات کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  دانلود رایگان کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاسخ سوالات کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  دانلود کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  دانلود کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  جواب سوالات کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فر  چالشهای مدیریت دولتی در ایران نوشته دکتر حسن دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فر  مشکلات مدیریت دولتی در ایران  چالشهاي مديريت دولتي در ايران  چالشهای مدیریت دولتی  چالشهای مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  مقالات چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی  بررسی چالشهای مدیریت دولتی ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  سوالات کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی نوین  مشکلات مدیریت دولتی نوین  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاورپوینت فصل اول چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاورپوینت کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت فصل نهم چالشهای مدیریت دولتی در ایران  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  دانلود رایگان کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاسخ سوالات کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  دانلود خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد  مقاله چالشهای مدیریت دولتی در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  بررسی مشکلات مدیریت دولتی در ایران  بررسی چالشهای مدیریت دولتی در ایران  مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران  مشکلات مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  مسائل مدیریت دولتی در ایران  وضعیت مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی در ایران  بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران دانایی فر  چالشهای مدیریت دولتی در ایران نوشته دکتر حسن دانایی فرد  چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فر  چالشهاي مديريت دولتي در ايران  بررسی مشکلات مدیریت دولتی در ایران  مشکلات مدیریت دولتی ایران  مسائل و مشکلات مدیریت دولتی در ایران  مشکلات و عوارض استقرار مدیریت دولتی نوین در ایران  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دکتر حسن دانایی فرد  دانلود کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد  مسائل مدیریت دولتی ایران  بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران  مسایل مدیریت دولتی در ایران  برسی مسائل مدیریت دولتی در ایران  کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران  بررسی مسایل مدیریت دولتی در ایران  بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران Pdf  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر دانایی فرد  انجمن مدیریت دولتی ایران  سازمان مدیریت دولتی ایران  چالشهای مدیریت دولتی ایران  کنفرانس مدیریت دولتی ایران  بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران  انجمن علمی مدیریت دولتی ایران  اولین کنفرانس مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت فصل اول چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاورپوینت کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران  پاورپوینت چالشهای مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت فصل نهم چالشهای مدیریت دولتی در ایران  کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران  پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران  نمونه سوالات بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران  بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران Ppt  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4695

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2523

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3137

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1108

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2642

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1097

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1166

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1007

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...