منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت آزمون اول مهارت های ارتقایی

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

سوالات ضمن خدمت سیری در جنگ ایران و عراق(دفاع مقدس)

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> -> متفرقه

خلاصه کتاب نیازسنجی پژوهشیقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 55     کد محصول :7281      حجم فایل:2,21 MB      نوع فایل :rarاطلاعات کتاب

خلاصه کتاب نیازسنجی پژوهشی
 
مسئله یابی پژوهشی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی
 
ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی
 
 

معرفی کوتاه:نگارنده در این کتاب تعریفی از "نیازسنجی پژوهشی"به دست می‌دهد. به تصریح وی: "نیازسنجی پژوهشی به فرآیند پیچیده‌ی شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه‌های مختلف تحقیقاتی اشاره می‌کند تا از این رهگذر، مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر بازگو می‌گردد که از آن جمله است: 1- دست‌یابی به جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرآیند برنامه‌ریزی پژوهش 2- انطباق بخشیدن تحقیقات در سازمان‌ها و نهادهای مختلف با اولویت‌های شناسایی شده 3- تخصیص بهینه‌ی اعتبارات پژوهشی بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی سازمان یا وزار‌ت‌خانه 4- بسترسازی لازم برای به کارگیری نتایج و یافته‌های تحقیقات از طریق اجرای طرح‌های پژوهشی و 5- آینده‌نگری در امر پژوهش. معرفی سطوح نیاز سنجی پژوهشی (اعم از سطح ملی، مؤسسه‌ای یا سازمانی و سطح برنامه‌ پژوهشی)، نیز تبیین موانع‌سنجی پژوهشی از دیگر مباحث کتاب است. دیگر مطالب کتاب عبارت‌ است از: رویکردها و انواع نیازسنجی پژوهشی، فرآیند نیازسنجی پژوهشی، مشارکت در برنامه‌ریزی پژوهش، فنون نیاز‌سنجی پژوهشی، اولویت‌یابی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل درخت محدودیت (CTA)، سناریو نویسی، پیمایش، فن دلفی، تحلیل هزینه ـ فایده، کارگاه آموزشی و فواید آن، و معرفی فنون مکمل در نیاز سنجی پژوهشی.

 

فهرست خلاصه کتاب:
 
بخش اول مبانی و کلیات.. ۱۱
 
فصل ۱ مفهوم، حدود و ثغور نیازسنجی پژوهشی. ۱۲
 
مقدمه. ۱۲
 
نیازسنجی پژوهشی. ۱۲
 
مفهوم نیاز ۱۲
 
مفهوم نیازسنجی. ۱۲
 
مفهوم نیازسنجی پژوهشی. ۱۲
 
اهداف نیازسنجی پژوهشی. ۱۲
 
سطوح نیازسنجی پژوهشی. ۱۳
 
گروه های هدف.. ۱۳
 
موانع نیازسنجی پژوهشی. ۱۳
 
فصل ۲٫ ۱۵
 
رویکرد ها و انواع نیازسنجی پژوهشی. ۱۵
 
رویکرد های نیازسنجی پژوهشی. ۱۵
 
رویکرد آسیب شناختی / رویکرد حل مساله. ۱۵
 
رویکرد موضوعی /محتوایی /رشته ای. ۱۵
 
رویکرد عرضه – محور /رویکرد مبتنی بر اقتصاد ۱۵
 
رویکرد نظامدار ۱۵
 
رویکرد تقاضا – محور ۱۶
 
رویکرد اداری – مدیریتی. ۱۶
 
انواع برنامه ریزی پژوهشی برحسب زمان. ۱۶
 
برنامه ریزی پژوهشی بلندمدت.. ۱۶
برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت یا سالیانه. ۱۶
برنامه ریزی پژوهشی میان مدت.. ۱۶
فصل ۳٫ ۱۷
 
فرایند نیازسنجی پژوهشی. ۱۷
 
برنامه ریزی پژوهشی چیست؟ ۱۷
 
مراحل برنامه ریزی پژوهشی . جایگاه نیازسنجی پژوهشی در این فرایند. ۱۷
 
۱- مرور و بازبینی قلمرو (بخش یا بخش فرعی) پژوهش.. ۱۷
 
۲- تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت ها ۱۷
 
۳- ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود ۱۸
 
۴- تدوین هدف ها و استراتژی های پژوهشی. ۱۸
 
۵- شناسایی پروژه های تحقیقاتی. ۱۸
 
۶- تعیین اولویت های پژوهشی از بین طرح های تحقیقاتی مختلف.. ۱۹
 
۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی. ۲۰
 
۸- ارائه پیشنهادات اجرایی. ۲۰
 
فصل ۴٫ ۲۱
 
مشارکت در برنامه ریزی پژوهش.. ۲۱
 
مقدمه. ۲۱
 
هدف های مشارکت.. ۲۱
 
تناسب.. ۲۱
 
نمایندگی. ۲۱
 
برابری. ۲۱
 
بینش پژوهی. ۲۱
 
احساس مسئولیت.. ۲۱
 
مردم سالاری. ۲۱
 
انواع مشارکت.. ۲۱
 
افزایش مشارکت در برنامه ریزی پژوهشی. ۲۲
 
تصمیم گیری درباره افرادی که باید مشارکت کنند: ۲۲
 
استراتژی هایی برای درگیرکردن شرکای اصلی. ۲۳
 
برنامه ریزی پژوهشی مبتنی بر قرارداد ۲۳
 
ملاحظات عملی. ۲۴
 
بخش دوم فنون نیازسنجی پژوهشی. ۲۵
 
فصل ۵٫ ۲۶
 
اولویت یابی: سطوح، مراحل و مولفه ها ۲۶
 
تعیین اولویت چیست؟ ۲۶
 
مراحل تعیین اولویت.. ۲۶
 
گزینش و انتخاب یک روش، ملاک ها و شاخص ها ۲۶
 
تحلیل حساسیت.. ۲۶
 
مرتبط ساختن اولویت ها به تخصیص منابع. ۲۷
 
اعتباربخشی و آماده شدن برای اجرا ۲۷
 
انجام اولویت بندی. ۲۷
 
تشکیل گروه و تصمیم گیری در خصوص مشارکت.. ۲۷
 
تعریف و تصریح طرح های مختلف پژوهشی. ۲۷
 
گزینش یک روش اولویت بندی. ۲۷
 
نهادینه کردن اولویت یابی. ۲۷
 
فصل ۶٫ ۲۸
 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 28
 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی چیست؟ ۲۸
 
به کارگیری AHP. 28
 
۱- تجزیه کردن یک مسئله پیچیده و ساختار نیافته. ۲۹
 
۲- قضاوت های مقایسه ای درباره اجزا و مولفه های یک مسئله. ۲۹
 
۳- ترکیب اولویت های بدست آمده از فرایند قضاوت.. ۲۹
 
فصل ۷٫ ۳۱
 
تحلیل درخت محدودیت(CTA) 31
 
درخت محدودیت چیست؟ ۳۱
 
طراحی درخت محدودیت.. ۳۱
 
کیفیت درخت محدودیت.. ۳۲
 
ملاحظات عملی. ۳۲
 
فصل ۸٫ ۳۳
 
سناریو نویسی. ۳۳
 
سناریونویسی چیست؟ ۳۳
 
تدوین و استفاده از سناریوهای مختلف.. ۳۳
 
تعریف قلمرو ۳۳
 
شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل حساس.. ۳۳
 
آماده سازی و بازبینی سناریو ۳۳
 
تفسیر و استفاده از سناریوهای مختلف.. ۳۴
 
ملاحظات عملی. ۳۴
 
فصل ۹٫ ۳۵
 
پیمایش.. ۳۵
 
۱- چک لیست.. ۳۵
 
ویژگی های چک لیست های خوب.. ۳۵
 
۲- پرسشنامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت.. ۳۵
 
مقیاس درجه بندی عددی. ۳۵
 
مقیاس درجه بندی گرافیک.. ۳۵
 
مقیاس درجه بندی گرافیک توصیفی. ۳۵
 
۳- پرسشنامه های مبتنی بر لیکرت دوطرفه. ۳۵
 
۴- پرسشنامه ویژه نیازسنجی پژوهشی. ۳۶
 
۵- پرسشنامه تلفیقی. ۳۷
 
۶- پیمایش موسسه باتل. ۳۸
 
۷- روش پل وگال /الگوی سنجش مربعی. ۳۹
 
۸- روش هرشکوویتز ۴۰
 
۹- روش روکی. ۴۱
 
۱۰- روش هستون و دیگران. ۴۱
 
۱۱- روش دانشگاه فلوریدا ۴۲
 
۱۲- روش درچل. ۴۲
 
فصل ۱۰٫ ۴۴
 
فن دلفی. ۴۴
 
انواع دلفی. ۴۴
 
۱- دلفی کلاسیک.. ۴۴
 
۲- دلفی خط مشی. ۴۴
 
۳- دلفی تصمیم گیری. ۴۴
 
هدف فن دلفی. ۴۴
 
محاسن استفاده از فن دلفی. ۴۴
 
معایب اجرای فن دلفی. ۴۵
 
فصل ۱۱٫ ۴۶
 
تحلیل هزینه – فایده ۴۶
 
رویکرد اولویت بندی. ۴۶
 
تحلیل هزینه – فایده ۴۶
 
فصل ۱۲٫ ۴۸
 
کارگاه آموزشی. ۴۸
 
چرا یک کارگاه آموزشی؟ ۴۸
 
مراحل عمده ۴۸
 
فصل ۱۳٫ ۴۹
 
فنون مکمل. ۴۹
 
مشورت با اشخاص کلیدی در سازمان. ۴۹
 
محاسن. ۴۹
 
معایب.. ۴۹
 
مصاحبه ها ۴۹
 
محاسن. ۴۹
 
معایب.. ۴۹
 
ساختار مصاحبه (مراحل عمده) ۵۰
 
فن فیش باول. ۵۰
 
محاسن. ۵۰
 
معایب.. ۵۰
 
فن فیش باون. ۵۰
 
محاسن. ۵۱
 
معایب.. ۵۱
 
گروه های متمرکز ۵۱
 
ساختار گروه متمرکز ۵۱
 
روش تصویرپردازی یا خیال پردازی. ۵۲
 
محاسن. ۵۲
 
معایب.. ۵۲
 
مشاهده مستقیم. ۵۲
 
محاسن. ۵۲
 
معایب.. ۵۲
 
جلسه شهری یا فوریوم باز (آزاد) ۵۳
 
استفاده از اطلاعات موجود در آرشیو ۵۳
 
محاسن. ۵۳
 
معایب.. ۵۳
 
 
برچسب ها:  کتاب نیازسنجی پژوهشی  نیازسنجی پژوهشی  نیازسنجی پژوهشی+pdf  نیازسنجی پژوهشی دانش های حوزوی  فرم نیازسنجی پژوهشی  کتاب نیازسنجی پژوهشی  مدلهای نیازسنجی پژوهشی  رویکردهای نیازسنجی پژوهشی  طرح پژوهشی نیازسنجی آموزشی  روش های نیازسنجی پژوهشی  تکنیک نیازسنجی دلفی  تکنیک های نیازسنجی آموزشی  روش های نیازسنجی آموزشی  تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی  انواع روش های نیازسنجی آموزشی  تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی Pdf  تکنیکهای نیازسنجی  تکنیکهای نیازسنجی آموزشی  اهداف نیازسنجی  اهداف نیازسنجی آموزشی  برنامه ریزی پژوهشی  گروه تأسیس و برنامه ریزی پژوهشی  برنامه ریزی پژوهش  دفتر برنامه ریزی پژوهشی  برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی  برنامه ریزی پژوهشکده  معاونت برنامه ریزی پژوهش شهرداری اصفهان  موسسه برنامه ریزی و پژوهش  سازمان برنامه ریزی و پژوهش  پژوهشهای برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی  پژوهشکده برنامه ریزی درسی  برنامه ریزی آرمانی پژوهش عملیاتی  برنامه ریزی هفته پژوهش  دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی  مقاله علمی پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت خطاهای پژوهشی

دانلود پاورپوینت خطاهای پژوهشی

قیمت: 52,000 ريال کد فایل:32824
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
مهارتهاي تدوين و انتشار مقاله هاي علمي به زبان انگليسي

مهارتهاي تدوين و انتشار مقاله هاي علمي به زبان انگليسي

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32792
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت کاور لتر (نامه همراه مقاله)

دانلود پاورپوینت کاور لتر (نامه همراه مقاله)

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:32416
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت شرکت های دانش بنیان

دانلود پاورپوینت شرکت های دانش بنیان

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:31036
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5072

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2949

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3500

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1238

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2926

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1266

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1424

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1178

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...