منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابينزقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 99     کد محصول :7456      حجم فایل:865,94 KB      نوع فایل :rar     خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی- مؤلف كتاب: استيفن پي. رابينز

 

     خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی- مؤلف كتاب: استيفن پي. رابينز

     مترجمين: دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي 

فصل 1: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

تعریف رفتار سازمانی :

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل
می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با هر معلولی در پی علت بر می آید . در رابطه با عملکرد فرد نیز سه عامل نقش اساسی دارند : تولید (بهره وری) ، غیبت و جابجایی کارکنان . مدیران به کیفیت و کمیت تولید کارکنان توجه دارند ، حال آن که غیبت و جابجایی کارکنان بر بازده و تولید آنان اثر معکوس دارد . جابجایی کارکنان موجب افزایش هزینه ها می شود و سازمان همواره با افرادی کم تجربه کار می کند . مدیران به سه علت به رضایت شغلی کارکنان توجه دارند : 

 1- می توان بین رضایت شغلی فرد و تولید یا بهره وری یک رابطه مستقیم مشاهده کرد .

2- رضایت شغلی فرد با میزان غیبت و جابجایی او رابطه معکوس دارد .

 3- مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند واژه سازمان در آخرین بخش تعریف نشان می دهد که رفتار سازمانی ، رفتار فرد یا گروه را در رابطه با کار مورد توجه قرار می دهد .

 

نقش رشته های علمی :

رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد که عبارتند از : روان شناسی ، جامعه شناسی اجتماعی ، مردم شناسی و علوم سیاسی ، روان شناسی در سطح خرد و بقیه در سطح کلان نقش ایفا می کنند .

1- روان شناسی : علمی است که در پی سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغییر رفتار افراد انسانی برمی آید . در این علم رفتار فردی مطالعه می شود . پس این علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار سازمانی ایفای نقش می کند . روان شناسان به موضوعاتی چون پنداشت ، ادراک ، شخصیت ، یادگیری ، آموزش ، رهبری موثر ، نیازها و نیروهای انگیزشی ، رضایت شغلی ، فرآیندهای تصمیم گیری ، ارزیابی عملکرد ، سنجش نوع نگرش افراد ، شیوه های گزینش کارکنان ، طرح ریزی شغل و تنش های کار می پردازند.

2- جامعه شناسی : جامعه شناسان سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقش هایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند . جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازمانی نقش دارند و زمینه های مورد توجه آنان پویایی گروه ، طرح ریزی تیم ها ، فرهنگ سازمانی ، ساختار و تئوری سازمان ، بوروکراسی (دیوانسالاری) ، ارتباطات ، مقاوم فرد ، قدرت و تضاد یا تعارض است .

3- روان شناسی اجتماعی : یکی از زیرمجموعه های روان شناسی است که در آن دو رشته
روان شناسی و جامعه شناسی ترکیب شده اند . در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود.  یکی از موارد مورد توجه این رشته پدیده تغییر است (یعنی چگونه می توان موانعی را که بر سر راه تغییر است ،از میان برداشت ) . روان شناسان اجتماعی به سنجش نگرش های در حال تغییر ، الگوهای ارتباطی ، راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تامین کند و فرآیند تصمیم گیری گروه توجه دارند .

4- مردم شناسی : عبارت است از مطالعه درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت . متخصصان مردم شناسی توانسته اند در درک فرهنگ سازمانی ، محیط های سازمانی و تفاوت بین فرهنگ های ملی ما را یاری کنند .

5- علوم سیاسی : عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی . دانشمندان این رشته به تضاد یا تعارض ساختاری ، تخصیص قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت برای تامین منافع خود استفاده می کنند ، پرداخته اند .

توجه : واحد مورد تجزیه و تحلیل روان شناسی ، فرد – جامعه شناسی ، گروه و سازمان – روان شناسی اجتماعی ، گروه – مردم شناسی ، گروه و سازمان – علوم سیاسی ، سازمان است.

هدف های رفتار سازمانی :

 توجیه ، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی است .

توجیه : هنگامی که می خواهیم متوجه شویم که چرا فرد یا گروه کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم و می خواهیم علت را بدانیم .

پیش بینی :  هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای آینده است . مدیریت می خواهد نتیجه یک اقدام خاص را حدس زده و در حقیقت می خواهد برخی از واکنش های رفتاری را نسبت به پدیده های تغییر پیش بینی کند و راه هایی را برای کمترین مقاومت بیابد و تصمیم گیری کند .

بهبود کیفیت و بازدهی :

برای بهبود کیفیت و افزایش تولید یا بهره وری باید برنامه هایی را مثل کنترل کیفیت کامل و بازسازی اجرا کرد تا به موجب آنان افراد و کارکنان تشویق شوند که در امور مشارکت فعال نمایند .

مدیریت کیفیت جامع TQM  چیست ؟

 1- توجه زیاد به مشتری : مشتری تنها کسانی نیستند که از محصولات و خدمات استفاده می کنند بلکه شامل افراد درون سازمان که با سایر افراد سازمان روابط متقابل دارند هم می شود.( مانند کارکنان دایره اعتبارات ، حسابداری و حمل و نقل )

2- توجه به بهبود مستمر : بهبود دائمی و پیوسته در محصولات و خدمات .

3- بهبود کیفیت همه کارهایی که سازمان انجام می دهد . این مورد تنها برای محصول نهایی نیست و شامل شیوه هایی که سازمان کالا را تحویل می دهد ، سرعتی که در رسیدگی به شکایات دارد و نوع برخورد و رعایت ادب  در پاسخ گویی به مشتری نیز می شود .

4- سنجش یا اندازه گیری های دقیق : کنترل کیفیت کامل برای سنجش متغیرهای عملکرد در فعالیت های سازمان از روشهای آماری استفاده می کند و متغیرهای عملکرد را با استانداردها مقایسه می کند . 5- تفویض اختیار : در کنترل کیفیت کامل همه افراد باید در فرآیند بهبود شرکت کنند . در اجرای این برنامه از تیم ها استفاده می شود .

کاربرد TQM در رفتار سازمانی مورد توجه است زیرا اجرای این برنامه  باعث می شود که کارمند در آنچه می خواهد انجام دهد دوباره بیندیشد و در فرآیند تصمیم گیری های سازمان مشارکت کند . زمانی که تغییرات بسیار شدید وسریع است ، توجه به این موضوع که اگر قرار باشد کار را از اول آغاز کنیم چگونه باید آن را انجام داد ، اساس و مبنای بازسازی را تشکیل می دهد . اجرای این روش مدیران را وادار می کند تا یک بار دیگر شیوه انجام امور را مورد توجه قرار دهند و ببینند که اگر قرار بود کار را از نو آغاز کنند چگونه ساختار سازمان را تعیین می کردند .

بهبود  مهارت افراد :

مدیریت می کوشد تا رفتار کارکنان را بهبود بخشد زیرا این امر در اثر بخشی اهمیت زیادی دارد . همچنین می کوشد تا ارتباطات بهتری با آنها برقرار کرده و تیم های اثر بخش تر به وجود آورد .

نیروی کار گوناگون :

یکی از مسائلی که سازمان ها با آن مواجه هستند ، مسئله سازش و کنار آمدن با افراد و کارکنان است که تفاوت ها زیادی با هم دارند . گوناگونی نیروی کار بدین معنا است که سازمان ها باید افرادی را استخدام کنند که از نظر جنس ، نژاد و قومیت تفاوتهای زیادی دارند و مقصود از کاربرد عبارت مزبور این است که افرادی که در سازمان کار می کنند با هنجارهای رایج کشور متفاوتند . علاوه بر وجود گروه های مختلف ، افراد معلول و مسن را نیز می توان به عنوان نیروی کار گوناگون نام برد .

در حال حاضر سازمان ها سعی دارند تا به نوع نیازها ، شیوه های زندگی و خواسته های  افراد توجه بیشتری نمایند و متوجه تفاوت های ارزشی آنها بشوند . مدیران هم اکنون می خواهند با توجه به خصوصیات فردی کارکنان با آنها برخورد نمایند تا نرخ جابجایی و غیبت آنها را کاهش دهند و تولید و بهره وری آنان را افزایش دهند و در عین حال به تبعیض هم متهم نشوند . با برخورد صحیح با مسئله گوناگونی می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان افزایش داد و تصمیم گیری را بهبود بخشید .

واکنش در برابر جهانی شدن سازمان :

در زمان کنونی مدیریت در محدوده مرزهای ملی قرار نمی گیرد و مدیران باید بتوانند با افراد متعلق به فرهنگ های مختلف کار کنند . مدیر باید بتواند فرهنگ کارکنان را درک کند (چه کارکنان در کشورهای دیگر باشند و چه در کشور او باشند ) ، با آنان وجوه مشترک پیدا کند و آنان  را وادار کند که شیوه های گوناگون مدیریت را درک کنند و خود را با آنان سازگار نماید .

تفویض اختیار :

هم اکنون مدیران را با عنوان های مختلف مانند مشاور ، سرپرست و ناظر معرفی می کند . تصمیمات به سطوح پایین تر سازمان (سطوح عملیاتی ) ارجاع شده است و به کارکنان آزادی عمل بیشتری داده اند تا بتوانند مسائل کاری خود را حل کنند و تصمیماتی بگیرند.گروه های متخصص وخود گردان تشکیل شده اند که می توانند بدون وجود رئیس و سرپرست کار کنند . سازمان ها در وضعیتی هستند که باید به کارکنان تفویض اختیار کنند . مدیران باید بیاموزند که چگونه کنترل را به دیگران واگذار کنند و در عین حال تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .

نوآوری و ایجاد تغییر :

سازمان ها باید در پی نوآوری باشند و پدیده تغییر را پذیرفته و انعطاف پذیری  بالایی نشان دهند تا از بین نروند . همچنین باید کیفیت محصول و خدمات را بهبود بخشند تا بتوانند در برابر رقبا مقاومت نمایند . چالش و مشکل مدیریت این است که باید کارکنان را وادار به خلاقیت نمایند و در برابر تغییر بردباری بیشتری به خرج دهد .

سازش با پدیده ای به نام تغییرات سرسام آور :

مدیران همواره با تغییر سرو کار داشته اند ، اما امروز مسئله زمان اجرای تغییرمطرح است در زمان کنونی تغییر به صورت فعالیت دائمی و مستمر درآمده است . کارکنان باید نوآوری های روزمره داشته باشند و پیوسته باز آموزی شوند . در گذشته کارکنان احساس امنیت شغلی می کردند ، ولی هم اکنون افراد برای مدت نسبتاً کوتاهی می توانند در کار خود انجام وظیفه نمایند . مدیران باید بیاموزند که چگونه انعطاف پذیر شوند و در امور پیش بینی نشده چگونه واکنش مناسب نشان دهند و چگونه در برابر پدیده تغییر مقاومت کنند و به بهترین شکل با آن سازش نمایند .

کم شدن وفاداری کارکنان :

سازمان ها با رویارویی با پدیده رقابت جهانی و مشاهده برخوردهای ناجوانمردانه چون بلعیده شدن سازمان های ضعیف توسط سازمان های قدرتمند دست از سیاست های گذشته برداشته و امنیت شغلی ، سابقه خدمت و پاداش های مناسبی را که به کارکنان قدیمی خود می دادند ، کاهش دادند . این مسئله باعث کاهش وفاداری کارکنان شده است . مدیران باید بیاموزند که چگونه موجب افزایش انگیزه کارکنان شوند تا آنان نسبت به سازمان احساس وفاداری و تعهد بیشتری نمایند و در عین حال سازمان نیز در صحنه رقابت جهانی باقی بماند .

نیروی کار دوگانه (مضاعف) :

امروزه نیروی کار با الگوی دوگانه وجود دارد که در آن کارکنان باید کارهایی با مهارت پایین انجام دهند و حقوق نسبتاً پایینی بگیرند یا کارهای با مهارت بالا انجام دهند و حقوق متوسط دریافت کنند . در گذشته بیشتر سازمان ها در بخش تولید کارکنانی با مهارت بالا داشتند . ولی هم اکنون به نظر می رسد که افراد با مهارت پایین و حقوق اندک باید استخدام شوند . مسئله اینجاست که مدیر چگونه می تواند موجب انگیزش افرادی شود که حقوق پایینی دارند و فرصتی نیز برای ارتقای مقام و رسیدن به دستمزد بیشتر ندارند . آیا می توان مشاغل این کارکنان را طرح ریزی مجدد نمود یا حتی آنها را حذف کرد ؟

بهبود رفتار ، از نظر اخلاقی :

در سازمان هایی که پیوسته شاهد کاهش نیروی کار و نادیده گرفتن انتظارات کارکنان و رقابت شدید در بازار هستیم ، عجیب نیست که برخی کارکنان قوانین را زیر پا گذاشته و دست به اقدامات غیر اخلاقی بزنند . مدیران باید از نظر اخلاقی جو یا محیطی سالم برای کارکنان به وجود آورند تا آنها بتوانند بر میزان تولید ، بازدهی و بهره وری خود بیفزایند و از نظر رفتار خوب و بد دچار مشکل و معما نشوند .

عنوان فصل ها                                                        صفحه
 
فصل 1 : پيش درآمدي بر رفتار سازماني                 3
فصل 2 : رفتار سازماني در سطح جهاني                     8
فصل 3 : مباني رفتار فرد             12
فصل 4 : مفاهيم اصلي انگيزش               19
فصل 5 : انگيزش از مفاهيم تا كاربرد      .           25
فصل 6 : تصميم گيري فردي                 32
فصل 7 : مباني رفتار گروه         .        37
فصل 8 : شناخت تيم               41
فصل 9 : ارتباطات       .      47
فصل 10 : رهبري        .      51
فصل 11 : قدرت و سياست          .        60
فصل 12 : تعارض و مذاكره              64
فصل 13 : ساختار سازماني         .         68 
فصل 14 : تكنولوژي و طرح ريزي شغل                   75
فصل 15 : ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش                81
فصل 16 : فرهنگ سازماني            87
فصل 17 : تغيير و بهبود سازماني              95
 
 
 
برچسب ها: دانلود رایگان خلاصه جامع کتاب رفتار سازمانی رابینز   دانلود کتاب    دانلود کتاب دانشگاهی   رفتار سازمانی پیشرفته   رفتار سازمانی رابینز   کتابهای مدیریت   مدیریت رفتار سازمانی   مدیریت گزایش رفتار   کتابهای مدیریت دولتی  دانلود رایگان   دانلود مجانی کتاب   دانلود کتاب رفتار  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند  دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر بهروز قاسمی  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علاقه بند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی بلانچارد  خلاصه کتاب و نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علاقه بند  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور  حذفیات کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی انتشارات پیام نور  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز ترجمه اعرابی  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز  خرید کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  دانلود رایگان کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  مشخصات کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند پیام نور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند  مشخصات کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود رایگان کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی بلانچارد  دانلود کتاب مديريت رفتار سازماني پال هرسي و كنث بلانچارد  خلاصه کتاب و نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان  دانلود رایگان کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان  دانلود کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علاقه بند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر علاقه بند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته زارعی متین  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور  کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی آرین قلی پور  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر آرین قلی پور  مدیریت رفتار سازمانی  مدیریت رفتار سازمانی رابینز  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  مدیریت رفتار سازمانی Pdf  مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  مدیریت رفتار سازمانی Ppt  مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  مدیریت رفتار سازمانی چیست  مدیریت رفتار سازمانی رابینز Ppt  مدیریت رفتار سازمانی رابینز جاج  مدیریت رفتار سازمانی رابینز اعرابی و پارسییان  مدیریت رفتار سازمانی رابینز Pdf  مدیریت رفتار سازمانی+رابینز+دانلود  مدیریت رفتار سازمانی رابینز اعرابی و پارساییان  مدیریت رفتار سازمانی رابینز و جاج  مدیریت رفتار سازمانی رابینز جلد اول  مديريت رفتار سازماني رابينز  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته Pdf  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته Ppt  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته حسن زارعی متین  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رابینز  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین Pdf  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین Ppt  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر احمد ورزشکار  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر زارعی متین  مقالات+مدیریت رفتار سازمانی+pdf  مقاله مدیریت رفتار سازمانی Pdf  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی Pdf  جزوه مدیریت رفتار سازمانی Pdf  جزوه آموزشي مديريت رفتار سازماني Pdf  مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند Pdf  مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی Pdf  مدیریت رفتار سازمانی رضائیان Ppt  مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان  مدیریت رفتار سازمانی علی رضائیان انتشارات سمت  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضائیان  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  مديريت رفتار سازماني دكتر رضائيان  کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  خلاصه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی پیام نور با جواب  دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور زهرا برومند  مدیریت رفتار سازمانی برومند Ppt  مبانی مدیریت رفتار سازمانی Ppt  مدیریت رفتار سازمانی رضاییان Ppt  مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند پیام نور  مديريت رفتار سازماني زهرا برومند  کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  خلاصه مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  مدیریت رفتار سازمانی نویسنده زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند پیام نور  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته استیفن رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود رایگان کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  مديريت رفتار سازماني استيون رابينز  مدیریت رفتار سازمانی استیفن پی رابینز  دانلود مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته چیست  جزوه مدیریت رفتار سازمانی  جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  جزوه مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر علی رضائیان  جزوه مدیریت رفتار سازمانی رابینز  جزوه مدیریت رفتار سازمانی برومند  جزوه مدیریت رفتار سازمانی Pdf  جزوه مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی  جزوه درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  ترجمه جزوه انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر علی رضائیان  دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  كتاب مديريت رفتار سازماني پيشرفته  دانلود كتاب مديريت رفتار سازماني پيشرفته  خلاصه كتاب مديريت رفتار سازماني پيشرفته زارعي متين  دانلود جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  كتاب مديريت رفتار سازماني پيام نور  جزوه درس مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  دانلود كتاب مديريت رفتار سازماني پيام نور  دانلود رایگان جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  كتاب مديريت رفتار سازماني رابينز  دانلود كتاب مديريت رفتار سازماني رابينز  جزوه آموزشي مديريت رفتار سازماني Pdf  دانلود كتاب مديريت رفتار سازماني رضائيان  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی متین  دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رضاییان  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4386

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2275

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2915

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :990

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2451

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1000

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1026

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :881

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...