منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> حسابداری و اقتصاد

خلاصه کتاب اقتصادناقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 50     کد محصول :7243      حجم فایل:51,66 KB      نوع فایل :rarپیشگفتار :

علم اقتصاد: علمی است که بیانگر مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و می‏کوشد تا پدیده‏های آن را به علل و اسبابی که  حاکم بر آنهاست پیوند دهد.آئین یا نظام اقتصادی: اسلوب یا شیوه‏هایی است که هر جامعه در حیات اقتصادی خویش برای مشکل گشایی عملی از آن یاری می‏جوید – هیچ جامعه‏ای بدون آئین (نظام)اقتصادی نیست.از وقتی که اقتصاد سیاسی پای خود را به اندیشۀ اقتصادی باز کرده است به برخی آراء علمی، پشتوانه فکری برخی از نظامهای اقتصادی (مثل مرکانتلیسم، فیزیوکراسی، اجتماعیون، مارکسیسم و ...) شد.منظور ما از "اقتصادی اسلامی" دانش اقتصادی سیاسی نیست، بلکه منظور "آئینی است که در آن راه و رسم تنظیم حیات اقتصادی انعکاس یافته است" البته این آئین، علاوه بر پشتوانۀ فکری و اخلاقی و علمی و اقتصادی و تاریخی، با اقتصاد سیاسی و تحلیل تاریخ جوامع انسانی در ارتباط است.تمام موضع‏‎گیری‏های علمی اسلام در اقتصاد سیاسی، از خلال  نظام اسلام [احتمالاً منظور مکتب اقتصادی اسلام است] صورت می‏گیرد و به نظریات مختلف (ماکوسی، مارکس ...) پاسخ داده می‏شود.

2 نکته: 1- آراء فقهی این کتاب لزوماً نظرات شخصی مؤلف نیست و می‏تواند نظر مجتهد دیگری باشد 2- در این کتاب تأکید شده که میان احکام اسلام به نوعی همبستگی متقابل وجود دارد یعنی حکمتی که در ما و رای همه این احکام قرار دارد بطور کامل تحقق نمی‏‎یابد. مگر آنکه همۀ احکام آن در متن زندگی پیاده شود. (این کتاب می‏خواهد فلسفه پرداز محتوای فکری اقتصاد اسلامی باشد)

 

 

فصل اول" نظریه مادی تاریخی و آئین (نظام) مارکس"

برای پذیرش یا رد قوانین ادعا شدۀ مارکس دربارۀ ادوار حتمی و جزمی تاریخی و اقتصادی باید موضع خود را در برابر فلسفۀ مادی تاریخی روشن کنیم- اول نظریه مادی تاریخی را بحث می‏کنیم و سپس نظام مارکسی را که بر پایه آناست بررسی می‏کنیم.

برخی مکاتب (مثل مکتب مارکس) در تبdین انسان اجتماعی (نحوۀ شکل‏‎گیری تاریخ) تنها یک عامل را مورد توجه قرار داده‏اند (مثل ؟ جغرافیا، غریزۀ جنسی و توسط مارکس:عامل اقتصادی)

اما اسلام این تک عامل نگری را نمی‏پذیرد.

نظریه مادی تاریخی:

عوامل و نیروهای تولید – عامل اقتصادی – تاریخ بشری

رشد و نمو دارد- روابط مالکیت و تولید (وضع اقتصادی)

رشد عوامل تولید- تضاد با وضعیت موجود مالکیت (وضع اقتصادی) – انقلاب

غلبۀ رشد عوامل تولید- روابط مالکیت و وضع اقتصادی جدیدی بوجود می‏آید که هماهنگ با رشد و عوامل تولید است.

(تضاد میان رشد عوامل تولید و روابط مالکیت- تضاد طبقاتی)

- تغییر وضع اقتصادی  تغییر و بنای جامعه (سیاست- اخلاق مادیان--)

- این سنتز (برخورد سز؟و آنتی‏تز) همواره ادامه می‏یابد (منطق و یا لکتیک)

- مارکسیت‏ها، فلسفه مادی تاریخی را تنها اسلوب علمی درک واقعیت عینی می‏دانند. اما این ادعا مردود است مشکل این است که چه عاملی در سیر جوامع، مهمتر و اساسی‎تر است. اقتصاد با سواد یا ...؟

اصول فلسفی نظریه مادی تاریخی:

تاریخ را براساس ما دین فلسفی تبیین می‏کنند و از آغاز تا پایان چرخ تاریخ را بوسایل تولید می‏بندند و تقاسیر دیگر را تفاسیر انتزاعی و سطحی از تاریخ می‏دانند. اینها روحیات و افکار و آراء و... را محصول ماده می‏داند. و در واقع خارج از ماده، واقعیتی وجود ندارد و این واقعیت مادی نیازی به تفسیر غیرمادی ندارد. اما بنابراین فلسفه، لزومی ندارد حتماً حلقۀ اول از زنجیرۀ تحولات تاریخی را به ابزار تولید بدهیم بلکه این عامل اولیه می‏تواند انسان یا مردم و ... باشد. پس فلسفۀ مادی، لزوماً تفسیر مارکسیستی از تاریخ را نتیجه نمی‏دهد و از ارج انسان نمی‏کاهد. پس باید مسأله تاریخ را جدا از مسأله فلسفی هستی بررسی کرد.

نظریه مارکس، بر محور منطق و یا لکتیک (که بنابرآن همه چیز معروض حظور است اما به خاطر تضادیهای درونی) می‏چرخد این تضاد طبقاتی موجود در جامعه عامل نظور تاریخ و تغییرات جوامع است.

مارکس بین منطق و یا لکتیک و قانون علت مزبور بوده است و گاهی در تفاسیر مارکسیستی از تاریخ، از این و گاهی از آن استفاده شده، اما هرگز به این تذبزب؟ اعتراف نکرده‏اند. در واقع کوشیده‏اند به نوعی این دو را به هم مرتبط کنند.

- البته منطق و یا لکتیک در تاریخ ، مردود است و پایه علمی ندارد.

(یعنی علیتی که مبتنی بر منطق (یا لکتیکیا مثلاً تزوسنتز و آنتی‏تز باشد پایه علمی ندارد) ص 31و 32

- اما در رد نظریه و یا لکتیک تاریخی، همین کافی است که بگوئیم پس از تشکیل جامعه اشتراکی، آیا باز هم برای این تز (مالکیت اشتراکی) آنتی‏ تز بوجود خواهد آمد؟ و اگر اینگونه است، سنتز آنها چه می‏شود؟ مگر شما نگفته بودید جامعه اشتراکی، آخرین مرحله تکامل بشری است؟ در غیر اینصورت به چه دلیل منطف و با لکتیک در اینجا کار نمی‏کند؟ (نتایج با روشی در تناقض است)

- فلسفۀ مادی تاریخی، خود به خود را رد می‏کند، زیرا بنابراین فلسفۀ همه امور انسانی و از آنچه معرفت بشری تابع شرایط اقتصادی جامعه است پس همین مفهوم مارکسیستی هم یک مفهوم مطلق (که همیشه در واقعیت وجود داشته است) نیست بلکه یک مفهوم نسبی در تابع احوالات اقتصادی زمان نشأت این فکر و مفهوم است.

- یک دلیل دیگر بر قوانین مارکس این است که افکار روی متأثر از شرایط زمان خودش بوده است و حقایقی مطلق نبوده‏اند. لذا نمی‏توان انقلاب را- که ظاهراً راه حلی برای اوضاع زمان خودش بوده- از قوانین ابدی تاریخ دانست. شواهد تاریخی در انحراف گروهی از مارکسیستها (در اروپای غربی) از اعتقاد به این قانون نیز شاهد این مدهاست.

دلایل مادیت تاریخی:

سه نوع دلیل برای اثبات اینکه تاریخ بر پایه عوامل تولید قرار گرفته است اقامه می‏شود

 1- دلیل فلسفی: که در نهایت می‏توان از آن دلیل نتیجه گرفت که عامل دیگر غیر از نیروهای تولید هم می‏تواند سازنده تاریخ باشد. ص 38 -43

2- دلیل روانشناسی:

می‏گویند اندیشه، بدون وجود لغت و زبان امکان ندارد و لغت و زبان هم ابزارهایی هستند اجتماعی که در درون اجتماع تکوین یافته‏اند. پس اجتماع و وضع اجتماعی مقدم بر اندیشه است و تحلیل اجتماع با اندیشه امکان ندارد. لذا چون اجتماع خود امری مادی است، تحلیل آن فقط از طریق ماده و ابزار تولید ممکن خواهد بود.

- اما اشتباه در اینجاست که این زمان و اراده؟ نیست که انسان را اندیشمند می‏کند.

بلکه این انسان است که به دلیل اندیشه و افکار خود و نیاز به ارائه این افکار، محتاج وسیلۀ انتقال مفاهیم- یعنی زبان و لغت- است (ص 44- ص 49)

3- دلیل علمی:

مباحث علمی در زمینه تاریخ با مباحث علمی در علوم طبیعی فرق می‏کند و دشواری‏های زیادی دارد (مثل عدم امکان تجربه آزمایشگاهی و ...)

یک فرضیه علمی (مانند فرضیه‏های مارکسیسم دربارۀ علت وجود دولت و ...) فقط وقتی مورد قبول قرار می‏‎گیرد که آن فرضیه اثبات علمی شود و فرضیه‏های دیگر را رد کند. برای نظریه مارکسیم هم باید دلایل علمی آنها را دید وگرنه فرضیه‏های آنها هم فرضیه‏هایی مانند بسیاری فرضیه‏های دیگر است و ارزش علمی ندارد.

اما از نظر خود مارکس، معیار ارزیابی یک نظریه، تطابق آن با واقع است ولی در ارزیابی نظریه مارکس، به این نتیجه می‏رسیم که اولاً دوره‏های تاریخی گذشته قابل بررسی نیست و در دورههای کنونی (اعصار حاضر) انقلابات مارکسیستی هیچکدام حاصل حاصل تصور عوامل تولید و صنعتی شدن کشور نبوده‏اند. به عنوان مثال در روسیه که سردمدار کشورهای مارکسیستی است در زمان انقلاب، کشوری به لحاظ صنعتی عقب مانده بوده است (بر عکس در انگلیس و فرانسه که کشورهای بسیار صنعتی بوده‏اند خطر انقلاب همواره ضعیف می‏شده‏اند. در کشورهای مارکسیست دیگر نیز که انقلاب صورت گرفته، عوامل تولید و صنعت‏‎گری سرمایه‏داری اثر زیادتر نداشته و عوامل سیاسی یا نظامی بیشتر مؤثر بوده‏اند. لذا نظریه مارکس با عالم واقع هم تطابق نمی‏یابد و هیچ نمونه‏ای که آنرا تأیید کند مشاهده شده است.

انتقادات دیگر به مکتب مارکس: 1- اگر قوانین بر تاریخ حاکم است پس چرا این انقلابگران، سعی می‏کنند اوضاع را تغییر دهند، و نمی‏گذارند قوانین تاریخ راه خود را طی کرده رسالت خود را انجام دهند؟ این یک تضاد در نظریات آنهاست.

از مشکلات اساسی که فلسفه مادی تاریخی برانگیخته و با راه خود او منافات دارد، موارد زیر قابل طرح است:

برچسب ها:  کتاب اقتصادنا  كتاب اقتصادنا  كتاب اقتصادنا شهيد الاول  كتاب اقتصادنا Pdf  كتاب اقتصادنا ب  كتاب اقتصادنا Doc  کتاب اقتصادنا دانلود  كتاب اقتصادنا للصدر  كتاب اقتصادنا محمد باقر  خلاصه رایگان كتاب اقتصادنا  كتاب إقتصادنا Pdf   كتاب اقتصادناصدر  شرح كتاب اقتصادنا  كتاب فلسفه محمد باقر  دانلود کتاب اقتصادنا  دانلود ترجمه کتاب اقتصادنا  دانلود ترجمه فارسی کتاب اقتصادنا  دانلود رایگان کتاب اقتصادنا  دانلود کتاب Pdf اقتصادنا  جزوه اقتصاد اسلامی  جزوه اقتصاد اسلامی دکتری  جزوه اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی  جزوه اقتصاد اسلامی پارسه  کتاب اقتصاد اسلامی  کتاب اقتصاد اسلامی Pdf  دانلود جزوه اقتصاد اسلامی  دانلود جزوه اقتصاد اسلامی پارسه  کتاب اقتصاد اسلامی کرمی  کتاب اقتصاد اسلامی بهشتی  کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی  کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری  کتاب اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  کتابهای اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی دکتر بهشتی  دانلود رایگان کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی Pdf  دانلود کتاب مبانی اقتصاد اسلامی  دانلود جزوه مبانی فقهی اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی کرمی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی محمد تقی عثمانی  دانلود رایگان جزوه اقتصاد اسلامی  کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  کتاب اقتصاد اسلامی  کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی  کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری  کتاب اقتصاد اسلامی Pdf  کتاب اقتصاد اسلامی کرمی  کتاب اقتصاد اسلامی بهشتی  کتاب اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  کتابهای اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی دکتر بهشتی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی  دانلود کتاب مبانی اقتصاد اسلامی شهید مطهری  دانلود رایگان کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی Pdf  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی کرمی  کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  دانلود کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  خرید کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی محمدمهدی کرمی  دانلود کتابهای اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی شهید مطهری  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی مطهری  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی کرمی و پورمند  دانلود کتاب اقتصاد اسلامی محمد تقی عثمانی  دانلود کتاب مبانی اقتصاد اسلامی  دانلود کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی کرمی وپورمند  
محصولات مرتبط
دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

دانلود پاورپوینت تقسیم بازاروتعیین بازارهدف

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:32862
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک

قیمت: 52,000 ريالکد فایل:32823
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

دانلود پاورپوینت مباني و ريشه هاي فساد اداري

قیمت: 79,000 ريالکد فایل:32793
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:32783
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4782

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2608

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3213

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1137

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2696

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1124

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1215

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :1042

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...