منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

سوالات ضمن خدمت شناخت جریان سلفی تکفیری

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود  مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

خلاصه کتاب اصول مديريت نوشته دکتر علي رضائيانقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 54     کد محصول :7239      حجم فایل:335,07 KB      نوع فایل :rarخلاصه کتاب اصول مديريت نوشته دکتر علي رضائيان

خلاصه کتاب اصول مديريت نوشته دکتر علي رضائيان

موضوع: مديريت عمومي

 

 مقدمه:

ظهور پديده «اداره كردن» مربوط به روزگار اخير نيست بلكه از ديرباز، بشر متوجه شده است كه براي رسيدن به يك «هدف» لازم است به بسيج امكانات و رهبري اين امكانات به سوي آن هدف مشخص اقدام كند.

نظريه هاي مديريت: بايد توجه داشت شيوه رهبري و مديريت و هر تمدني بستگي به ساخت فرهنگي آن تمدن دارد.

به طور كلي اصول مديريت شامل: 1- برنامه ريزي 2- سازماندهي 3- بسيج منابع و امكانات 4- هدايت 5- سرپرستي و كنترل است.

يكي از پيامدهاي مهم درهم ريخته شدن نظام ارزشي غرب، حاكم شدن مكتب اصالت نفع بر روند فعاليت هاي اقتصادي و توليد است، معتقدين به اين مكتب يك عمل را تا آنجا درست قلمداد مي كنند كه براي فرد يا افرادي، بيشترين خوشي و آسايش را به وجود آورد به بيان ديگر، ملاك درستي يك عمل نتايج آن است نه شيوه ي انجام آن عمل، در واقع طرفداران اين انديشه چهره ي اصلي هر عمل را كه همانا انگيزه آن مي باشد بي بهاء جلوه داده اند. بديهي است در اين مكتب ميزان درستي نتيجه بستگي به ميزان «سوددهي» آن دارد.

تعريف مديريت: مديريت، فرآيند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.

 

 

 

 

 

تعريف مذكور، پنج قضيه اساسي ذيل را كه زيربناي مفاهيم كلي نظري و عملي (فني) مديريت است در بردارد:

1-  مديريت يك فر‌آيند است .

2-  مفهوم نهفته مديريت، هدايت تشكيلات انساني است.

3-  مديريت مؤثر، تصميم هاي مناسبي مي گيرد و به نتايج مطلوبي دست مي يابد.

4-  مديريت كار به تخصيص و مصرف مدبرانه منابع مي گويند.

5-  مديريت بر فعاليتهاي هدفدار تمركز دارد.

فراگيري مديريت: اساساً دو روش براي يادگيري دانش مديريت وجود دارد، اول از طريق آموزش و دوم ضمن انجام كار، البته مي توان تركيبي از دو روش را نيز به كار برد. يادگيري ضمن كار بكندي صورت مي پذيرد و كافي نيست زيرا تأكيد عمده در واحدها بر انجام كار است نه القاي چگونگي انجام و آموزش آن نكته اي كه از نظر آموزشي بايد به خاطر داشت احساس فرد به هنگام كار جديد است. اكثر افراد در اولين تمرين دلواپس، دستپاچه و ناراحتند اين ضعف و ناراحتي فوري نشانه ي خروج از انجماد است. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه احتمال موفقيت در تمرين اوليه كم است، ولي هر چه بيشتر تمرين شود احتمال موفقيت فرد افزايش مي يابد.

اهميت مديريت: بسياري از صاحبنظران علت موفقيت و شكست نهادها را در تفاوت مديريت آنها مي دانند به اعتقاد پيتردراكر، عفو حياتبخش هر سازمان مديريت آن است.

هارولدكنتز، مديريت را مهمترين زمينه ي فعاليت انساني مي داند و معتقد است كه وظيفه ي اصلي مديران در تمام سطوح و در همه واحدهاي مختلف بازرگاني، صنعتي و اداري اين است كه محيطي را طراحي و نگهداري كنند تا در آن اعضاء بتوانند به صورت گروهي با يكديگر كار كنند و به اهداف تعيين شده دست يابند.

نظريه هاي مكتب كلاسيك در مديريت:

مكتب كلاسيك شامل سه نظريه ذيل است:

1-  نظريه مديريت علمي

2-  نظريه فرآيندي مديريت (اصول گرايان)

3-  نظريه بوروكراسي

نظريه هاي مديريت علمي و فرآيند مديريت به طور جداگانه ولي تقريباً در يك مقطع زماني شكل گرفته اند.

ماكس وبر نظريه بوروكراسي را ارائه كرد كه تا بيش از نيم قرن، نقطه جدايي مطالعه ساختار سازماني و كاركرد آن محسوب مي شد.

وضعيت مديريت امروز: در مطالعات مديري چند دهه اخير، تلاش براي تركيب يافته هاي مديريت علمي، اصول گرايان و جنبش روابط انساني بوده است. زيرا همانطوري كه هارولد كنتز بيان مي دارد از آنجايي كه نظريه پردازان هر يك راه خود را رفته و ديگران را فراموش كرده اند «جنگي از تئوريهاي مديريت» به وجود آمده است.

پيروان جديد جنبش مديريت علمي بر تصميم گيري علمي، به كارگيري كامپيوتر، و ابزارهاي تصميم گيري تأكيد دارند. گروه نظريه پردازان امروزي روابط انساني، از بهبود و بازسازي سازمان محبت مي كنند و جاي اصول گرايان را كساني گرفته اند كه معتقدند، قبل از آنكه بتوان به اصولي پايبند شد لازم است مديران زيادي را به طور عملي مورد مطالعه قرار داد.

طرفداران دو روش نسبتاً مشابه، تلاش دارند تا ثباتي را براي آنچه كه ما امروزه درباره ي مديريت مي دانيم فراهم آورند اين دو روش به شرح زيرند:

الف- مديريت نظامگرا: مديريت نظامگرا دربردارنده ي كاربرد نظريه ي سيستمي در اداره نظامهاي بزرگ و كوچك است كه با استفاده از كارهاي انجام شده در ازاي كارهاي داده شده، مأموريت كل سازمان را بر حسب مدل سيستمي داده، پردازش و بازده، از ديدگاه بهبود بخشيدن به عملياتشان تحليل مي كند.

ب) مديريت اقتضايي: روش عمده ديگر مديريت بر مبناي اقتضا است. نظريه پردازان مديريت اقتضايي روش اصول گرايي را ترك گفته اند. اساساً روش مديريت بر مبناي اقتضا بر اين واقعيت تأكيد دارد كه آنچه مدير در عمل انجام مي دهد وابسته به مجموعة شرايط موجود است. در نظريه مديريت بر مبناي اقتضا نه تنها به وضعيت موجود توجه شده ، بلكه تأثير راه حلهاي ارائه شده بر الگوهاي رفتاري سازمان نيز مورد نظر است. از اين رو گفته مي شود كه مديريت مؤثر همواره بر مبناي اقتضاست. 

فایل پی دی اف نیز شامل موارد زیر می باشد:

فهرست عناوین کتاب


فصل 1 : نظریه های مدیریت

فصل 2 : نوآوری

فصل 3 :تصمیم گیری

فصل 4 : برنامه ریزی

فصل 5 : سازماندهی

فصل 6 : بسیج منابع و امکانات

فصل 7 : هدایت

فصل 8 : ارتباطات

فصل 9 : کنترل

برچسب ها:دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت دکترعلی رضائییان    دانلود متن خلاصه شده اصول مدیریت(رضائییان)    دانلود جزوه اصول مدیریت    دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت "رضائیان"    دانلود جزوه Pdf اصول مدیریت نوشته علی رضائیان    دانلود جزوه اصول مدیریت علی رضائیان    دانلود خلاصه ای از اصول مدیریت علی رضائیان    دانلود جزوه کارشناسی ارشد اصول مدیریت رضائیان    دانلود کتاب خلاصه شده اصول مدیریت رضائیان    خلاصه ای از اصول مدیریت علی رضائیان   خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان  دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضاییان  خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت تالیف دکتر علی رضاییان  خلاصه کتاب اصول مدیریت  خلاصه کتاب اصول مدیریت رضاییان  خلاصه کتاب اصول مدیریت رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند  خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی علاقه بند  خلاصه کتاب اصول مدیریت علمی تیلور  خلاصه کتاب اصول مدیریت اموزشی  دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت علی رضاییان  دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت رضاییان  دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت علی رضاییان  خلاصه کتاب اصول مدیریت علی رضائیان  خلاصه کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی علاقه بند  خلاصه کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت اموزشی  کتاب اصول مدیریت  کتاب اصول مدیریت ساخت  کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری  کتاب اصول مدیریت آموزشی  کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان  کتاب اصول مدیریت ساخت حسن صادقی  کتاب اصول مدیریت بحران  کتاب اصول مدیریت اسلامی  کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  کتاب اصول مدیریت علی رضائیان  کتاب اصول مدیریت ساخت دکتر صادقی  کتاب اصول مدیریت ساخت دانشگاه امام حسین  کتاب اصول مدیریت ساخت دانلود  کتاب اصول مدیریت ساخت دکتر حسن صادقی  کتاب اصول مدیریت ساخت برای کنکور ارشد  کتاب اصول مدیریت ساخت رشته عمران  کتاب اصول مدیریت ساخت Pdf  کتاب اصول مدیریت ساخت ارشد  دانلود کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری  دانلود کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری میرمحمد حسینی  میرمحمد حسینی کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری  کتاب اصول مدیریت آموزشی علاقه بند  کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند  کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند  کتاب اصول مدیریت آموزشی پیام نور  دانلود کتاب اصول مدیریت آموزشی  خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند  خلاصه کتاب اصول مدیریت اموزشی  کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی  دانلود کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی  کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان پیام نور  کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان سعید امام قلی زاده  دانلود کتاب اصول مدیریت وتئوری سازمان  دانلود رایگان کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان  دانلود کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان طاهره فیضی  خلاصه کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان  دانلود کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان احسان آقامیری  خرید کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان  فروش کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان  دانلود کتاب اصول مدیریت ساخت حسن صادقی  دانلود رایگان کتاب اصول مدیریت ساخت حسن صادقی  دانلود کتاب اصول مدیریت ساخت دکتر حسن صادقی  دانلود کتاب اصول مدیریت ساخت از حسن صادقی  دانلود کتاب اصول مدیریت ساخت تالیف دکتر حسن صادقی  کتاب اصول مدیریت بحران اتش نشانی  دانلود کتاب اصول مدیریت بحران  دانلود کتاب اصول و مبانی مدیریت بحران  دانلود رایگان کتاب اصول و مبانی مدیریت بحران  دانلود کتاب اصول مدیریت بحران اتش نشانی  کتاب اصول و مبانی مدیریت بحران  دانلود رایگان کتاب اصول مدیریت بحران  کتاب اصول مدیریت اسلامی والگوهای آن  کتاب مبانی مدیریت اسلامی  دانلود کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن  کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی  دانلود کتاب مبانی مدیریت اسلامی رضا نجاری  خلاصه کتاب مبانی مدیریت اسلامی رضا نجاری  دانلود کتاب مبانی مدیریت اسلامی  دانلود کتاب مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن  خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت اسلامی  کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان انتشارات سمت  خرید اینترنتی کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان  کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  دانلود رایگان کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان  دانلود کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان  خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان  دانلود کتاب اصول مدیریت علی رضائیان  کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان  کتاب مبانی مدیریت و اصول مدیریت علی رضائیان  کتاب اصول مدیریت علی رضاییان  خلاصه کتاب اصول مدیریت علی رضائیان  
محصولات مرتبط
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:35923
دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره جزوه اصول و فنون مذاکره به صورت ورد و قابل ویرایش ارایه شده است.شما می توانید قسمتی از  دانلود کاملترین جزوه اصول و فنون مذاکره که شامل قسمتی از مقدمه و سایر بخش ها می باشد را مشاهده فرمایید: فایل ورد قابل ویرایش مقدمه ای از جزوه اصول و فنون مذاکره: پيشرفت جوامع و رشد جمعيت و كوچك شدن جهان از نقطه نظر دسترسي به اطلاعات و معضلات اجتماعي و جنگ قدرتها و محدوديت منابع و تضاد منافع انسانها را...
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:35922
دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار کاملترین فایل پاورپوینت در مورد مهارتها و قوانین کسب و کار این فایل(دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار) ذر 50 اسلاید ارایه می گردد.در زیر چند اسلاید به صورت تصادفی که نمونه ای از فایل دانلود پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار آورده میشود. مدل کسب و کار: - یک مدل کسب و کار چارچوبی برای کسب درآمد است. این مدل شامل مجموعه ای از فعالیتها است و به سوالات زیر پاسخ می...
دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

دانلود پاورپوینت برنامه های ایجاد تغییر در تیم

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32864
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر...
دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

دانلود پاورپوینت تغییر در رفتار سازمانی: مورد کاوی شرکت نفتی

قیمت: 69,000 ريال کد فایل:32859
  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید  توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه  قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، بلافاصله پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4179

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2100

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2765

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد  بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :917

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2305

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :940

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :952

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :801

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...