منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود پروژه مهر 1401

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

دانلود تحقیق مدیریت استعداد

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

نمونه سوالات عمومی استخدامی نهمین دستگاه های اجرایی سال 1401

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

گزارش کار ازمایشگاه فیزیک 1 ازمایش فنر

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزم را به انجام تکالیف درس

جواب پرسش های آز فیزیک 1

جواب پرسش های آز فیزیک 1

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

خلاصه كتاب اصول و فنون مذاكره

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفتهقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 114     کد محصول :7254      حجم فایل:93,2 KB      نوع فایل :rarخلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته

فصل اول

اصول عمومي آموزش پرورش تطبيقي

دو شيوه كلي در كار تحقيق :

1.روش تجربه و آزمايش «در علوم طبيعي»

2.روش تطبيقي يا مقايسه اي «در علوم انساني».

اصول عمومي  آموزش پرورش تطبيقي:

1-اصل برداشت سيستمي يا نظام گر در مطالعات تطبيقي .

تمام عوامل مؤثر در تشكل نظام آموزش پرورش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرند.

اگر نظامهاي آموزشي را بدون توجه به عوامل زير بنايي آنها مورد مطالعه قرار دهيم اعتبارمطالعه كاهش مي يابد زيرا مقايسه و تطبيق روبناها ممكن است تشابهات يا وجه اختلاف ظاهري را نشان دهد كه راهگشا نيست .

ويژگي آموزش پرورش هر كشور «اصل برداشت سيستمي»

1.الف-نظامي است كه از نهادهاي ديگر اجتماعي ،سياسي،اقتصادي و فرهنگي جامعه متاثر است.

ب-داراي نظامي از هدفهاست .

ج-داراي نظامي از فنون و تجهيزات است كه نیل به هدفها را ممكن مي سازد .

د-داراي نظامي از تشكيلات سازماني است كه در آن افراد براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و اداري در واحدهاي مختلف گرد آمده اند

ه-داراي نظام مديريتي است كه بر فعاليت نهادهاي آموزشي ،افراد و نحوه اجراي برنامه نظارت دارد.

و-داراي نظامي از مقررات ضوابط و هنجارهايي است كه روابط اجتماعي را شكل  مي دهد.

2.اصل به كارگيريي اصطلاحات استاندارد شده و قابل قياس در بررسي هاي تطبيقي

مثلا آموزشي متوسطه را به دوره اي از تحصيلات اطلاق كردند كه آموزش گروه سني 18-11ساله را در بر مي گيرد.

3.اصل گزينش دقيق اطلاعات و ارقام

بايد از اطلاعات و ارقامي بهره گرفت كه بر صحت و دقت در جمع آوري و انتشار آنها اطمينان باشد.

علل كمي صحت ،دقت آمار و ارقام

1.عدم ارائه راهنمايي هايي مشابه و دقيق در خصوص جمع آوري و انعكاس و انتشار مطالب از سوي دولتهاي ذيربط.

2.تعصب خاص گزارش دهندگان در مورد افشاي آمار و ارقام صحيح مبتني بر واقعيت به منظور حفظ حيثيت كاذب ملي كشور مطبوع خويش

3.ضعف صلاحيت حرفه اي گزارش دهندگان در عرصه آمار و ارقام مربوط به جنبه هاي مختلف آموزش و پرورش كشور خويش.

4.اصل واقع بيني و عينيت گرايي و اجتناب از تعصب و اعمال حب و بغض شخصي در تحليل پديده هاي تربيتي.

5.اصل توجه به ابعاد گوناگون پديده هاي تربيتي

6.اصل انتخاب واحدهاي محدود تر و انتخاب اصلح متغير ها در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش.

رعايت اين اصل به علت پيچدگي جريان تعامل و تعاطي نظام آموزش و پرورش از طرفي به انسان كه هدف تربيت است و از سوي ديگر با عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اجتناب ناپذير است.

 

فصل دوم :

مارك آنتوني ژولين .

آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم

آموزش پرورش تطبيقي از اوايل قرن 19 پا به عرصه ظهور نهاد و تاريخ آن را با نشر كتاب تدبير و ديدگاههاي مقدماتي در باب آموزش و پرورش تطبيقي محقق فرانسوي مارك آنتوني ژولين در سال 1817 مقارن مي دانند.

كه او براي نخستين بار روشهاي سنجيده اي براي مقايسه مسائل آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان ارائه داد و مطالعات تطبيقي را هدفدار و قانونمند و نظام يافته كرد.

سه اقدام عملي ژولين براي پيشبرد مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي به شيوه عملي:

1.ضرورت تشكيل هيات بين المللي تعليم و تربيت مجهز به مركز واداره كاركنان ثابت كه بتوانند به مطالعه امور تعليم و تربيت كشورهاي عضو بپردازد

2.تدوين پرسشنامه هايي كه از طريق آن بتوان اطلاعات و آمار لازم را درباره آموزش و پرورش به دست آورد.

3.چاپ و انتشار مجله تعليم و تربيت به چندين زبان به منظور نشر اطلاعات و نوآوري آموزشي.

دانشمندان تعليم و تربيتي كه نقش مؤثري در علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي داشته اند بعد از ژولين

1.فردريك اشنايدر 2.ايساك كندل 3.روبرت اوليخ 4.نيكلاس هنز5.پدروروزلو

اين دانشمندان يا روشن بيني و بصيرتي ژرف معتقد بودند كه نظامهاي آموزشي و پرورش مولود يك رشته عوامل و نيروهاي اجتماعي ،تاريخي ،سياسي و اقتصادي قابل تشخيص هستند .و بررسي نظامهاي تربيتي بدون در نظر گرفتن نهاادهاي ديگر اجتماعي ممكن نيست.

در اينگونه مطالعات بيشتر به تحليل و شرح و تفسير پوياي پديدهاي تربيتي به جاي توصيف ايستاي مؤسسات آموزشي پرداخته شده است و تفكر علمي وپژوهشهاي مبني بر علت و معلول يابي كه از ويژگي هاي بررسي علمي است كم كم جاي مطالعات صرفا توصيفي را گرفت .

ويليام هريس آمريكايي :

به ارتباط و تعامل بين دستگاه آموزش وپرورش و جامعه به طور كلي اشاره كرده .

ماتيو آرنولد انگليسي :

به جهت عمل در جمع آوري اطلاعات قابل قياس و وابستگي نظام تعليم و تربيت به نهادهاي فرهنگي جامعه تاكيد داشته.

پي .اي .لاوي سور :آماردان فرانسوي

به شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات و بحث درباره مشكلات موجود در روش شناسي تطبيقي پرداخته و به محدوديت عمل تطبيق و قياس كه صرفا بر اساس اطلاعات كمي استوار باشد اشاره كرده و در فرايند علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي نقش مؤثري داشته اند.

پس از جنگ جهاني دوم بويژه در طي دو دهه 1950و 1960.

به علت دسترسي به  اطلاعات آماري و كمي،توسعه صنعتي ،جمع آوري و ثبت اطلاعات ،توجيه و تفسير اطلاعات توسط  ماشينهاي پيشرفته حساب و رايانه از گسترش چشمگيري برخوردار دارند

دانشمندان این دوره اقدام به بهره برداري از تجارب تحقيقي معمول در علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله سياست ،جامعه شناسي و اقتصاد نمودند بدين وسيله مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي وارد مرحله جديدي شد كه مي توان آنرا دوره شكل گرايي ناميد.

يكي از ويژگيهاي مطالعات اين دوره كه آن را از دورهاي قبل متمايز مي سازد تاكيد محققان اين دوره بر مطالعه تجربي و استفاده از روشهاي آماري و به كار بردن روش استقرايي در ردیا قبول فرضيه تحقيقي است.

جرج زداف بردي لهستاني:در مقاله اي با عنوان گفتاري درباره روشهاي آموزش و پرورش تطبيقي اشاره مي كند.(آگاهي و شناخت نسبت به شيوه هاي علمي بررسي پديدهاي تربيتي كه پژوهندگان رادر تعيين واقعيتهاي شيرين و تلخ ياري مي دهد اجتناب ناپذير است)

جرج زداف بردي در مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص مي كند

1.توصيف

2.تفسير

3.همجواري

4.مقايسه

با تاسيس انجمن آموزش و پرورش تطبيقي در سال 1956در نيويورك يكي از مراكز علمي  مطالعات تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش ايجاد گرديد

ويليام بريك من :زمينه برگزاري گردهماييهاي بين المللي را در دانشگاه نيورك فراهم كرد .

اهداف انجمن آموزش و پرورش تطبيقي

1.تشويق و ترغيب محققان و دانشمندان به بررسيهاي علمي در زمينه آموزش و پرورش

2.انتشار يافته ها و نتايج بهنگام تحقيقات اين پژوهشگران در سطح جهان از طريق مجله اي با عنوان مروري بر آموزش و پرورش تطبيقي

درسا ل1961 ژوزف كاتز كانادايي انديشه تغيير انجمن آموزش و پرورش تطبيقي را به شوراي جهاني انجمنهاي آموزش و پرورش تطبيقي مطرح كرد .كه مورد استقبا ل هيات رئيسه انجمن و اعضاي انجمن قرار گرفت و به همين مناسبت يونسكو سال 1970را سال جهاني آموزش و پرورش ناميد.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی Pdf  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی انتشارات سمت  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی لوتان کوی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی از احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی انتشارات سمت  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی الماسی  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی بهرام محسن پور  دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  آموزش و پرورش تطبیقی  آموزش و پرورش تطبیقی ایران  آموزش و پرورش تطبیقی فنلاند  آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  آموزش و پرورش تطبیقی آلمان  آموزش و پرورش تطبیقی ژاپن  آموزش و پرورش تطبیقی مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی انگلستان  آموزش و پرورش تطبیقی کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی سوئد  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و ژاپن  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و انگلستان  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و آلمان  آموزش و پرورش تطبیقی در ایران  انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و روسیه  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و سوئد  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن  اموزش وپرورش تطبیقی فنلاند  آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  خلاصه آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی از احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  آموزش و پرورش تطبیقی کشور آلمان  اموزش پرورش تطبیقی المان  مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن  اموزش وپرورش تطبیقی در ژاپن  آموزش وپرورش تطبیقی کشور ژاپن  مقایسه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن  آموزش و پرورش تطبیقی کشور مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی در مالزی  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و مالزی  اموزش وپرورش تطبیقی مالزی  آموزش پرورش تطبیقی مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی انگلیس  مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش انگلستان و ایران  آموزش و پرورش تطبیقی در انگلستان  اموزش پرورش تطبیقی انگلستان  آموزش وپرورش تطبیقی کشور انگلستان  اموزش وپرورش تطبیقی در انگلستان  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و انگلستان  اموزش وپرورش تطبیقی کانادا  اموزش پرورش تطبیقی کانادا  آموزش وپرورش تطبیقی در کانادا  آموزش وپرورش تطبیقی کشور کانادا  مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش ایران و کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی در کشور سوئد  آموزش و پرورش تطبیقی کشور سوئد  آموزش پرورش تطبیقی سوئد  جزوه آموزش و پرورش تطبیقی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی الماسی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر الماسی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی انتشارات سمت  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی Pdf  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی لوتان کوی  کتاب آموزش و پرورش تطبیقی از احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی انتشارات سمت  دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی بهرام محسن پور  دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی لوتان کوی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی الماسی  آموزش و پرورش تطبیقی  آموزش و پرورش تطبیقی ایران  آموزش و پرورش تطبیقی کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی فرانسه  آموزش و پرورش تطبیقی آلمان  آموزش و پرورش تطبیقی مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی انگلستان  آموزش و پرورش تطبیقی آمریکا  آموزش و پرورش تطبیقی در ایران  آموزش و پرورش تطبیقی استرالیا  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و آلمان  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و ژاپن  انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و انگلستان  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و روسیه  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و سوئد  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن  اموزش وپرورش تطبیقی کانادا  اموزش پرورش تطبیقی کانادا  آموزش وپرورش تطبیقی در کانادا  آموزش وپرورش تطبیقی کشور کانادا  مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش ایران و کانادا  آموزش و پرورش تطبیقی کشور فرانسه  آموزش و پرورش تطبیقی در فرانسه  آموزش پرورش تطبیقی فرانسه  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و فرانسه  مقایسه آموزش و پرورش تطبیقی ایران و فرانسه  آموزش و پرورش تطبیقی کشور آلمان  آموزش و پرورش تطبیقی کشور مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی در مالزی  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و مالزی  اموزش وپرورش تطبیقی مالزی  آموزش پرورش تطبیقی مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و مالزی  آموزش و پرورش تطبیقی انگلیس  مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش انگلستان و ایران  آموزش و پرورش تطبیقی در انگلستان  اموزش پرورش تطبیقی انگلستان  آموزش وپرورش تطبیقی کشور انگلستان  اموزش وپرورش تطبیقی در انگلستان  بررسی تطبیقی آموزش و پرورش ایران و انگلستان  آموزش و پرورش تطبیقی در آمریکا  آموزش و پرورش تطبیقی کشور آمریکا  اموزش وپرورش تطبیقی کشور آمریکا  دکترای آموزش و پرورش تطبیقی در ایران  آموزش و پرورش تطبیقی کشور استرالیا  آموزش و پرورش تطبیقی در استرالیا  مقایسه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و استرالیا  پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی استرالیا  آموزش و پرورش تطبیقی ایران و استرالیا  آموزش و پرورش تطبیقی    آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده    آموزش و پرورش تطبیقی استرالیا    آموزش و پرورش تطبیقی انگلستان    آموزش و پرورش تطبیقی ایران    آموزش و پرورش تطبیقی ایران و آلمان    آموزش و پرورش تطبیقی چیست    آموزش و پرورش تطبیقی چین    آموزش و پرورش تطبیقی زاپن    آموزش و پرورش تطبیقی ژاپن    آموزش و پرورش تطبیقی فرانسه    آموزش و پرورش تطبیقی کانادا    آموزش و پرورش دكتر احمد آقا زاده    انجمن آموزش و پرورش تطبیقی    پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی    پاورپوینت اموزش و پرورش    پاورپوینت کامل کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    تعریف آموزش و پرورش تطبیقی    جزوه آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور    جزوه آموزش و پروش تطبيقي    خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور    دانلود چزوه پیام نور    دانلود رایگان پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی    دانلود رایگان کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده    دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی انتشارات سمت    دانلود کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور    کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    معرفی کتاب آموزش و پرورش تطبیقی    مقاله آموزش و پرورش تطبیقی    مقاله ای درباره آموزش و پرورش تطبیقی    مقاله در مورد آموزش و پرورش تطبیقی    نمونه سوالات کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی احمد آقازاده  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر احمد آقازاده  خلاصه آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر الماسی  خلاصه درس آموزش و پرورش تطبیقی  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی پیام نور  خلاصه کتاب آموزش و پرورش تطبیقی الماسی  دانلود خلاصه درس آموزش و پرورش تطبیقی  اموزش وپرورش تطبیقی پیشرفته  نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته  
محصولات مرتبط
سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام

سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35998
سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام دانلود پاسخ نمونه سوالات محتوا آزمون دوره سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام با کد ... به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت تعلیم و تربیت در اسلام   محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام...
پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401

پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401

قیمت: 169,000 ريالکد فایل:35995
پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401 بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 400 رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند پرسش مهر 1400 : پرسش مهر بیست و دوم , پرسش مهر 1400-1401 و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر 1400-1401  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :5443

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی

حجم:30962KB | بازدید :136

سوالات آزمون راهبران آموزشی   این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی :   پکیچ سوالات ارزشیابی...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :3392

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :3929

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :1397

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :3257

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1422

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1639

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...