منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

نمونه سوالات ضمن خدمت تحلیل استاندارد مهارت سرپرست دبیرخانه

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

دانلود پرسش مهر در سال گذشه چه مهارت هایی آموختید؟

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹8

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> معدن و زمین شناسی

تحقیق استخراج معدن و حفر چالقیمت: ۶۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 103     کد محصول :4208      حجم فایل:425,25 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

استخراج معدن و حفر چال

فهرست مطالب
حفر چال. ۴
تعریف چال. ۵
۱-ایجاد فضای خالی در سنگ… ۵
۲-استخراج مواد معدنی. ۶
۳-حفر چال بمنظورهای متفاوت و متنوع دیگر از قبیل: ۶
مشخصات چال. ۶
چال های شیبدار. ۹
چال های قائم ۱۲
خواص سنگها از نظر حفر چال. ۱۴
چال زنی ضربه ای.. ۱۷
مکانیسم ضربه زدن در دستگاههای ضربه ای: ۱۸
مکانیسم چرخش مته. ۲۱
الف- چرخش در اثر حرکت پیستون: ۲۲
ب- چرخش با موتور جداگانه (مستقل): ۲۲
پرفوراتور (چکش): ۲۳
مته چال زنی ضربه ای: ۲۵
ب-مته های چند تکه: ۲۷
محاسبه تعداد مته و سرمته مورد نیاز در چال زنی ضربه ای.. ۳۰
عوامل مؤثر در راندمان چال زنی ضربه ای.. ۳۲
انرژی ضربه ای پیستون پرفوراتور و تعداد ضربات سرمته در دقیقه: ۳۶
زاویه چرخش و تعداد دورهای سرمته در دقیقه: ۴۱
فشار هوای فشرده: ۴۳
خروج ریزه های حفاری از ته چال: ۴۵
اتلاف انرژی در چال زنی ضربه ای.. ۴۶
۱-اتلاف انرژی از کمپرسور تا پرفوراتور: ۴۷
۲-اتلاف انرژی از ته مته به سرمته: ۴۷
تأثیر تکتونیک بر راندمان چال زنی. ۵۱
تأثیر قطر چال در راندمان چال زنی. ۵۲
چال‌زنی ضربه ای بروش D.T.H. 53
سرمته های D.T.H.. 55
چال زنی دورانی. ۵۶
عوامل مؤثر در سرعت چال زنی دورانی.. ۵۷
عمر سرمته: ۶۲
محاسبه سرعت چال زنی دورانی. ۶۴
تامین نیروی فشاری پشت مته در چال زنی. ۶۵
پایه های انفرادی.. ۶۵
بازوی حفاری.. ۶۹
آبکشی از چال. ۷۰
مقایسه روش های مختلف چال زنی. ۷۳
۵-۶ آرایش چال های انفجاری.. ۷۳
۵-۷ نحوه انتخاب ماشین حفاری.. ۷۵
۵-۸ محاسبه بازدهی ظاهری ماشین حفاری.. ۷۶
۵-۹-محاسبه بازدهی واقعی ماشین حفاری.. ۷۶
Whps –ساعت کار مفید در یک شیفت.. ۷۷
۵-۱۱-محاسبه حداقل تعداد ماشین حفاری مورد نیاز در معدن. ۷۷
۵-۱۲ –محاسبه هزینه حفاری.. ۸۱
۶-۱۴ –آرایش چال های انفجاری در معادن روباز. ۸۲
آرایش v گونه. ۸۶
آرایش انفجاری اچیلون با چاشنی های تاخیری.. ۹۲
آرایش انفجاری کانالی با چاشنی های تاخیری.. ۹۳

حفر چال
مقدمه:حفر چال بخش مهمی از عملیات استخراج معدن است. تا کنون هر جا که راجع به کار مواد منفجره ذکری شده، مواجه به این مطلب بوده ایم که مواد منفجره صنعتی بایستی در چال قرار داده شده(خرج گذاری) و سپس منفجر گردند. بعبارت دیگر در استخراج معادن، مواد منفجره وقتی کاربرد پیدا می کنند که چال وجود داشته باشد. لذا جا دارد که قبل از پرداختن به شرح عملیات خرج گذاری مختصری راجع به حفر چال و انواع آن نوشته شود.
بررسی چال:قبل از خرج گذاری باید طول چال را کنترل کرد. این کار بوسیله مترکشی خط کش های طویل امکان پذیر است. اگر چال از عمق مورد نظر گودتر است باید بوسیله خاکریزی ته چال عمق آنرا به مقداری که لازم است رساند. خرج گذاری در چنین چالی موجب بهم خوردن طرح آتشباری، لرزش بیشتر زمین و اتلاف ماده منفجره است. اگر چال کمتر از طول مورد نظر حفر شده باشد حفاری آنرا باید ادامه داد تا بعمق معین برسد.
اگر بعلت افتادن قطعه سنگی در چال و گیر کردن آن در اواسط چال عملاً نتوان از این چال استفاده کرد بایستی با ضربات سنبه یا رها کردن متوالی وزنه ای که به نخ بسته شده و یا استفاده از ماشین آلات چال زنی رفع گیر کرد.
موقع حفر چال ممکن است به حفره ای کوچک یا بزرگ در زیرزمین برخورد شود این محل برای شخص حفار قابل تشخیص است، زیرا در چنین موقعی مته حفاری بسرعت خود ادامه می دهد تا مجدداً به مانعی برخورد کند. خرج گذاری در چنین چالی موجب اتلاف منفجره می گردد لذا بهتر است چنانچخ مقدور باشد این حفره را از خاک پر کرد و الا با تصب درپش نقاط شروع حفره ها می توان از طول مفید چال استفاده کرد. وجود چنین چالهایی و محل حفر حفار باید با رسم نمودار چال به سرپرست عملیات آتشکاری گزارش کند. چنانچه احتمال وجود حرارت غیر عادی در چال باشد که معمولاً این چنین چالی به منطقه ای مثل ذغال سنگ برخورد کرده، بهتر است با فرستادن یک ترمومتر در چال درجه حرارت آن اندازه گیری شود.
تعریف چال
چال حفره ای اس به شکل استوانه که با قطر و طول معین در داخل سنگ به منظورهای زیر حفر می شود.
۱-ایجاد فضای خالی در سنگ: فضای خالی در سنگ شامل سازه هائی مثل ترانشه راه کوهبریهای راه و راه آهن، کانالهای انتقال آب و بخشی از کارهای معدنی مثل حفر تونل ها و نظائر آن است. در این گونه کارها یکی از اهداف عمده این است که سطح جانبی فضا باقیمانده حتی الامکان سالم باقی بماند. تا لقی و سستی دیواره پیش نیامده و در صورت بروز این پدیده خسارت وارده حداقل ممکن باشد. در اینگونه کارها، قطر چال کمتر از ۶۴ میلیمتر بوده و عمق چالها از صفر تا ۱۵ متر تغییر می کند.
۲-استخراج مواد معدنی: نظر به اینکه شرایط کار در معادن روزبار و زیرزمینی یکسان نیست برحسب مقدار استخراج، وضعیت فیزیکی و مکانیکی سنگهای معدن و شرایط محیط، قطر و عمق چالهای حفر شده متفاوت می باشد.در این گونه کارها قطر چالها ۳۰ تا ۵۰۰ میلیمتر و عمق آنها تا ۳۰ متر می رسد.
۳-حفر چال بمنظورهای متفاوت و متنوع دیگر از قبیل:
در این گونه موارد قطر چالها از ۴۲ تا ۷۰۰ میلیمتر و عمق چالها تابع شرایط کار و نوع دستگاه است.
مشخصات چال
الف- قطر چال: قطر چال تابع طرحی است که برای برآوردن هدف حفر چال در نظر گرفته شده است. قطر چال هرچه کمتر باشد حفر چال راحت تر است زیرا می توان آن را با دستگاه کوچکتری حفر کرد. اما در انفجار یک توده سنگ معین هرچه قطر چال بزرگتر باشد هزینه عملیات کمتر است. در معادن روباز، ابعاد سنگ شکسته شده، نوع مواد منفجره، وسائل بارگیری موجود، مقدار استخراج روزانه و مسائل ایمنی انفجار از عواملی هستند که قطر چال را مشخص می کنند.
در نگاهداری معدن بطریق پیچ سنگ (پیچ کوه) نوع پیچ مورد نیاز قطر چال را مشخص می کنند.
در حفر چاه آب، قطر پمپ و لوله موجود قطر چال را مشخص نمایند.
ب-عمق چال: تابع نوع عملیاتی است که حفر چال برای آن صورت می گیرد. عمق چال از چند سانتی متر تا چند ده متر ممکن است برسد. برای نصب بعضی وسایل، عمق چال چند سانتی متر، برای حفاری تونل عمق چال تا ۵ متر برای معادن روزباز و زیرزمینی عمق چال تا ۳۰ متر و برای نمونه گیری تا ۱۰۰ متر یا بیشتر می رسد.
پ-امتداد چال: امتداد چال تابع طرح حفاری و آتشباری است.
ج-شیب چال: چال با شیبهای مختلف بسته به نوع عملیات حفر می شود. شیب چالها از قائم سرازیر تا قائم سر بالا تغییر می کند.
چالها باید تا آنجا که ممکن است مستقیم حفر شوند، زیرا وجود چال منحرف عملیات انفجار را از کنترل خارج می کند. باید توجه داشت که تنها وزن دستگاه حفاری نیست که موجب انحراف چال می گردد، بلکه مجموعه نیروهای وارده به دستگاه حفر چال شامل وزن دستگاه و نیروهای فشاری به دستگاه و لرزش آن در حین عملیات است که منجر به انحراف چال از مسیر مستقیم می گردد. در شکل (۶-۱( نماینده وزن دستگاه چال زنی است و ملاحظه می شود که راستای آن با راستای حفر چال متفاوت است و برآیند نیروی پشت مته و نیروی وزن دستگاه موجب انحراف چال خواهد شد. این امر حتی در مورد چال های قائم هم که وزن دستگاه حفاری و نیروهای فشاری پشت مته در یک امتدادند اتفاق می افتد. نظر به اینکه ثابت ماندن امتداد چال بسیار واجد اهمیت است در ساخت ماشین آلات چال زنی دقت های بسیاری بعمل آمده تا بتوان از میزان انحراف چال کاست.
قطر چال: هرچه قطر چال بیشتر باشد سرعت انفجار نیز بیشتر است برخی از مواد منفجره مثل آنفو به تغییر قطر بیشتر حساس اند. برای مواد منفجره یک قطر حداقل وجود دارد که با قطر کمتر از آن منفجر نخواهند شد و آنرا قطر حداقل یا قطر بحرانی می نامند مقدار قطر بحرانی برای انواع مواد منفجره متفاوت است. مقدار قطر بحرانی یا قطر حداقل برای فولمینات جیوه خیلی کم است ولی قطر حداقل برای مخلوط نیترات آمونیوم و سوخت مایع، ۳ سانتیمتر، برای مواد ناریه ژله ای، ۵/۱ سانتیمتر و برای مواد منفجره با حساسیت کم، ۵ سانتیمتر است. بطور کلی اکثر مواد منفجره دارای حداقل قطر قابل انفجار برابر با ۱۰ تا ۳۵ میلی متر می باشند، اما در بعضی مواد ممکن است میزان حداقل قطر به ۱۰۰ میلی متر هم برسد. در انفجار و حفاری در معادن یا سایر کارهای عمران همیشه باید قطر چال از قطر بحرانی خرج بیشتر باشد.

چال های شیبدار
در معادن روباز بالاخص، در سنگ های سخت و بسیار سخت اکثریت چال های انفجاری به طور قائم حفر می شوند. برای آن که حفر چال های قائم در سنگ های سخت آسانتر، راحتتر و ارزانتر می باشد اما همیشه چال های قائم بالاخص در رابطه با انفجار مطلوبترین روش حفاری نخواهد بود. بدین جهت بعضاً علی رغم دشواری در حفر چال های شیبدار، چال ها به طور زاویه دار حفر می شوند. عمده ترین دلایل آن عبارتند از:  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها: پروژه دانشجویی   تحقیق در مورد استخراج معدن و حفر چال   خرید مقاله   دانلود پروژه   دانلود مقاله   دانلود مقاله استخراج معدن و حفر چال   دانلود مقاله در مورد استخراج معدن و حفر چال   دانلود مقاله فارسی   سایت مقاله   مقاله در مورد استخراج معدن و حفر چال  تحقیق در مورد استخراج معدن و حفر چال   مقاله در مورد استخراج معدن و حفر چال   پروژه دانشجویی در مورد استخراج معدن و حفر چال   تحقیق دانشجویی در مورد استخراج معدن و حفر چال   مقاله دانشجویی در مورد استخراج معدن و حفر چال   پروژه دانشجویی درباره استخراج معدن و حفر چال   تحقیق درباره استخراج معدن و حفر چال   مقاله درباره استخراج معدن و حفر چال   تحقیقات دانش آموزی در مورد استخراج معدن و حفر چال   مقالات دانش آموزی در مورد استخراج معدن و حفر چال  استخراج معدن و حفر چال   دانلود تحقیق استخراج معدن و حفر چال   مقاله استخراج معدن و حفر چال   دانلود مقاله استخراج معدن و حفر چال   تحقیق استخراج معدن و حفر چال   چال های شیبدار   شیب چال ها   چال های قائم   ماشین های ضربه ای   ماشین های DTH   خواص سنگها از نظر حفر  دانلود استخراج معدن و حفر چال با word   پروژه word استخراج معدن و حفر چال   دانلود سورس استخراج معدن و حفر چال با word   سيستم استخراج معدن و حفر چال با word   مدیریت استخراج معدن و حفر چال به زبان word   استخراج معدن و حفر چال با word   پروژه دانشجویی استخراج معدن و حفر چال   استخراج معدن و حفر چال به زبان word   استخراج معدن و حفر چال در word   سيستم استخراج معدن و حفر چال تحت word   دانلود پروژه استخراج معدن و حفر چال با فایل ورد (word   (پروژه فایل ورد (word( استخراج معدن و حفر چال   سورس پروژه استخراج معدن و حفر چال به زبان word   استخراج معدن و حفر چال با فایل ورد (word   (پروژه فایل ورد (word (استخراج معدن و حفر چال   استخراج معدن و حفر چال به زبان فایل ورد (word   (استخراج معدن و حفر چال در فایل ورد (word   (سيستم استخراج معدن و حفر چال تحت فایل ورد (word   (دانلود پروژه استخراج معدن و حفر چال با word   پروژه استخراج معدن و حفر چال به زبان فایل ورد (word   (سایت پروژه word   دانلود پروژه word   سایت پروژه   پروژه دات کام  استخراج معدن  استخراج معدن سنگ  استخراج معدن روباز  استخراج معدن تراورتن  استخراج معدن مس  استخراج معدن اهن  استخراج معدن به انگلیسی  استخراج معدن سیلیس  استخراج معدن منگنز  استخراج معدن مرمریت  استخراج معدن سنگ تراورتن  استخراج سنگ معدن آهن  استخراج سنگ معدن مس  مراحل استخراج معدن سنگ  نحوه استخراج سنگ معدن  استخراج طلا از سنگ معدن  استخراج اهن از سنگ معدن  استخراج مس از سنگ معدن  استخراج معادن سنگ  استخراج معادن روباز  روشهای استخراج معادن روباز  روش استخراج معادن روباز  نحوه استخراج معادن روباز  کتاب استخراج معادن روباز  روشهای استخراج روباز معدن  استخراج در معادن روباز  استخراج از معادن روباز  اصول استخراج معادن روباز  روش استخراج معدن مس  هزینه های استخراج معدن مس  مشارکت در استخراج معدن مس  مراحل استخراج معدن مس  روش استخراج معدن اهن  استخراج معدن سنگ اهن  روش استخراج معدن سنگ اهن  استخراج معادن سیلیس  روش استخراج معدن سیلیس  روش استخراج معدن مرمریت  مته حفر چاله  حفر چاله  حفر چاله درخت  قیمت دستگاه حفر چاله  دستگاه حفر چاله تیر برق  دستگاه حفر چاله درخت  دستگاه حفر چاله  حفر چال  حفر چال در معدن  دستگاه حفر چالکود  دستگاه حفاری چاله درخت   
محصولات مرتبط
تحقیق استخراج معدن و حفر چال

تحقیق استخراج معدن و حفر چال

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:24587
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : استخراج معدن و حفر چال فهرست مطالب حفر چال. ۴ تعریف چال. ۵ ۱-ایجاد فضای خالی در سنگ… ۵ ۲-استخراج مواد معدنی. ۶ ۳-حفر چال بمنظورهای متفاوت و متنوع دیگر از قبیل: ۶ مشخصات چال. ۶ چال های شیبدار. ۹ چال های قائم ۱۲ خواص سنگها از نظر حفر چال. ۱۴ چال زنی ضربه ای.. ۱۷ مکانیسم ضربه زدن در دستگاههای ضربه ای: ۱۸ مکانیسم چرخش مته. ۲۱ الف- چرخش در اثر حرکت پیستون: ۲۲ ب- چرخش با موتور...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :3825

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :1806

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2457

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :757

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2062

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :807

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :724

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :648

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...