منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود مجموعه گزارشات كيفري و حقوقي

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

دانلود کتاب جامع مدیریت بازاریابی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> -> آموزش ابتدایی

تجربیات مدون ارتقا شغلی روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانشقیمت: ۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 52     کد محصول :7164      حجم فایل:73,38 KB      نوع فایل :rar 

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

 

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

تجربیات مدون ارتقا شغلی روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان

مقدمه

ارزش‌های اخلاقی و اخلاقیات با ملاک‌ها و مقیاس‌های مادی‌ قابل سنجش و اندازه‌گیری نیستند.ارزش‌ها اخلاقی مانند: مسئولیت‌پذیری،احترام به حقوق دیگران،همکاری،صداقت، شجاعت،مهارت‌های ارتباطی و باید در خانه و مدرسه برنامه‌ریزی‌ شده و به‌طور مستقیم آموزش داده شوند.ارزش‌های اخلاقی ذاتی‌ نیستند و در طی فرایند رشد به تدریج در خانه و سپس در مدرسه‌ آموخته شده و درونی می‌شوند.اهمیت ارزش‌های اخلاقی سبب‌ شده که آموزش آن در برنامه‌های مدرسه و برنامه‌های خارج از مدرسه دنبال گردد و به محیط خانه و اجتماع متصل شود.معرفت‌ دینی و اخلاقی دانش‌آموزان آنان را در تقویت و تحکیم ارزش‌های‌ اخلاقی یاری می‌نماید.بر این اساس،در این مقاله با توجه به اهمیت‌ خانواده در تبیین ارزش‌های اخلاقی دانش‌آموزان،به نقش خانواده‌ در تبیین این ارزش‌ها پرداخته شده است و سعی بر آن است تا رویکرد جامع‌اندیشی و قابلیت یادگیری ارزش‌های اخلاقی در موقعیت‌های متعدد زندگی خانوادگی ارائه گردد.

تعريف رشد :

دانشمندان ،تغييروتداوم درزندگي را رشد مي نامند .به نظر آنها ،رشد يعني تغييراتي که به طور مستمردرطول زندگي ارگانيسم،از لحظه ي انعقاد نطفه تا لحظه ي مرگ به وجود مي آيد.

 

تعريف رشد از ديدگاه روانشناسان رشد :

از اين ديدگاه تعريف رشد عبارت است از تغيير درساخت بدني ،عصبي ، رفتار و نشانه هاي ويژه ي شخص که همه به ترتيب بروز مي کنند و در حد معقولي باثباتند .

چند گونگي رشد :

به طور کلي رشد بر دو گونه است :يکي رشد طبيعي و ديگري رشد محيطي .

چند گونگي رشد از جهتي مربوط به وحدت شخصيت است .

کودک به عنوان يک کل يا واحدي که جنبه هاي گوناگون دارد ،درمعرض رشد و دگرگوني تدريجي واقع مي شود .بنابراين ارتباط هرجنبه از شخصيت کودک را بايد با کل شخصيت و جنبه هاي ديگر او در نظر گرفت .

رشد طبيعي به غدد جسمي و عصبي کودک سر و کار دارد .

رشد محيطي به نوبه ي خود داراي جنبه هاي گوناگون است و به صورت رشد عقلي ، هيجاني يا عاطفي ،اخلاقي ،اجتماعي ، ديني و هنري نمايان است.

در اين پروژه بيشتر مبحث رشد اخلاقي مورد نظر مي باشد .

رشد اخلاقي :

رشد اخلاقي ،تحت تاثير ميزان علاقه ي کودک به معيارها و ارزشهاي معمول ، ارتباط بسياري با رشد و تکامل اجتماعي دارد .

از سوي ديگر به رشد ديني و ميزان علاقه وي به آداب و رسوم و واکنشهاي او در مقابل خيرو شر وابسته است.

مفاهیم اخلاقی :

مفهوم اخلاق در روانشناسي به عنوان يکي از مفاهيم کليدي مي باشد .اين مفهوم به يک سلسله ارزشها و باورهاي دروني اطلاق مي شود که به عنوان يکي از عوامل مهار کننده عمل مي کند .به اين ترتيب وجدان از يک قضاوت ساده نسبت به درست و نادرست فراتر مي رود و به مقام تشخيص و به کار بستن اصول ، تکاليف و قوانين اخلاقي مي رسد .

مفاهيم اخلاقي در جوامع و محيط هاي مختلف ارزشهاي متفاوت دارد و حتي در يک اجتماع نيز مفاهيم اخلاقي در بين طبقات مختلف ارزشهاي متفاوتي دارد. جنسيت نيزدراين مورد مؤثراست ،به طوري که ارزشهاي اخلاقي ميان دو جنس زن و مرد متفاوت است .

کودک در آغاز ارزشهاي اخلاقي را در خانواده مي آموزد و پس از ورود به اجتماع و قرار گرفتن در گروههاي مختلف با ارزشهاي گوناگون مواجه مي شود و همين امر اغلب او را دچار تضاد و دو دلي مي کند .درنتيجه گاهي اوقات ارزشهاي اخلاقي قبلي را تغيير مي دهد .مثلاً مفهومي را کودک در خانواده آموخته است و آن را خوب مي داند ،درحالي که همين مفهوم در گروه همسالان و در محيط آموزشگاه ارزش ديگري دارد.

 

ديدگاههاي مختلف :

«حس وظيفه شناسي تاج جلال و افتخار اخلاق است ».

اسمايلز

وظيفه و تکليف سراسر زندگاني انساني را احاطه کرده است و انجام آن از دوره ي طفوليت و حيات خانوادگي آغاز مي شود .انجام وظيفه عاليترين مقصود زندگاني و هدف اخلاق است و زندگي انسان در مرکز دايره وظايف عمومي قرار گرفته است .براي اينکه وظيفه ما نسبت به خداوند و همنوعان به طور دائم و تزلزل ناپذير انجام گيرد ، لازم است همه مواهبي را که خداوند به ما داده است ،پرورش دهيم .خداوند همه چيز به ما داده است .اراده ي برتر اوست که اراده ي ما را رهبري مي کند .معرفت نيک و بد يعني اطلاع از اينکه چه عملي درست و چه عملي خطاست ،امري است که ما را در اين جهان و در آن جهان نزد خود مسئول قرار مي دهد .عقل بايد به کمک دانش و معرفت بيدار شود .هرچه عقل روشن تر مي شود و وجدان قدرت خود را بيشتر نشان مي دهد مسئوليت انسان بيشتر مي شود .دراينصورت او تحت تأثير اراده ي خداوند بوده ،برطبق آن عمل مي کند و اعمالش از روي اکراه و اجبار نيست و با طيب خاطر انجام مي گيرد .

امام صادق (عليه السلام )فرمودند :

«انک قد جعلت طبيب نفسک و بين لک الداء و عرفت و آيه الصحه و دللت علي الدواء فانظر کيف قيامک علي نفسک »

تو را طبيب خودت قرار داده اند ،مرض را بر تو آشکار کرده اند و نشانه هاي سلامت را به تو آموخته اند و تو را به داوري شفابخش ،راهنمايي نموده اند . در کار خود نظر کن و ببين چگونه براي سعادت خويش قيام مي کني .وجدان اخلاقي و فطرت انساني است که آدمي را چون طبيب به درد و درمان خويش متوجه مي کند و سلامت روان را اعلام مي نمايد.

در حديثي از حضرت علي (ع)چنين آمده است :اکره نفسک علي الفضايل فان الرذايل مطبوع عليها .

با سعي و مجاهده فضايئل را به نفس سرکش خود تحميل کن و برخلاف ميل و رغبتش او را به پاکي و نيکي وادار نما ؛زيرا خواهش طبيعي و رغبت نفساني بشر به شهوات ناروا و رذايل اخلاقي است و قبول فضايل و ملکات پاک بر خلاف تمايلات فطري نفس است.

جان ديويي درباره ي تربيت اخلاقي مي گويد :«به طور کلي موضوع تربيت اخلاقي وابسته به موضوع معرفت است .ايجاد عادات و انگيزه هاي اخلاقي مناسب، مستلزم شناختن اين عادات و انگيزه هاست .درآموزشگاه بايد دانش را به موارد و مصاديق علمي خود پيوند داد و اينگونه پيوندهاست که ميزان سودمندي دانش را تعيين مي کند .پس مهمترين مسئله تربيت اخلاقي ، مسئله رابطه دانش و اخلاق است .اگر دانشي که از درسهاي مدرسه بر مي خيزد در شخصيت مؤثر نيفتد ،تعليم و تربيت متضمن نتيجه ي اخلاقي نخواهد بود . وقتي که دانش به رشد اخلاقي مخصوص و روشهاي انضباطي متوسل مي شوند .درچنين موردي دانش ، وجهي نظري به خود مي گيرد و اخلاق به صورت فضيلت هاي انتزاعي در مي آيد ».

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
مقدمه 1
تعريف رشد 1
مفاهیم اخلاقی 3
ديدگاههاي مختلف 4
پرورش اخلاقي دانش آموزان 10
تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان 11
نقش آموزش و پرورش در تقويت ارزشهاي اخلاقي دانش آموزان 16
روشهاي رشد ارزشهاي اخلاقي از راه پرورش اجتماعي 19
آموزش ارزشهاي اخلاقي در دانش آموز و معرفي «ميزان »به او 21
معلمان و نقش آنها در تربیت 24
روابط انسانی در مدارس 28
جدیدترین تکنیک برای رشد ارزش های اخلاقی دانش آموزان 36
پیشبرد رشد اخلاقی در دانش آموزان 39
مدرسه و ارتقاي سلامت روان 43
طرح حجاب در آموزش و پرورش 44
منابع 51 
 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان  بررسي راههاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان  تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان  ارزشهای اخلاقی دانش آموزان  روش های تقویت ارزش های اخلاقی در دانش آموزان  اخلاق دانش آموزان  اخلاق دانش آموزان در مدرسه  اخلاق دانش آموز در مدرسه  منشور اخلاقی دانش آموزان  رشد اخلاقی دانش آموزان  منشور اخلاقی دانش آموزان ابتدایی  منشور اخلاقی دانش آموزان دبیرستان  تقدیرنامه اخلاقی دانش آموزان  تربیت اخلاقی دانش آموزان  منشور اخلاقی دانش آموزان دبستان  رشد اخلاقی دانش آموزان در مدارس  منشور اخلاقی دانش آموزان دبیرستان دخترانه  منشور اخلاقی دانش آموزان راهنمایی  منشور اخلاقی دانش آموز  رشد اخلاقی دانش آموزان و عوامل آموزشگاهی  رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی  رشد اخلاقی در دانش آموزان  بررسی رشد اخلاقی دانش آموزان  بررسی رشد اخلاقی دانش آموزان و عوامل آموزشگاهی  مقاله رشد اخلاقی دانش آموزان  رشد اخلاقی دانش اموز  بررسی رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی  متن تقدیرنامه اخلاقی دانش آموزان  تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان  تجربیات دبیران  سایت تخصصی تجربیات دبیران  تجربیات دبیر  تجربیات معلم  تجربیات آموزگار  تجربیات هنر اموز  رتبه عالی  رتبه خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی خبره  تجربیات دبیران برای ارتقای شغلی عالی  تجربیات معلم ابتدایی  تجربیات آموزگار ابتدایی  تجربیات یک معلم  تجربیات یک هنر آموز  تجربیات معلمین  تحقیق درباره تجربیات دبیران  تجربیات دبیران برای رتبه خبره  تچربیات دبیران برای ارتقای شغلی ارشد به خبره  تجربیات برای ارتقای شغلی ارشد به خبره   ارتقاء شغلی فرهنگیان  ارتقاء شغلی خبره به عالی  ارتقاء شغلی ارشد به خبره  ارتقای خبره به عالی  ارتقای ارشد به خبره   دانلودمقاله ارتقاءشغلی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی فرهنگیان  دانلودمقاله ارتقاءشغلیخبره به عالی  دانلودمقاله ارتقاءشغلی خبره به عالی  ارتقاع شغلی فرهنگیان  مقالات فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  مقاله های فرهنگیان جهت ارتقای رتبه  جدیدترین مقالات خبره   بانک مقالات ارزان ارتقاشغلی فرهنگیان  ارتقاشغلی معلم ها  ازخبره به عالی  ارتقا شغلی  ارتقای شغلی معلمان ایران  برای مقالات خبره چه باید بنویسیم  ارتقایشغلی فرهنگیان  ارتقای شغلی خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان خبره به عالی  ارتقای شغلی فرهنگیان ارشد به خبره  ارتقا  شغلی  ارشد  به  خبره  دوره  ابتدایی  جدیدترین مقالات ابتدایی  فرهنگیان ومقالات خبره  فرهنگیان ومقالات عالی    
محصولات مرتبط
مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

مقاله پرسش مهر ۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه شاد است

قیمت: 69,000 ريالکد فایل:35995
بهترین پاسخ به سوال پرسش مهر 98-99: پاسخ پرسش مهر آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است  رئیس‌جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای دلپذیرتر و شادتر شدن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند. پاسخ و مقاله پرسش مهر ۹۸-۹۹  دانش آموزان به پرسش مهر بیستم رئیس جمهور کاملترین فایل موجود در فضای...
نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸

قیمت: 189,000 ريالکد فایل:35994
دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ آن...
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی

قیمت: ريالکد فایل:35993
نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی  می باشد.   محتویات بسته دانلود نمونه سوالات جایگاه زن در اندیشه امام...
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:35992
سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت طرح شهاب آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, آزمون شناسایی و هدایت استعداد های برتر, دانلود آزمون شناسایی و هدایت استعداد برتر, سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر جزوه کامل به همراه دانلود سوالات ضمن خدمت شناسایی و هدایت استعداد های برتر ( شناسایی و هدایت استعدادهای برتر...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

حجم:38267KB | بازدید :4391

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش قسمتی از متن سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال) تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می...

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس

حجم:25031KB | بازدید :2280

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس با فرمت ورد و قابل ویرایش و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون و سوالات پرتکرار قبولی ۱۰۰درصد را ما تضمین میکنیم. کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقاء مهارت های مدیران مدارس   جزوه کامل...

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

آموزش هنر های دستی

حجم:20620KB | بازدید :2919

آموزش هنر های دستی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فهرست کتاب جامع آموزش هنر های دستی :   •  آئینه با طرح پیچک •  آباژور با تزئین برگ‌های خشک •  آباژور با حباب‌های کاغذی برای شمع‌های شما •  آباژور...

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقاله کامل در مورد بررسی پرتره در عکاسی ایران

حجم:19740KB | بازدید :993

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : تاریخچه تحقیقی: عکاسی پرتره در ابتدای ورود صنعت یا هنر عکاسی به ایران به شکل کنونی که درجهان به آن پرداخته شده است نبوده، آنچه مسلم است عکاسی نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان در ابتدا برای ثبت لحظه و نیز چهره...

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS

حجم:17291KB | بازدید :2458

مجموعه آموزش تصویری ArcGIS  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش دانلود کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار ArcGIS ArcGIS چیست؟ ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می کند.این نرم افزار شامل...

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

مقاله کامل در مورد بسته بندی

حجم:17215KB | بازدید :1004

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: فرم: یا شکل سه بعدی بسته بندی می تواند مهم ترین و به یادماندنی ترین عنصر طراحی بسته ها باشد. رنگ:دارای توانمندی، قدرت نفوذ و بیان خاص است و به وسیله ی آن می توان با مردم ارتباط برقرار کرد و نظر آنها را جلب...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

حجم:14476KB | بازدید :1030

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی...

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

آموزش TeamViewer+فیلم

حجم:14168KB | بازدید :884

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. |فیلم ,  آموزش نرم افزار TeamViewer 7| آموزش نرم افزار Team Viewer (تیم ویور) نرم افزار Team Viewer یک برنامه کنترل از راه دور رایانه مبتنی بر شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی می باشد. در حالت معمول برای اتصال سیستم از راه دور...